Instrukcja dla właściciela Electrolux Efc 90344

Instrukcja dla właściciela Electrolux Efc 90344 to kompletny zestaw informacji dotyczących użytkowania i konserwacji urządzenia. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania tego urządzenia. Przeczytanie instrukcji pozwoli Ci w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i możliwości urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące konfiguracji urządzenia, instalacji, ustawień, używania i konserwacji. Przeczytanie instrukcji jest istotne, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia i zapobiec uszkodzeniom. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące wszelkich gwarancji i usług technicznych, dzięki którym Twój Electrolux Efc 90344 będzie działać w pełni sprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja dla właściciela Electrolux Efc 90344

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFC 90344. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFC 90344, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFC 90344. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFC 90344 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFC 90344

Strona: 1

25PL - Instrukcja montażu i obsługiPrzy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy trzymać sięwskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Producent uchyla się odwszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacjiniezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap zostałzaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.OstrzeżeniaUwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed ukończeniemmontażu.Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacjinależy odłączyć okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lubwyłączając główny wyłącznik zasilania.Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać w rękawicachochronnych.Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tymdzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czyumysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia wużytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lubzostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobęodpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów!Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, żetaka możliwość została wyraźnie wskazana.Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniamispalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację.Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanałuwykorzystywanego do odprowadzania spalin wytwarzanych przezurządzenia gazowe lub na inne paliwo.Surowo zabrania się przygotowywania pod okapem potraw z użyciemotwartego ognia (flambirowanie).Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, azatem nie wolno tego robić pod żadnym pozorem.Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić doprzegrzania oleju, aby nie uległ samozapaleniu.Dostępne części mogą ulec znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używanerazem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych ibezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśleprzestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne.Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i odwewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówekdotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji).Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany iczyszczenia filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem.Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiaćokapu bez prawidłowo zamontowanych żarówek.Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lubpożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzeganiazaleceń podanych w niniejszej instrukcji.Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(WEEE).Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią sięPaństwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktuna środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadkuniewłaściwej utylizacji urządzenia.Symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktunie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go dowłaściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych ielektronicznych.Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnegowpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskaćszczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia,należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczaniamiasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.ObsługaOkap został wykonany do działania w wersji zasysającej z wydalaniemzewnętrznym lub filtrującej o recyrkulacji wewnętrznej.Instalacja okapuMinimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczyniana urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinnawynosić nie mniej niż 50cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniejniż 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego.Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większaodległość, należy dostosować się do takich wskazań.Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczceumieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony wewtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującyminormami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również pozakończonej instalacji.Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie dosieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również pozakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznikdwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej wwarunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.Uwaga: Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania isprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czyprzewód zasilający jest prawidłowo zamontowany.Okap jest wyposażony w specjalny przewód zasilający.W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić w biurze obsługiserwisowej.Działanie okapuOkap jest wyposażony w panel sterowania z regulacją prędkości turbinyzasysającej oraz włącznikiem oświetlenia przestrzeni roboczej pod okapem.W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczególniezanieczyszczone, należy używać okapu ustawionego na najwyższąprędkość. Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem dogotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go włączonym jeszczeprzez ok. 15 minut po zakończeniu gotowania.KonserwacjaUwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lubkonserwacji należy odłączyć okap od zasilania wyjmując wtyczkę zgniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania.Okap należy często czyścić, tak wewnątrz jak i na zewnątrz (przynajmniej ztą samą częstotliwością, z którą wykonuje się czyszczenie filtrówtłuszczowych) przy użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi środkami. Nienależy używać środków ściernych. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!Uwaga: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia urządzenia iwymiany filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatemprzestrzeganie podanych wskazówek.Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzeniasilnika lub pożary wynikające z nieprzestrzegania zasad konserwacji orazwzmiankowanych wyżej instrukcji.Filtr przeciwtłuszczowy - Rys. 7-27Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu, za pomocą środkaczyszczącego nie żrącego, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze ikrótkim cyklu mycia.Mycie w zmywarce metalowego filtra tłuszczowego może spowodować jegonieznaczne odbarwienie, to jednak nie pogarsza parametrów jego pracy.Filtr na węgiel ( tylko dla wersji filtrującej) - Rys. 26Nasycenie filtra następuje po krótszym lub dłuższym okresie użytkowania wzależności od rodzaju kuchni i od regularności z jaką jest wykonywaneczyszczenie filtra tłuszczowego. Wkład filtra powinien być w każdym raziewymieniony po upływie nie więcej niż czterech miesięcy.NIE wolno myć lub regenerować filtra.Wymiana lampek - Rys. 28Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z konserwacjąurządzenia, należy odłączyć okap od zasilania energią elektryczną.Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki są gorące.Należy stosować wyłącznie żarówki halogenowe o maksymalnej mocy 20 W- 12 V - G4. Nie należy dotykać żarówek rękami.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Dbamy o Twoją prywatność

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich, przetwarzanie danych, w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych, sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego akurat szukasz i potrzebujesz. Administratorami Twoich danych będzie Allegro, jak również partnerzy, z którymi stale współpracujemy.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Polityką ochrony prywatności, w tym ze względu na następujące potrzeby:

Spersonalizowane reklamy, Spersonalizowane treści, Pomiar reklam i treści, Opinie odbiorców i Opracowanie produktu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić na Allegro. pl w zakładce Ustawienia plików cookies. Wycofanie jej nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania. Więcej informacji znajdziesz:

Polityka plików cookiesPolityka ochrony prywatności

Instrukcja dla właściciela Electrolux Efc 90344

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja dla właściciela Electrolux Efc 90344

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja dla właściciela Electrolux Efc 90344