Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Calix 500 Series

Przy używaniu wyświetlacza Calix 500 Series należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim, zaleca się stosowanie zasilania zgodnie z zaleceniami producenta. Wyświetlacz powinien być zawsze chroniony przed wilgocią i kurzem. Nie należy go przenosić bezpośrednio przy użyciu jego własnych przewodów. Przewody powinny być wymieniane w odpowiednim czasie, aby uniknąć uszkodzenia. Ważne jest, aby wyłączyć wyświetlacz przed wymianą wtyczek lub przewodów. Przed przenoszeniem lub montażem wyświetlacza należy upewnić się, że jest on wyłączony i odłączony od zasilania. Ponadto, należy regularnie czyścić wyświetlacz suchym, miękkim materiałem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Calix 500 Series

Kąt widzenia zmienia się wraz z napięciem napędu ciekłokrystalicznego (VLCD). Dostosuj najlepszy kontrast wyświetlacza VLCD. Warunkiem koniecznym jest napędzanie wyświetlacza LCD w określonym limicie napięcia. Wyższe napięcie prowadzi do krótszej żywotności wyświetlacza LCD. Ponieważ reakcja elektrochemiczna prądu stałego prowadzi do słabego pogorszenia stanu wyświetlacza LCD, należy unikać stosowania prądu stałego do jazdy.

Gdy temperatura jest niższa niż temperatura pracy, czas reakcji znacznie opóźni zakres temperatur, az drugiej strony wyświetlacz LCD wyświetla ciemne kolory w wyższych temperaturach. Jednak te zjawiska nie oznaczają nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego działania wyświetlacza LCD, powróci on w określonej temperaturze roboczej.

Jeśli podczas pracy naciśniesz mocno obszar wyświetlania, wyświetlacz zacznie działać nieprawidłowo. Jeśli jednak zostanie wyłączony, a następnie włączony ponownie, powróci do normy. Lekka rosa na zaciskach spowoduje otwarcie elektrochemicznego terminala reakcyjnego. Jest wymagany do użytku w najwyższej temperaturze roboczej, 50% RH lub niższej.

Napięcie sterownika LCD jest włączane, gdy analogowe wysokie napięcie jest podawane przed wejściem napięcia logicznego. Podczas wyłączania modułu usuń analogowe wysokie napięcie przed napięciem logiki. Wprowadź każdy sygnał po ustabilizowaniu się napięcia dodatniego / ujemnego. Proszę utrzymywać temperaturę w określonym zakresie użytkowania i przechowywania. Polaryzacja może ulec degradacji w wysokiej i wysokiej temperaturze, mogą powstawać pęcherzyki powietrza lub polaryzator może się odkleić i przy wysokiej wilgotności.

Zaleca się rozbić uszkodzone lub niepotrzebne wyświetlacze LCD na fragmenty i wypłukać je. Użyj rozpuszczalników, takich jak aceton i etanol, i spal je później. Jeśli jakikolwiek płyn wycieknie z uszkodzonego szklanego basenu i wejdzie w kontakt z rękami, należy go umyć i dokładnie osuszyć wodą z mydłem.

/Ładowanie papieru /Środki ostrożności dotyczące postępowania z papierem

 • Należy się zapoznać z informacjami zamieszczonymi na arkuszach dostarczonych z papierem.

 • Przed załadowaniem należy rozdzielić poszczególne arkusze i wyrównać krawędzie papieru. Nie należy rozdzielać ani zwijać papieru fotograficznego. Może to spowodować uszkodzenie strony do druku.

  Jeżeli papier jest zawinięty, przed załadowaniem należy wyprostować go lub lekko wywinąć w drugą stronę. Drukowanie na zawiniętym papierze może spowodować zacięcie papieru i rozmazanie tuszu na wydruku.

  Nie należy używać papieru zmiętego, porwanego, pociętego, pofałdowanego, wilgotnego, zbyt grubego, zbyt cienkiego ani papieru z naklejonymi nalepkami. Użycie takiego papieru może spowodować zacięcie papieru i rozmazanie tuszu na wydruku.

  Przed załadowaniem należy rozdzielić poszczególne koperty i wyrównać ich krawędzie. Gdy koperty na stosie są napełnione powietrzem, należy je przycisnąć i spłaszczyć przed załadowaniem.

  Nie należy używać kopert zawiniętych lub pofałdowanych. Użycie takich kopert może spowodować zacięcie papieru i rozmazanie tuszu na wydruku.

  Nie należy używać kopert z powierzchnią kleju na klapkach ani kopert z okienkami.

  Należy unikać zbyt cienkich kopert, ponieważ mogą się zawinąć podczas drukowania.

Inaktywowana szczepionka przeciwko salmonelozie i paramyksowirozie gołębi.

Emulsja do wstrzykiwań dla gołębi

Zawartość substancji czynnych i innych substancji
1 dawka szczepionki (0, 2 ml) zawiera:

inaktywowany wirus PMV-1 (szczep La Sota) nie mniej niż 1 j. ELISA,
inaktywowane komórki Salmonella (serotypy: S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi C, S. typhimuriumvar. Copenhagen, S. anatum, S. senftenberg) nie mniej niż 1 j. ELISA dla każdego serotypu.

1 j. ELISA – ilość antygenu wystarczająca do uzyskania serokonwersji równej lub wyższej 1, 8 u szczepionego gołębia

Adiuwant:
Montanide ISA 763 A VG 0, 14 ml

Wskazania leczniczeCzynne uodparnianie gołębi w celu zmniejszenia śmiertelności i objawów klinicznych salmonelozy i paramyksowirozy gołębi.

Odporność poszczepienna pojawia się po upływie około 21 dni po rewakcynacji i utrzymuje się przez około 12 miesięcy.

Przeciwwskazania
Nie stosować u ptaków słabych, zarobaczonych i chorych. Nie stosować w okresie pierzenia gołębi.

Działania niepożądane
Rzadko zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi jest przejściowy brak apetytu i apatia, występująca w ciągu kilku godzin po podaniu produktu oraz przejściowa reakcja miejscowa pod postacią nieznacznego guzka.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www. pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
Dawka dla jednego gołębia wynosi 0, 2 ml emulsji olejowej, którą należy wstrzyknąć podskórnie w 1/2 części szyi.

Podstawowe szczepienie gołębi młodych oraz nieimmunizowanych przeciw salmonelozie, paramyksowirozie obejmuje dwie iniekcje w odstępie 4 tygodniowym. Pierwsze szczepienie należy wykonać w 3-4 tygodniu życia, a drugie szczepienie nie później niż 3 tygodnie przed lotami.

Szczepienie gołębi dorosłych wielokrotnie uodparnianych szczepionką Salmovir należy wykonywać jednorazowo corocznie na 2 – 3 tygodnie przed parowaniem, wystawami.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Do szczepień używać jałowych igieł oraz strzykawek. Opakowania ze szczepionką po wyjęciu z lodówki należy ogrzać w temperaturze pokojowej i przed przystąpieniem do zabiegów dokładnie wymieszać. W trakcie szczepienia okresowo mieszać zawartość opakowania. Zabiegi wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 00C. Opakowanie raz rozpoczęte nie może być przechowywane i stosowane ponownie.

Okres karencji
Zero dni.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2-8C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 godzin. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeżeli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną. Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet, jeżeli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną, a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Nieśność:
Szczepionki nie należy stosować w okresie nieśności.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postepowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Przy podaniu podwójnej dawki nie obserwowano występowania innych działań ubocznych niż podane w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
20 dawek, 50 dawek, 100 dawek.

Okres ważności
18 miesięcy
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 godzin.

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się podmiotem odpowiedzialnym.  

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o. o.
ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel. /fax (81) 886 36 11
(81) 888 91 01

2015-03-25 decyzja urpl
2015-06-23 CPLW

Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Calix 500 Series

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Calix 500 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Calix 500 Series