Instrukcja danych technicznych Honeywell H16mrb

Instrukcja danych technicznych Honeywell H16mrb jest doskonałym rozwiązaniem dla osób szukających wytrzymałego i niezawodnego systemu sterowania dla swojej instalacji. Jest to funkcjonalny sterownik systemu Honeywell H16, który jest w stanie zarządzać instalacjami HVAC, systemami alarmowymi, systemami bezpieczeństwa i systemami komunikacyjnymi. Instrukcja danych technicznych zawiera wszystkie informacje, których użytkownik potrzebuje do instalacji, konfiguracji i obsługi sterownika. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, jak również informacje dotyczące konserwacji i naprawy systemu. Jest to doskonałe narzędzie dla osób, które poszukują wytrzymałego i zaawansowanego systemu sterowania dla swoich instalacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja danych technicznych Honeywell H16mrb

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HONEYWELL CM707. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HONEYWELL CM707 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HONEYWELL CM707

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HONEYWELL CM707 INSTALLATION (981 ko)
HONEYWELL CM707 (608 ko)HONEYWELL CM707 MANUAL 2 (218 ko)HONEYWELL CM707 SPECIFICATION (344 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HONEYWELL CM707

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywa komfortow temperatur, gdy domownicy s w mieszkaniu, i oszczdza energi w czasie ich nieobecnoci. Poniej przedstawiono sposób programowania termostatu CM707 oraz jego korzystania w taki sposób, aby zapewni uytkownikom jak najwyszy komfort przy najniszym koszcie. Czytelny dla uytkownika panel sterujcy Duy wywietlacz cieklokrystaliczny Programowanie ogrzewania w cyklu tygodniowym wedlug indywidualnych ycze uytkownika przy zachowaniu maksymalnej oszczdnoci energii 4 dowolne poziomy temperatury w cigu doby (od 5 do 35°C). Tryb wakacyjny umoliwiajcy obnienie temperatury na 1­99 dni w celu zmniejszenia zuycia energii Przechowywanie programu uytkownika wbudowanej pamici przez dowolny czas we Przycisk trybu wakacyjnego Przyciski do programowania Przycisk kopiowania dnia Przycisk wyboru dnia Przyciski zmiany godziny W przypadku jeli na wywietlaczu jest podana temperatura w pomieszczeniu, naley przej do kroku 2: Ustawianie dnia i godziny. [... ] I) Wcinij przycisk COPY DAY, aby skopiowa program z poniedzialku na wtorek. Z wywietlacza znikn wszystkie dane z wyjtkiem,, niemigajcego" wskanika dnia tygodnia, który wskazuje kopiowany dzie, oraz,, migajcego" dnia docelowego. Aby wybra nacinij zielony przycisk inny dzie docelowy, za pomoc przycisku DAY ustaw,, migajcy" wskanik dnia tygodnia pod danym dniem, a nastpnie zaakceptuj ten dzie, naciskajc zielony. Uwaga: Po potwierdzeniu przycisk dzie docelowy staje si dniem, który zostanie skopiowany, jeli ponownie naciniesz przycisk COPY DAY. LUB ii) Wcinij przycisk DAY, aby przesun wskanik dnia tygodnia na wtorek (dzie 2). program na ten dzie mona ustawi, wykonujc kroki b­e powyszej procedury. Programy na pozostale dni mona ustawi w taki sam sposób, naciskajc przycisk DAY w celu przejcia do nastpnego dnia. Aby zamkn tryb programowania, wybierz odpowiedni tryb dzialania, naciskajc przycisk AUTO, MAN lub OFF. Ustaw godzin rozpoczcia okresu, korzystajc z przycisków i; wywietlacz przestanie miga i zostanie wywietlony komunikat `OK? Uwaga: Jeli po wciniciu przycisku lub na wywietlaczu zacznie miga nastpny okres zmiany, to oznacza, e moesz wprowadza nastpne nastawy. Po osigniciu wymaganej godziny, nacinij, aby potwierdzi zielony przycisk ustawienie. Uwaga: Jeli pocztkowe ustawienie godziny nie wymagalo zmiany, nacinij zielony, aby przej do kroku,, d". Po akceptacji czasu na wywietlaczu zacznie miga warto temperatury dla okresu 1 w poniedzialek (dzie 1). Powtórz te czynnoci z pozostalymi okresami jak dla poniedzialku lub nacinij przycisk AUTO, aby natychmiast uruchomi program zgodnie z aktualnymi ustawieniami. Termostat umoliwia zaprogramowanie 4 okresów kadego dnia, ale w zalenoci od wymaga wzgldem ogrzewania niektóre z tych okresów mog by niepotrzebne. W takiej sytuacji mona usun z profilu programu ogrzewania okres 2, 3 lub 4 (lub wlczy go ponownie do profilu). Aby wylczy niepotrzebny okres (od 2 do 4), przejd do niego, korzystajc z i, a nastpnie przycisków PROGRAM upewnij si, e migajca ramka wskazuje na wlaciwy okres. Nacinij i przytrzymaj przez przynajmniej 2 sekundy; przycisk na wywietlaczu zostanie pokazane, e okres zostal usunity z programu. Aby wlczy okresy ponownie, zaznacz wylczony wczeniej okres w sposób opisany powyej. Aby wlczy okres ponownie, przytrzymaj i nacinij przycisk przez przynajmniej 2 sekundy. Termostat posiada trzy tryby dzialania: automatyczny, rczny lub wylczony. Na ekranie zostanie wywietlony napis AUTO, MAN lub OFF wskazujcy, który tryb jest aktualnie aktywny. ] Temperatura,, docelowa" bdzie migala na wywietlaczu przez 5 sekund -- w tym czasie mona zmodyfikowa ustawion warto, i. Uwaga: korzystajc z przycisków Wprowadzona nowa warto temperatury zostanie anulowana przy nastpnej zaprogramowanej zmianie temperatury. Aby ustawi tylko godzin w trakcie normalnego dzialania, uyj przycisków, a nastpnie potwierd ustawienie, i. Gdy baterie zaczn si wyczerpywa, na ekranie zostanie wywietlony migajcy napis. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HONEYWELL CM707

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HONEYWELL CM707.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Nowoczesny, bogato wyposażony i w pełni programowalny termostat na każdą kieszeń. T3 to najłatwiejszy w obsłudze i montażu termostat na rynku. Stanowi on idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą kontrolować swój komfort w prosty sposób. T3 jest zasilany bateryjnie. Żywotność baterii wynosi 2 lata. W zestawie znajduje się uchwyt do montażu na ścianie, dzięki czemu wymiana dotychczasowego termostatu będzie łatwa i bezproblemowa.

Termostaty programowalne

Termostat programowalny umożliwia wybór momentu włączenia ogrzewania oraz wysokości temperatury. Nasze programowalne termostaty pozwalają na ustawianie różnych temperatur dla różnych pór dnia, dzięki czemu możesz dostosować temperaturę w domu do swojego trybu życia.

Elastyczny sposób programowania

Fabrycznie zainstalowane plany programowania obejmują harmonogram 7-dniowy, 6 różnych okresów w zależności od potrzeb, łatwy do zaprogramowania tryb urlopowy lub prosty tryb pozwalający jednym kliknięciem zaprogramować harmonogram na godzinę do przodu.

Energooszczędność

Nasze termostaty korzystają z zaawansowanego, samouczącego się algorytmu, które zapewnia efektywną kontrolę nad temperaturą i bardziej wydajną pracę kotła. Zgodny z wymogami Boiler Plus.

Prostota użytkowania

Intuicyjny interfejs użytkownika, duży, czytelny wyświetlacz z podświetleniem dla łatwiejszego odczytu danych niezależnie od oświetlenia, proste duże ikony oraz tryby Off/Manual/Auto dostępne z poziomu przycisków.

Zastosowanie

Standardowe kotły i kotły dwufunkcyjne; ogrzewanie podłogowe, zawory strefowe. Wyłącznie ogrzewanie (24 — 230V ~ 3(1)A).

Inne

Możliwość zablokowania urządzenia w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym, funkcja ochrony przed zamarzaniem (dzięki której rury w domu nigdy nie zamarzną) oraz automatyczna regulacja zegara w przypadku sezonowych zmian czasu.

Kup teraz

Nasze produkty grzewcze są dostępne w wielu sklepach detalicznych. Możesz również kupić ten produkt bezpośrednio z następujących witryn internetowych.

Akcesoria do systemów ogrzewania od Honeywell Home

W naszej ofercie mamy szereg regulatorów temperatury zaprojektowanych w celu podniesienia wydajności domowych systemów ogrzewania.

Nowoczesny, bogato wyposażony i w pełni programowalny termostat na każdą kieszeń. T3R został stworzony z myślą o wygodzie i prostocie użytkowania. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które szukają elastycznego i prostego sposobu kontroli nad temperaturą w domu. Zestaw zawiera zasilany bateryjnie termostat bezprzewodowy (w tym 2 baterie AA, których żywotność wynosi 2 lata) oraz odbiornik. Bezprzewodowy termostat można umieścić w dowolnym miejscu w domu, ponieważ nie musi być on fizycznie podłączony do kotła. W zestawie znajduje się stojak stołowy.

Programowalne termostaty bezprzewodowe

Programowalny termostat bezprzewodowy umożliwia precyzyjne wybranie momentu włączenia ogrzewania oraz wysokości temperatury. Nasze programowalne termostaty pozwalają na ustawianie różnych temperatur dla różnych pór dnia, dzięki czemu możesz dostosować temperaturę w domu do swojego trybu życia.

Elastyczny sposób programowania

Fabrycznie zainstalowane plany programowania obejmują harmonogram 7-dniowy, 6 różnych okresów w zależności od potrzeb, łatwy do zaprogramowania tryb urlopowy lub prosty tryb pozwalający jednym kliknięciem zaprogramować harmonogram na godzinę do przodu.

Energooszczędność

Nasze termostaty korzystają z zaawansowanego, samouczącego się algorytmu, które zapewnia efektywną kontrolę nad temperaturą i bardziej wydajną pracę kotła. Zgodny z wymogami Boiler Plus.

Prostota użytkowania

Intuicyjny interfejs użytkownika, duży, czytelny wyświetlacz z podświetleniem dla łatwiejszego odczytu danych niezależnie od oświetlenia, proste duże ikony oraz tryby Off/Manual/Auto dostępne z poziomu przycisków. Niezawodna, zaszyfrowana, dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa pomiędzy termostatem a odbiornikiem.

Zastosowanie

Standardowe kotły i kotły dwufunkcyjne; ogrzewanie podłogowe, zawory strefowe. Wyłącznie ogrzewanie (24 — 230V ~ 5(3)A).

Inne

Możliwość zablokowania urządzenia w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym, funkcja ochrony przed zamarzaniem (dzięki której rury w domu nigdy nie zamarzną) oraz automatyczna regulacja zegara w przypadku sezonowych zmian czasu.

Kup teraz

Nasze produkty grzewcze są dostępne w wielu sklepach detalicznych. Możesz również kupić ten produkt bezpośrednio z następujących witryn internetowych.

Akcesoria do systemów ogrzewania od Honeywell Home

W naszej ofercie mamy szereg regulatorów temperatury zaprojektowanych w celu podniesienia wydajności domowych systemów ogrzewania.

Instrukcja danych technicznych Honeywell H16mrb

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja danych technicznych Honeywell H16mrb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja danych technicznych Honeywell H16mrb