Dane i instalacja Haier Hf 286ka

Haier Hf-286ka to jeden z najnowszych modeli klimatyzatorów firmy Haier. Jest to innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt, który zapewnia wyjątkową wydajność i wysoki poziom jakości. W porównaniu do innych modeli Haier, Hf-286ka jest wyposażona w szereg nowych i innowacyjnych funkcji, w tym: wbudowany sterownik, cyfrowy wyświetlacz, tryb oszczędzania energii oraz funkcja automatycznego wyłączania. Aby zainstalować Haier Hf-286ka, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkownika. Instalacja wymaga wykonania kilku kroków: podłączenie zasilania, podłączenie wszystkich kabli, ustawienie temperatury, ustawienie timerów i przeprogramowanie. Gdy już zainstalujesz Haier Hf-286ka, możesz cieszyć się wyjątkową wydajnością, niezawodnością i wydajnością energetyczną.

Ostatnia aktualizacja: Dane i instalacja Haier Hf 286ka

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Strona informacyjna

 1. Strona główna
 2. Serwis Techniczny

Haier zapewnia rozległą sieć autoryzowanych centrów pomocy technicznej, które oferują maksymalne wsparcie i pomagają w zarządzaniu, konserwacji i naprawie urządzeń. Zależy nam na zapewnieniu profesjonalnej obsługi, zawsze blisko Twoich potrzeb.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pobierz instrukcję obsługi dla Twojego urządzenia w formacie PDF bezpośrednio z naszej strony. Wybierz linię, nazwę i kod urządzenia.

GWARANCJA HAIER

Produkty Haier są objęte 2-letnią gwarancją na wszystkie wady zgodności. Zapoznaj się z warunkami gwarancji prawnej. Dowiedz się, czy Twoje urządzenie jest objęte rozszerzoną gwarancją. W takim przypadku pamiętaj, aby zarejestrować się zgodnie z regulaminem.

ZAREJESTRUJ URZĄDZENIE

Zarejestruj swój produkt, aby otrzymywać aktualizacje i sugestie dotyczące lepszego użytkowania i ochrony urządzenia. W zależności od zakupu możesz mieć prawo do dodatkowych korzyści, które firma Haier zarezerwowała dla Ciebie.

KONTAKT Z SERWISEM

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, Dział Obsługi Klienta Haier udzieli Ci wsparcia w zakresie wadliwego działania lub konserwacji Twojego urządzenia. com/adapt-image/67761/spare%20parts%20and%20accessories. 0&t=1620919855640" alt=""/>

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Haier dysponuje szerokim asortymentem akcesoriów i części zamiennych; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lokalnym i poszukaj części odpowiednich dla Twojego urządzenia.

CHECK & CARE

Odkryj program Check & Care do pielęgnacji i konserwacji Twojego urządzenia

CARE+PROTECT

Care + Protect oferuje pełną gamę profesjonalnych produktów do konserwacji i pielęgnacji urządzeń gospodarstwa domowego.

ZADZWOŃ DO NAS

Zadzwoń pod unikalny numer dla całej Polski*. Usługa dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 do 20. 00 I sobotę od 9. 00 do 17. 00.

*Koszt połączenia według stawek operatora

Napisz do nas

Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej przez Internet, wypełniając forma w całości.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Pompa Ciepła Haier AU082FYCRA(HW)

Cena kompletnego zestawu 

NazwaModel Kod towaruCena netto 

Cena kompletu netto 

Pompa monoblok AU082FYCRA(HW)HAI0095512580

14380

Moduł sterowania

ATW-A01

HAI009591450
Pilot przewodowyYR-E27HAI00958350

Podstawowe funkcje:

 • Ciepła woda użytkowa CWU: kompleksowo dostarcza ciepłą wodę użytkową dla całego budynku.
 • Centralne ogrzewanie CO: wydajne ogrzewanie budynku, możliwa praca jednostki w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych.
 • Monoblok: Układ typu monoblok jest łatwiejszy w montażu ponieważ składa się z jednej jednostki zewnętrznej oraz sterownika umieszczonego wewnątrz budynku. Pompy Monoblok zawierają kompletny układ chłodniczy, więc montaż wymaga tylko podłączenia centralnego ogrzewania
 • Różne typy ogrzewania: Możliwość synchronizacji z wieloma typami ogrzewania, klima-konwektory lub ogrzewanie podłogowe. Precyzyjne czujniki pozwalają na ustawienie i osiągnięcie dokładnej temperatury w pomieszczeniach.

Podstawowe dane dla modelu Haier AU082FYCRA(HW) 7, 8/5, 5 kW.

Zasilanie f/V/Hz1/220-240/ 50/60
Wydajność (chł. )*1 [kW]5, 5
Pobór mocy (chł. )*1 [kW]2, 34
Wydajność (chł. )*2 [kW]7, 0
Pobór mocy (chł. )*2 [kW]2, 06
Wydajność (grz. )*3 [kW]7, 5
Pobór mocy (grz. )*3 [kW]2, 34
Wydajność (grz. )*4 [kW]7, 8
Pobór mocy (grz. )*4 [kW]1, 77
EER *12, 35
EER *23, 4
COP *33, 2
COP *44, 4
Zew. przepływ pow. [m? /h]4200
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] *360, 9
Przepływ wody [m? /h]1, 38
Wymiary (szer. /wys. /gł. ) [mm]950/965/395
Waga [kg]87
Czynnik chłodniczyR32
Napełnienie czynnikiem [kg]1, 15
Śr. rurociągu wody wl. /wyl. [cal]1-1/4"
Temp. pracy (chł. ) [°C]10~46
Temp. pracy (grz. ) [°C]-20~35
Temp. wody przy wylocie (chł. ) [°C]5~20
Temp. wody przy wylocie (grz. ) [°C]20~55
Sterownik przewodowyYR-E27
PCB, gorąca wodaATW-A01

*1 Chłodzenie: woda przy wlocie/wylocie 12/7°C, temperatura otoczenia 35°CDB. *2 Chłodzenie: woda przy wlocie/wylocie 23/18°C, temperatura otoczenia 35°CDB. *3 Grzanie: woda przy wlocie/wylocie 40/45°C, temperatura otoczenia 7/6°CDB. *4 Grzanie: woda przy wlocie/wylocie 30/35°C, temperatura otoczenia 7/6°CDB. Wszystkie parametry testowane są w pokoju na w pół bezechowym. Powyższe dane mogą ulec aktualizacji. CWU tylko z ATW-A01

Rozwiązania tańsze i łatwiejsze w obsłudze? pompa ciepła monoblok

Ze względu na niewielkie rozmiary to urządzenie nie potrzebuje dużo miejsca, dzięki czemu inwestując w pompę ciepła monoblok, zaoszczędzimy nie tylko pieniądze, ale także przestrzeń. W porównaniu do innych pomp ciepła, monoblok wyróżnia się cichą pracą, wygodą w montażu, tanią eksploatacją oraz wyższą sprawnością grzewczą.

Warto zatem zainteresować się pompą ciepła monoblok, jeśli szukamy rozwiązania wielofunkcyjnego o niewielkich rozmiarach, ale bardzo dobry parametrach grzewczych i dobrej wydajności.

Zalety Pompy Ciepła Monoblok Haier AU082FYCRA(HW) 7, 8/5, 5 kW.

Jednostka połączona z instalacją odpowiednim orurowaniem to pompa ciepła monoblok. Urządzenia marki Haier cechują się m. in. : cichą pracą i łatwością instalacji. Posłużą przez lata jako doskonałe pompy ciepła. Pompa ciepła monoblok posiada wiele zalet, które doceniają inwestorzy. Warto na początku wspomnieć o ich wielozadaniowości. Ich liczne funkcje powodują, że powszechnie uważa się je za urządzenia wszechstronne. Pompa ciepła monoblok odpowiada chociażby za kompleksowe dostarczanie ciepłej wody dla całego budynku, a także jego ogrzewanie we współpracy z różnymi typami ogrzewania.

Dane i instalacja Haier Hf 286ka

Bezpośredni link do pobrania Dane i instalacja Haier Hf 286ka

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane i instalacja Haier Hf 286ka