Biuletyn Inżynierii Stosowanej Black And Decker Hs114a

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Black and Decker HS114A jest narzędziem służącym do projektowania i budowy obiektów budowlanych, takich jak mosty, drogi, tunele i inne. Jest to kompletny zestaw narzędzi, który obejmuje narzędzia do projektowania, budowy i zarządzania zadaniami. Narzędzie to zawiera wszystkie niezbędne informacje do projektowania i budowy, takie jak odpowiednie materiały i wytyczne do budowy. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla osób zajmujących się projektowaniem i budową obiektów budowlanych, ponieważ oferuje szybki i prosty sposób na tworzenie dokumentów projektowych. Narzędzie to jest wyposażone w wiele przydatnych funkcji, w tym wizualizację budowy, generowanie raportów i narzędzi do zarządzania zadaniami. Jest to jeden z najlepszych narzędzi do projektowania i budowy obiektów budowlanych dostępnych na rynku.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Black And Decker Hs114a

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny, dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Energetyka Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 23. 09. 2019 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Karolina Grygiel - z-ca kier. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 30. 2019 13:25

Energetyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Energetyka Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2021/2022-zimowy

Matryca

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 22. 2021 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 04. 10. 2021 13:25

Energetyka - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2021/2022-zimowy

Energetyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2021/2022-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 19. 01. 2022 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 24. 2022 12:25

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Inżynieria biomedyczna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Inżynieria biomedyczna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2020/2021-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 02. 2020 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 09. 2020 10:25

Inżynieria biomedyczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Inżynieria biomedyczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2020/2021-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 01. 07. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 08. 2020 12:05

Inżynieria biomedyczna (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 06. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 15. 2022 10:00

Inżynieria biomedyczna (4 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-zimowy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Inżynieria danych Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 10. 2019 15:00
Wprowadził informację mgr inż. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 24. 2019 13:25

Inżynieria danych Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2020/2021-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 25. 11. 12. 2020 16:15

Wydział Chemiczny

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Inżynieria materiałowa Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 10. 2019 13:25

Inżynieria materiałowa Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2022/2023-zimowy

Inżynieria materiałowa Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Inżynieria materiałowa  (3 - semestralne)  Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 15. 06. Działu Kształcenia
Czas udostępnienia informacji 28. 2022 09:55

Inżynieria materiałowa  (4 - semestralne)  Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2022/2023-zimowy

Wydział Inżynierii Lądowej i Srodowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Inżynieria morska i brzegowa Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Inżynieria morska i brzegowa Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2020/2021-letni

Plan

Pokaż

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 16. 2020 13:05

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty Metryka
Technologie kosmiczne i satelitarne Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Technologie kosmiczne i satelitarne Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2020/2021-letni

396 Biuletyn Informacyjny PTMTS Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Ottona Dąbrowskiego W dniach 7-9 listopada 2002 r. odbył się w Karpaczu drugi już z kolei sympozjon o tematyce ”Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”, zorganizowany przez Oddział Wrocławski <strong>Polskie</strong>go Towarzystwa <strong>Mechaniki</strong> <strong>Teoretycznej</strong> i <strong>Stosowanej</strong>. Sympozjon połączony był z uroczystością 80-lecia urodzin Profesora Ottona Dąbrowskiego, uznanego autorytetu naukowego wrocławskiego środowiska naukowego, wykładowcy, wychowawcy, inżyniera, organizatora i społecznika, wielokrotnego dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i prorektora Politechniki Wrocławskiej, który przez cały okres swojej działalności zawodowej był aktywnym członkiem Oddziału Wrocławskiego PTMTS i współorganizatorem szeregu sympozjonów organizowanych przez Oddział Wrocławski. Uroczystej Sesji poświęconej Jubileuszowi Profesora Dąbrowskiego przewodniczył Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej prof. Ryszard Izbicki. Sylwetkę Jubilata oraz Jego wybitne dokonania i osiągnięcia przedstawił jeden z Jego najbliższych uczniów i współpracowników prof. Piotr Konderla. Profesor Otton Dąbrowski urodził się 13 grudnia 1922 roku w Krośnie. W 1945 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. W latach 1945-1949 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Należy do grona pierwszych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy ukończyli studia po II wojnie światowej. Całą swoją karierę zawodową związał z Politechniką Wrocławską, w której przepracował 50 lat. Pracę naukową i dydaktyczną Jubilat rozpoczął już jako student. W roku 1948 rozpoczął pracę w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Statyki Budowli Politechniki Wrocławskiej w charakterze zastępcy asystenta. W 1955 roku

Biuletyn Informacyjny PTMTS 397 mianowany został zastępcą profesora, a w roku 1959 docentem. Doktorat pod kierunkiem profesora Mariana Janusza obronił w roku 1956. Był pierwszym doktorem nauk technicznych z grona powojennego rocznika absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego. Stopień naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1966, zaś profesora zwyczajnego w 1972 roku. W latach 1973-1978 był profesorem w Uniwersytecie Ahmadu Bello w Zarii w Nigerii. Działalność naukową Profesora Ottona Dąbrowskiego charakteryzują trzy główne nurty zainteresowań: • mechanika ciała odkształcalnego, a w szczególności teoria powłok, • teoria i techniki badań modelowych, • zastosowanie elektrycznych układów analogowych w mechanice budowli. Opublikował ponad 70 prac związanych z tą tematyką. Jubilat był promotorem 14. prac doktorskich oraz autorem licznych recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, opinii do tytułów naukowych i recenzji wydawniczych. Jubilat jest autorem lub współautorem szeregu wydawnictw monograficznych. Wydany przez ”Arkady” tom III Poradnika Inżyniera i Technika Budowlanego, którego Profesor Dąbrowski jest współautorem, doczekał się już czterech wydań. W czasie pięćdziesięcioletniej pracy na Politechnice Wrocławskiej Profesor Dąbrowski wykazywał się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi. Pełnił wiele funkcji kierowniczych, brał czynny udział w wielu opiniotwórczych gremiach naukowych. Był niestrudzonym organizatorem działalności naukowej. Charakterystyczną cechą jego poczynań na tym polu są rzetelność, sumienność i uporczywe dążenie do postawionego sobie celu. Czy jako przewodniczący, czy też szeregowy członek, każdą funkcję traktował i traktuje na serio. Skądinąd wiemy, że nie jest to postawa powszechnie obserwowana. Był kierownikiem Katedry <strong>Mechaniki</strong> Budowli, a po reorganizacji struktury Uczelni w 1968 roku aż do momentu przejścia na emeryturę kierownikiem Zakładu Wytrzymałości Materiałów. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego (1965-1968, 1971-1972, 1990-1993), a w jednej kadencji był prodziekanem (1956-1958). Sprawował funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (1987-1990) i w jednej kadencji funkcję zastępcy dyrektora (1968-1971). Był także w latach 1981-82 prorektorem Politechniki Wrocławskiej. Z polecenia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego brał udział w pracy Zespołu Przedmiotów Ogólnotechnicznych Ośrodka Metodycznego Studiów dla pracujących oraz w zespole Kierunkowym Budownictwa Lądowego Rady Głównej w Zespole Programowym dla Kierunku Budownictwo. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Co najmniej dwukrotnie sprawując kierownicze funkcje Profesor Dąbrowski musiał stawić czoła zawieruchom polityczno-społecznym, jakie nawiedzały nasz kraj w okresie powojennym. W roku 1968 sprawował funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i jego decyzje podjęte w tym czasie uchroniły od represji niejednego studenta. Nie było dziełem przypadku, że w roku 1981, w pierwszej kadencji wolnych wyborów na uczelniach wyższych, został powołany na prorektora Politechniki Wro-

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Black And Decker Hs114a

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Black And Decker Hs114a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Black And Decker Hs114a