Instrukcje obsługi i przepisy Emerson Ec3 X32

Emerson Ec3 X32 to urządzenie umożliwiające automatyzację procesów zarządzania produkcją. Jego instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące możliwości urządzenia, w tym opis funkcji, kroki instalacji i konfiguracji, wskazówki dotyczące konserwacji i konfiguracji, a także informacje na temat obsługi i zarządzania. Ponadto, manualne zawiera również przepisy bezpieczeństwa dotyczące użytkowania urządzenia, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami. Instrukcja obsługi Emerson Ec3 X32 jest ważnym elementem bezpieczeństwa, który należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne użytkowanie tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje obsługi i przepisy Emerson Ec3 X32

Nie znalazłeś instrukcji, którą potrzebujesz?

Poinformuj nas, a my postaramy się dodać brakującą instrukcję.

Poproś o instrukcję

Pomóż poszerzyć bazę instrukcji

Masz instrukcję, która tu brakuje? Prześlij ją nam.

Dodaj instrukcję

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

L i s t a p a r a m e t r ó w w k o l e j n o ś c i w y ś w i e t l a n i a, p r z y c i s k

Kod

Opis parametru

H5

Hasło

Adr

Adres ModBus

br

Prędkość przesyłu danych Modbus baud

PAr

Parzystość Modbus

Obieg 2 sterownika EXD-SH2 aktywny

-C2

0 = nie aktywny

Jednostki miar

-uC

0 = °C, K, bar

Parametry obiegu 1

Tryb pracy

1Fct

0 = Reg. przegrzani

2 = Odwrócona regulacja temp.

Tryb sterowania

1u4

0 = standardowy

1 = powolny

2 = pośredni

3 = stałe / regulowane PID

Rodzaj czynnika

0 = R22

1 = R134a

4 = R407C

5 = R410A

1u0

8 = R407A

9 = R407F

12 = R1234ze*

13 = R448A

16 = R513A

17 = R290*

Typ przetwornika ciśnienia

0 = PT5N-07x

1 = PT5N-18x

1uP

3 = PT5N-50x

4 = PT5N-150D

6 = Proporcjonalny (nadciśnienie)

8 = Modbus

1Prr Zakres przetwornika proporcjonalnego (bar)

Typ zaworu

0 = EX4-6

1 = EX7

1ut

5 = N/A

6 = N/A

10 = CV4

11 = CV5-6

1uF

Skala zaworu (%)

1uu

Otwarcie początkowe (%)]

1u9

Czas otwarcia poczatkowego (s)

Alarm niskiego przegrzania

1 = aktywny auto reset

1uL

2 = aktywny reset ręczny

Alarm dla 0. 5K (jeżeli dłużej niż 1 min. ); zanik alarmu dla 3K

Nastawa przegrzania (K)

1u5

Zakres = 3-30 K jeżeli parametr 1uL ma wartość 1 lub 2

Funkcja MOP

1u2

0 = nie aktywna

1 = aktywna

Temp. nasycenia dla MOP (°C) Nastawa

1u3

fabryczna według nastawionego typu czynnika

(1u0). Wartość można zmienić

Tryb alarmu niskiego ciśnienia

1P9

0=nie aktywny

1=aktywny auto-reset

1PA Wyłączenie alarmu niskiego ciśnienia (bar)

1Pb

Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia (s)

1Pd

Włączenie alarmu niskiego ciśnienia (bar)

Tryb opóźnienia alarmu zamarzania

1P4

1 = aktywny auto-reset

1P2

Wyłączenie alarmu zamarzania (°C)

1P5

Opóźnienie alarmu zamarzania (s)

1P-

Kontrola przegrzania obiegu 1

(współczynnik Kp) Wyświetlacz 1/10K

1i-

(współczynnik Ti)

1d-

(współczynnik Td) Wyświetlacz 1/10K

Tryb alarmu wysokiego przegrzania

1uH

1 = aktywny auto-reset;

1uA Nastawa alarmu wysokiego przegrzania (K)

1ud

Opóźnienie alarmu wysokiego przegrzania (min)

1tSt

Nastawa temperatury (°C)

1tbd Zakres regulacji temperatury (K)

Tryb alarmu temperatury

1tAF

1 = aktywny

1tAL Nastaw alarmu temp. ninimalnej (°C)

1tdL Opóźnienie alarmu temp. minimalnej (min)

1tAH Nastawa alarmu temp. maksymalnej (°C)

1tdH Opóźnienie alarmu temp. maks. (min)

Typ czujnika temperatury

1tt

0 = ECN-Nxx (-45... +40°C) / TP1-... (-45... +150°C)

1 = ECN-Z60 ( -80... -40°C) R23

Emerson Climate Technologies GmbH

Am Borsigturm 31 I 13507 Berlin I Germany

Instrukcja obsługi

Sterownik przegrzania EXD-SH1/2 z komunikacją

ModBus dla elektrycznych zaworów regulacyjnych

Min

Max

1

1999

127

0

1 = F, psig

1 = Normalna regulacja temp.

2 = R507

3 = R404A

6 = R124

7 = R744

10 = R23

11 = R32*

14 = R449A

15 = R450A

18 = R1270*

19 = R454C*

2 = PT5N-30x

5 = PT5N-10P-FLR

7 = proporcjonalny (ciś. absolutne)

3

2 = EX8

3 = N/A

7 = N/A

8 = N/A

12 = CV7

5

100

120

0. 5

-

2=aktywny reset ręczny

-0. 8

17. 7

199

-0. 5

-5

0. 1

350

16

-80

-50

www. climate. emerson. com/en-gb

:

Nastawa

fabryczna

Parametry obiegu 2 (tylko w EXD-SH2)

12

2u4

2u0

2

2uP

8=Modbus

2Prr Zakres przetwornika proporcjonalnego (bar)

19

2ut

2uF

2uu

Otwarcie początkowe (%)

8

2u9

2uL

60

30

2u5

Zakres = 3-30 K jeżeli parametr 2uL ma wartość 1 lub 2

4 = N/A

9 = N/A

2u2

2u3

10

(2u0). Wartość można zmienić

2P9

2PA Wyłączenie alarmu niskiego ciśnienia (bar)

2Pb

2Pd

6

2P4

2P2

2P5

(patrz

2P-

Kontrola przegrzania obiegu 2

tabela

MOP)

(współczynnik Kp), stałe PID

2i-

(współczynnik Ti), stałe PID

2d-

(współczynnik Td), stałe PID

18

0. 3

2uH

2uA Nastawa alarmu wysokiego przegrzania (K)

2ud

2tt

1. 0

*)

Ostrzeżenie - łatwopalne czynniki chłodnicze:

EXD-SH1/2 (EXD-PM, ECP-024) ma potencjalne źródło zapłonu i nie spełnia

3. 0

wymagań ATEX. Instalacja tylko w środowisku niewybuchowym. W przypadku

łatwopalnych czynników chłodniczych używaj wyłącznie zaworów i akcesoriów

do niego zatwierdzonych!

40

Tabela MOP nastawy fabryczne:

15

50

4

Czynnik Nastawa

R22

R134a

R507

R404A

R407C

R410A

R124

EXD-SH12_OI_EN_DE_FR_IT_PL_RU_0720_R04_865917. docx

9 = Czujnik ciśnienia obiegu 1 jest używany (1uP)

1 = aktywny auto reset;

Wyświetlacz 1/10K

(C°)

+13

R744

+15

R407A

+10

+7

R407F

R23

-40

R32

R1234ze

+24

+50

R448A

+12

9

R449A

R450A

+19

R513A

R290

R1270

R454C

+17

Date: 29. 07. 2020

Instrukcje obsługi i przepisy Emerson Ec3 X32

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje obsługi i przepisy Emerson Ec3 X32

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje obsługi i przepisy Emerson Ec3 X32