Dane dotyczące usług Frigidaire Fgc6x7xesd

Frigidaire FGC6X7XESD to wysokiej jakości, energooszczędny system grzewczy, który zapewnia optymalną temperaturę w domu. System został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i łatwości w użyciu. Sprzęt jest wyposażony w technologię SmartControl, która umożliwia użytkownikom monitorowanie i kontrolowanie systemu za pomocą aplikacji na smartfon. Urządzenie jest wyposażone w wiele opcji sterowania, w tym czujniki ruchu, dzięki którym system może dostosować temperaturę w zależności od obecności domowników. System jest też wyposażony w filtr powietrza, który zapewnia czyste powietrze w domu. Frigidaire FGC6X7XESD to zaawansowany i wysoce wydajny system grzewczy, który daje użytkownikom możliwość łatwego kontrolowania temperatury w domu.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług Frigidaire Fgc6x7xesd

Firma Microsoft ceni i chroni Twoją prywatność. Wywiązujemy się z naszego zobowiązania do ochrony Twojej prywatności, udostępniając produkty, informacje i mechanizmy kontroli, które umożliwiają Wam — naszym indywidualnym i organizacyjnym klientom — wybór sposobu zbierania i używania danych osobowych. Raport o ochronie prywatności firmy Microsoft publikujemy dwa razy w roku, podając najnowsze informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobu ich używania oraz sposobu, w jaki nasi klienci indywidualni i organizacyjni mogą zarządzać swoimi danymi oraz kontrolować je.

Ten raport zawiera również podsumowanie ważnych nowych zmian w zakresie ochrony prywatności w firmie Microsoft od kwietnia 2022 r. Od tego czasu obserwujemy ciągłe zainteresowanie klientów indywidualnych narzędziami chroniącymi bezpieczeństwo i prywatność ich danych, a także coraz częstsze inicjatywy rządów i przedsiębiorstw mające na celu utrzymanie danych osobowych w ich jurysdykcjach i pod ich suwerenną kontrolą.W odpowiedzi firma Microsoft nadal wydaje narzędzia pomagające chronić dane klientów indywidualnych, w tym usługę Microsoft Defender dla użytkowników indywidualnych. Aby ułatwić organizacjom spełnianie wymagań dotyczących prywatności i zgodności, wydaliśmy usługę Microsoft Purview, nasze rozwiązania do nadzoru i zapewnienia zgodności danych przedsiębiorstwa oraz rozwiązanie Microsoft Entra, które ujednolica możliwości firmy Microsoft w zakresie tożsamości i dostępu. Dla naszych klientów rządowych ogłosiliśmy platformę Microsoft Cloud for Sovereignty. W ramach naszej współpracy w zakresie prywatności z rządami i innymi zainteresowanymi stronami opublikowaliśmy nasze europejskie zasady dotyczące chmury i zdecydowanie poparliśmy nowe ramy Ochrony prywatności danych pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi.

Umożliwienie użytkownikom kontrolowania ich danych

Aby zapewnić przejrzystość, dajemy Ci wgląd w nasze procesy zbierania danych, z opcjami kontrolowania Twoich danych i możliwości wyboru sposobu ich wykorzystania.

Narzędzia do ochrony i kontrolowania danych

Możesz kontrolować swoje dane za pomocą Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft. Tam możesz wyświetlać i usuwać dane oraz zarządzać ustawieniami prywatności. Dane wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym obejmują dane z wyszukiwań w usłudze Bing, przeglądania za pomocą przeglądarki Microsoft Edge, historii lokalizacji oraz korzystania z aplikacji i usług firmy Microsoft. Od stycznia do czerwca 2022 r. prawie 13 milionów osób na całym świecie skorzystało z pulpitu nawigacyjnego prywatności, polegając na nim, aby lepiej zrozumieć gromadzone przez nas dane osobowe i sprawować nad nimi kontrolę. (Zobacz Dodatek pokazujący szczegółowe dane dotyczące użycia pulpitu nawigacyjnego prywatności według kraju. )

Oprócz mechanizmów kontroli dostępnych na pulpicie nawigacyjnym prywatności, zespół ds. ochrony prywatności firmy Microsoft zapewnia bezpośrednie wsparcie klientom na całym świecie, którzy mają pytania dotyczące ich danych osobowych. zespół ds. ochrony prywatności pomógł 4000 osobom i organizacjom ze 120 krajów w związku z ich prośbami o ochronę prywatności i zastrzeżeniami zgłoszonymi za pośrednictwem naszego formularza pomocy technicznej dotyczącego ochrony prywatności.

W czerwcu 2022 r. uruchomiliśmy Microsoft Defender dla użytkowników indywidualnych, nową aplikację zabezpieczeń online (dostępną jako osobne pobranie) dla subskrybentów platformy Microsoft 365 Personal i Family. Usługa Microsoft Defender dla użytkowników indywidualnych zapewnia ciągłą ochronę przed wyłudzaniem informacji i antywirusową dla Ciebie, Twojej rodziny i urządzeń, które są zarządzane za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego. Na początku października 2022 r. opublikowaliśmy monitorowanie kradzieży tożsamości w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych online dzięki monitorowaniu tożsamości, alertom o ryzyku, wskazówkom ekspertów i obsłudze przywracania danych osobowych. Ochrona aplikacji obejmuje również alerty zabezpieczeń i zalecane akcje w celu dalszej ochrony zabezpieczeń danych i urządzeń.

Zapewnianie przejrzystości i wyboru

Dane, które zbieramy od klientów w naszych głównych produktach i usługach klasyfikujemy jako wymagane lub opcjonalne. Wymagane dane obejmują dane diagnostyczne lub dane usługi używane przez nas na potrzeby poprawek zabezpieczeń oraz pomagają wykrywać problemy z funkcjonalnością naszych produktów i usług. Konieczne jest zapewnienie aktualności naszych produktów, ich bezpieczeństwa i działania zgodnego z oczekiwaniami. Opcjonalne dane to dane, których używamy do poprawy wydajności naszych produktów i usług, co do których klienci mogą decydować, czy udostępnić je firmie Microsoft.Aby zapewnić klientom przejrzystość sposobu zbierania i używania wymaganych i opcjonalnych danych, firma Microsoft publikuje i regularnie aktualizuje podsumowania dla każdej z naszych głównych usług online. Te podsumowania ułatwiają również naszym klientom podejmowanie świadomych wyborów dotyczących danych udostępnianych firmie Microsoft przez zmiany ustawień prywatności.


 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące usługi Dynamics 365
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące usługi Office
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące aplikacji Teams
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych w systemie Windows
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące konsoli Xbox

Umożliwienie klientom biznesowym i rządowym ochrony ich danych

Organizacje działają obecnie w oparciu o zaufanie, a podstawą tego zaufania jest zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych. Oprócz naszego niezawodnego zestawu zasad ochrony prywatności firma Microsoft oferuje stale rozszerzający się zestaw technologii, które ułatwiają organizacjom spełnianie wymagań dotyczących prywatności i zgodności. W ciągu 2022 roku ogłosiliśmy lub wydaliśmy kilka istotnych usług, wraz z ważnymi wskazówkami:

 • W kwietniu 2022 r. ogłosiliśmyMicrosoft Purview, rodzinę produktów do zarządzania danymi przedsiębiorstwa i rozwiązań w zakresie zgodności. Usługa Microsoft Purview pomaga organizacjom w zarządzaniu i ochronie danych w całej infrastrukturze, w tym w środowiskach firmy Microsoft i innych. Usługa Microsoft Purview zawiera rozwiązania obejmujące: ochronę informacji, zapobieganie utracie danych, zarządzanie ryzykiem wewnętrznym, zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i Menedżera zgodności.
 • W maju 2022 r. ogłosiliśmy usługę Microsoft Entra, naszą nową rodzinę produktów, która obejmuje wszystkie możliwości Microsoft w zakresie tożsamości i dostępu. Rozwiązania w rodzinie produktów Microsoft Entra pomagają chronić prywatność danych naszych klientów przez zabezpieczanie tożsamości i ich dostępu do poufnych zasobów. To obejmuje weryfikację tożsamości oraz zarządzanie uprawnieniami i prawami na różnych platformach (zarządzanie upoważnieniami). W skład rodziny produktów Microsoft Entra wchodzą Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Entra Identity Governance, Microsoft Entra Permissions Management, Microsoft Entra Workload Identities oraz Microsoft Entra Verified ID.
 • W czerwcu 2022 r. biuro ds. odpowiedzialnej sztucznej inteligencji firmy Microsoft opublikowało nasze Normy dotyczące odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, ramy umożliwiające odpowiedzialne tworzenie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji. Opublikowaliśmy standard i materiały pomocnicze, takie jak szablony oceny wpływu, aby podzielić się zdobytą wiedzą, zaprosić innych do wyrażenia opinii i wnieść wkład w dyskusję na temat budowania lepszych norm oraz praktyk dla sztucznej inteligencji. Standard pomaga wewnętrznym zespołom przełożyć nasze zasady dotyczące sztucznej inteligencji — uczciwość, niezawodność & bezpieczeństwo, prywatność & zabezpieczenia, inkluzywność, przejrzystość i odpowiedzialność — na praktyczne rozwiązania. Naszym celem jest umożliwienie odpowiedzialnej innowacji, zwiększenie możliwości innych i zapewnienie, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w sposób sprawiedliwy, bezpieczny i z poszanowaniem praw.
 • W lipcu 2022 r. ogłosiliśmyMicrosoft Cloud for Sovereignty (MCFS). Rozwiązanie MCFS jest zbudowane na regionach chmury publicznej platformy Azure, zapewniając klientom z sektora publicznego rozwiązanie do tworzenia, przenoszenia i obsługi swoich danych i obciążeń w chmurze, przy jednoczesnym spełnieniu ich wymagań w zakresie prawa, zabezpieczeń i zasad, a także przyspieszając proces transformacji cyfrowej i wdrażania chmury. Klienci z sektora publicznego mogą korzystać z pełnych możliwości chmury wraz z zabezpieczeniami oraz większej przejrzystości, możliwości inspekcji i kontroli nad swoimi danymi.

Współpraca z instytucjami rządowymi i innymi zainteresowanymi stronami

Firma Microsoft od dawna obsługuje kompleksowe przepisy dotyczące ochrony prywatności i dokłada wszelkich starań, aby pomagać w opracowywaniu trwałych rozwiązań ogólnoświatowych. Kontynuujemy konstruktywną współpracę z organami regulacyjnymi, ustawodawcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na całym świecie w celu wprowadzenia istotnych regulacji dotyczących ochrony danych i prywatności.W marcu 2022 r. ogłoszono naszą pomoc techniczną dla Platforma prywatności danych UE-USA, istotną umowę między Komisją Europejską i rządem Stanów Zjednoczonych regulującą przekazywanie danych między UE a Stanami Zjednoczonymi. Nowe ramy mają na celu przebudowanie i wzmocnienie mostu ochrony danych między UE a Stanami Zjednoczonymi. Odpowiada ona na wątpliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w 2020 r. unieważnił ramy Tarczy Prywatności UE-USA. Microsoft zobowiązuje się do spełnienia a nawet przewyższenia wszystkich wymagań stawianych firmom przez te ramy. Dokonamy tego poprzez udoskonalenie sposobu, w jaki obsługujemy żądania prawne dotyczące danych klientów oraz poprzez zapewnienie dalszego wsparcia dla osób zainteresowanych swoimi prawami.W maju 2022 r. w ramach naszego zobowiązania wobec klientów z Europy, ogłosiliśmy nasze zasady dotyczące chmury w Europie. Pięć zasad będzie kierować naszą działalnością w chmurze w całej Europie i obejmować oferty chmury, takie jak Microsoft Cloud for Sovereignty, które spełniają suwerenne potrzeby europejskich instytucji rządowych. Te zasady uznają również, że europejskie instytucje rządowe regulują technologię, a my dostosujemy się do tych działań i będziemy je wspierać.

Dowiedz się więcej o raportach dotyczących przejrzystości firmy Microsoft

Stale dążymy do budowania i podtrzymywania zaufania do technologii, a także mamy świadomość, że jawność jest kluczowym składnikiem tego zaufania. Oprócz niniejszego Raportu o ochronie prywatności, oferujemy kompleksowe omówienie wszystkich naszych działań mających na celu wspieranie cyfrowego zaufania w naszych Centrum raportów. Firma Microsoft publikuje regularne raporty, w tym metryki dotyczące reagowania firmy Microsoft na żądania instytucji rządowych i organów ścigania dotyczące danych użytkowników i moderowania zawartości:

 • Raport dotyczący zawartości dotyczącej bezpieczeństwa cyfrowego
 • Raporty na temat zapytań ze strony organów ścigania
 • Raport o zleceniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego w Stanach Zjednoczonych
 • Żądania usunięcia praw autorskich
 • Żądania instytucji rządowych dotyczące usuwania zawartości
 • Żądania dotyczące „prawa do bycia zapomnianym”

Dodatek

Ogólnoświatowe zaangażowanie firmy Microsoft dotyczące praw podmiotów danych umożliwia milionom ludzi kontrolowanie swoich danych. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. pulpit nawigacyjny prywatności firmy Microsoft miał 12 938 096 użytkowników. Na poniższym wykresie wymieniono 20 krajów z największą liczbą użytkowników pulpitu nawigacyjnego prywatności.

Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft — 20 najważniejszych rynków na potrzeby dostępu użytkowników od 1 stycznia do 1 czerwca 2022 r.

Kraj (w oparciu o adres IP)

Użytkownicy prywatności

#1 — Stany Zjednoczone3 598 962
#2 — Japonia920 918
#3 — Chiny761 835
#4 — Zjednoczone Królestwo643 082
#5 — Brazylia616 857
#6 — Kanada444 856
#7 — Francja437 876
#8 — Niemcy424 064
#9 — Indie408 790
#10 — Meksyk345 639
#11 — Korea329 493
#12 — Australia276 026
#13 — Hiszpania206 820
#14 — Holandia182 970
#15 — Włochy177 294
#16 — Polska138 814
#17 — Kolumbia137 544
#18 — Turcja137 358
#19 — Arabia Saudyjska116 395
#20 — Argentyna114 163

Obowiązuje od 14 października 2022 r.

W przypadku pytań związanych z prawem uzyskania dostępu przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z RODO, można skontaktować się z nami za pośrednictwem Portalu DSAR.

 • Informacje ogólne dotyczące Polityki prywatności

  Spółka Ookla, LLC, wraz ze swoją spółką macierzystą Ziff Davis, LLC, innymi swoimi spółkami stowarzyszonymi i spółkami zależnymi (łącznie „Ookla”, „nam”, „nasz” lub „my”), jest właścicielem, operatorem lub zapewnia dostęp do kilku interaktywnych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i połączonych oraz innych interaktywnych funkcji i usług online, w tym m. in. wiadomości e-mail, biuletynów, czatów, forów, społeczności, loterii i konkursów (łącznie zwanych „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich danych użytkownika zgromadzonych przez spółkę Ookla za pośrednictwem i w związku z Usługami, niezależnie od sposobu ich gromadzenia lub przechowywania, i opisuje, między innymi, rodzaje informacji gromadzonych o użytkowniku podczas interakcji z Usługami, sposób, w jaki informacje dotyczące użytkownika mogą być wykorzystywane, sytuacje, w których mogą być ujawniane, sposób kontrolowania wykorzystania i ujawniania danych użytkownika oraz w sposób, w jaki chronione są te dane.

  Jeżeli w niniejszej Polityce prywatności nie zaznaczono inaczej, administratorem danych pozostaje spółka Ookla (jako że termin ten jest używany również w Ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych ( „RODO”)), co oznacza, że zdecydujemy, w jaki sposób i dlaczego informacje, które użytkownik nam przekazuje, są przetwarzane. Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszego

  Niniejsza Polityka prywatności obejmuje informacje zgromadzone za pośrednictwem następujących witryn internetowych i aplikacji mobilnych:

  Witryny internetowe:

  • Spółka Ookla
  • Speedtest. net
  • Speedtest Custom
  • Mosaik
  • Sensorly
  • Map Elements
  • Cell Maps
  • Tower Source
  • Downdetector (i inne witryny internetowe Downdetector)
  • RootMetrics

  Aplikacje:

 • Speedtest
 • Sensorly
 • Downdetector
 • Jakie kategorie informacji możemy przetwarzać

  Dane osobowe” to informacje dotyczące danej osoby lub informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę.

  Przetwarzać”, „Przetwarzanie” lub „Przetworzone” oznacza wszystkie czynności przeprowadzane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w sposób zautomatyzowany, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównywanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

  Możemy przetwarzać następujące kategorie Informacji o użytkowniku:

 • Dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa użytkownika lub dane logowania, hasło, obszary lub tematy będące przedmiotem zainteresowania i zdjęcia (jeśli użytkownik lub inny użytkownik opublikuje zdjęcie w ramach Usługi).
 • Informacje demograficzne: płeć, wiek / data urodzenia, narodowość, tytuł, stanowisko, informacje o firmie, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne informacje zawodowe oraz preferencje językowe.
 • Dane kontaktowe: adres pocztowy, numer telefonu i/lub numer telefonu komórkowego, adres e-mail i publiczne nazwy użytkownika lub profile w mediach społecznościowych.
 • Rejestry zgód: zapisy wszystkich udzielonych zgód wraz z datą i godziną, sposobami udzielenia zgody i wszelkimi powiązanymi informacjami (np. przedmiotem zgody).
 • Informacje o lokalizacji: dane o lokalizacji, które opisują dokładną lokalizację geograficzną urządzenia użytkownika ( „Dokładne informacje o lokalizacji”).
 • Szczegóły dotyczące zakupów i płatności: informacje dotyczące zakupów i cen, dane dotyczące faktur, dane dotyczące płatności, adres rozliczeniowy, metoda płatności, imię i nazwisko posiadacza karty lub posiadacza rachunku, kwota płatności i data dokonania płatności.
 • Dane pracodawcy: w przypadku interakcji z nami w charakterze pracownika, dane kontaktowe pracodawcy (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) w odpowiednim zakresie.
 • Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które przekazał nam użytkownik lub inni użytkownicy, lub dostępne publicznie informacje o nas opublikowane w platformach społecznościowych lub w ramach Usług, w tym na forach.
 • Gromadzimy również inne rodzaje informacji pozyskiwanych od użytkownika lub z innych źródeł, które w niniejszej Polityce określamy jako „Inne informacje”, a mogą one obejmować między innymi:

 • Informacje o korzystaniu z Usług, takie jak dane na temat użytkowania i informacje statystyczne, które mogą być agregowane.
 • Historia przeglądania, w tym witryny internetowe lub inne usługi odwiedzane przed i po interakcji z Usługami.
 • Wyszukiwania i interakcje w ramach handlu elektronicznego, na przykład dotyczące sprzedawców lub ofert dostępnych w ramach Usług.
 • Niedokładne informacje na temat przybliżonej fizycznej lokalizacji (na przykład na poziomie miasta lub kodu pocztowego) komputera lub urządzenia użytkownika pochodzące z adresu IP takiego komputera lub urządzenia ( „Dane GeoIP”).
 • Identyfikator urządzenia ( „ID”), który jest numerem identyfikacyjnym powiązanym ze smartfonem lub podobnym urządzeniem przenośnym, ale różni się od numeru seryjnego sprzętu.
 • Identyfikator reklamowy, który jest unikalnym numerem identyfikacyjnym i można go resetować za pomocą przeglądarki powiązanej z urządzeniem (np. IOS używa identyfikatora reklamowego (lub „IDFA”), a system Android korzysta z Google Advertising ID).
 • Adres protokołu internetowego ( „IP”), który jest unikalnym ciągiem cyfr automatycznie przypisywanych do urządzenia za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu.
 • Środki łączności z Internetem, takie jak dostawcy usług internetowych ( „ISP”), operatorzy sieci komórkowej, połączenie Wi-Fi, identyfikator zestawu usług ( „SSID”), numer IMSI ( „IMSI”) oraz numer IMEI ( „IMEI”).
 • Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, elementów etag, JavaScript, znaczników pikselowych, śledzenia identyfikatorów urządzeń, anonimowych identyfikatorów i innych technologii, w tym informacje gromadzone przy użyciu takich metod i technologii dotyczących (i) odwiedzin oraz interakcji i zaangażowania w korzystanie z Usług, treści i reklamy w witrynach, aplikacjach, platformach i innych kanałach medialnych osób trzecich ( „Kanały”) oraz (ii) interakcji z wiadomościami e-mail, w tym zawartością i reklamami (łącznie „Dane online”).
 • Typ urządzenia, ustawienia i używane oprogramowanie.
 • Pliki dziennika, które mogą zawierać adresy IP, informacje o typie przeglądarki, strony odsyłające/wyjściowe ISP, informacje o systemie operacyjnym, znaczniki daty/czasu i/lub dane o kliknięciach dokonywanych przez użytkowników, w tym kliknięciach spersonalizowanych łączy.
 • Sygnały nawigacyjne sieci Web, które są plikami elektronicznymi, pozwalające stronie internetowej zliczać użytkowników, którzy odwiedzili tę stronę lub uzyskać dostęp do niektórych plików cookie.
 • Znaczniki pikselowe, znane również jako czyste pliki GIF, sygnały nawigacyjne, znaczniki punktowe lub znaczniki nawigacyjne, które są sposobem przekazywania informacji z komputera użytkownika do witryny internetowej strony trzeciej.
 • Lokalne obiekty udostępnione, takie jak pliki cookie typu Flash i pamięć lokalna, taka jak HTML5.
 • Analiza aplikacji mobilnych, pozwalająca zrozumieć funkcjonalność naszych aplikacji mobilnych i oprogramowania na telefonie użytkownika.
 • W pewnych okolicznościach i w zależności od obowiązującego prawa niektóre z Innych informacji mogą stanowić Dane osobowe. Dane osobowe wraz z Innymi informacjami są dalej określane jako „Informacje o użytkowniku”.

  Wrażliwe dane osobowe

  Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy Danych osobowych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, żadnych faktycznych lub domniemanych przestępstw lub kar ani żadnych innych informacji, które mogą być uznane za wrażliwe w ramach RODO (łącznie „Wrażliwe dane osobowe”) w zwykłym toku naszej działalności. Gdy konieczne staje się przetwarzanie Wrażliwych danych osobowych w ramach RODO, opieramy się na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Zgodność z obowiązującym prawem: możemy przetwarzać Wrażliwe dane osobowe użytkownika, gdy takie przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo;
 • Wykrywanie przestępstw i zapobieganie im: możemy przetwarzać Wrażliwe dane osobowe w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykrycia przestępstwa lub zapobiegnięcia mu (w tym do zapobiegania oszustwom);
 • Ustanowienie, realizacja lub obrona praw: możemy przetwarzać Wrażliwe dane osobowe dotyczące użytkownika, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, korzystania z praw lub ich obrony; lub
 • Zgoda: Możemy przetwarzać Wrażliwe dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadkach, gdy zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy wcześniejszą wyraźną zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania Wrażliwych danych osobowych.
 • Dzieci. Usługi nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci, szczególnie te w wieku poniżej 13 roku życia. Żadna osoba w wieku poniżej 13 lat nie może przekazywać żadnych Danych osobowych ani korzystać z publicznych obszarów dyskusji, forów ani czatów. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie mogą robić zakupów za pośrednictwem Usług ani otrzymywać kuponów ani kodów w ramach Usług w celu zakupu towarów lub usług w witrynach internetowych stron trzecich. Jeśli pomimo tych zakazów dzieci użytkownika ujawnią informacje o sobie w naszych obszarach dyskusji publicznej, mogą wystąpić określone konsekwencje tych działań, których adresatami nie są dzieci (na przykład mogą one otrzymywać niechciane wiadomości od innych stron). Jeśli okaże się, że zgromadziliśmy Dane osobowe od osoby w wieku poniżej 13 roku życia, natychmiast usuniemy te dane.

  Jak gromadzimy lub tworzymy informacje

  Gromadzenie Informacji o użytkowniku: Możemy gromadzić Informacje o użytkowniku z następujących źródeł:

 • Dane, które użytkownik udostępni: Możemy uzyskać Dane osobowe użytkownika, gdy udostępni je w ramach naszych Usług (np. w przypadku rejestracji w celu otrzymywania wiadomości e-mail, biuletynów, webinariów lub białych ksiąg, zarejestrowania się w celu uzyskania członkostwa w witrynie lub utworzenia profilu lub konta w dowolnej części Usług, brania udziału w loterii, konkursie lub losowaniu nagród, otrzymywania informacji promocyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS, udziału w ankietach, wyszukiwania zapytań za pośrednictwem Usług, kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w dowolny inny sposób, zakupu subskrypcji, licencji na oprogramowanie lub produkt lub gdy dostarczy nam swoją wizytówkę itp. ).
 • Dane dotyczące relacji: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Dane osobowe w zwykłym toku naszych relacji z użytkownikiem (np. gdy użytkownik kupuje od nas usługę).
 • Dane, które użytkownik podaje publicznie: możemy gromadzić lub pozyskiwać Dane osobowe użytkownika, które wyraźnie zdecyduje się upublicznić, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy gromadzić informacje z profilów w mediach społecznościowych, jeśli użytkownik opublikuje post o nas) lub poprzez nasze czaty, fora lub społeczności dostępne w ramach Usług.
 • Dane dotyczące Usługi: Możemy gromadzić lub uzyskiwać Dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania, pobierania, używania lub rejestrowania się w celu korzystania z dowolnej części naszej Usługi.
 • Speedtest by Ookla i Sensorly: Podczas przeprowadzania testu za pośrednictwem usługi Speedtest lub Sensorly na dowolnym urządzeniu lub platformie, gromadzimy: (a) wyniki testu; (b) niedokładne informacje o przybliżonej fizycznej lokalizacji komputera lub urządzenia, pochodzące z Danych GeoIP i/lub Dokładne informacje o lokalizacji (jeśli pozwalają na to ustawienia urządzenia mobilnego); oraz (c) Inne informacje, w tym między innymi adres IP, nazwę dostawcy usług internetowych, uczelni lub organizacji, która obsługuje sieć, którą testuje użytkownik, oraz identyfikatory sieciowe, sprzętowe i urządzenia takie jak identyfikator SSID lub IMEI (jeśli test jest przeprowadzany na smartfonie). Jeśli użytkownik zainstaluje aplikację Speedtest lub Sensorly na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym, spółka Ookla może gromadzić Dokładne informacje o lokalizacji zarówno podczas wykonywania testu, jak i wówczas, gdy aplikacja nie jest aktywnie używana, ale działa w tle urządzenia. Jeśli użytkownik zainstaluje rozszerzenie Speedtest w przeglądarce, poza testem prędkości łącza internetowego rozszerzenie korzysta z naszej funkcji Web Speed, która mierzy czas wczytywania dla konkretnej witryny i pozwala zmierzyć, jak długo zajmuje załadowanie określonej witryny internetowej. Dzięki funkcji Web Speed gromadzimy dane o ładowaniu strony dla odwiedzanych witryn, w tym adresy URL strony, czasy ładowania i Dane GeoIP. Web Speed analizuje adres IP użytkownika podczas przeprowadzania testu, aby ustalić przybliżoną lokalizację urządzenia, ale adresy IP analizowane przez Web Speed nie są przechowywane przez spółkę Ookla i są usuwane automatycznie po zakończeniu testu. Należy jednak mieć na uwadze, że łączymy te informacje z ostatnimi informacjami Speedtest zgromadzonymi z tego samego urządzenia
 • Informacje dotyczące treści i reklamy: jeśli użytkownik zdecyduje się na interakcję z treściami osób trzecich lub reklamą w Usługach lub Kanałach, możemy otrzymać Informacje o użytkowniku od odpowiedniej strony trzeciej.
 • Informacje od stron trzecich: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Dane osobowe od osób trzecich, które nam je dostarczają. Mogą one obejmować kanały w trybie offline, takie jak telefoniczne lub bezpośrednie przesyłki pocztowe; od klientów, sprzedawców, dostawców, stron trzecich, źródeł dostępnych w handlu lub publicznie (np. brokerów danych, agregatorów danych, publicznych baz danych itp. ); zewnętrznych operatorów sieci afiliacyjnych; źródła odesłań; witryny lub serwisy społecznościowe (np. Facebook, Twitter, LinkedIn itp. Jeśli użytkownik korzysta z połączenia lub logowania przez firmę zewnętrzną (np. Facebook Connect, Twitter lub Google+), aby uzyskać dostęp do Usług, zarejestrować się jako członek lub utworzyć profil w dowolnej części Usług, uzyskać dostęp do naszych treści lub przesłać nasze treści innej osobie, platformie lub usłudze, możemy również otrzymać nazwę użytkownika lub adres e-mail dla tych usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych lub inne informacje dostępne na temat użytkownika lub zgromadzone od użytkownika w ramach tych usług.
 • Należy pamiętać, że spółka Ookla nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które użytkownik dobrowolnie podaje na swój temat w ramach dyskusji w jakichkolwiek obszarach publicznych Usługi, takich jak sekcje komentarzy, fora, blogi, wiki, czaty, prywatne wiadomości, grupy dyskusyjne lub inne publicznie dostępne formy interakcji, lub informacje, które użytkownik zdecyduje się podać publicznie w dowolnym profilu użytkownika lub w innych obszarach Usług, które pozwalają użytkownikom na przesyłanie lub publikowanie treści. Odradzamy użytkownikom zamieszczanie w ten sposób tego rodzaju Danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić na swoim profilu informacje na swój temat dostępne publicznie. Aby zażądać usunięcia swoich Danych osobowych z tych obszarów, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego

  Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk stron trzecich, w tym tych, które mogą ujawniać informacje spółce Ookla.

  Tworzenie informacji o użytkowniku. Możemy również tworzyć Informacje o użytkowniku, takie jak zapisy interakcji z nami oraz szczegóły historii zakupów, służące do wewnętrznych celów administracyjnych i analiz. Możemy również połączyć dane przekazane przez użytkownika z danymi uzyskanymi od stron trzecich, takich jak sieci społecznościowe i inne podmioty gromadzące dane.

  Cele, dla których możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku

  Cele, dla których możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku, zgodnie z obowiązującym prawem, obejmują:

 • Świadczenie usług: świadczenie usług przez spółkę Ookla lub jej partnerów, w tym (i) oferowanie konkursów, a także udostępnianie czatów, forów i społeczności, (ii) publikowanie osobistych referencji wraz z innymi potwierdzeniami, (iii) wyświetlanie osobistych recenzji produktów lub usług, (iv) umożliwienie użytkownikom wyszukiwania innych członków witryny przy użyciu informacji o członku, które użytkownik już posiada, takich jak nazwa użytkownika, imię i nazwisko lub profil gracza oraz identyfikacja użytkowników spełniających te kryteria, (v) zarządzanie kontem użytkownika oraz (vi) obsługa klienta i zarządzanie relacjami.
 • Oferowanie i ulepszanie Usług: obsługa Usług i zarządzanie nimi; dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych treści; komunikowanie się i interakcja z użytkownikiem za pośrednictwem Usług; identyfikowanie problemów dotyczących Usług i planowanie usprawnień lub tworzenie nowych Usług i powiadamianie użytkownika o zmianach wprowadzonych do którejkolwiek z naszych Usług.
 • Ankiety: kontaktowanie się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii na temat naszych Usług.
 • Komunikacja: komunikowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem dowolnych środków (w tym za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, pocztą lub osobiście) w sprawie aktualności i innych informacji, którymi użytkownik może być zainteresowany, pod warunkiem zapewnienia, że takie informacje są przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem; przechowywanie i aktualizowanie informacji kontaktowych użytkownika w stosownych przypadkach i uzyskanie uprzedniej zgody w stosownych przypadkach. Możemy zapewnić użytkownikowi marketing bezpośredni, jak określono w Punkcie 6 poniżej.
 • Reklamy: dostarczanie reklam w oparciu o zainteresowania użytkownika i interakcje z Usługami i Kanałami, w tym wykorzystywanie Informacji o użytkowniku do wyświetlania reklam w Usługach i Kanałach, a także segmentów licencjonowania Informacji o użytkowniku stronom trzecim. Więcej informacji można znaleźć w Punkcie 7 poniżej.
 • Zaangażowanie odbiorców: identyfikacja i rozwijanie zaangażowania odbiorców, strategii reklamowych i promocyjnych na różnych platformach i kanałach, zarówno w ramach Usługi, jak i na Kanałach.
 • Zaangażowanie użytkowników i zakupy: śledzenie ruchu zakupowego i aktywności w ramach Usługi i na Kanałach, w tym przegląd historii przeglądania (jeśli jest dostępna); dostarczanie analiz i pomiar kosztów ruchu w stosunku do przychodów.
 • Oferty handlowe: korzystanie z plików cookie w celu śledzenia historii przeglądania i kwot wydanych na stronie danego sprzedawcy będącego stroną trzecią w celu zaoferowania bonów i innych ofert, które dotyczą zakupów użytkownika; oferowanie bonów za pośrednictwem wiadomości SMS, jeśli podano numer telefonu komórkowego.
 • Pozyskiwanie leadów: pozyskiwanie leadów między firmami w ramach dostarczania klientom wskazówek, jak ulepszyć ukierunkowane kampanie marketingowe i usługi za pomocą różnych strategii. Obejmuje to pozyskiwanie leadów za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wysyłanie biuletynów marketingowych w wiadomościach e-mail w celu przekierowania użytkownika do treści takich jak białe księgi i webinaria oferowane przez spółkę Ookla, przy czym dane kontaktowe użytkownika zostaną udostępnione naszemu klientowi.
 • Oferta Speedtest: Aplikacje Speedtest by Ookla i Sensorly są dedykowane dla wielu urządzeń, produktów i platform, takich jak rozszerzenie w przeglądarce internetowej lub jako aplikacje w niektórych produktach takich jak routery. Pozwalają one testować prędkość, opóźnienia i inne cechy pierwotne połączeń sieciowych TCP/IP oraz dostarczają wyniki testów. Wyniki uzyskane z aplikacji Speedtest lub Sensorly użytkownika mogą być wykorzystywane przez spółkę Ookla do przeprowadzania analiz i przygotowywania ulepszeń produktów, a także do przygotowywania raportów rynkowych. Spółka Ookla licencjonuje wyniki uzyskane za pośrednictwem aplikacji Speedtest i Sensorly dla swoich klientów biznesowych. Spółka Ookla licencjonuje również aplikacje Speedtest i Sensorly dla klientów biznesowych, którzy chcą, aby ich użytkownicy końcowi mogli testować łącza internetowe własnych sieci lub, w przypadku aplikacji Speedtest, testować połączenia użytkownika końcowego pomiędzy produktem a siecią serwerów Ookla.
 • Downdetector: Downdetector to aplikacja oferowana na wielu urządzeniach, produktach i platformach. Aplikacja Downdetector gromadzi dane o awariach usług osób trzecich, w tym anonimowe zgłaszanie awarii bezpośrednio do aplikacji Downdetector, komentarze dotyczące aplikacji Downdetector, posty w mediach społecznościowych dotyczące awarii i Inne informacje. Aplikacja Downdetector umożliwia użytkownikom przeglądanie statusu usług stron trzecich, które śledzi. Spółka Ookla udziela licencji na dane pozyskiwane z aplikacji Downdetector swoim klientom biznesowym.
 • Marketing dla klientów: Możemy prowadzić działania marketingowe dla obecnych i potencjalnych klientów oraz ich pracowników, którzy wykazali zainteresowanie prowadzeniem działalności lub prowadzili już działalność ze spółką Ookla w celu dalszego generowania i promowania naszej działalności. Działania takie obejmują wysyłanie wiadomości e-maili o treści marketingowej lub prowadzenie rozmów telefonicznych w celu zakupu reklamy, licencji na aplikacje Speedtest/Sensorly i Dane Online, pozyskiwania leadów i innych usług biznesowych oferowanych przez spółkę Ookla.
 • Administracja IT: administrowanie systemami informatycznymi spółki Ookla; administrowanie siecią i urządzeniami; bezpieczeństwo sieci i urządzeń; wdrażanie polityki bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych; audyty zgodności w odniesieniu do polityk wewnętrznych; identyfikacja i ograniczenie nieuczciwej działalności oraz zgodność z wymogami prawnymi.
 • Bezpieczeństwo: elektroniczne środki bezpieczeństwa (w tym monitorowanie zapisów logowania i danych dostępu), pomagające zmniejszyć ryzyko i umożliwiające identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem.
 • Zarządzanie finansami: ogólne cele biznesowe i zarządzania finansami, w tym: zarządzanie gospodarcze, finansowe i administracyjne; planowanie i raportowanie; rozwój personelu; sprzedaż; rachunkowość; finanse; audyt korporacyjny; i zgodność z wymogami prawnymi
 • Dochodzenia: wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i zapobieganie naruszeniom zasad i przestępstwom zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Postępowania sądowe: ustalanie, korzystanie z praw i ich dochodzenie.
 • Zgodność z prawem: Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących dowolnego użytkownika Usług, gdy mamy podstawy sądzić, że ten użytkownik narusza nasze Warunki użytkowania lub inne opublikowane wytyczne lub zaangażował się (lub mamy podstawy, aby wierzyć, że angażuje się) w jakiekolwiek nielegalne działania i wydawanie informacji w odpowiedzi na nakazy sądowe i rządowe, inne prośby jednostek rządowych, wezwania do stawiennictwa w sądzie cywilnym, wnioski o wyszukiwanie i w inny sposób, zgodnie z wymogami prawa lub obowiązkami prawnymi. Możemy również ujawniać informacje o użytkownikach, jeśli wierzymy w dobrej wierze, że takie ujawnienie leży w interesie ochrony praw, własności, bezpieczeństwa lub ochrony spółki Ookla, któregokolwiek z naszych użytkowników lub społeczeństwa, lub w celu zareagowania na sytuację kryzysową.
 • Marketing bezpośredni

  Możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku w celu skontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty bezpośredniej, wiadomości SMS lub innych metod komunikacji w celu dostarczenia mu informacji dotyczących Usług, które mogą być dla niego interesujące. Możemy przesyłać użytkownikowi informacje dotyczące Usług, nadchodzących promocji i inne informacje, które mogą go zainteresować, korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam przez użytkownika i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. Nie będziemy wysyłać użytkownikowi żadnych wiadomości e-mail z listy mailingowej, w przypadku której użytkownik wybrał opcję rezygnacji z subskrypcji, ale możemy nadal kontaktować się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do celów realizacji innych Usług, których realizacji zażądał użytkownik, lub w przypadku dodatkowych wiadomości e-mail, na których otrzymywanie wyraził zgodę.

  Pliki cookie, podobne technologie i reklamy internetowe oparte na zachowaniach użytkowników

  Spółka Ookla i jej partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu analizowania trendów, administrowania Usługami, śledzenia ruchów użytkowników w obrębie Usług oraz witryn, urządzeń i aplikacji stron trzecich oraz gromadzenia danych demograficznych o naszej bazie użytkowników. Użytkownik może kontrolować korzystanie z plików cookie na poziomie poszczególnych przeglądarek, ale jeśli zdecyduje się wyłączyć obsługę plików cookie, może to spowodować ograniczenie możliwości korzystania przez użytkownika z niektórych funkcji w ramach Usług. Aby zarządzać plikami cookie typu Flash, należy kliknąć tutaj. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, w tym dokładniejsze objaśnienie, czym są pliki cookie, informacje o różnych rodzajach plików cookie używanych w Usługach oraz sposobach ich zmiany lub usunięcia.

  Technologie śledzenia stosowane w Usługach mogą być wdrażane przez spółkę Ookla i/lub przez naszych usługodawców lub partnerów. Niektóre technologie śledzenia umożliwiają nam przypisanie unikalnego identyfikatora do użytkownika oraz powiązanie informacji o korzystaniu z Usług z Innymi informacjami o użytkowniku, w tym Informacji o użytkowniku. Możemy dopasować informacje zgromadzone od użytkownika za pomocą różnych środków lub w różnych momentach i wykorzystywać takie informacje wraz z informacjami offline i online uzyskanymi z innych źródeł (w tym od stron trzecich), w tym między innymi z danych demograficznych i zaktualizowanych informacji kontaktowych, aby dowiedzieć się więcej o użytkowniku w celu dostarczania odpowiednich treści i reklam.

  Gdy użytkownik otrzymuje od nas wiadomości e-mail lub biuletyny, możemy używać sygnałów nawigacyjnych sieci Web, niestandardowych łączy, czystych plików GIF lub podobnych technologii, aby określić, czy wiadomość e-mail została otwarta i które łącza zostały kliknięte, aby zapewnić użytkownikowi bardziej skoncentrowaną komunikację e-mail lub inne informacje i/lub zagregować te informacje z innymi gromadzonymi przez nas danymi do wykorzystania w niektórych lub wszystkich celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

  Razem z naszymi partnerami (w tym m. partnerami e-commerce, podmiotami stowarzyszonymi i dostawcami analiz) możemy również używać technologii takich jak znaczniki pikselowe, znaczniki e-tag, adresy IP, lokalne obiekty udostępnione, pamięć lokalna, pliki cookie Flash i HTML5 do analizy trendów; administrować Usługami; gromadzić i przechowywać informacje takie jak ustawienia użytkownika, anonimowe identyfikatory przeglądarki i historia oglądania materiałów wideo; korzystać z informacji jako uzupełnienia do naszych logów serwera i innych metod pomiaru ruchu i reakcji; śledzić lokalizację użytkowników i ruchy wokół Usług; gromadzić dane demograficzne o naszej bazie użytkowników; oraz w celu lepszego zrozumienia ruchu w ramach Usług, zachowań użytkowników i odpowiedzi na kampanie promocyjne. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te strony trzecie na podstawie indywidualnych i zbiorczych danych. Na przykład możemy połączyć informacje o adresie IP użytkownika ze znanymi Informacjami o użytkowniku lub o firmie i wykorzystać powiązane informacje związane z preferencjami dotyczącymi zbiorczych treści, aby lepiej wykonywać zadania związane z prowadzeniem działań marketingowych dotyczących usług skierowanych do użytkownika lub jego firmy. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do zarządzania usuwaniem pamięci lokalnej. Aby zarządzać lokalnymi obiektami udostępnionymi Flash, należy kliknąć

  Możemy korzystać z mobilnego oprogramowania analitycznego w celu gromadzenia danych i lepszego zrozumienia funkcjonalności naszego oprogramowania, urządzeń i aplikacji mobilnych w telefonie i innych urządzeniach. To oprogramowanie może rejestrować informacje takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, zbiorcze dane na temat wykorzystania, dane o wydajności oraz informacje o tym, skąd aplikacja została pobrana. Możemy połączyć te informacje z Informacjami o użytkowniku.

  Spółka Ookla i/lub niektóre strony trzecie mogą gromadzić informacje o użytkowniku w celu wyświetlania reklam internetowych opartych na zachowaniach użytkowników ( „OBA”) w Usługach oraz w innych witrynach internetowych, platformach i kanałach medialnych. Termin OBA jest także określany mianem reklam opartych na zainteresowaniach.

  Spółka Ookla wyświetla reklamy zarówno w Usługach, jak i na Kanałach. Możemy wykorzystywać Dane online, a także inne Informacje o użytkowniku do wysyłania użytkownikom OBA. Jeśli użytkownik na przykład czyta artykuł dotyczący konkretnego obszaru tematycznego Usług, możemy użyć plików cookie od dostawcy, aby później przedstawić mu reklamę konkretnego produktu lub usługi związanej z przeglądanym artykułem. Strony trzecie mogą łączyć informacje o odwiedzanych stronach w Usługach z informacjami o stronach odwiedzanych na innych Kanałach i wyświetlać reklamy na podstawie tych połączonych informacji. Reklamy te mogą pojawić się, gdy użytkownik odwiedza inną sekcję Usług lub inny Kanał. Podobnie zewnętrzni dostawcy usług mogą wyświetlać reklamy podczas korzystania z Usług w oparciu o interakcję użytkownika z Usługami i innymi Kanałami.

  Określeni dostawcy, z których usług korzystamy w celu OBA, mogą ulec zmianie. Aby uzyskać listę niektórych dostawców, należy kliknąć tutaj. Aby uzyskać informacje o tym, jak zrezygnować z metod śledzenia tych podmiotów i innych, należy kliknąć tutaj. Więcej informacji na temat OBA i rezygnacji znajduje się w Punkcie 15 poniżej.

  Dane online są zestawiane zbiorczo razem z Innymi informacjami i danymi, które gromadzimy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i/lub podobnymi danymi zgromadzonymi przez partnerów w celu utworzenia grup użytkowników i niektórych kategorii lub segmentów ogólnych, które opracowaliśmy na podstawie (a) danych demograficznych lub danych dotyczących zainteresowań i Danych GeoIP, (b) stron, które użytkownik przegląda i linków, które klika podczas przeglądania wiadomości e-mail lub korzystania z Usług i usług naszych partnerów, i/lub (c) wyszukiwanych haseł, które użytkownik wprowadza podczas korzystania z niektórych usług wyszukiwania. Używamy tych informacji, aby uzyskać dokładniejszy obraz zainteresowań odbiorców i aby wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem są bardziej dopasowane do zainteresowań użytkownika. Przechowujemy wyświetlenia stron, kliknięcia i wyszukiwane hasła używane do targetowania personalizacji reklam oddzielnie od Danych osobowych.

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

  Przetwarzając Informacje o użytkowniku w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, możemy opierać się na jednej lub kilku poniższych podstawach prawnych, w zależności od okoliczności:

 • Zgoda: możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku, gdy uzyskaliśmy wcześniejszą, wyraźną zgodę na ich przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana wyłącznie w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest stosowana w przypadku przetwarzania, które jest niezbędne lub w jakikolwiek sposób obowiązkowe);
 • Konieczność umowna: możemy przetwarzać informacje o użytkowniku w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w związku z każdą umową, którą można z nami zawrzeć;
 • Zgodność z obowiązującym prawem: możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku, jeśli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo;
 • Istotne interesy: możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony istotnych interesów każdej osoby; lub
 • Uzasadnione interesy: możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku, jeśli mamy uzasadniony interes w dokonywaniu przetwarzania w celu zarządzania, obsługi, ulepszania lub promowania naszej firmy, a uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika, podstawowych praw lub wolności.
 • Jak opisano powyżej, zidentyfikowaliśmy uzasadniony interes jako podstawę do przetwarzania w zakresie ofert aplikacji Speedtest i Sensorly spółki Ookla i sposobu, w jaki sprzedajemy nasze Usługi i produkty naszym obecnym i potencjalnym klientom.

  W przypadku aplikacji Speedtest i Sensorly Ookla ma uzasadniony interes w udostępnianiu wyników pozyskiwanych za pośrednictwem aplikacji Speedtest dostawcom Internetu, producentom sprzętu i podmiotom regulacyjnym w branży, aby pomóc im zrozumieć i tworzyć lepszy i szybszy internet.

  Jakie informacje ujawniamy stronom trzecim

  Możemy ujawniać Informacje o użytkowniku innym podmiotom należącym do grupy Spółki w uzasadnionych celach biznesowych (w tym w zakresie obsługi Usług i świadczenia usług), zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto możemy ujawniać Informacje o użytkowniku:

 • organom prawnym i regulacyjnym, na żądanie lub do celów zgłaszania wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów lub regulacji;
 • zewnętrznym profesjonalnym doradcom (takim jak księgowi, audytorzy lub prawnicy), z zastrzeżeniem wiążących zobowiązań umownych dotyczących poufności;
 • stronom trzecim (takim jak dostawcy analityczni, centra danych itp. ), zlokalizowanym w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymagań wymienionych poniżej w niniejszym Punkcie 9;
 • każdej właściwej stronie, organowi ścigania lub sądowi, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, korzystania z praw lub ich obrony;
 • każdej właściwej stronie w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania lub wykonywania kar, w tym w celu ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im;
 • wszelkim odpowiednim podmiotom przejmującym strony trzecie, w przypadku, gdy sprzedajemy lub przenosimy całość lub istotną część naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji);
 • wszelkim odpowiednim dostawcom zewnętrznym, u których nasze Usługi wykorzystują reklamy, wtyczki lub treści stron trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się na interakcję z takimi reklamami, wtyczkami lub treścią, informacje o działaniach w Usługach i Kanałach w celu dostarczania ukierunkowanych reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika mogą być udostępniane przez odpowiedniego dostawcę zewnętrznego. Jeśli użytkownik kliknie lub dotknie albo w jakikolwiek inny sposób wejdzie w interakcję z reklamą, reklamodawca może założyć, że spełnia jego kryteria docelowe;
 • wszelkim sponsorom konkursów, loterii i losowań nagród, białych ksiąg, webcastów lub innych plików do pobrania. Dane rejestracyjne dotyczące takich wydarzeń będą wykorzystywane przez nas jako część Informacji o użytkowniku i mogą być udostępniane sponsorowi i innym podmiotom zgodnie z zapisami niniejszej Polityki i polityki prywatności sponsora. Możemy również udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom zaangażowanym w zarządzanie takimi wydarzeniami. W przypadku konkursów, loterii i losowań nagród należy uważnie przeczytać oficjalne zasady lub warunki przed przesłaniem informacji; oraz
 • stronom trzecim, których praktyki nie są objęte niniejszą Polityką prywatności (np. zewnętrzni dostawcy towarów i usług, firmy i agencje marketingowe i reklamowe, wydawcy treści i sprzedawcy detaliczni).
 • W przypadku niektórych naszych Usług możemy podać pewne informacje, takie jak nazwy naszych użytkowników, ich adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail — a w pewnych okolicznościach również nazwa pracodawcy, rozmiar firmy i inne dane branżowe — dostępne na wynajem lub na innej podstawie (np. sprzedaż) na rzecz zewnętrznych dostawców towarów i usług, na przykład, gdy takie informacje są dostarczane w związku z webcastami, białymi księgami lub innymi sponsorowanymi plikami do pobrania.

  Korzystając z usługi pod wspólną marką (usługa obsługiwana przez partnera spółki Ookla) lub rejestrując się lub dostarczając w inny sposób informacje na temat witryny pod wspólną marką, użytkownik udziela nam zgody na przekazanie zgromadzonych informacji temu partnerowi, który może uwzględniać dostawców usług stron trzecich, których usługi są osadzone w Usługach i/lub pojawiają się w ich ramach;

  W odniesieniu do ankiet, w przypadku publicznego ujawnienia odpowiedzi, użytkownicy zostaną powiadomieni w momencie, kiedy będą wypełniać ankietę. W przeciwnym wypadku ujawnimy tylko zagregowane informacje dotyczące odpowiedzi użytkowników w ankietach innym uczestnikom ankiety. W przypadku, gdy ankiety pozwalają użytkownikom na przesyłanie pisemnych uwag i gdy spółka Ookla informuje użytkowników o możliwości ich ujawnienia w czasie, gdy wypełniają ankietę, spółka Ookla zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji udostępnionych przez użytkowników, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione żadne Informacje o użytkowniku identyfikujące konkretnego użytkownika.

  Spółka Ookla i niektórzy z naszych reklamodawców mogą wykorzystywać firmy świadczące usługi reklamy zewnętrznej do wyświetlania reklam w celu OBA lub w inny sposób oraz wykonywania powiązanych usług podczas interakcji z Usługami. Często firmy te wykorzystują pliki cookie i inne technologie do pomiaru efektywności reklam na stronie internetowej, w aplikacjach i wiadomościach e-mail oraz do tworzenia rejestru interakcji z naszymi treściami, które wykorzystują w połączeniu z reklamami pojawiającymi się w innych witrynach lub aplikacjach, lub do raportowania ruchu w witrynie internetowej, korzystania z aplikacji, statystyk, danych reklamowych i/lub innych działań w ramach Usług. Angażujemy również zewnętrznych dostawców, aby pomóc w segmentacji tych danych.

  Możemy również sprzedawać lub przesyłać Dane online do określonych stron trzecich, takich jak reklamodawcy, którzy wykorzystają te dane do wyświetlania reklam, które ich zdaniem są istotne dla zainteresowań użytkownika, i którzy wyrażają zgodę na zachowanie poufności tych informacji. Niektóre z tych stron trzecich mogą łączyć Dane online z własnymi danymi o użytkowniku w celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu.

  Możemy angażować zewnętrznych dostawców w celu gromadzenia, przechowywania i segmentacji Danych online, a usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji. Dostawcy zewnętrzni mogą gromadzić Informacje o użytkowniku uzyskane w ramach naszych Usług do własnych celów, w tym między innymi w celi monitorowania oszustw w Internecie.

  Możemy również angażować strony trzecie w celu rozpoznawania naszych użytkowników i dostarczania im treści i reklam opartych na zainteresowaniach. Możemy udostępniać naszym partnerom Informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub inny identyfikator. Nasi partnerzy mogą również: (i) gromadzić informacje bezpośrednio z urządzenia, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamy oraz informacje o przeglądarce lub systemie operacyjnym; (ii) łączyć Informacje o użytkowniku otrzymane od spółki Ookla z informacjami o użytkowniku uzyskanymi z innych witryn lub usług; oraz (iii) umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie w przeglądarce użytkownika.

  O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, informacje zgromadzone w ramach wszystkich testów przeprowadzanych przez spółkę Ookla są gromadzone anonimowo, a następnie agregowane w celu dostarczenia danych dotyczących wydajności użytkownikom w witrynach internetowych spółki Ookla, w tym na serwerach Speedtest i/lub stronom trzecim, którym udzielamy licencji na te informacje. Robimy to z wyraźnym zamiarem zapewnienia neutralnego i obiektywnego źródła monitoringu i raportowania dla użytkowników na całym świecie. Jedynymi wynikami testu Speedtest, na które nie udzielamy licencji stronom trzecim, są wyniki testów Speedtest Custom, które są udostępniane w ramach płatnej subskrypcji lub szablonowych wersji aplikacji Sensorly. W takich przypadkach wyniki testu Speedtest są własnością subskrybenta i podlegają polityce prywatności tego subskrybenta.

  Informacje zgromadzone za pośrednictwem aplikacji Speedtest i Sensorly mogą nie być anonimowe w następujący sposób: niektórym dostawcom usług internetowych i operatorom telefonii komórkowej spółki Ookla dostarczy pełne adresy IP i/lub identyfikatory sieci, sprzętu lub urządzeń dla takich dostawców ISP lub operatorów sieci komórkowych na żądanie. Spółka Ookla może również udostępniać pełne adresy IP i/lub identyfikatory sieci, sprzętu i urządzeń producentom sprzętu i sieci szkieletowej lub dostawcom hurtowym, indywidualnie dla każdego przypadku do celów badania sieci. Spółka Ookla może również gromadzić Dane GeoIP i/lub Dokładne informacje o lokalizacji, a takie dane mogą być również licencjonowane i/lub przekazywane stronom trzecim.

  Jeśli zaangażujemy podmiot zewnętrzny do przetwarzania Informacji o użytkowniku, Przetwarzający będzie podlegać wiążącym zobowiązaniom umownym do: (i) przetwarzania Informacji o użytkowniku wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) stosowania środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Informacji o użytkowniku; wraz z dodatkowymi wymogami obowiązującego prawa.

  Usługi zawierają łącza do innych witryn lub partnerów, których praktyki dotyczące informacji mogą różnić się od naszych. Należy zapoznać się z polityką prywatności tych stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chroniona jest prywatność użytkownika.

  Przekazywanie danych do państw trzecich

  Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, może być konieczne przesyłanie przez nas Informacji o użytkowniku w ramach grupy spółek Ookla oraz stronom trzecim, jak wskazano w Punkcie 9 powyżej, w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Informacje o użytkowniku do innych krajów, w których mogą obowiązywać różne prawa i wymogi dotyczące zgodności z ochroną danych różniące się od praw, które obowiązują w kraju, w którym znajduje się użytkownik.

  Spółka Ookla, LLC i jej amerykańskie spółki stowarzyszone uczestniczą w Programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA i dysponują poświadczeniami zgodności. SpółkaOokla zobowiązuje się do poddawania wszystkich Danych osobowych otrzymanych od krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w rozumieniu Programu Tarcza Prywatności, odpowiednim zasadom tego Programu. Więcej informacji na temat Programu Tarcza Prywatności znajduje się na Liście Tarcz Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Spółka Ookla jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych otrzymywanych w ramach Programu Tarcza Prywatności, a następnie przekazuje je podmiotom zewnętrznym działającym w jej imieniu jako agenci. Spółka Ookla przestrzega zasad Programu Tarcza Prywatności przy każdorazowym przekazywaniu Danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych. W odniesieniu do Danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z Programem Tarczy Prywatności, spółka Ookla podlega uprawnieniom regulacyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (US Federal Trade Commission) w zakresie egzekwowania prawa. W niektórych sytuacjach spółka Ookla może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z przepisami żądanie organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub ochrony porządku publicznego. Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną zamieszkałą w Europie, której dotyczy skarga dotycząca prywatności, problem lub pytanie dotyczące praktyk w zakresie prywatności spółki Ookla, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszego

  W przypadku przekazywania danych osobowych z EOG do odbiorców spoza EOG, którzy nie znajdują się w jurysdykcji, która została oficjalnie wyznaczona przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych, dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię odpowiednich standardowych klauzul umownych można uzyskać za pośrednictwem naszego

  Należy pamiętać, że przekazując jakiekolwiek Dane osobowe bezpośrednio podmiotowi Spółki mającemu siedzibę poza EOG, nie ponosimy odpowiedzialności za takie przekazanie Danych osobowych użytkownika. Niemniej jednak przetwarzamy Dane osobowe użytkownika od momentu, w którym otrzymujemy te dane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

  Zasady prywatności spółki Ookla opisane w niniejszej Polityce prywatności są zgodne z systemem Transgranicznych Zasad Ochrony Prywatności Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku ( „APEC”). Więcej informacji na temat tego programu znajduje się tutaj.

  Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać dane zgromadzone przez zewnętrznego operatora/licencjobiorcę zlokalizowanych wersji Usług.

  Bezpieczeństwo danych

  Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Informacji o użytkowniku przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi nielegalnymi lub nieautoryzowanymi formami przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy korzystać z szyfrowania Secure Sockets Layer i/lub przesyłać określone informacje o użytkowniku w nieczytelnym dla człowieka formacie zapewniającym ochronę. Jednakże nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do naruszenia i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa ani działania stron trzecich.

  Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przekazywanie informacji w przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo wdrożenia rozsądnych środków w celu ochrony danych użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych nam za pośrednictwem Internetu. Każde takie przesyłanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika i jest on odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszelkie przesyłane do nas Dane osobowe były przesyłane w sposób bezpieczny.

  Dokładność danych

  Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Informacje o użytkowniku, które przetwarzamy, są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane, oraz że wszelkie Informacje o użytkowniku, które przetwarzamy, o których wiemy od użytkownika, że są niedokładne (z uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane) są usuwane lub poprawiane.

  Minimalizacja danych

  Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby przetwarzane przez nas Informacje o użytkowniku były ograniczone do Informacji o użytkowniku, które są w uzasadniony sposób niezbędne w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce lub w celu zapewnienia użytkownikowi usług lub dostępu do Usług.

  Przechowywanie danych

  Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Informacje o użytkowniku przetwarzane są tylko przez minimalny okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce. Kryteria określające czas przechowywania Informacji o użytkowniku są następujące: zachowamy kopie Informacji o użytkowniku w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak długo jest to konieczne w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. O ile nie ma konkretnego wymogu prawnego, abyśmy zachowali te informacje, planujemy zachować je nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia uzasadnionych potrzeb biznesowych. Spółka Ookla przechowuje historyczne dane pozyskane z aplikacji Speedtest i Sensorly w związku z następującymi celami określonymi w Punkcie 5 powyżej: przeprowadzanie analiz i przygotowywanie ulepszeń produktu, przygotowywanie raportów rynkowych oraz licencjonowanie wyników uzyskanych za pośrednictwem aplikacji Speedtest i Sensorly klientom biznesowym. Spółka Ookla może również przechowywać historyczne dane aplikacji Speedtest i Sensorly do celów archiwizacji w interesie publicznym, w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych.

  Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, Dane online dotyczące OBA są przechowywane przez spółkę Ookla przez okres nie dłuższy niż 180 dni, po upływie których wygasają. Jednak okres 180 dni może rozpocząć się ponownie, jeśli ten sam użytkownik równocześnie odwiedza lub wchodzi w interakcję z reklamą, pocztą elektroniczną, Usługami lub Kanałem.

  Co mogę zrobić, aby kontrolować moje informacje?

  Użytkownik może bezpośrednio podjąć kroki, aby zmienić swoje preferencje w następujący sposób:

  Dostęp do danych osobowych. Na żądanie firma Ookla dostarczy Państwu informacje o tym, czy posiadamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe. Można uzyskać dostęp, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, logując się na swoje konto, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego Portalu DSAR lub wysyłając e-mail na adres privacy@ookla. com, (niezależnie od Państwa obywatelstwa i lokalizacji).

  Biuletyn informacyjny i subskrypcje e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego lub wypisać się z listy mailingowej w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu otrzymywanych biuletynów informacyjnych lub wiadomości e-mail. Zmiany zaczną obowiązywać w terminie pięciu do dziesięciu dni roboczych. W przypadku niektórych Usług komunikaty związane z usługami użytkowników stanowią integralną część takich Usług, które użytkownik subskrybuje. Oznacza to, ze może on nadal odbierać wiadomości e-mail w ramach tej określonej części Usług do momentu usunięcia swojego konta, nawet jeśli zrezygnuje z otrzymywania biuletynów informacyjnych lub wypisze się z listy mailingowej. Jeżeli użytkownik podał nam więcej niż jeden adres e-mail, możemy nadal kontaktować się z nim, chyba że zażąda anulowania subskrypcji dla każdego z podanych adresów e-mail.

  Powiadomienia push. Od czasu do czasu wysyłamy powiadomienia push w celu poinformowania użytkownika o wszelkich organizowanych przez nas wydarzeniach lub promocjach. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać takich komunikatów, może je wyłączyć na poziomie urządzenia. Aby upewnić się, że użytkownik otrzymuje odpowiednie powiadomienia, będziemy musieli zgromadzić określone informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak informacje o systemie operacyjnym i dane identyfikacyjne użytkownika.

  OBA. Spółka macierzysta Ookla, Ziff Davis, LLC, jest członkiem organizacji Digital Advertising Alliance ( „DAA”) w USA, UE i Kanadzie i korzysta z zewnętrznych platform zapewniających zgodność z zasadami DAA. Spółka Ookla dąży do przestrzegania zasad organizacji samoregulacyjnej dla DAA (USA), DAAC (Kanada) i EDAA (UE). Reklamy online w Usługach wykorzystujących Dane online są dostarczane z ikoną znaczników reklamy DAA , która pomaga użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane, i zapewnia wybór użytkownikom, którzy chcą mieć większą kontrolę. Ta ikona znajduje się również na każdej z naszych stron internetowych i w każdej aplikacji, w której gromadzone są Dane online, które będą wykorzystywane do celów OBA.

  Ikona znacznika reklamowego DAA zawiera informacje (i łącza do innych informacji) dotyczące reklam internetowych opartych na zachowaniach użytkowników, informacje wskazujące podmioty gromadzące i wykorzystujące Dane online oraz informacje wskazujące, w jaki sposób można z nich zrezygnować i inne. Jeśli użytkownik woli, abyśmy nie gromadzili Danych online, które mogą pomóc w ustaleniu, które reklamy będą dla niego adekwatne, może zrezygnować, klikając tę ikonę , którą można znaleźć na większości naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 • Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii powinni odwiedzić europejski DAA, klikając tutaj.
 • Mieszkańcy Kanady powinni odwiedzić DAA dla Kanady, klikając tutaj.
 • Mieszkańcy USA i mieszkańcy wszystkich innych krajów lub terytoriów niewymienionych powyżej mogą kliknąć tutaj, aby wyświetlić witrynę DAA i dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie, możliwości rezygnacji i innych.
 • Pliki cookie i znaczniki pikselowe. Użytkownik może zatrzymać lub ograniczyć pliki cookie i znaczniki pikselowe na swoim komputerze lub usunąć pliki cookie z przeglądarki poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik wyczyści lub wyłączy pliki cookie lub znaczniki pikselowe, może nadal korzystać z Usług, może jednak nie być w stanie korzystać ze wszystkich opcji, funkcji lub usług dostępnych w ramach Usług.

  Usługi oparte na lokalizacji. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia Dokładnych informacji o lokalizacji przez spółkę Ookla w dowolnym momencie, edytując odpowiednie ustawienie na swoim urządzeniu przenośnym (które zwykle znajduje się w obszarze Ustawienia urządzenia).

  Aplikacja Speedtest i funkcja Web Speed. Aby wyłączyć funkcję skanowania w tle aplikacji Speedtest, należy przejść do ustawień lub funkcji map zasięgu w aplikacji Speedtest i przełączyć funkcję skanowania w tle na opcję „Off”. Uwaga: jeśli ustawienia smartfona lub urządzenia przenośnego nie zezwalają na przesyłanie Dokładnych informacji o lokalizacji, niektóre funkcje mogą być niedostępne lub ich działanie może być ograniczone. Użytkownik może zrezygnować z funkcji Speedtest Web Speed w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

  Mieszkańcy stanu Kalifornia. Zgodnie z uchwaloną w stanie Kalifornia Ustawą o ochronie prywatności w Internecie możemy gromadzić Dane osobowe dotyczące działań online użytkownika podczas korzystania z Usług. Mimo iż oferujemy naszym użytkownikom wiele możliwości rezygnacji z udostępniania Danych osobowych, nie odpowiadamy na sygnały „nie śledzić” przeglądarek internetowych. Ustawa „Shine the Light” uchwalona w stanie Kalifornia, Kodeks cywilny, art. 1798. 83, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami stanu Kalifornia okresowo wnioskować o udostępnienie określonych informacji dotyczących wszelkich Danych osobowych ujawnianych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego i uzyskiwać je. Mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy pragną złożyć taki wniosek lub nie życzą sobie, abyśmy gromadzili ich Dane osobowe, proszeni są o przesłanie prośby na piśmie, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w Punkcie 17 poniżej.

  Mieszkańcy krajów UE. RODO zapewnia określone prawa dla mieszkańców krajów UE. Użytkownicy mogą odmówić udostępniania nam pewnych informacji. W takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić niektórych funkcji i funkcjonalności Usług. Prawa te obejmują, zgodnie z obowiązującym prawem, prawo do zgłaszania sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych użytkownika oraz żądania uzyskania dostępu, poprawienia, usunięcia i skorzystania z możliwości przenoszenia Danych osobowych użytkownika. Kiedy przetwarzamy Dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania takiej zgody (pamiętając, że takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed datą otrzymania powiadomienia o wycofaniu, i nie uniemożliwia przetwarzania Danych osobowych w oparciu o inne dostępne podstawy prawne). Wnioski takie należy przesyłać, kontaktując się z nami za pośrednictwem

  Warunki użytkowania

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Usług, odwiedź Warunki użytkowania spółki Ookla. Warunki użytkowania spółki Ookla są włączone przed odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.

  Zalecamy regularne zapoznawanie się z naszymi Warunkami użytkowania w celu okresowego sprawdzania wszelkich zmian, jakich możemy od czasu do czasu dokonywać.

  W przypadku wszelkich uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem Informacji o użytkowniku dokonywanym przez nas lub w naszym imieniu, prosimy o kontakt:

  Ookla c/o Ziff Davis
  Attention: Legal Department114 Fifth Avenue, 15th FloorNew York, NY 10011

  Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dpo@ookla. com. W przypadku zapytań związanych z RODO prosimy o skorzystanie z naszego

  W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących kwestii prywatności użytkownika lub wykorzystania danych, których nie omówiono w wystarczający sposób, można bezpłatnie skontaktować się z naszym zewnętrznym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, klikając tutaj.

  Jak może zmienić się niniejsza Polityka prywatności

  Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności, a wszystkie zmiany będą obowiązywać od momentu, kiedy je opublikujemy. Jeśli uważamy, że nastąpiła istotna zmiana w niniejszej Polityce prywatności lub w naszych praktykach dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych, informujemy w naszych witrynach internetowych, że nasza Polityka prywatności uległa zmianie przed wprowadzeniem takiej zmiany w życie. Opublikowana wersja Polityki prywatności zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Nieprzerwany dostęp użytkownika do Usług lub korzystanie z nich będzie traktowane jako akceptacja niniejszej Polityki prywatności.

  Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony internetowej i przeglądania niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do użytkownika.

  Firma Microsoft obsługuje usługę lokalizyjną, która pomaga określić dokładną lokalizację geograficzną urządzenia z systemem Windows. Dokładna lokalizacja urządzenia umożliwia aplikacjom zapewnianie wskazówek dojazdu, pokazywanie sklepów i restauracji znajdujących się w pobliżu i nie tylko.

  Wiele aplikacji i usług żąda informacji o lokalizacji z twojego urządzenia, a usługa lokalizacjowa systemu Windows zapewnia użytkownikowi kontrolę nad tym, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do dokładnej lokalizacji użytkownika.

  Sposób działania ustawień lokalizacji

  Usługi lokalizacyjne to ustawienie dla całego urządzenia, które może być kontrolowane przez administratora urządzenia. Gdy ta funkcja jest włączona, niektóre funkcje systemu Windows, takie jak automatyczne ustawianie strefy czasowej lub Znajdź moje urządzenie, działają prawidłowo. Gdy to ustawienie lokalizacji jest włączone, usługa lokaliacyjna firmy Microsoft będzie używać połączenia globalnej usługi pozycyjnej (GPS), pobliskich punktów dostępu bezprzewodowego, masztów telefonii komórkowej i Twojego adresu IP (lub domyślnej lokalizacji) w celu określenia lokalizacji urządzenia użytkownika. W zależności od możliwości urządzenia jego lokalizację można określić z różną dokładnością i w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie.

  Jeśli użytkownik włączył usługi lokalizacyjne, urządzenie wysyła do firmy Microsoft informacje o lokalizacji (w tym informacje o punktach dostępu bezprzewodowego, wieżach komórkowych i dokładnej lokalizacji GPS, jeśli są dostępne) po usunięciu danych identyfikujących osobę lub urządzenie przed opuszczeniem urządzenia. Te pozbawione cech identyfikacyjnych informacje o lokalizacji są używane do ulepszania usług lokalizacyjnych firmy Microsoft, a w niektórych przypadkach udostępniane naszym partnerom dostawców usług lokalizacyjnych, obecnie TUTAJ i Skyhook, w celu doskonalenia usług lokalizacyjnych dostawcy.

  Ponadto po włączeniu tego ustawienia każdy użytkownik urządzenia może zezwolić aplikacjom na korzystanie z lokalizacji i historii lokalizacji urządzenia w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji z taką częstotliwością, jak obsługuje to urządzenie. Jeśli określonej aplikacji udzielisz dostępu do lokalizacji urządzenia na stronie ustawień, aplikacja ta będzie miała dostęp do informacji o dokładnej lokalizacji. W przeciwnym wypadku udostępniane aplikacji informacje o lokalizacji są mniej dokładne. Jeśli Twoja lokalizacja jest używana przez aplikację albo usługę lub funkcję systemu Windows rozpoznającą lokalizację, informacje o lokalizacji oraz historia ostatnich lokalizacji są przechowywane w urządzeniu.

  Jeśli aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia i użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Microsoft, informacje o Twojej ostatniej znanej lokalizacji są również zapisywane w chmurze, gdzie są dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach dla innych aplikacji lub usług korzystających z Twojego konta Microsoft i na które udzielono ci pozwolenia. Jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft i urządzenie nie może samodzielnie ustalić Twojej bieżącej lokalizacji (na przykład w budynku lub w piwnicy), aplikacje lub usługi mogą używać Twojej ostatniej znanej lokalizacji z historii lokalizacji przechowywanej w chmurze, jeśli jest dostępna. Dane dotyczące historii ostatnich lokalizacji urządzenia z systemem Windows są również przechowywane na urządzeniu, nawet jeśli nie jest używane żadne konto Microsoft, a niektóre aplikacje i funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do tej historii lokalizacji.

  Istnieją pewne wyjątki, jeśli chodzi o sposób ustalenia lokalizacji urządzenia, którymi nie zarządza się bezpośrednio za pomocą ustawień lokalizacji.

  Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o osobne zezwolenie na wykrywanie informacji o lokalizacji urządzenia i nie są wyświetlane na liście pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. Co to są aplikacje klasyczne? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku. EXE lub. DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze).

  Nawet po wyłączeniu usług lokalizacyjnych w systemie Windows niektóre aplikacje i usługi mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp. ) do określania lokalizacji twojego urządzenia z różną dokładnością. Firma Microsoft wymaga, aby inni deweloperzy oprogramowania, którzy opracowują aplikacje dla naszego sklepu Microsoft Store lub opracowują aplikacje przy użyciu narzędzi firmy Microsoft, respektowali ustawienia lokalizacji systemu Windows, chyba że uzyskali od Ciebie wszelkie wymagane przez prawo zgody na ustalanie Twojej lokalizacji. Jednak aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, że aplikacja lub usługa może ustalić Twoją lokalizację, gdy ustawienie lokalizacji urządzenia z systemem Windows jest wyłączone, należy instalować aplikacje i usługi z zaufanych źródeł. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę Twojej lokalizacji, możesz rozważyć wyłączenie radiowych składników urządzenia, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, modem sieci komórkowej i GPS, które mogą być używane przez aplikację do ustalenia Twojej dokładnej lokalizacji. Jednak utrudni to korzystanie z innych funkcji, takich jak telefonowanie (w tym wybieranie numerów alarmowych), obsługa wiadomości, łączność z Internetem oraz łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi, np. słuchawkami. Przeczytaj zasady ochrony prywatności dotyczące instalowanych aplikacji i usług, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób mogą one używać informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

  W celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, ilekroć wybierasz numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Ponadto operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia, jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej.

  Zarządzanie ustawieniami lokalizacji

  Usługa lokalizacyjna

  1. Przejdź do menu Start   ustawienia > > prywatność &> lokalizacji zabezpieczeń.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, możesz użyć ustawienia Usługi lokalizacyjne, aby określić, czy usługa lokalilokalizacji może być używana na tym urządzeniu. Jeśli nie jesteś administratorem na tym urządzeniu, nie zobaczysz tego ustawienia.

    Aby kontrolować lokalizację tylko dla konta użytkownika, przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do lokalizacjiWłączone lub Wyłączone. Jeśli na stronie ustawień pojawi się komunikat "Usługi lokalizacyjne są wyłączone", nie będzie można włączyć ustawienia Zezwalaj aplikacjom na dostęp do Twojej lokalizacji dla poszczególnych kont użytkowników.

  Historia lokalizacji

  Niektóre aplikacje i usługi systemu Windows korzystające z informacji o lokalizacji używają także historii lokalizacji. Gdy ustawienie lokalizacji jest włączone, lokalizacje wyszukane przez aplikacje lub usługi będą przechowywane na urządzeniu przez ograniczony czas (24 godziny), a następnie usunięte. Aplikacje, które mają dostęp do tych informacji, będą na stronie ustawień lokalizacji oznaczone informacją Używa historii lokalizacji.

  Aby wyczyścić historię lokalizacji, uruchom ponownie urządzenie lub przejdź do menu Start  > Ustawienia > prywatność & zabezpieczeń > lokalizacji i w obszarze Historia lokalizacji wybierz pozycję Wyczyść. Wyczyszczenie historii lokalizacji powoduje wyczyszczenie historii tylko na danym urządzeniu. Aplikacje, które uzyskały dostęp do historii przed jej wyczyszczeniem, mogły zapisać ją w innym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności aplikacji.

  Aby wyczyścić historię lokalizacji przechowywaną w chmurze i skojarzoną z Twoim kontem Microsoft, przejdź do account. microsoft. com i upewnij się, że zalogowano się do konta. Wybierz opcję Wyczyść aktywność lokalizacji, a następnie pozycję Wyczyść.

  Lokalizacja domyślna

  Możesz ustawić domyślną lokalizację dla swojego urządzenia, z którego mogą korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie można wykryć dokładniejszej lokalizacji za pomocą systemu GPS lub innych metod.

  Aby zmienić domyślną lokalizację urządzenia, z której mogą korzystać aplikacje i usługi systemu Windows, gdy nie można wykryć dokładniejszej lokalizacji

  Przejdź do menu Start   ustawienia >> prywatność &> lokalizacji zabezpieczeń.

  W obszarze Lokalizacja domyślna wybierz opcję Ustaw domyślne.

  Zostanie otwarta aplikacja Mapy Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić lub zmienić lokalizację domyślną.

  Zezwalaj na zastępowanie lokalizacji

  Zamiast korzystać z sygnałów GPS lub Wi-Fi urządzenia dla lokalizacji, możesz zezwolić na zastępowanie lokalizacji, co pozwoli aplikacjom na korzystanie z lokalizacji urządzenia zdalnego. Na przykład podczas korzystania z pulpitu zdalnego można znaleźć lokalne drukarki wokół urządzenia klienckiego zamiast w pobliżu serwera hostującego połączoną maszynę wirtualną.

  Aby ustawienie Zezwalaj na zastępowanie lokalizacji działało, należy włączyć ustawienie Usługi lokalizacyjne zarówno dla urządzeń lokalnych, jak i zdalnych. Ponadto aplikacja używana do zarządzania połączeniem zdalnym powinna mieć dostęp do lokalizacji.

  Aby zezwolić aplikacjom na tym urządzeniu na korzystanie z lokalizacji innego urządzenia

  Na urządzeniu tworzącym połączenie:

  Upewnij się, że ustawienie Usługi lokalizacyjne zostało włączone.

  Upewnij się, że aplikacji używanej do połączeń zdalnych udzielono dostępu do Twojej lokalizacji.

  Na urządzeniu podłączonym do urządzenia:

  Włącz ustawienieZezwalaj na zastępowanie lokalizacji.

  Lokalizacja witryn internetowych w przeglądarce Microsoft Edge

  Jeśli lokalizacja jest włączona dla programu Microsoft Edge, nadal możesz decydować, które witryny internetowe mogą korzystać z danych dotyczących lokalizacji urządzenia. Program Microsoft Edge poprosi o odpowiednie pozwolenie podczas pierwszej wizyty w witrynie internetowej potrzebującej informacji o lokalizacji. Możesz wyłączyć uprawnienia dotyczące lokalizacji dla danej witryny internetowej, korzystając z ustawień programu Microsoft Edge. Dowiedz się więcej o lokalizacji i prywatności w przeglądarce Microsoft Edge

  W jaki sposób budujemy bazę danych usług lokalizacyjnych

  Jeśli usługi lokalizacyjne są włączone, a urządzenie ma funkcje GPS, firma Microsoft zarejestruje lokalizację mobilnych masztów telefonii komórkowej i Wi-Fi punktów dostępu, aby pomóc nam w świadczenia usług lokalizacyjnych. Nasza baza danych może zawierać adresy MAC routera bezprzewodowego lub innych sąsiadujących Wi-Fi urządzeń sieciowych. Nie kojarzymy adresów MAC z Twoją osobą ani z urządzeniami podłączonymi do Twojej sieci.

  Aby uniemożliwić firmie Microsoft korzystanie z adresów MAC Twoich Wi-Fi punktów dostępu w bazie danych usług lokalizacyjnych, zobacz Rezygnacja z usług lokalizacyjnych.

  W jaki sposób przekazujemy Ci informacje: ikona lokalizacji

  Gdy co najmniej jedna aplikacja korzysta obecnie z lokalizacji urządzenia za pośrednictwem usługi lokalizacyjnych systemu Windows, ikona lokalizacji jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pasku zadań. Umieść wskaźnik myszy na ikonie, aby wyświetlić nazwę aplikacji lub aplikacji korzystających z lokalizacji.

  Możesz również sprawdzić, które aplikacje obecnie korzystają z Twojej dokładnej lokalizacji lub ostatnio uzyskały dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji na urządzeniu z systemem Windows, przechodząc do obszaru Start  > Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > Lokalizacja i w obszarze Zezwalaj aplikacjom na dostęp do Twojej lokalizacji zobaczysz datę i godzinę ostatniego użycia lokalizacji. 

  Sposób działania ustawień lokalizacji

  Ustawienie lokalizacji urządzenia zapewnia poprawne działanie pewnych funkcji systemu Windows, takich jak automatyczne ustawianie strefy czasowej czy Znajdź moje urządzenie. Jeśli jest włączone ustawienie lokalizacji urządzenia, usługa lokalizacyjna firmy Microsoft używa połączenia globalnego satelitarnego systemu pozycyjnego (GPS), pobliskich punktów dostępu bezprzewodowego, masztów telefonii komórkowej i Twojego adresu IP w celu ustalenia lokalizacji urządzenia.

  Jeśli zostało włączone ustawienie lokalizacji urządzenia, urządzenie wysyła pozbawione cech identyfikacyjnych informacje o lokalizacji (w tym informacje o punktach dostępu bezprzewodowego, wieży sieci komórkowej i dokładnej lokalizacji GPS, jeśli są dostępne) do firmy Microsoft po usunięciu danych identyfikujących osobę lub urządzenie przed opuszczeniem urządzenia. com" target="_blank">TUTAJi

  Ponadto po włączeniu tego ustawienia każdy użytkownik na urządzeniu może zezwolić aplikacjom na korzystanie z lokalizacji i historii lokalizacji urządzenia w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji tak dokładnie, jak obsługuje to urządzenie.

  Gdy aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia, a użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Microsoft, informacje o Twojej ostatniej znanej lokalizacji są również zapisywane w chmurze, gdzie są dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach dla innych aplikacji lub usług korzystających z Twojego konta Microsoft i dla których udzielono na to zgody. Jeśli zalogujesz się przy użyciu swojego konta Microsoft i urządzenie nie może samo niezawodnie ustalić Twojej bieżącej lokalizacji (np. w budynku lub w piwnicy), aplikacje lub usługi mogą używać Twojej ostatniej znanej lokalizacji z historii lokalizacji przechowywanej w chmurze, o ile jest dostępna.

  Nawet w przypadku wyłączenia ustawienia lokalizacji urządzenia niektóre usługi i aplikacje innych firm mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp. ) do określania lokalizacji Twojego urządzenia z różną dokładnością.

  Historia lokalizacji

  Niektóre aplikacje i usługi systemu Windows korzystające z informacji o lokalizacji używają także historii lokalizacji. Jeśli ustawienie lokalizacji jest włączone, wyszukiwania dotyczące lokalizacji w aplikacjach i usługach są przez określony czas przechowywane na urządzeniu (w systemie Windows 10 są to 24 godziny), a następnie usuwane.

  Lokalizacja domyślna

  Możesz ustawić domyślną lokalizację dla swojego urządzenia, z której będą mogły korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie możliwości określenia dokładniejszej lokalizacji przy pomocy systemu GPS lub innych metod.

  Geofencing

  Niektóre aplikacje korzystają z geofencingu. Geofencing może włączyć lub wyłączyć określone usługi bądź wyświetlić przydatne informacje, gdy znajdujesz się w obszarze zdefiniowanym (czyli „ogrodzonym”) przez aplikację. Dana aplikacja może używać geofencingu tylko wtedy, gdy włączono dla niej lokalizację. Jeśli dowolna z aplikacji systemu Windows używa geofencingu, na stronie ustawień lokalizacji będzie widoczna następująca informacja: Co najmniej jedna aplikacja aktualnie używa geofencingu.

  Cortana

  Cortana działa najlepiej, gdy ma dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia i historii lokalizacji, których używa do udzielania pomocy — na przykład udostępniając alerty dotyczące ruchu drogowego przed rozpoczęciem jazdy lub przypomnienia na podstawie lokalizacji, takie jak „Znajdujesz się w pobliżu sklepu spożywczego, w którym chcesz kupić mleko”. Cortana gromadzi okresowo informacje o lokalizacji, nawet jeśli nie komunikujesz się z nią, na przykład po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi lub po rozłączeniu się z siecią Bluetooth. Gdy Cortana jest włączona, aplikacja Wyszukiwanie również ma dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia i automatycznie wysyła te informacje do usługi Bing, kiedy Cortana podpowiada usłudze Bing terminy i wyniki wyszukiwania w Internecie, jak opisano w oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli nie chcesz, aby Cortana miała dostęp do danych o lokalizacji urządzenia, wykonaj następujące kroki:

  Przejdź do menu Start > Ustawienia > Cortanę.

  Wybierz opcję Uprawnienia lub Uprawnienia i historia.

  Wybierz opcję Zarządzaj informacjami z tego urządzenia, do których Cortana może uzyskiwać dostęp.

  Przełącz ustawienie opcji Lokalizacja na pozycję Wyłączone.

  Microsoft Edge

  Jeśli lokalizacja jest włączona dla programu Microsoft Edge, nadal możesz decydować, które witryny internetowe mogą korzystać z danych dotyczących lokalizacji urządzenia.

  Istnieją dwie wersje Microsoft Edge, które można zainstalować w Windows 10. Nowa Microsoft Edge jest dostępna do pobrania. Jest to aplikacja klasyczna. Wykonaj następujące czynności, aby włączyć lokalizację w nowej przeglądarce Microsoft Edge:

  Przejdź do menu Start   ustawienia > > lokalizacja>prywatności .

  Następnie włącz opcję Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu.

  Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji.

  Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom klasycznym na dostęp do Twojej lokalizacji, jeśli będzie dostępna.

  Starsza wersja przeglądarki Microsoft Edge to przeglądarka oparta na języku HTML, która została wydana wraz z Windows 10 w lipcu 2015 r. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć lokalizację dla starszej wersji przeglądarki Microsoft Edge:

  W obszarze Wybierz, które aplikacje mogą uzyskać dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji przełącz ustawienie Microsoft Edge na Wł. .

  Dowiedz się więcej o lokalizacji i prywatności w nowej Microsoft Edge

  W jaki sposób budujemy bazę danych usług lokalizacyjnych

  Gdy usługi lokalizacyjne są włączone, aby pomóc nam w świadczenia usług lokalizacyjnych, firma Microsoft rejestruje dokładną lokalizację mobilnych masztów telefonii komórkowej i Wi-Fi punktów dostępu, jeśli urządzenie ma funkcje GPS.

  W jaki sposób przekazujemy Ci informacje: ikona lokalizacji

  Jeśli choć jedna aplikacja korzysta aktualnie z informacji o lokalizacji urządzenia za pośrednictwem usługi lokalizacyjnej systemu Windows, w obszarze powiadomień na pasku zadań (na komputerach z systemem Windows 10) lub na pasku stanu w górnej części ekranu (urządzenia przenośne z systemem Windows 10 Mobile) pojawi się ikona lokalizacji. Ta ikona nie będzie wyświetlana w przypadku korzystania z geofencingu.

  Aby wyświetlić lub ukryć ikonę lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

  Komputery osobiste z systemem Windows 10:

  Przejdź do menu Start ustawienia > > Personalizacja > pasku zadań.

  W sekcji Obszar powiadomień wybierz opcję Wybierz ikony wyświetlane na pasku zadań.

  Przełącz ustawienie Powiadomienie lokalizacji do pozycji Wł. lub Wył.

  System Windows 10 Mobile:

  Przejdź do obszaru Ustawienia .

  Wybierz pozycję Prywatność > Lokalizacja.

  Włącz lub wyłącz opcję Pokaż ikonę lokalizacji.

  Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego albo z urządzenia prywatnego, ale w miejscu pracy, ustawienia lokalizacji mogą być niedostępne. W takiej sytuacji u góry strony z ustawieniami dotyczącymi lokalizacji jest wyświetlony komunikat Niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja.

  Kontrolowanie ustawień lokalizacji

  Usługi lokalizacyjne systemu Windows pozwalają zdecydować, które funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do lokalizacji Twojego urządzenia i które aplikacje systemu Windows mogą korzystać z informacji dotyczących lokalizacji urządzenia i historii lokalizacji. Aby sprawdzić ustawienia lokalizacji, przejdź do menu Start > Ustawienia > Lokalizacja > prywatności .

  Aby wyczyścić historię lokalizacji, uruchom ponownie urządzenie lub przejdź do menu Start > Ustawienia > prywatność > lokalizacji, a następnie w obszarze Historia lokalizacji wybierz pozycję Wyczyść. Dodatkowe informacje znajdziesz w zasadach ochrony prywatności danej aplikacji.

  Aby wyczyścić historię lokalizacji przechowywaną w chmurze i skojarzoną z Twoim kontem Microsoft, przejdź do account. com i upewnij się, że zalogowano się do konta.

  Aby włączyć lub wyłączyć ustawienia lokalizacji systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  Na komputerze:

  Przejdź do menu Start ustawienia > > lokalizacja > prywatności .

  Aby kontrolować lokalizację całego urządzenia, jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, wybierz opcję Zmień, a następnie po wyświetleniu komunikatu Lokalizacja tego urządzenia przełącz ustawienie na Włącz lub Wyłącz.

  Aby sterować usługą lokalizacji tylko dla konta użytkownika, należy przełączyć ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji na Włącz lub Wyłącz. Jeśli na stronie ustawień pojawia się informacja Lokalizacja tego urządzenia jest wyłączona, nie będzie można włączyć opcji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji dla poszczególnych kont użytkowników. (Zwróć uwagę, że w poprzednich wersjach systemu Windows to ustawienie miało nazwę Usługa lokalizacyjna).

  Na komputerach z Windows 10 można dodać lub usunąć kafelek Lokalizacja z obszaru powiadomień po skrajnej prawej stronie paska zadań. Oto, jak to zrobić:

  Przejdź do menu Start > Ustawienia > System  > Powiadomienia & akcje.

  W obszarze Szybkie akcje wybierz pozycję Edytuj swoje szybkie akcje.

  Dodawanie, usuwanie i przenoszenie kafelka Lokalizacja.

  Na urządzeniu przenośnym:

  Przejdź do obszaru Ustawienia > lokalizacja > prywatności.

  Wybierz opcję Lokalizacja, aby ją włączyć lub wyłączyć.

  Aby zmienić ustawienia dostępu poszczególnych aplikacji do informacji o dokładnej lokalizacji:

  W sekcji Określ, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji włącz lub wyłącz poszczególne aplikacje. Na urządzeniu każda osoba może wykonać te same czynności dla swojego konta. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji jest dla konta użytkownika wyłączona, przełącznika nie będzie można włączyć, chyba że opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji zostanie przełączona na Włącz.

  Aby zmienić domyślną lokalizację swojego komputera, z której będą mogły korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie możliwości określenia dokładniejszej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

  Zostanie otwarta aplikacja Mapy Windows. Aby zmienić lokalizację domyślną, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  Dane dotyczące usług Frigidaire Fgc6x7xesd

  Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług Frigidaire Fgc6x7xesd

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług Frigidaire Fgc6x7xesd