Faq i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000

FAQ i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000 to narzędzie, które pomaga użytkownikom odnaleźć szybkie i łatwe odpowiedzi na ich pytania. Zawiera on często zadawane pytania dotyczące produktów Bosch, a także instrukcje krok po kroku, jak rozwiązać problemy związane z produktami. FAQ i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000 zawiera także porady dotyczące konserwacji i naprawy produktów, a także najnowsze informacje o produktach i aktualizacjach. Jest to niezastąpiona pomoc dla użytkowników produktów Bosch.

Ostatnia aktualizacja: Faq i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000

Potwierdzenie adresu wchodzi w skład naszej procedury Weryfikacji Tożsamości. Po zarejestrowaniu konta na Binance dostaniesz prośbę o przesłanie dwóch dokumentów: Dowodu Tożsamości (Proof of Identity, POI) i Potwierdzenia Adresu (POA). W tym artykule dotyczącym rozwiązywania problemów wyjaśniamy, jak potwierdzić swój adres i jak go pomyślnie przesłać, aby zaliczyć Weryfikację Tożsamości. Ta instrukcja rozwiązywania problemów z potwierdzeniem adresu składa się z trzech części: 

Część 1 stanowi wyjaśnienie, czym jest Potwierdzenie Adresu i jakiego rodzaju dokumenty spełniają jego warunki.

Część 2 stanowi wyjaśnienie, jakie dokumenty liczą się jako Potwierdzenie Adresu. 

Część 3 stanowi wyjaśnienie, jak przesłać dokument z Potwierdzeniem Adresu i przejść Weryfikację Tożsamości.

Część 1: Czym Jest Dowód Adresu? 

W celu weryfikacji Twojego konta musimy od Ciebie uzyskać dwa dokumenty: dowód tożsamości oraz potwierdzenie adresu. Twoją tożsamość będziemy mogli zweryfikować dopiero kiedy dostarczysz nam oba te dokumenty. Potwierdzenie Adresu to dokument, który stanowi potwierdzenie Twojego adresu. Podczas weryfikacji konta dostaniesz prośbę o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a następnie przesłanie dokumentu potwierdzającego, że właśnie pod tym adresem mieszkasz. Jeżeli podane przez Ciebie imię i nazwisko oraz adres będą sie zgadzać z imieniem, nazwiskiem i adresem na dokumencie, procedura zostanie zaliczona.

Przesłany dokument musi spełniać określone kryteria, aby kwalifikować się jako potwierdzenie adresu. Musi być wystawiony na Twoje nazwisko i pasować do imienia i nazwiska właściciela konta Binance. Nie może też być starszy niż 3 miesiące i musi zawierać następujące informacje: 

 • Twoje Imię i Nazwisko 
 • Twój Adres Zamieszkania 
 • Datę Wydania 
 • Organ Wydający
 • Odniesienie do tego Organu Wydającego (np. logo, dane kontaktowe lub strona internetowa)

Część 2: Jakie dokumenty są uznawane za Dowód Adresu?

Typowe przykłady Potwierdzeń Adresu: 

 • Rachunek z gminy za usługi komunalne, np. za prąd, wodę, ścieki 
 • Miejskie zeznanie podatkowe 
 • Wyciąg z konta od dostawcy usług internetowych 
 • wyciąg bankowy
 • wyciąg ze stanu konta rachunku hipotecznego
 • Wyciąg ze spółki mającej osobowość prawną 
 • Wyciąg ze wspólnoty mieszkaniowej 
 • Rachunek za telefon stacjonarny
 • Dokumenty wydane przez organ administracji publicznej: 
  • Społeczności i Samorząd Lokalny
  • Departament Pracy i Emerytur
  • Organy podatkowe/ministerstwo finansów
  • Departament Edukacji
  • Ministerstwo Sprawiedliwości/Policja 

Jakie dokumenty nie stanowią potwierdzenia adresu? 

 • Paragony, faktury, wystawione ręcznie rachunki lub potwierdzenia dostawy
 • Stara korespondencja od organu administracji publicznej (starsza niż 3 miesiące) 
 • Stare wyciągi bankowe (starsze niż 3 miesiące) 
 • Stary rachunek za media związane z nieruchomością (starszy niż 3 miesiące) 
 • Zaświadczenia o emeryturze
 • Opinie bankowe 
 • Polisy ubezpieczeniowe 
 • Rachunki za telefon komórkowy 
 • Rachunki medyczne
 • Rachunek za zakupy
 • Zestawienia ubezpieczeniowe 
 • Dokumenty z adresami skrytek pocztowych 

Część 3: Jak przesłać Dowód Adresu? 

W tej części opisujemy, jak skutecznie zeskanować i przesłać potwierdzenia adresu, abyśmy mogli zweryfikować Twój adres i umożliwić Ci przejście procedury weryfikacji tożsamości. Skuteczne skanowanie należy wykonać zgodnie z tymi wskazówkami i instrukcjami. 

 • Sprawdź, czy Twój dokument nie jest starszy niż 3 miesiące. Binance akceptuje tylko dokumenty z Potwierdzeniem Adresu, które mają datę z ostatnich 3 miesięcy od daty wystawienia.
 • Należy sprawdzić, czy dokument nadaje się na Potwierdzenie Adresu. Jeśli nie masz pewności, zapoznaj się z [Częścią 2] tego przewodnika.
 • Sprawdź, czy imię i nazwisko oraz adres na dokumencie z Potwierdzeniem Adresu pasują do imienia, nazwiska i adresu podanego przy rejestracji konta Binance. 
 • Zeskanuj wszystkie cztery rogi dokumentu i sprawdź, czy jest wyraźny. Cały tekst powinien być dobrze widoczny. 
 • Proszę używać tylko oryginalnych, nieedytowanych dokumentów i unikać dokumentów z nacięciami. Skany lub zrzuty ekranu nie powinny mieć żadnych rozmyć, odbić i nie powinny być czarno-białe.
 • Sprawdź, czy dokument ma prawidłowy format i rozmiar pliku. Przyjmujemy. PDF,. JPG,. JPEG i. PNG. Jeżeli nie masz pewności co do formatu pliku, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję [pobierz informacje]. Przesyłanie dokumentów w innych formatach nie jest możliwe. 

Należy pamiętać, że weryfikacja potwierdzenia adresu może potrwać nawet 5 dni roboczych. Dostaniesz powiadomienie o wyniku procedury – przed sprawdzaniem ani w trakcie sprawdzania nie ma potrzeby kontaktowania się z działem wsparcia klienta. 

Często Zadawane Pytanie

Jak zmienić Potwierdzenie Adresu? 

Jeżeli dane związane z weryfikacją adresu ulegną zmianie, można je zmienić opcją [Zmień Potwierdzenie Adresu]. Otrzymasz powiadomienie e-mail w ciągu 24 godzin po przesłaniu zmiany. Prosimy cierpliwie czekać. 

W przypadku problemów z urządzeniem najpierw zapoznaj się z poniższymi punktami, spróbuj zidentyfikować problem, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Większość problemów można usunąć samodzielnie. Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź witrynę support. com zawierającą najnowsze FAQ i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów:

 1. Kliknij Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów i wyszukaj nazwę modelu swojego urządzenia.

Najpierw sprawdź, czy:

 • Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.

 • Wszystkie części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.

 • Pokrywa skanera oraz pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru są całkowicie zamknięte.

 • Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.

 • Przewody interfejsu są dokładnie podłączone do urządzenia i komputera lub połączenie bezprzewodowe jest skonfigurowane zarówno w urządzeniu, jak i w komputerze.

 • (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego wskaźnik połączenia.

 • Na wyświetlaczu LCD urządzenia są wyświetlane komunikaty.

Jeśli kontrole nie pozwoliły rozwiązać problemu, zidentyfikuj problem, a następnie Powiązane informacje

pl

Rozwiązywanie

problemów

Proces parzenia kawy znacznie się wydłuża

lub urządzenie automatycznie się wyłącza

przed zakończeniem procesu parzenia.

U rządzenie wymaga odkamienienia.

● Usunąć kamień z urządzenia, postępując

zgodnie z instrukcją. Aby uruchomić

program odkamieniania, należy nacisnąć

i przytrzymać przycisk odkamieniania

11 calc przez co najmniej 2 sekund.

Wskazówka: W przypadku wysokiej

twardości wody, urządzenie wymaga

częstszego odkamieniania niż sygnalizuje

wskaźnik calc.

Uszczelka lejka 5 przecieka.

U szczelkę należy wyczyścić.

● Wyczyścić kilkakrotnie palcem uszczelkę

lejka 5 (znajdującą się w uchwycie iltra 4)

pod bieżącą wodą.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran-

cji wydanej przez nasze przedstawicielstwo

handlowe w kraju zakupu. Dokładne infor-

macje otrzymacie Państwo w każdej chwili

w punkcie handlowym, w którym dokonano

zakupu urządzenia. W celu skorzystania z

usług gwarancyinych konieczne jest przed-

łożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki

gwarancji regulowane są odpowied n imi

przepisami Kodeksu cywilnego oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

30. 05. 1995 roku „W sprawie szcze g ól n ych

warunków zawierania i wykonywania umów

rzeczy ruchomych z udziałem konsumen-

tów.

Zmiany zastrzeżone.

TKA80_110708. indd 51

Ekologiczna utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie

z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE

oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005

r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym" (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

poz. 1495) symbolem przekreślonego

kontenera na odpady.

A

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,

po okresie jego użytkowania nie może być

umieszczany łącznie z innymi odpadami

pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania

go prowadzącym zbieranie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne

punkty zbiórki, sklepy oraz gminne

jednostki, tworzą odpowiedni system

umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym

przyczynia się do uniknięcia szkodliwych

dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego

konsekwencji, wynikających z obecności

składników niebezpiecznych oraz

niewłaściwego składowania i przetwarzania

takiego sprzętu.

51

TKA80.. 07/2011

11. 07. 2011 15:07:30

Faq i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000

Bezpośredni link do pobrania Faq i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Faq i rozwiązywanie problemów Bosch 3 842 999 000