Instrukcja obsługi i części 3m 3100412

Instrukcja obsługi i części 3M 3100412 to oficjalny podręcznik, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z modelu 3M 3100412. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i użytkowania sprzętu. Instrukcja zawiera również listy części, wszelkie wymagane narzędzia, schematy połączeń i szczegółowe informacje techniczne. Zawiera również zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać, aby uniknąć możliwych szkód w trakcie pracy z urządzeniem. Instrukcja obsługi i części 3M 3100412 jest obowiązkowym punktem odniesienia dla wszystkich pracowników, którzy używają tego modelu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i części 3m 3100412

Ref: 8530134

Na tej stronie otrzymasz wszelkie informacje o użytkownaiu swojego produktu. 

Dowiedz się co zrobic aby słuzył Ci zgodnie z jego przeznaczeniem najdłużej jak sie da.

Centrum Wsparcia Technicznego

Zgłoś usterkę swojego sprzętu i zamów Serwis do domu

ZADZWOŃ DO NAS - (+48) 42 298 65 80
NAPISZ DO NAS - serwis@decathlon. pl

Uprzejmnie informujemy, że nasza infolinia techniczna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Części zamienne

Potrzebujesz części zamiennych do swojego sprzętu, kliknij poniżej

Nasze zobowiązanie

Domyos udziela gwarancji na ten produkt w normalnych warunkach użytkowania na okres pięciu lat na konstrukcję oraz dwóch lat na pozostałe części i robociznę od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

Instrukcja obsługi przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

9100FX i 3M™ Speedglas™ 9100FX z doprowadzeniem powietrza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czytaj niniejszą instrukcję w połączeniu z instrukcją

obsługi fi ltrów spawalniczych 3M Speedglas, aparatów

z wymuszonym przepływem powietrza, oraz broszurą

referencyjną, gdzie znajdziesz informację na temat

dopuszczonych połączeń, części zamiennych i akcesoriów.

OPIS SYSTEMU

Przyłbica 3M Speedglas 9100FX pomaga chronić oczy I

twarz użytkownika przed iskrami/ odpryskami, szkodliwym

promieniowaniem ultrafi oletowym UV i podczerwonym

IR

powstającym

w

czasie

elektrycznego. Przyłbica jest przeznaczona wyłącznie do

używania z fi ltrami automatycznymi 3M Speedglas 9100

oraz oryginalnymi szybkami ochronnymi. Przyłbica 3M

Speedglas 9100FX w wersji z doprowadzeniem powietrza

chroni także przed zanieczyszczeniami powietrza, jeżeli

jest stosowana z dopuszczoną jednostką fi ltrującą z

wymuszonym przepływem powietrza.

UWAGA!

Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie oraz konserwacja

mają zasadnicze znaczenie w kwestii zapewnienia

przez

przyłbicę

właściwej

Nie przestrzeganie instrukcji użytkowania fi ltra i/lub

nieprawidłowe noszenie kompletnej przyłbicy w czasie

narażenia na szkodliwe promieniowanie, może ujemnie

wpływać na zdrowie użytkownika, prowadzić do chorób

zagrażających życiu, zranień lub kalectwa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrzeżenia

oznaczone symbolem

.

DOPUSZCZENIA

Te produkty spełniają wymogi zawarte w Dyrektywie

Europejskiej

89/686/EEC

i

CE.

Spełniają

także

wymagania

norm EN 175 i EN 166. Produkt został przebadany

na etapie projektowania przez DIN Certco Prüf- und

Zertifi erungszentrum (jednostka notyfi kowana nr 0196).

Przyłbica Speedglas 9100 FX z systemami z wymuszonym

przepływem powietrza spełnia wymagania norm EN

12941 i EN 14594. Produkt został przebadany na etapie

projektowania przez INSPEC International Ltd (jednostka

notyfi kowana nr 0194).

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Używaj

tylko

oryginalnych

akcesoriów

oznaczonych

wyszczególnionych w ulotce referencyjnej. Stosuj tylko w

warunkach zgodnych ze specyfi kacją techniczną.

Stosowanie nie oryginalnych części lub przeprowadzanie

modyfi kacji niezgodnych z niniejszą instrukcją może

zmniejszyć stopień ochrony użytkownika, spowodować

nie uznanie ewentualnych reklamacji oraz unieważnia

dopuszczenia i certyfi katy.

Noszone pod przyłbicą standardowe okulary korekcyjne

mogą przenosić siłę uderzenia w przyłbicę powodując

zagrożenie dla użytkownika.

Przyłbica 3M Speedglas 9100 FX nie jest przeznaczona do

spawania w pozycji pułapowej dużym natężeniem prądu,

ponieważ spadające krople roztopionego metalu mogą

uszkodzić przyłbicę lub automatyczny fi ltr spawalniczy.

Szybki boczne powinny być zasłonięte specjalnymi

zaślepkami w sytuacji gdy, inni spawacze pracują obok

lub w sytuacji gdy odbite światło łuku spawalniczego

może docierać przez te szybki. (patrz rys. I:1)

36

spawania

gazowego

ochrony

użytkownikowi.

oznaczone

znakiem

zharmonizowanych

części

zapasowych

marką

3M

Speedglas

Nie stwierdzono działania alergizującego materiałów,

które mogą mieć kontakt ze skórą użytkownika, dla

większości populacji. Ten produkt nie zawiera elementów

wykonanych z gumy lateksowej.

3M™SPEEDGLAS™FX Z DOPROWADZENIEM

POWIETRZA

Nie stosować do ochrony układu oddechowego przeciwko

nieznanym

zanieczyszczeniom

zanieczyszczeń jest nieznane lub niebezpieczne dla

zdrowia I życia przy chwilowym kontakcie.

Nie stosować w atmosferze zawierającej poniżej

19. 5% tlenu (Wg zaleceń 3M poszczególne kraje mogą

stosować własne limity zawartości tlenu w powietrzu. ).

Nie stosować w atmosferze tlenu lub wzbogaconej w tlen.

Opuść zanieczyszczony obszar gdy: dowolny element

systemu ulegnie uszkodzeniu, przepływ powietrza do

nagłowia zmniejszy się lub ustanie, oddychanie stanie

się utrudnione, pojawią się zawroty głowy lub inne

niebezpieczeństwo, zapach lub smak zanieczyszczeń

stanie się wyczuwalny lub wystąpią podrażnienia.

Silny wiatr powyżej 2m/s, lub bardzo duże prędkości

poruszania

(gdy

pod

nagłowiem

podciśnienie mogą obniżać poziom ochrony. Adjust

equipment as appropriate or consider an alternative form

of respiratory protective device.

Użytkownik nie powinien posiadać zarostu w miejscu

kontaktu uszczelnienia z twarzą.

OZNACZENIA

EN166BT (odporność na uderzenia cząstek o średniej

energii w ekstremalnych temperaturach (-5°C do +55°C) BT)

EN175B ( odporność na uderzenia cząstek o średniej

energii B)

EN12941

TH3

(nominalny

500, większe wymagania wytrzymałościowe dla węża

oddechowego i złączek)

TH2

50, średnie wymagania wytrzymałościowe dla węża

EN14594 3B (nominalny współczynnik ochrony 200,

większe wymagania wytrzymałościowe)

Dodatkowe oznaczenia na produkcie odnoszą się do innych

norm.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Sprawdź dokładnie czy produkt jest kompletny (patrz rys.

A:1), nie uszkodzony I prawidłowo zmontowany, wszystkie

uszkodzone I wadliwe elementy muszą być wymienione

przed użyciem.

Przyłbica jest odporna na wysoką temperaturę ale może

się zapalić lub stopić w kontakcie z otwartym ogniem

lub bardzo gorącą powierzchnią. Aby zminimalizować to

ryzyko utrzymuj przyłbicę w czystości.

OBSŁUGA PRZYŁBICY

Wyreguluj przyłbicę zgodnie ze swoimi indywidualnymi

wymaganiami taka by osiągnąć najwyższy comfort I

ochronę. (patrz rys B:1 - B:4).

3M™Speedglas™FX z doprowadzeniem powietrza

Wyreguluj I dopasuj jednostkę napędową tak jak opisano

w jej instrukcji obsługi. Dopasuj uszczelnienie twarzy do jej

kształtu. (patrz rys H:8)

H

lub

gdy

stężenie

może

wystąpić

współczynnik

ochrony

Modułowa gama systemów z doprowadzeniem powietrza, które można dobrać do swoich potrzeb

Regulatory chłodzące 3M™ Versaflo™ V-100E: Niezależnie schładzaj doprowadzane powietrze o 28°C. Idealne dla pracowników narażonych na wysokie temperatury, a także wymagających ochrony przed cząstkami stałymi, gazami i parami lub zagrożeniami kombinowanymi

Regulator ogrzewający 3M™ Versaflo™ V-200E: Niezależnie podgrzewaj doprowadzane powietrze o nawet 28°C. Idealne dla pracowników narażonych na niskie temperatury, a także wymagających ochrony przed cząstkami stałymi, gazami i parami lub zagrożeniami kombinowanymi

Zobacz więcej szczegółów

  • Modułowa gama systemów z doprowadzeniem powietrza, które można dobrać do swoich potrzeb
  • Regulatory chłodzące 3M™ Versaflo™ V-100E: Niezależnie schładzaj doprowadzane powietrze o 28°C. Idealne dla pracowników narażonych na wysokie temperatury, a także wymagających ochrony przed cząstkami stałymi, gazami i parami lub zagrożeniami kombinowanymi
  • Regulator ogrzewający 3M™ Versaflo™ V-200E: Niezależnie podgrzewaj doprowadzane powietrze o nawet 28°C. Idealne dla pracowników narażonych na niskie temperatury, a także wymagających ochrony przed cząstkami stałymi, gazami i parami lub zagrożeniami kombinowanymi
  • Automat dawkujący 3M™ Versaflo™ V-500E: Zrównoważony automat dawkujący do stosowania z maskami. Idealny dla pracowników potrzebujących portów dla pistoletów natryskowych lub narzędzi na sprężone powietrze, a także wymagających ochrony przed cząstkami stałymi, gazami i parami lub zagrożeniami kombinowanymi
  • Aparaty wężowe sprężonego powietrza nie zapewniają ochrony w przestrzeniach zamkniętych, atmosferach z niedoborem tlenu ani przy usuwaniu azbestu
  • Zintegrowany gwizdek ostrzegawczy sygnalizujący niskie natężenie przepływu powietrza

System z dostarczeniem powietrza 3M™ Versaflo serii V to system modułowy, który zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania systemu z doprowadzeniem powietrza do własnych wymagań, z możliwością zmian w przyszłości. Aparaty wężowe sprężonego powietrza 3M™ zapewniają ochronę przed pyłem, mgłą, oparami, gazami lub parami oraz zagrożeniami kombinowanymi, np. podczas lakierowania natryskowego. Aparaty wężowe sprężonego powietrza nie zapewniają ochrony w przestrzeniach zamkniętych, atmosferach z niedoborem tlenu ani podczas usuwania azbestu.

Uzyskaj ochronę przed pyłami, mgłą, gazami i parami lub kombinacją tych zagrożeń dzięki systemowi z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™ serii V. Idealne do zastosowań w okolicznościach o niskich właściwościach ostrzegawczych (smak lub zapach) systemy z doprowadzeniem powietrza łączą się za pomocą węża oddechowego ze sprężarką i źródłem powietrza o jakości odpowiedniej do oddychania. Sprężone powietrze jest regulowane do łagodnego natężenia przepływu i podawane użytkownikowi. Należy pamiętać, że systemów z doprowadzeniem powietrza nie wolno używać w przestrzeniach zamkniętych ani w atmosferach z niedoborem tlenu; skontaktuj się z firmą 3M w celu uzyskania informacji dotyczących autonomicznego aparatu powietrznego.Seria V 3M™ Versaflo™ to modułowy system, który można łączyć z nagłowiami 3M™ Versaflo, co zapewnia możliwość zmiany nagłowi i kapturów w zależności od zastosowania.Aparaty wężowe 3M™ Versaflo™ V-100E i V-200E umożliwiają użytkownikom chłodzenie (V-100E) lub podgrzewanie (V-200E) powietrza nawet o 28°C, co czyni je dobrym wyborem dla pracowników narażonych na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.Aparat wężowy sprężonego powietrza 3M™ Versaflo V-500E jest wyważonym automatem dawkującym zaprojektowanym specjalnie do stosowania z maską i zapewniającym płynne doprowadzanie powietrza. Zaprojektowany, aby zapewniać stały, określony dopływ powietrza od 170 l/min do 305 l/min. Filtr z węglem aktywnym usuwa mgłę olejową, parę wodną lub nieprzyjemne, nietoksyczne zapachy z doprowadzonego powietrza, a urządzenie może być również używane z jednostkami filtracyjnymi 3M™ Aircare™ ACU-03 i ACU-04. Automat dawkujący ma pokrętło blokujące, które umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do własnych preferencji oraz zintegrowany gwizdek ostrzegawczy, który sygnalizuje niskie natężenia przepływu powietrza. Dodatkowy port umożliwia podłączenie narzędzi pneumatycznych, takich jak pistolety natryskowe, do automatu dawkującego bez wpływu na przepływ powietrza do nagłowia. Automat dawkujący może być umieszczony na pasie w sposób wygodny dla użytkowników prawo- lub leworęcznych, a obrotowe złącze bagnetowe umożliwia swobodne przemieszczanie się węża oddechowego do najwygodniejszej pozycji.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego produktu do swojego projektu? Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady technicznej dotyczącej produktu lub zastosowania albo chcesz podjąć współpracę ze specjalistą technicznym z 3M

Wyślij nam wiadomość

Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.


Instrukcja obsługi i części 3m 3100412

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i części 3m 3100412

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i części 3m 3100412