Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aeg Dd5660v

Bezpieczeństwo Aeg DD5660V jest jednym z najważniejszych aspektów korzystania z tego modelu odkurzacza. Aeg DD5660V jest wyposażony w filtry HEPA, które skutecznie wyłapują cząsteczki drobnoustrojów i alergenów, a także wszelkie inne szkodliwe cząstki, które mogą wpływać na zdrowie domowników. Dodatkowo filtr antybakteryjny zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i drobnoustrojów w powietrzu. Ponadto Aeg DD5660V posiada system oczyszczania powietrza, który oczyszcza powietrze w całym domu i zapobiega wzrostowi poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aeg Dd5660v

(2013/121/UE)

(Dz. U. UE L z dnia 8 marca 2013 r. )

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów(1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Produkty zgodne z normami krajowymi stanowiącymi transpozycję norm europejskich opracowanych zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE i posiadających odniesienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej korzystają z domniemania bezpieczeństwa.

(2) Normy europejskie muszą być opracowywane na podstawie wymagań, których celem jest zapewnienie spełnienia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w art. 3 dyrektywy 2001/95/WE przez produkty zgodne z tymi normami.

(3) Normy europejskie EN 14988-1:2006 (Część 1: Wymagania bezpieczeństwa) i EN 14988-2:2006 (Część 2: Metody badań) dotyczące wysokich krzesełek dla dzieci wymagają aktualizacji. Należy w szczególności wprowadzić surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożenia upadkiem i zaplątaniem.

(4) Norma europejska EN 1272:1998 (Wymagania bezpieczeństwa i metody badań) dotycząca krzesełek montowanych do stołu nie posiada odniesienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wskutek tego normy krajowe stanowiące transpozycję tejże normy europejskiej nie dają podstawy do domniemania bezpieczeństwa.

(5) Nie istnieją normy europejskie dotyczące krzesełek dla dzieci ani siedzeń montowanych na krześle.

(6) Należy zatem określić wymagania, których celem byłoby zapewnienie spełnienia przez takie siedzenia dla dzieci ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w dyrektywy 2001/95/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

______

(1) Dz. L 11 z 15. 1. 2002, s. 4.

1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją

obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i

obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i

eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z

urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o

ograniczonych zdolnościach ruchowych,

sensorycznych lub umysłowych

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu

ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej

wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one

nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie

bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą

świadome związanych z tym zagrożeń.

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się

urządzeniem.

Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się

dzieci bez nadzoru dorosłych.

Wszystkie opakowania należy przechowywać poza

zasięgiem dzieci. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w

gospodarstwie domowym oraz do podobnych

zastosowań, w miejscach, jak:

Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach

sklepowych, biurowych oraz innych placówkach

pracowniczych

Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,

obiektach noclegowych i innych obiektach

mieszkalnych

POLSKI

31

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Po zalogowaniu się użytkownika na konto wszystkie informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwisem Unibet są szyfrowane przy użyciu 128-bitowego kodowania SSL. Certyfikat SSL jest wydawany i weryfikowany przez Trustwave. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na obrazek.

 
Dane karty kredytowej są szyfrowane i przesyłane przez Internet do Unibet tylko raz. Następnie są one szyfrowane i zapisywane w bezpiecznych systemach Unibet. Unibet bardzo wysoko ceni sobie potrzebę chronienia poufnych danych naszych klientów, dlatego też postaraliśmy się o przyznanie nam certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymogów PCI DSS (Payment Card Industries Data Security Standard).

Bezpieczeństwo systemów i aplikacji Unibet jest kilka razy w roku sprawdzane przez niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Co więcej, Unibet korzysta z systemu wykrywania intruzów (IDS), który monitoruje całą naszą sieć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, szukając śladów ataku lub obecności intruzów.

Unibet posiada także specjalny dział zajmujący się oszustwami oraz szereg zaawansowanych systemów, których zadaniem jest wykrywanie i zapobieganie wszelkim podejrzanym działaniom. Celem jednego i drugiego jest sprawienie, że serwis Unibet jest zawsze bezpiecznym i uczciwym miejscem do gry. Konta powiązane z podejrzanymi działaniami zostaną zawieszone i poddane skrupulatnemu śledztwu. Wszyscy użytkownicy, którzy mają wątpliwości dotyczące aktywności na swoim koncie, np. zauważyli nieznane transakcje w historii transakcji lub zaskakujące zmiany salda konta, proszeni są o natychmiastowy kontakt z nami.

Kasyno, gry i bingo

Aby zapewnić graczom uczciwą rozrywkę, wszystkie nasze gry pracują w oparciu o generator liczb losowych, który, jak wskazuje sama nazwa, generuje losowe liczby. To gwarantuje, że wszystkie gry są uczciwe i nikt nimi nie manipuluje, ani firma, ani klient. Rozwiązanie to stosujemy z szacunku do klientów, a także w celu przestrzegania rygorystycznych standardów międzynarodowych.

Generator liczb losowych jest niezależnie testowany i zatwierdzany przez Technical Systems Testing, certyfikowaną firmę zarejestrowaną w Kanadzie.

Poker

Naszym najważniejszym priorytetem jest udostępniać graczom uczciwy pokój do gry w pokera i głęboko wierzymy w zasady fair play. Karty są tasowane i rozdawane automatycznie, bez udziału ludzi, przez niezależnie monitorowany generator liczb losowych. Systemy naszych dostawców są regularnie kontrolowane przez niezależnie organizacje zajmujące się ochroną graczy i ustalaniem standardów, które tworzą międzynarodowe ramy wyznaczające najlepsze praktyki operacyjne i związane z nimi wymogi.

Zmowa w trakcie gry w pokera

Wiele problemów często spotykanych w rzeczywistych kasynach i pokojach gier jest niemożliwych do odtworzenia w grach internetowych. Nie można znaczyć kart, podglądać ich, oszukiwać przy tasowaniu czy używać podrobionej talii.

Mimo to, niektórzy gracze próbują pokonać system, uciekając się do oszustw. Zmowa, która oznacza dzielenie się informacjami oraz rozgrywanie rozdań tak, aby wzajemnie sobie pomóc, nie jest w świecie pokera niczym nowym i wiemy, że występuje ona także w grach internetowych. Oczywiście, jakiekolwiek formy oszustwa są w serwisie Unibet zabronione, a gry są monitorowane przez szereg ręcznych i zautomatyzowanych narzędzi, które gwarantują graczom bezpieczne i uczciwe warunki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aeg Dd5660v

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aeg Dd5660v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aeg Dd5660v