Instrukcja danych technicznych Bosch Hbc34d554b

Instrukcja danych technicznych Bosch Hbc34d554b zawiera szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wymiary, wymagane napięcie, moc i wymagane bezpieczeństwo. Łatwo jest uzyskać dostęp do instrukcji przez stronę internetową producenta, a także można je znaleźć w sklepach internetowych i stacjonarnych. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów produktu, w tym instalacji i konserwacji, dzięki którym użytkownik może w pełni wykorzystać zalety produktu. Instrukcja zawiera również informacje na temat gwarancji i gwarancji producenta, a także dane techniczne, które są niezbędne do prawidłowej obsługi produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja danych technicznych Bosch Hbc34d554b

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch HBC34D554B. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch HBC34D554B, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch HBC34D554B. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch HBC34D554B tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch HBC34D554B

Strona: 1

Прибор в высоком шкафу — рис. 3Для обеспечения вентиляции прибора между всемипромежуточными полками и стенкой, около которой стоитшкаф, должен оставаться зазор прим. 45 мм.Устанавливайте прибор на такой высоте, на которой будетудобно вынимать принадлежности.Прибор можно встраивать также над вентилируемым духовымшкафом производства той же фирмы, что и прибор, или надхолодильником.Подключение прибора к сетиПрибор можно подключать к сети только с помощью сетевогопровода из комплекта поставки.Система защиты предохранителями настраивается всоответствии с показателями мощности, указанными на типовойтабличке, и существующими местными требованиями.Прибор можно подключать к сети только через правильноустановленную розетку с заземляющим контактом.Если после установки прибора до штепсельной вилкиневозможно будет добраться, то при установке следует сделатьспециальный выключатель для размыкания всех полюсов срасстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.При установке нужно обеспечить защиту от прикосновения.Закрепление прибора — рис. 41. Вставьте прибор до упора. При этом не допускайтеперегибания, защемления и соприкосновения сетевогопровода с острыми кромками.2. Выровняйте прибор по центру.Между прибором и соседними фасадами должен быть зазорминимум 5 мм.3. Выровняйте прибор по горизонтали с помощью уровня.4. Закрепите прибор с помощью шурупов.Демонтаж1. Обесточьте прибор.2. Выверните винты крепления.3. Приподнимите и выньте прибор.Поврежденный сетевой провод с дефектом должен заменятьсятолько уполномоченным специалистом и только на сетевойпровод, приобретённый у изготовителя или в сервисной службе.plë Instrukcja montażuWażne wskazówkiTo urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do2000 metrów nad poziomem morza.Jeśli urządzenie montowane jest pod płytą grzejną, należyprzestrzegać instrukcji montażu płyty grzejnej.W przypadku montażu pod indukcyjną płytą grzejną grubośćblatu roboczego musi wynosić min. 50 mm.Nie otwierać urządzenia, gdy stoi na płaskim podłożu. Możnauszkodzić drzwiczki.Nie używać uchwytu drzwiczek do przenoszenia ani do montażuurządzenia.Przed montażem skontrolować, czy podczas transportuurządzenie nie zostało uszkodzone.Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwimateriały opakowaniowe i folie klejące.Podczas wszystkich prac montażowych należy wyłączyćzasilanie urządzenia.Przygotowanie mebliWyłącznie prawidłowy montaż, wykonany zgodnie z instrukcjąmontażu, gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Zaszkody powstałe w wyniki niewłaściwego montażu odpowiadamonter.Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do90 °C, a graniczące z piekarnikiem fronty mebli do 70 °C.Urządzenia nie montować za listwą dekoracyjną. Istnieje ryzykoprzegrzania.Meble i blat roboczy należy docinać przed wstawieniemurządzeń. Usunąć wióry! Mogą one zakłócać funkcjonowanieelementów elektrycznych.Uwaga! Dostępne podczas montażu części mogą mieć ostrekrawędzie. Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przedskaleczeniem.Meble, które nie są przymocowane, należy przytwierdzić dościany przy pomocy kątownika A.Zmontować meble z blatem roboczym.Urządzenie pod blatem roboczym - rys. 1W celu zapewnienia wentylacji urządzenia szczelina międzypłytą przegradzającą a ścianą musi wynosić 45 mm.Nie wolno przysłaniać dodatkową listwą szczeliny pomiędzyblatem roboczym a urządzeniem.Montaż narożny - rys. 2W przypadku montażu narożnego należy przestrzegaćminimalnych odległości. Zapewnić wystarczający odstęp B dofrontów mebli i ich uchwytów. Otworzenie drzwiczek musi byćmożliwe.Urządzenie w szafce wysokiej - rys. 3wszystkimi płytami przegradzającymi a ścianą musi wynosić ok.45 mm.Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, abymożliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.Urządzenie można zamontować również nad piekarnikiem zwentylacją tego samego producenta lub nad lodówką.Podłączanie urządzeniaUrządzenie jest gotowe do podłączenia i można je podłączyćwyłącznie za pomocą dostarczonego przewoduprzyłączeniowego.Bezpiecznik dopasować zgodnie z parametrami mocy podanymina tabliczce znamionowej i obowiązującymi przepisamilokalnymi.Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazda zuziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami.Jeśli po przeprowadzeniu montażu nie będzie dostępu dowtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej musi znajdowaćwielobiegunowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciemstyków wynoszącym minimum 3 mm.Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonymdotknięciem.Mocowanie urządzenia - rys. Całkowicie wsunąć urządzenie. Uważać przy tym, abyprzewodu przyłączeniowego nie zagiąć, nie przyciąć ani nieprowadzić po ostrych krawędziach.2. Ustawić urządzenie pośrodku.Pomiędzy urządzeniem a frontami przyległych mebli należyzachować odstęp 5 mm.3. Przy pomocy poziomicy dokładnie wypoziomować urządzenie.4. Przymocować urządzenie śrubami.Demontaż1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.2. Odkręcić śruby mocujące.3. Urządzenie unieść i całkowicie wyciągnąć.Uszkodzony przewód przyłączeniowy można zastąpić wyłączniespecjalnym zapasowym przewodem przyłączeniowym nabytymu producenta lub w serwisie.trô Montaj kılavuzuÖnemli uyarılarBu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yüksekliktekullanılmak üzere tasarlanmıştır.Cihaz, ocağın altına monte edilecekse ocağa ilişkin montajtalimatlarına dikkat edilmelidir.Montaj sırasında, indüksiyonlu ocak altında en az 50 mmkalınlığında mutfak tezgahı olmalıdır.Cihaz düz bir yüzeyde duruyorsa cihaz kapağı açılmamalıdır.Kapak zarar görebilir.Cihazın taşınması veya montajı sırasında kapağın tutamağıkullanılmamalıdır.Cihaz monte edilmeden önce taşıma hasarlarına karşı kontroledilmelidir.Fırını ve kapağını cihazı çalıştırmadan önce ambalajmalzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme alanından vekapağından çıkarınız.Tüm montaj çalışmaları sırasında cihazın fişi çekilmiş olmalıdır.Mobilyaların hazırlanmasıCihazın montajı ancak bu montaj talimatında tarif edilen şekilde,usulüne uygun olarak yapılmışsa cihazın güvenli kullanımı sözkonusu olabilir. Yanlış montajdan kaynaklanan arızalardanmontajı yapan kişi sorumludur.

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Instrukcja danych technicznych Bosch Hbc34d554b

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja danych technicznych Bosch Hbc34d554b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja danych technicznych Bosch Hbc34d554b