Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji Black And Decker Gc1440

System Black And Decker GC1440 jest profesjonalnym narzędziem do cięcia i szlifowania. Posiada obrotowy wałek, co umożliwia dokładne cięcie i szlifowanie. System jest łatwy w instalacji, wymaga tylko podłączenia do zasilania, podłączenia uchwytu i podłączenia do maszyny do cięcia i szlifowania. Aby zainstalować i konserwować system Black And Decker GC1440, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Przed instalacją należy wybrać odpowiednią maszynę, tak aby pasowała do systemu. Następnie trzeba ustawić urządzenie w odpowiednim miejscu, wyregulować obrót wałka i wybrać odpowiednią szybkość cięcia. Po zainstalowaniu systemu, należy regularnie kontrolować poziom oleju, stan ostrzy i regulację wałka. Konserwacja systemu może być również wykonana przez profesjonalnego serwisanta.

Ostatnia aktualizacja: Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji Black And Decker Gc1440

Bosch 13614

Bosch 15614

Bosch 1661

Bosch 22614

Bosch 32614

Bosch 33614

Bosch 34614

Bosch 35614

Bosch 3660

Bosch 3670

Bosch 52314

Bosch 53514

Bosch ANGLE EXACT 17

Bosch ANGLE EXACT 22

Bosch ANGLE EXACT 23

Bosch ANGLE EXACT 29

Bosch ANGLE EXACT 30

Bosch ANGLE EXACT 30-300

Bosch ANGLE EXACT 30-380

Bosch ANGLE EXACT 40-280

Bosch ANGLE EXACT 50-210

Bosch ANGLE EXACT 60-170

Bosch ANGLE EXACT 75-110

Bosch BT ANGEL EXACT 17

Bosch BT ANGEL EXACT 23

Bosch BT ANGEL EXACT 30

Bosch CSD 14

Bosch GDR 14, 4 V

Bosch GDR 14, 4 V-LI

Bosch GDS 14, 4 V

Bosch GHO 14, 4 V

Bosch GLI 14, 4 V

Bosch GSB 14, 4 VE-2

Bosch GSB 14, 4-2

Bosch GSR 14, 4 V

Bosch GSR 14, 4 VE-2

Bosch GSR 14, 4 VES-2

Bosch GSR 14, 4 VPE-2

Bosch GSR 14, 4-2

Bosch GST 14, 4 V

Bosch GWS 14, 4 V

Bosch HDI 244

Bosch IDI 244

Bosch PAG 14, 4 V

Bosch PDR 14, 4 V

Bosch PDR 14, 4 V/N

Bosch PKS 14, 4 V

Bosch PLI 14, 4 V

Bosch PSB 14, 4 V

Bosch PSB 14, 4 V-i

Bosch PSB 14, 4 VE-2

Bosch PSR 14, 4 V

Bosch PSR 14, 4 VE

Bosch PSR 14, 4 VE-2

Bosch PSR 14, 4-2

Bosch PSR 140

Bosch PSR 1440

Bosch PST 14, 4 V

OBJ_BUCH-412-003. book Page 160 Friday, November 4, 2016 1:50 PM

160 | Česky

 Przeprowadzanie konserwacji i napraw należy zlecać

jedynie wykwalifikowanemu personelowi. W ten spo-

sób zagwarantowane jest zachowanie bezpieczeństwa

elektronarzędzia.

Autoryzowany punkt obsługi klienta firmy Bosch przeprowa-

dza te prace szybko i niezawodnie.

Środki smarne i czyszczące należy usuwać w sposób przy-

jazny dla środowiska. Należy też przestrzegać przepisów

prawnych.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-

kowania

Robert Bosch GmbH odpowiada zgodnie z umową za dostawę

tego produktu w ramach ustawowych/specyficznych dla kraju

przepisów. W razie reklamacji produktu należy zwracać się do:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www. boschproductiontools. com

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-

logowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-

mionowej.

Usuwanie odpadów

Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-

zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowi-

ska.

Zgodnie z europejską wytyczną

2012/19/UE o starych, zużytych narzę-

dziach elektrycznych i elektronicznych i jej

stosowania w prawie krajowym, wyelimino-

wane, niezdatne do użycia elektronarzędzia

należy zbierać osobno i doprowadzić do po-

nownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środo-

wiska.

Akumulatory/Baterie:

Ni-Cd: niklowo-kadmowe

Uwaga: Te akumulatory zawierają kadm, silnie trujący metal

ciężki.

Ni-MH: niklowo-wodorkowe

Zużytych akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do odpa-

dów z gospodarstwa domowego, nie wolno ich też wrzucać do

ognia ani do wody. Akumulatory/baterie należy zbierać i od-

dać do ponownego przetworzenia lub zlikwidować zgodnie z

aktualnie obowiązującymi ustawowymi przepisami dotyczą-

cymi ochrony środowiska, w razie możliwości po uprzednim

ich rozładowaniu.

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub

zużyte akumulatory/baterie muszą zostać poddane utylizacji.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

1 609 92A 37D | (4. 11. 16)

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

Čtěte všechna varovná upozornění a

VAROVÁNÍ

pokyny. Zanedbání při dodržování va-

rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah

elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna

uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí" se

vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým

kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru

(bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést

k úrazům.

 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém

explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo

prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-

bo páry zapálit.

 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-

leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete

ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost

 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-

suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-

na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-

ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-

vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-

trickým proudem.

 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako

např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše

tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým

proudem.

 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do

elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-

dem.

 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-

šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-

ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran

nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené

kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-

ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i

pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež

je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-

kým proudem.

 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-

kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení

proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým

Bosch Power Tools

Przedmiot został zarezerwowany, sprzedany lub Sprzedający zakończył publikację ogłoszenia.

 • Zdjęcie oferty: Bosch Angle Exact

O przedmiocie

Sprzęt używany w komplecie urządzenie, ładowaka i akumulator, mam 10 takich zestawów do sprzedania, zdajmy mu drugie życie:)

 • Stan: Używany Marka: BoschRodzaj: precyzyjnyLiczba elementów w zestawie: 3 szt.

Inne ogłoszenia sprzedającego

Zobacz wszystkie

Chcesz kupić więcej z jedną dostawą? WybierzKUP TERAZi w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.

Bosch Angle Exact

  Marka: BoschZasilanie: akumulatoroweNapięcie (V): 9, 6 VRodzaj silnika: silnik szczotkowy

  Licytacja

  500 zł

  0 osób licytuje

  Konstancin-Jeziorna
Inne ogłoszenia sprzedającegoChcesz kupić więcej z jedną dostawą?Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.Oferty sponsorowane
  Dom i OgródNarzędziaWkrętaki

Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji Black And Decker Gc1440

Bezpośredni link do pobrania Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji Black And Decker Gc1440

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis systemu, instrukcja instalacji i konserwacji Black And Decker Gc1440