Core Cpu Podręcznik Asus Va27a Series

Asus VA27A Series Core CPU to wysoce zaawansowany procesor, który został zaprojektowany z myślą o wydajności, niezawodności i energooszczędności. Jest to czterordzeniowy procesor oparty na architekturze Intel Core i5, który oferuje zwiększoną elastyczność i wydajność dzięki wsparciu technologii Intel Turbo Boost. Wszystko to czyni go idealnym wyborem dla wszelkiego rodzaju zadań, od multimediów, przez programowanie, po obsługę zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Podręcznik obsługi dla procesora Core CPU Asus VA27A Series pozwala użytkownikom na zrozumienie jego funkcji, a także wyjaśnia, jak wykorzystać wszystkie jego funkcje do optymalizacji wydajności i osiągania najlepszych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Core Cpu Podręcznik Asus Va27a Series

Same Day Shipping

Products ship within the same business day (excl. bank holidays and weekends) for orders which have been placed prior to 3pm ET and which are prepaid in full or payment approved. Limited quantities are available.

Software and accessories will be shipped separately and may have a different estimated ship date.

2. 1 Właściwe użytkowanie

Urządzenie H1/AC1zostało zaprojektowane i przetestowane zgodnie z międzynarodowymiwymogami bezpieczeństwa. Jednak podczas instalowania i obsługi tego falownika należy

uwzględnić pewne środki bezpieczeństwa. Instalator musi przeczytać i przestrzegać wszystkichwskazówek i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji instalacji.

- Wszystkie czynności związane z obsługą, w tym transport, instalacja, uruchomienie i konserwacja,muszą być wykonywane przez wykwalifikowany, przeszkolony personel.

- Instalacja elektryczna i konserwacja falownika muszą zostać przeprowadzone przezlicencjowanego

elektryka i muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi okablowania.

- Przed instalacją należy sprawdzić urządzenie, aby upewnić się, że jest wolne od jakichkolwiekuszkodzeń transportowych lub wynikających z obsługi, które mogłyby wpłynąć na integralnośćizolacji lub bezpieczną odległość. Należy uważnie wybrać miejsce instalacji i przestrzegaćokreślonych wymagań dotyczących chłodzenia. Nieupoważnione usunięcie niezbędnychzabezpieczeń, niewłaściwe użytkowanie, niewłaściwa instalacja i obsługa mogą prowadzić dopoważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.

- Przed podłączeniem falownika do sieci rozdzielczej energii należy skontaktować się z lokalnymproducentem sieci rozdzielczej energii elektrycznej, aby uzyskać odpowiednie zezwolenia. Topodłączenie musi być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

- Nie należy instalować urządzenia w niesprzyjających warunkach środowiskowych, takich jak wpobliżu łatwopalnych lub wybuchowych substancji; w środowisku korozyjnym; w przypadkunarażenia na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury; lub gdzie wilgotność jest wysoka.

- Nie korzystać z urządzenia, gdy urządzenia zabezpieczające nie działają lub są wyłączone.

- Podczas instalacji należy używać osobistego wyposażenia ochronnego, w tym rękawic i ochronyoczu.

- Należy poinformować producenta o niestandardowych warunkach instalacji.

- Nie używać urządzenia, jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości w działaniu. Należy unikaćdoraźnych napraw.

- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przy użyciu zatwierdzonych części

licencjonowanego wykonawcę lub autoryzowanego przedstawiciela serwisu Fox.

- Zobowiązania wynikające z komponentów komercyjnych przekazywane są odpowiednimproducentom.

- Za każdym razem, gdy falownik jest odłączany od sieci publicznej, należy zachować szczególnąostrożność, ponieważ niektóre elementy mogą utrzymać ładunek wystarczający do stworzeniazagrożenia porażeniem prądem. Przed dotknięciem jakiejkolwiek części falownika należy upewnićsię, że powierzchnie i urządzenia mają bezpieczną temperaturę i potencjał napięcia, zanim podjętezostaną dalsze kroki.

2. 2 Podłączenie PE I prądy upływu.

Cechy instalacji PV i prądy upływu

W każdej instalacji PV następuje upływ prądu, przyczyny powstawania upływu prądu możnapodzielić na dwie główne kategorie.

- Pojemnościowe rozładowanie– Prąd rozładowania generowany jest głównie przez pojemnośćpasożytniczą modułów PV w stosunku do PE. Typ modułów, warunki środowiskowe (deszcz, mgłaetc. ), nawet odległość modułów od falownika może wpływać na upływ pojemnościowy. Pozostałeczynniki to wewnętrzna pojemność falownika w stosunku do PE, zabezpieczenia oraz układyprzeciwprzepięciowe.

- Podczas działania urządzenia magistrala DC jest spięta z siecią AC poprzez falownik, przezto do magistrali dociera część prądu AC, powodując zmiany pojemności pasożytniczej. Powodujeto powstawanie zmiennych prądów upływu.

- Prąd szczątkowy –podczas usterki izolacji, kiedy przewód pod napięciem zostanie doziemiony,poza upływem wykrywany jest również prąd szczątkowy

Zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD)

- Wszystkie urządzenia Fox ESS posiadają wbudowany, certyfikowany układ zabezpieczeńróżnicowoprądowych (dalej RCD). Układ zabezpiecza przed porażeniem prądem w przypadkuusterki instalacji PV, okablowania lub falownika. Urządzenia Fox ESS wykrywają upływ prądupo stronie DC. Istnieją 2 progi wyzwolenia RCD, za normą DIN VDE 0126-1-1. Niski prógwyzwolenia używany jest do zabezpieczenia człowieka przed porażeniem elektrycznym. Niższypróg zapewnia ochronę przed wolniej narastającymi upływami, oraz pozwala ograniczyć prądyna magistrali uziemiającej. Domyślną wartością wyzwolenia RCD dla progu niższego to 30 mA, dlaprogu wysokiego 300 mA.

Wybór i montaż zewnętrznego zabezpieczenia różnicowoprądowego.

- Zewnętrzne zabezpieczenie różnicowoprądowe są wymagane w niektórych rejonach. W gestiiinstalatora leży dobranie odpowiedniej wartości RCD do lokalnych praw i uwarunkowań. Dobóri montaż dodatkowego RCD musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami i być wykonanyprzez uprawnionego montera. Fox ESS rekomenduje użycie RCD typu A o wartości 100-300 mA,jeśli inne wartości nie są podyktowane prawem lub warunkami instalacji.

jakości zabezpieczenia posiadają przeważnie prąd zadziałania bliższy swoim danym katalogowym.

2. Ustaw prąd wyzwalania RCD wewnętrznego falownika na niższą wartość niż wartość prąduwyzwalania zewnętrznego zabezpieczenia, falownik po ustaniu prądu upływu uruchomi sięautomatycznie, co zaoszczędzi konieczność manualnego włączania wyzwolonego zabezpieczenia.

2. 3 Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla instalacji PV

OSTRZEŻENIE!

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe powinny być założone podczas montażu falownika, jeśli niezostały założone wcześniej. Urządzenie posiada zabezpieczenia klasy II, jednak doradza się

zainstalowanie rozdzielni z zabezpieczeniami klasy III. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ważne jestprzy unikaniu uszkodzeń powodowanych wyładowaniem pioruna w pobliżu instalacji.

W wyniku wyładowania pioruna może zostać zaindukowany ładunek, który może uszkodzić

instalację, szczególnie w rejonach wiejskich, gdzie występują długie, napowietrzne linie energetyczne.

Ładunek może się wytworzyć zarówno po stronie DC instalacji fotowoltaicznej, jak również po stroniesieci AC. Przed montażem instalacji skonsultuj się z elektrykiem lub osobą kompetentną w oceniezagrożeń wyładowaniami atmosferycznymi w celu zaplanowania zabezpieczeń i odgromienia, abyodprowadzić ewentualny ładunek bezpiecznie do ziemi.

Montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych może uchronić urządzenie i instalację przeduszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmiernym obciążeniem jednostki przy zewnętrznymodgromieniem budynku (przy zachowaniu odpowiednich odległości izolacyjnych). Aby zabezpieczyćsystem od strony DC należy zastosować ogranicznik przepięć (SPD typu 2) przed miejscem

przyłączenia przewodów DC do AIO, oraz pomiędzy falownikiem i modułami PV po stronie modułów.

Jeśli prąd napięcie wyzwolenia zabezpieczeń jest wyższy niż 1100V należy zastosować dodatkowyogranicznik typu 3 do zabezpieczenia bardziej czułych urządzeń elektronicznych.

Dla ochrony od strony sieci AC należy zastosować ograniczniki przepięć (SPD typu 2)przy

przyłączu jednostki AIO do sieci AC klienta (pomiędzy AIO a licznikiem/przyłączem). SPD (o impulsietestowym D1) powinno spełniać wymagania EN 61632-1. Wszystkie przewody DC powinny zostaćzaprojektowane i zainstalowane by być jak najkrótsze, oraz odpowiednie przewody dodatnie i ujemnepowinny być ze sobą spięte.

Unikaj tworzenia pętli z przewodów w których mógłby zaindukować się ładunek. Konieczność

spinania przewodów razem dotyczy również przewodów uziemiających. Iskrowniki nie są odpowiedniedla instalacji PV z racji swojej charakterystyki pracy (przeważnie nie przestają przewodzić dopókinapięcie obwodu nie spadnie poniżej 30V).

Business

Gaming

SKLEP

Wsparcie

Utwórz konto ASUS, aby zarejestrować produkt i uzyskać jeszcze lepsze wsparcie.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Dwa ekrany, wiele możliwości

Kup teraz Dowiedz się więce

SERIA ASUS Z790

Panuj nad wszystkim

AI Overclocking / AI Cooling II / Solidny układ zasilania

Dowiedz się więcej

KUP TERAZ

ASUS Zenbook 14 OLED

Moc i elegancja w nowym wydaniu

Pierwszy na świecie WiFi 6E

Router WiFi nowej generacji obsługujący kanał 6Ghz

Laptopy ASUS OLED

Poczuj głębię kolorów

ASUS Zenbook 17 Fold OLED

Odkryj to, co niesamowite

Dowiedz się więcej i kup

 • Dla domu
 • Do pracy
 • Dla twórców
 • Dla uczniów
 • Do gier
 • Monitory
 • Projektory
 • Komputery All-in-One
 • Komputery typu tower
 • Gamingowe komputery stacjonarne
 • Mini PC
 • Płyta główna
 • Karty graficzne
 • Obudowa gamingowa
 • Zasilacze
 • Karty dźwiękowe
 • Napędy optyczne
 • Przechowywanie danych
 • WiFi 6
 • Routery WiFi
 • System Wi-Fi dla całego domu
 • Przełączniki sieciowe
 • Klawiatury
 • Myszy i podkładki pod mysz
 • Zestawy słuchawkowe i audio
 • Odzież, torby i wyposażenie
 • Etui i obudowy
 • Adaptery i ładowarki
 • Stacje dokujące dla kart graficznych
 • Power Banki
 • Kontrolery
Poland / Polski

©ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady korzystania ze stronyPolityka prywatności

Core Cpu Podręcznik Asus Va27a Series

Bezpośredni link do pobrania Core Cpu Podręcznik Asus Va27a Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Core Cpu Podręcznik Asus Va27a Series