Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Bosch Pb360c C

Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Bosch Pb360c C jest niezwykle przydatna dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać swój nowy narzędziowy zestaw Bosch. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące sposobu używania narzędzi, wskazówki dotyczące instalacji i kroki do wykonania w celu utrzymania długotrwałej sprawności i żywotności narzędzi Bosch. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom narzędzi. Instrukcja ta jest idealna dla osób, które chcą mieć pewność, że ich narzędzia są odpowiednio konserwowane i wykorzystywane w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Bosch Pb360c C

RkkgqfEIxaySr1

Ilustracja przedstawia flet prosty położony na zeszycie nutowym. Tytuł lekcji: Uczymy się grać na flecie prostym.

Źródło: online-skills, źródło:, licencja: CC0.

1

Scenariusz dla nauczyciela

R6aSKJ5V87pxz1
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.

Źródło: online-skills, źródło:, licencja: CC0.

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

2. W zakresie gry na instrumentach. Uczeń:

1) gra na instrumentach ze słuchu lub/i przy pomocy nut (w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach melodycznych (do wyboru np. flet podłużny, flażolet /flecik polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksylofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych:

a) schematy rytmiczne,

b) melodie,

c) proste utwory,

d) akompaniamenty;

4. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

3) rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego.

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

1. Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:

1) podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi;

2) określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację).

2. Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:

1) nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii;

2) różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz;

3) zna skróty pisowni muzycznej: repetycja, volty, da capo al fine;

4) zna podstawowe oznaczenia: metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne oraz fermatę;

5) potrafi posługiwać się symboliką beznutową (np. tabulaturą, fonogestyką, uproszczoną fonogestyką, tataizacją).

3. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje podziału:

1) instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i charakteryzuje je.

III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:

1. zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

3. poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, multimedialnych i innych dostępnych źródłach.

Nauczysz się

rozpoznawać elementy budowy fletu prostego;

stosować prawidłową technikę gry na flecie prostym;

grać na flecie prostym melodię Mary miała małego baranka;

rozpoznawać słuchem barwę fletu prostego;

rozpoznawać słuchem flety w stroju: sopranowym, altowym, tenorowym, basowym.

R1aBaRPgls4km
Na ilustracji interaktywnej obraz Abrahama Bloemaerta “Flecista”. Obraz utrzymany jest w ciepłych kolorach, dominuje żółty, pomarańczowy, brązowy. Młody mężczyzna, ze strojnym kapeluszem na głowie, trzyma w prawej dłoni flet. Po lewej stronie obrazu widać ciemny dzban. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetla się napis: Jest to obraz olejny na płótnie (69x58 cm) namalowany w 1621 roku przez Abrahama Bloemaerta, malarza i rytownika holenderskiego, jednego z założycieli szkoły malarstwa w Utrechcie. Twórczość artysty przypada na przełom okresu manieryzmu i wczesnego baroku. Obraz przedstawia młodego mężczyznę, który trzyma w dłoni flet.

1

1. Jest to obraz olejny na płótnie (69x58 cm) namalowany w 1621 roku przez Abrahama Bloemaerta, malarza i rytownika holenderskiego, jednego z założycieli szkoły malarstwa w Utrechcie. Twórczość artysty przypada na przełom okresu manieryzmu i wczesnego baroku. Obraz przedstawia młodego mężczyznę, który trzyma w dłoni flet.

Abraham Bloemaert, „Flecista”, 1621, Centraal Museum, Utrecht, Holandia, wikimedia. org, domena publiczna

Polecenie 1

Zapoznaj się z opisem alternatywnym utworu: Rondo ze suity Abdelazer autorstwa Henry’ego Purcella i odpowiedz na pytanie: Jakie instrumenty wykonują ten utwór?
RmNuT00NbgnVk
Na ilustracji interaktywnej portret Henry’ego Purcella. Kompozytor ma długie ciemne włosy. Mężczyzna ma mocną budowę ciała. Ubrany jest w jedwabne szaty jasną koszulę i czarny strój. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetla się napis: Utwór: Rondo ze suity Abdelazer Z. 570 (fragment), autorstwa Henry’ego Purcella. Wykonawca: Jenni Olson i Daniel Kelley oraz pojawia się możliwość odtworzenia muzyki. Na nagraniu utwór przeznaczony na flet i fortepian. Partia fletu rozpoczyna się kilkoma dłuższymi, majestyczymi dźwiękami, później flet wykonuje drobne wartości rytmiczne a muzyka jest radosna i dość szybka.

11. Utwór:
Wykonawca:
Źródło:

John Closterman, „portret Henry'ego Purcella”, 1695, wikimedia. org, domena publiczna; Henry Purcell, „Rondo” ze suity „Abdelazer” Z. 570 (fragment), online-skills, CC BY 3. 0

Flet prosty jest jednym z najstarszych i najprostszych instrumentów muzycznych. Flet to instrument z grupy dętych drewnianych. Istnieje wiele rodzajów fletów, w szkole najczęściej używa się fletu sopranowego z palcowaniem renesansowym lub barokowym.

RrW5Btaw1mExY
Na ilustracji interaktywnej znajduje się flet prosty wykonany z jasnego drewna. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetla się napis: Flet prosty popularnie zwany „renesansowym” piąty otwór ma wyraźnie mniejszy od pozostałych. Przez to niektóre dźwięki mają inne palcowanie niż we flecie popularnie zwanym „barokowym” tzn. aby je zagrać, stosuje się inne chwyty niż we flecie barokowym.

1

21. Główka Nazywana jest również głowicą. Powietrze wdmuchiwane przez grającego wpada w drgania, czego efektem jest powstanie dźwięku.2. Podczas gry flecista zakrywa je lub odkrywa, co w efekcie daje skrócenie lub wydłużenie drgającego wewnątrz instrumentu słupa powierza. Dzięki temu słyszymy dźwięki o różnej wysokości.

Budowa fletu, online-skills, CC BY 3. 0

Flety ze względu na ich wielkość i skalę dzielą się na basowe, tenorowe, altowe i sopranowe. Klikaj w poszczególne stroje fletów i posłuchaj ich brzmienia.

R1XObAiJKI5rj
Na ilustracji interaktywnej znajdują się zdjęcia 4 grup fletów. Grupy podpisane są: bas, tenor, alt, sopran. Flety basowe są najdłuższe i mają metalowe klapy, służące do zakrywania otworów. Troszkę krótsze od fletów basowych są flety tenorowe, mają one metalowe klapki służące do zakrywania otworów znajdujących się najniżej. Jeszcze krótsze są flety altowe, niektóre z nich mają klapkę służącą do zakrywania najniższej dziurki inne nie mają wcale klapek. Najkrótsze są flety sopranowe, one wcale nie posiadają klapek. Przy każdej grupie znajduje się punkt interaktywny, po naciśnięciu go uruchamia się nagranie pokazujące barwę danego instrumentu. Wszystkie próbki to fragment zagrany przy użyciu tych samych chwytów fletowych na różnych fletach. Zagrana jest ta sama melodia ale w różnych rejestrach. Flet basowy brzmi nisko i ciemno. A flet sopranowy jasno i dość piskliwie. Flety tenorowe i altowe mają brzmienie pośrednie. pl/portal/f/res/R1XObAiJKI5rj/1670330370/2G1cxFW4meYBge8azchRrrO11evtEu12. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/23IUYTrCQtQhfpHcBgiofUvSKvXiPaPP. png"/>

1

3

41. Brzmienie fletu basowego {audio}2. Brzmienie fletu tenorowego {audio}3. Brzmienie fletu altowego {audio}4. Brzmienie fletu sopranowego {audio}

Rodzaje i brzmienie fletów prostych, online-skills, CC BY 3. 0

Ciekawostka

Istnieją flety brzmiące jeszcze wyżej niż sopranowe – sopranino oraz flety brzmiące niżej niż basowe – subbasowe i subsubbasowe.

Na początek proponuję Ci wysłuchanie koncertowego wykonania utworu Antonio Vivaldiego, w którym flet gra partię solową. W tym czasie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi pozycji ciała i trzymania fletu podczas gry. Zastosuj to w praktyce.

R1XSuz9E9rdHI
Na czarno-białej ilustracji portret Antonio VIvaldiego. Kompozytor ma długą białą perukę, z ułożonymi drobnymi loczkami. Ubrany jest w rozpiętą pod szyją białą koszulę i obszerną szatę wierzchnią. W prawej ręce trzyma nuty. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetla się napis: La notte z Koncertu g-moll RV 439 cz. I. Largo (fragment) autorstwa Vivaldiego. Wykonawca; Ensemble Matheus oraz pojawia się możliwość odtworzenia nagrania. Utwór wykonywany jest przez solistę flecistę z akompaniamentem instrumentów smyczkowych i klawesynu. Utwór w tempie wolnym. Początek przypomina skradanie się. Kilka dźwięków wolnych, kilka szybkich i pauza i tak kilkakrotnie. Później melodia fletu staje się bardziej ruchliwa i dynamiczna. pl/portal/f/res/R1XSuz9E9rdHI/1670330372/5tYTvZa9jnnsZJskOEDqB8WiMjbbYYnF. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/OJgIKArN9BxlhqdOj08a9LROn2sPHsJf. Utwór:
Wykonawca:
Źródło

François Morellon la Cave, „portret Antonio Vivaldiego”, 1725, wikimedia. org, domena publiczna; Antonio Vivaldi, „La Notte” z Koncertu g-moll RV 439, cz. I Largo (fragment), online-skills, CC BY 3. 0

Prawidłowe trzymanie fletu

Na flecie będziesz grał palcami lewej i prawej ręki. Instrument ma jeden otwór pod spodem (0) i siedem otworów na górze (1‑7). Otwory te tworzą ciąg cyfrowy od 0 do 7. Początkiem ciągu jest otwór pod spodem, czyli 0. Klikaj w punkty interaktywne, aby zdobyć więcej informacji.

R12CqyFGWz4vQ
Ilustracja interaktywna przedstawia ułożenie rąk i palców na flecie. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne opisujące każdy palec i każdy otwór fletu. Bliżej główki fletu znajduje się ręka lewa. Kciuk lewej dłoni zatyka dolny otwór. Palce wskazujący, środkowy i serdeczny trzy górne dziurki fletu. Mały palec lewej dłoni nie bierze udziału w grze. Kciuk prawej dłoni podpiera flet od dołu. Palce wskazujący, środkowy, serdeczny i mały prawej dłoni zatykają dolne 4 dziurki. pl/portal/f/res/R12CqyFGWz4vQ/1670330373/2G2bLgVH2FY3LG78MV3eCbbhB03MbbU5. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/1QIAC6C2lB44pklOY51XbETy2ozYRANn. png"/>

1

51. Kciuk lewej dłoni zakrywa dolny otwór.2. Palce lewej dłoni – wskazujący, środkowy, serdeczny – zakrywają trzy kolejne otwory począwszy od góry instrumentu.3. Mały palec dłoni lewej nie zakrywa żadnego otworu.4. Kciuk prawej dłoni podtrzymuje flet.5. Palce prawej dłoni – wskazujący, środkowy, serdeczny i mały – zakrywają cztery kolejne otwory.

Oznaczenie palców lewej i prawej dłoni, online‑skills, CC BY 3. 0

RAXto5V2gi7og
Ilustracja interaktywna przedstawia ułożenie rąk i palców na flecie. Kciuk lewej ręki zatyka dolny otwór. Mały palec lewej ręki nie bierze udziału w grze. Kciuk prawej ręki podpiera flet od dołu. Palce wskazujący, środkowy, serdeczny i mały prawej ręki zatykają dolne 4 dziurki. pl/portal/f/res/RAXto5V2gi7og/1670330375/25ElZ8pOZRCjjAX6hEFvKOxglajYmZWP. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/1pQDylmhnHZkCKNJPyM6jSp1oLo09j8D. png"/>

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

182. Palec wskazujący,3. palec środkowy,4. oraz palec serdeczny - zakrywają trzy kolejne otwory począwszy od góry instrumentu.5. Mały palec dłoni lewej nie zakrywa żadnego otworu.6. Kciuk prawej dłoni podtrzymuje flet.7. Palec prawej dłoni – wskazujący,8. środkowy,9. serdeczny,10. mały – zakrywają cztery kolejne otwory.11. kciuk lewej dłoni12. palec wskazujący lewej dłoni13. palec środkowy lewej dłoni14. palec serdeczny lewej dłoni15. palec wskazujący prawej dłoni16. palec środkowy prawej dłoni17. palec serdeczny prawej dłoni18. mały palec prawej dłoni

Ułożenie rąk i palców na flecie, online-skills, CC BY 3. 0

Kilka wskazówek przed rozpoczęciem gry

 • Pamiętaj o wyprostowanej postawie nawet, jeżeli siedzisz. Unieś podbródek i patrz przed siebie.

 • Ustnik opieraj na dolnej wardze, górną przyłóż do brzegu ustnika, nie dotykaj nim zębów.

 • Otwory zakryj palcami, tak aby swobodnie leżały na instrumencie i zakrywały otwory instrumentu, nie zostawiaj szczelin, ponieważ wówczas flet będzie „piszczał”.

 • Podczas gry staraj się nie patrzeć na instrument.

 • Po skończeniu gry wnętrze fletu osusz wyciorem.

 • Nauka gry na każdym instrumencie wymaga cierpliwości i wytrwałości. Ćwicz codziennie, choćby po kilka minut.

Chwyt to odpowiednia dla każdego dźwięku kombinacja zakrytych i odkrytych otworów na flecie. Jak czytać diagramy chwytów? To proste:

 • Kółeczko zamalowane w całości to otwór zakryty

 • Kółeczko puste to otwór odkryty

 • Kółeczko zamalowane do połowy to otwór do połowy zakryty

R1WLbbsAlUmZA

Tabela chwytów na flet prosty sopranowy, online-skills, CC BY 3. 0

Za chwilę zagrasz pierwszy utwór pt. Mary miała małego baranka. Jest to bardzo łatwy utwór, ponieważ podczas jego grania wykorzystasz tylko trzy proste chwyty: gIndeks górny 1 - aIndeks górny 1 - hIndeks górny 1. Zanim zaczniesz uczyć się całej melodii, zagraj każdy z tych dźwięków oddzielnie. Zauważ, że będziesz grał tylko palcami lewej ręki, prawa zaś będzie służyła do podtrzymywania instrumentu.

Na początek dwa proste ćwiczenia. Zagraj je tyle razy, ile potrzebujesz, aby sprawnie grać każdy chwyt. Dla twojej wygody w pokazie slajdów pod każdą nutą będzie się wyświetlał flet z chwytem widziany z perspektywy grającego. Zamalowane otwory to te, które masz zakryć. Śledź zapis muzyczny i graj razem z melodią.

Rv4tyInHLoWdH
Na prezentacji proste ćwiczenie do wykonania na flecie. Nagraniu 8 dźwięków towarzyszy obraz pokazujący jak należy ułożyć dłonie na flecie aby zagrać właściwe dźwięki. Ćwiczenie składa się z dźwięków h a g a h a g a. Przez całe ćwiczenie tylnia dziurka jest zakryta. Z przodu zakrywamy: jedną górną dziurkę grając dźwięk h, dwie dziurki grając dźwięk a, trzy dziurki grając dźwięk g.

Pokaz nr 1. Ćwiczenie gry na flecie, online-skills, CC BY 3. 0

R1V5HPCYOgMlP
Na prezentacji proste ćwiczenie do wykonania na flecie. Ćwiczenie składa się z dźwięków g a h a g a h aPrzez całe ćwiczenie tylnia dziurka jest zakryta. Z przodu zakrywamy: trzy górne dziurki grając dźwięk g, dwie dziurki grając dźwięk a i jedną dziurkę grając dźwięk h.

Pokaz nr 2. 0

Jeżeli opanowałeś już te trzy chwyty, możesz zagrać utwór pt.

RoGWhSOZJSTLQ1
Zapis nutowy piosenki Marry miała małego baranka. Piosenkę można zagrać umiejąc wykonać dźwięki g, a, h. Kolejne nuty w utworze to: h a g a h h h a a a h h h, h a g a h h h a a h a g. Na ilustracji, przy znaku repetycji, umieszczonym na końcu zapisu znajduje się punkt aktywny, pod którym ukryta jest informacja dodatkowa: Jest to znak repetycji, inaczej powtórzenia, tzn., że cały fragment trzeba zagrać dwa razy. pl/portal/f/res/RoGWhSOZJSTLQ/1670330377/2QdSEalctX31cyrlQxo6JhKEJCSMyUnb. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/15JKvY1ocNXRxXcnK6dUZSl7c86pUo6F. png"/>

11. Jest to znak repetycji, inaczej powtórzenia, tzn., że cały fragment trzeba zagrać dwa razy.

Zapis nutowy utworu Marry miała małego baranka, online-skills, CC BY 3. 0

RoVKdlWE6dZzm

Ćwiczenie 1

Odpowiedz na pytanie: Na ile części można rozłożyć flet prosty sopranowy?

Wskaż na grafice korpus fletu prostego

R1OPgcLOsSKw1

Ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytanie: Do jakiej grupy instrumentów zalicza się flet prosty?

Do jakiej grupy instrumentów zalicza się flet prosty?

Odpowiedź:
Flet zaliczany jest do instrumentów......................................
R1aHADOizU0q41

Ćwiczenie 3

Odpowiedz na pytanie: Ile otworów ma flet prosty sopranowy?

Ułóż z rozsypanki melodię Mary miała małego baranka.

Ćwiczenie 4

Wysłuchaj nagrań instrumentów, a następnie uporządkuj je w odpowiedniej kolejności.

RwgXxt7bnDaHd
Na nagraniu próbki brzmienia różnych rodzajów fletów, Flety są nagrane w następującej kolejności: flet basowy, flet altowy, flet tenorowy, flet sopranowy.

Nagrania fletów, online-skills, CC BY 3. 0

Nagranie dostępne pod adresem https://zpe. pl/a/DzSTJIRfy

Nagrania fletów, online-skills, CC BY 3. 0

Na nagraniu próbki brzmienia różnych rodzajów fletów, Flety są nagrane w następującej kolejności: flet basowy, flet altowy, flet tenorowy, flet sopranowy.

RhVvAIyGYOLKG
Uszereguj instrumenty od najniżej do najwyżej brzmiącego: flet altowy, flet tenorowy, flet basowy, flet sopranowy.
 • Flet sopranowy
 • Flet tenorowyFlet basowyFlet altowy

Uporządkuj flety od najniżej do najwyżej brzmiących. A. flet tenorowy, B. flet sopranowy, C. flet altowy, D. flet basowy.

Ćwiczenie 5

Połącz w pary obrazki przedstawiające chwyty dźwięków na flecie z ich zapisem na pięciolinii.

RjoxXXg9xzadC

Grafika do zadania, online-skills, CC BY 3. 0

R10kamwisaMdf
Odpowiedz na pytanie: Jakie dziurki fletu trzeba zatkać aby zagrać dźwięki g, a, h? C, B, A

Dopasuj opis ułożenia palców na flecie do nazwy dźwięku. 1. Zakryta dolna dziurka i dwie górne dziurki na wierzchu fletu. Zakryta dolna dziurka i trzy górne dziurki na wierzchu fletu. Nazwy dźwięków A. g B. a

RFvYoOxU06Tcz

Ćwiczenie 6

Odpowiedz na pytanie: którymi palcami lewej i prawej ręki nie zatykamy dziurek we flecie?

Wskaż flety proste.

123456

Rg1cBBRefssgb

Ćwiczenie 7

Podaj co najmniej dwa nazwiska kompozytorów tworzących utwory przeznaczone na flet prosty.

Jakie instrumenty słyszysz w prezentowanym utworze? Wskaż prawidłową odpowiedź.

Flet i gitaraFlet, gitara, kastanietyFlet, fortepian, tamburynFlet i fortepian

Zadanie posiada plik audio, który można odsłuchać w wersji online podręcznika.

Polecenie 2

Wyszukaj nazwiska sławnych flecistów różnych gatunków muzycznych. Podaj tytuły ich najbardziej znanych utworów.
Alt

Alt

najniższy głos żeński; śpiewaczka o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Bas

Bas

najniższy głos męski; śpiewak o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Instrumenty dęte drewniane

Instrumenty dęte drewniane

instrumenty z grupy aerofonów, w których źródłem dźwięku jest pobudzane do drgań powietrze zamknięte w piszczałce. Instrumenty dęte drewniane dzielą się na wargowe i stroikowe.

Flet

Flet

dęty instrument muzyczny.

Kwartet

Kwartet

zespół kameralny złożony z czterech instrumentalistów lub czterech wokalistów.

Sopran

Sopran

najwyższy głos żeński; śpiewaczka o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Tenor

Tenor

najwyższy głos męski; śpiewak o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

encyklopedia. pwn. pl

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

R1FEY2U9LtD2G

Abraham Bloemaert, „Flecista”, 1621, Centraal Museum, Utrecht, Holandia, wikimedia. org, domena publiczna

R1FbErHcMntb8

John Closterman, „portret Henry'ego Purcella”, 1695, wikimedia. pl/portal/f/res-minimized/Rx2GrilmLfL7R/1/1VLCmFOzNpl0qMHlg2Uvt9vPxLtxqcpD. jpg">Rx2GrilmLfL7R

François Morellon la Cave, „portret Antonio Vivaldiego”, 1725, wikimedia. org, domena publiczna

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

LTR20071038, Rev. B
1/4/07

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
This manual applies to the following grill carts and drop-in grills: Grill Carts CR1000 Single burner cart CR2000 Two burner cart CR3000 Three burner cart CR3000S Three burner cart with side burner CR4000 Four burner cart CR4000C Four burner cart with convection CR4000S Four burner cart with side burner CR4000SC Four burner cart with side burner and convection CR5000DS Five burner cart with double side burners Drop-In Grills BBQ07872 2 Burner Grill BBQ07873 3 Burner Grill BBQ07874 4 Burner Gril
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Table of Contents Safety Instructions............. 2...... Read all instructions before Installation / Assembly........... 4..... you operate your grill. Cabinet Cut-out Dimensions............ 4.... Gas Requirements and Connection........ 7.. WARNING Leak Testing Procedure............... 7..... LP Gas........................ 8.......... If the information in this manual is not Natural
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Safety Instructions Safety Instructions WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment. dedicated 15A GFCI breaker in accordance with Placement and Location local codes or the National Electrical Code, ANSI • Cal Flame™ grills and carts are designed for / NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA outd
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Safety Instructions blocked. Fresh air must be able to pass though • Do not heat any unopened glass or metal container installed vents to safeguard against residual gas of food on the grill. Pressure may build up and accumulation. Failure to allow proper ventilation cause the container to burst, possibly resulting in may cause fire or explosion. serious personal injury or damage to the grill. • When handling LP gas line and connectors, do • Do not reach over your grill or any other surfaces
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Installation / Assembly Installation / Assembly Most cities and counties require permits for exterior When determining a suitable location, consider factors construction and electrical circuits. In addition, some such as exposure to wind, proximity to traffic paths, communities have codes requiring residential barriers and windows that open into the home. such as fencing and/or self-closing gates on property Locate barbecue grills and stainless steel carts only in to prevent unsupervised acc
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation / Assembly Model Number Description Width Depth Height Cut-out for drop in accessories Drop In Standard Side Burner BBQ07852P 11 ½” 17 ¾” 2 ¾” BBQ07845P Drop In Sink 14 ½” 14 ½” Standard Side by Side Burner BBQ07953P 24 ¼” 19 ¾” 4 ¼” Model Number Description Width Depth Height Cut-out for flat drop-in grill and drip tray BBQ07874-F1 4 Burner Flat Drop In Grill 37 ¾” 22 ¾” 8 ¾” A B C D BBQ0704103031 Drip tray cut-out 21 ¾” 1 ¾” 5” 6 ½” Model Number Description Width Depth Height Cut-
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Installation / Assembly Cut-out for refrigerators, cocktail centers Model Number Description Width Depth Height and access doors BBQ07863P 3 Pull Out Drawer, SS Refr. 25” 22 7/8” 32 ¼” BBQ07857P Propane Tank Compartment 14 ¾” 16 ¼” 20 ½” BBQ07839P-18 Single Access Door 16 ½” 2 ¾” 19” BBQ07839P-30 Double Access Door 28 ¾” 2 ¾” 19” 18” Door and Drawer Combo BBQ07840P-18 17” 20 ¼” 19 ¼” 30” Door and Drawer Combo BBQ07840P-30 28 ¾” 20 ¼” 19 ½” BBQ07909 Complete Utility Storage Kit 51 ½” 20 ½” 19 ½”
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Installation / Assembly Gas Requirements and Connection IMPORTANT: Cal Flame™ grills are manufactured to operate on either liquid propane (LP) or natural gas (NG) and cannot be converted. To verify the grill’s operating fuel, check the serial number label in the back of the chassis as you are looking at the grill from the front. Either LP or NG will be marked on the operating tab, indicating the proper operating fuel. Attempting to convert Cal Flame™ grills from one fuel to another may resu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Installation / Assembly LP Gas Tank Requirements For plumbed-in LP installation, use a convertible regulator and set it for LP gas. Maximum line pressure for plumbed- in propane is 14” WC (3. 5 kPa). Minimum line pressure for propane is 11” WC. The grill unit must be used with the gas pressure regulator. The regulator will control and maintain a uniform 1. One side of the enclosure shall be completely gas pressure in the manifold. The burner orifices open. have been sized for the gas pr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Installation / Assembly Natural Gas Requirements Your Cal Flame™ grill for use with natural gas comes equipped with its own regulator that MUST NOT Always check the rating plate to make sure the gas be removed. If, this regulator needs to be replaced supply you are hooking up to is the gas type the grill is use only the type specified by Cal Flame™ for this manufactured for. appliance. IMPORTANT: Never connect the grill to an unregulated gas supply. Connection The installation of this app
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Installation / Assembly Installing and Replacing Infrared Burners 3. Through the access door underneath the grill, find the round stud and locking pin that locks the burner you want to replace. 4. Carefully remove the locking pin with your fingers. 1. Disconnect or shut off the liquid propane or natural gas line connect to the grill. Wait until the burners 5. Raise the stud from the locking hole and move cool down. the burner forward carefully to release it from the ignition and gas suppl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Installation / Assembly Installing the Transformer All grills with electrical components such as lights or a convection fan will require the transformer to be installed and plugged in before you can use it. This needs to be done before the grill is inserted in the island or modular cart. When the transformer is attached to the grill chassis, use care in placing the grill in the island cutout to avoid hitting the transformer. Remove the transformer and the metal screws from the plastic b
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Installation / Assembly Installing Grills in Modular Carts Installing Grills in Barbecue Islands You will need a second person to help you to avoid damaging the grill, the transformer, or your You will need a second person to help you to barbecue island. avoid damaging the grill, the transformer, or your Keep fingers away from where the grill will be barbecue island. supported on the cart. Your fingers could become Before installing a grill or side burner in any island or trapped and
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Installation / Assembly Installing Barbecue Cart End Shelves 6. Slides the shelf into the brackets from bottom. Prepare the installation of handle: 2 hex screws, 2 washers 7. Make sure to slide into the brackets on both side evenly. 2. Use finger to thread the hex screws and washers into the threads on both ends of the handle. 8. Slide the shelf fully onto the mounting brackets. 3. Use ratchet to tighten the hex screws on both ends. 9. Lift and rotate the shelf so it slide back into the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Installation / Assembly 3. Connect the flexible hose (male end) to the pipe Installing Side Burners tee. Assemble a 3/8” pipe nipple to the 3/8” pipe tee 4. Install and secure the side burner into the island by using Teflon tape or pipe sealant. Use only sealant simply setting it in place. that is approved for use on LP gas. 5. Connect the female end of the flexible hose to the 2. Install the pipe tee assembly to the grill intake pipe. side burner intake pipe. Tighten assembly and align
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Operating Your Barbecue Operating Your Barbecue Read all instructions before you operate your grill. We recommend you wash your entire grill with soap • Do not heat sealed containers such as cans or and water prior to lighting it for the first time. Oils are jars on grills or side burners. Explosion may result used during the manufacturing process and some resulting in injury or death. Any sealed container, residual oil may still be on the stainless steel parts such as a pressure cooker, m
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Operating Your Barbecue Lighting the Grill Each time you light the grill, check the following: • If connected to a propane cylinder, carefully inspect the rubber hose attached • Inspect the hose before using the grill. If there is to the regulator before each use. excessive abrasion or wear, or if the hose is cut, it must be replaced prior to using the grill. If you • Ensure the propane cylinder, regulator, need a replacement hose, contact your Cal Flame and rubber hose are installed in a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Operating Your Barbecue Basic Grill Operation 3. Turn the control knob to HIGH and preheat the Before lighting, make sure all burner controls are off. grill for 15 minutes. Close the top cover during the Do not attempt to light the burners if the smell of gas is appliance preheat period. present. Check the connection with a soap and water solution after attaching the hose. For LP units, make 4. Place the food on the grill and cook to desired sure there is gas in the tank and it is sitt
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Operating Your Barbecue Cooking with a Convection Grill A convection grill has an internal fan that circulates heated air evenly throughout the grilling area when the hood is closed. Cooking in this way distributes heat more efficiently so you no longer have to be concerned with “hot spots” on the grill where food tends to burn. The fan switch is located at the far left of the front panel of the grill. INTAKE VENTS INTAKE VENTS EXHAUST VENTS HEAT THAT IS DRAWN IN FROM THE BACK. IT INTAKE F

Nie przegap specjalnych promocji!

Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco

Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Bosch Pb360c C

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Bosch Pb360c C

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Bosch Pb360c C