Podręcznik dla ekspertów Wyniki Emerson Pro Cf712wb01

Emerson Pro CF712WB01 Expert Handbook to przełomowa publikacja, która pomaga ekspertom w rozwiązywaniu problemów związanych z urządzeniami Emerson Pro. Książka zawiera szczegółowe informacje na temat zaawansowanych technologii Emerson Pro, w tym opisy funkcji, wskazówki dotyczące zastosowania i instrukcje konfiguracji dla urządzeń Emerson Pro. Książka zawiera również przydatne wskazówki dotyczące problemów, które mogą wystąpić w wynikach Emerson Pro CF712WB01. Łatwo dostępne informacje w Podręczniku dla ekspertów Emerson Pro CF712WB01 pomogą ekspertom w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu problemów z tymi urządzeniami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla ekspertów Wyniki Emerson Pro Cf712wb01

Potrzebne Ci informacje w zasięgu ręki

Rozwiązania z grupy Commercial and Residential Solutions (komercyjne i domowe) oferują szeroki wachlarz innowacyjnych produktów, rozwiązań, usług wsparcia, szkoleń i narzędzi przygotowanych z myślą o podniesieniu komfortu Twojego życia i ułatwieniu Ci wykonywania pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Potrzebne Ci informacje w zasięgu ręki

Pozostań w kontakcie

Teraz odnalezienie rozwiązania problemu jest jeszcze łatwiejsze Komunikacja, wydarzenia, najnowsze wiadomości, wiedza i nie tylko!

Aplikacja Copeland™ Mobile – Zamienny Model Sprężarki w Zasięgu Ręki

Copeland™ Mobile powstał z myślą o natychmiastowym dostarczeniu informacji o produktach i dystrybutorów. Wystarczy zeskanować kod kreskowy z dowolnej sprężarki Copeland, aby natychmiast sprawdzić jej specyfikację lub znaleźć jej odpowiedni model zamienny.

Aplikacja Copeland™ Mobile – Zamienny Model Sprężarki w Zasięgu Ręki

Poznaj marki Emerson

Nasze marki oferują innowacyjne i wiodące w branży rozwiązania, które stanowią połączenie osiągnięć technologicznych z wiedzą inżynieryjną i które opracowano tak, aby przynosiły korzyści naszym klientom, środowisku i naszej przyszłości.

Europejskie Centrum Rozwiązań Emerson

To najnowocześniejszy obiekt w Aachen w Niemczech, w którym nasz zespół inżynierów oraz ekspertów współpracuje z naszymi europejskimi centrami badań i rozwoju, jak również z naszymi kompetentnymi centrami globalnymi.

Centrum posiada laboratorium, w którym inżynierowie mogą współpracować bezpośrednio z klientami nad opracowywaniem i testowaniem zintegrowanych rozwiązań oraz zaawansowanych usług.

Europejskie Centrum Rozwiązań Emerson

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary

  Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

  Sprawozdanie z realizacji zadania PROO 1a

  Przypominany o zbliżającym się obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji zadania za rok 2022.

  W celu ułatwienia Państwu sprawozdawczości oraz przyśpieszenia weryfikacji sprawozdań prezentujemy pomoc kontekstową do sprawozdania częściowego i końcowego z realizacji zadań sfinansowanych ze środków PROO 1a.
  Zachęcamy do wnikliwego zapominania się z dokumentem oraz wypełnienia sprawozdania zgodnie z przedstawionymi zaleceniami.

  0. 76MB

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków pełnych PROO 1a

  W ramach tegorocznego naboru w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a, edycji 2022 do dofinansowania rekomendowane zostały 94 wnioski spośród 268, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu.

  Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 97, 5 pkt.

  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła 37 288 800, 00 zł.

  Poniżej znajdują się listy rankingowe.

  Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji.

  Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

  W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

  Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1a:

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych PROO 1a

  Do etapu wniosków pełnych zakwalifikowano 284 wnioski wstępne ocenione na minimum 47, 5 pkt (średnia ocen ekspertów).

  Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 27 maja br. o godzinie 15:00 i będzie trwał do dnia 13 czerwca do godziny 15:00.

  Listy wniosków znajdują się poniżej:

  1. 35MB

  Wyniki odwołań oceny formalnej PROO 1a, edycja 2022

  Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO na rok 2022 zakończona!

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

  Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

  W ramach konkursu:

  • – PROO: na 1775 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 13 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

  Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

  Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw. pl;
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 2022.
 • W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

  2. 18MB

  Podsumowanie naboru w ramach konkursów na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO.

  12 stycznia 2022 r. o godzinie 14. 00 zakończył się nabór wniosków w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

  Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wnioski w konkursach podczas naboru trwającego od 6 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

  PROO 2022

  W trakcie naboru wpłynęło 1775 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 795 853 749, 52 zł.

  W tym w:

 • – Priorytecie 1a: 1505 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 735 721 199, 60 zł;
 • – Priorytecie 1b: 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 1 593 793, 66 zł. ;
 • – Priorytecie 2a: 113 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 31 147 710, 90 zł;
 • – Priorytecie 3: 149 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 27 391 045, 36 zł.
 • Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursach. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną br. (marzec-kwiecień).

  Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

  W ramach konkursu PROO 1a organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 zł w 2024 r.

  Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony będzie w okresie:

 • – nabór wniosków rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14. 00;
 • – termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2022 r. 00.
 • Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 • – Regulaminem PROO 2022;
 • – Podręcznikiem dla Wnioskodawców PROO 2022;
 • – Najczęściej Zadawanymi Pytaniami.
 • Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06. 12. 2021 – 12. 01. 2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw. pl

  Podręcznik dla ekspertów Wyniki Emerson Pro Cf712wb01

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla ekspertów Wyniki Emerson Pro Cf712wb01

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla ekspertów Wyniki Emerson Pro Cf712wb01