Podręcznik informacji o systemie Beko Bhca 64640 Bh

System Beko Bhca 64640 Bh to inteligentny, kompaktowy system automatyki budynkowej, który jest dostępny w wielu różnych opcjach dla mieszkańców i właścicieli domów. System ten umożliwia mieszkańcom łatwe monitorowanie i sterowanie różnymi systemami w domu, takimi jak oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, wentylacja i instalacje hydrauliczne. System Beko Bhca 64640 Bh jest wyposażony w szereg funkcji, w tym wbudowany panel dotykowy, wsparcie dla wielu języków, połączenie zdalnego dostępu, zintegrowany moduł bezpieczeństwa i wiele innych. System ten zapewnia mieszkańcom kompleksową kontrolę ich domowych systemów automatyki budynkowej, a wszystkie ustawienia można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. System Beko Bhca 64640 Bh jest idealny dla właścicieli domów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad systemem automatyki budynkowej i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji w domu bez przeszkody.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik informacji o systemie Beko Bhca 64640 Bh

Zobacz poniższy poradnik dla Beko BHCA64640BH. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko BHCA64640BH, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko BHCA64640BH. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko BHCA64640BH tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko BHCA64640BH

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
BHCA64640BH
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Portugalski, Rumuński, Chorwacki, Albański

Powiązane produkty Beko BHCA64640BH

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć

przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO")

udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie

Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia") osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik") na

następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub

materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada"), które ujawnią się

w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyj-

ny").

W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na

koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w

niniejszych Warunkach Gwarancji.

BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany

Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie

rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użyt-

kownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia

przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego

identyfikacji (model, datę zakupu).

Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkow-

nika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis") po uprzednim

dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222501414. Urządzenie powinno być

odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwiso-

wego Beko.

Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków

Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5

powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłosze-

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokument zawiera istotne informacje dotyczące kontaktu z linią wsparcia dla użytkowników SOWA.

Link do procedury (plik PDF 749 KB)

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.

Link do instrukcji (plik PDF 4, 44 MB) - wersja 10. 0 instrukcji ważna od 25. 03. 2020 r. AKTUALNA!

Link do instrukcji (plik PDF 4, 70 MB) - wersja 9. 0 instrukcji ważna do 24. 2020 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 4, 21 MB) - wersja 8. 0 instrukcji ważna do 27. 05. 2019 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 4, 29 MB) - wersja 7. 0 instrukcji ważna do 31. 01. 2019 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 3, 80 MB) - wersja 6. 0 instrukcji ważna do 26. 09. 2018 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 4, 51 MB) - wersja 5. 0 instrukcji ważna do 11. 06. 2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 4, 51 MB) - wersja 4. 0 instrukcji ważna do 07. 02. 2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 4, 08 MB) - wersja 3. 0 instrukcji ważna do 18. 12. 2016 r. pl/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/59b3a622-f526-e611-80c3-0cc47a0f5dcb">Link do instrukcji (plik PDF 3, 64 MB) - wersja 2. 08. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 2, 78 MB) - wersja 1. 0 instrukcji ważna do 30. Archiwalna

Filmy instruktażowe dotyczące Systemu Obsługi Wniosków AplikacyjnychKliknij, aby rozwinąć

Poniżej zamieszczamy filmy instruktażowe prezentujące sposób działania wybranych funkcji Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych. Materiały są możliwe do obejrzenia z poziomu systemu po kliknięciu w tytuł lub po pobraniu pliku.

1. Nawigowanie po stronie logowania - film instruktażowy dotyczący nawigowania po stronie logowania w systemie SOWA (Pobierz plik, 408MB)

2. Zakładanie konta wnioskodawcy - film instruktażowy dotyczący sposóbu zakładania konta w systemie SOWA (Pobierz plik, 296MB)

3. Logowanie do systemu - film instruktażowy dotyczący logowania do systemu SOWA (Pobierz plik, 108MB)

4. Odzyskiwanie dostępu do systemu - film instruktażowy dotyczący odzyskiwania hasła, przypominania identyfikatora użytkownika, odzyskiwania konta w systemie SOWA (Pobierz plik, 300MB)

5. Sposoby kontaktu ze wsparciem technicznym dla użytkowników - film instruktażowy dotyczący sposobów kontaktu użytkowników ze wsparciem technicznym systemu SOWA (Pobierz plik, 299MB)

6. Zarządzanie swoimi danymi - film instruktażowy dotyczący zarządzania swoimi danymi przez Użytkownika systemu SOWA (Pobierz plik, 296MB)

7. Zakładanie wnioskodawcy jego filii oraz partnerów - film instruktażowy dotyczący zakładania wnioskodawcy jego filii oraz partnerów przez Użytkownika systemu SOWA (Pobierz plik, 292MB)

Podręcznik informacji o systemie Beko Bhca 64640 Bh

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik informacji o systemie Beko Bhca 64640 Bh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik informacji o systemie Beko Bhca 64640 Bh