Podręcznik instalacji i programowania 2vv Alfa 95 Ii Horizontal

Podręcznik instalacji i programowania 2vv Alfa 95 II Horizontal jest skierowany do profesjonalistów, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i skutecznie wykorzystać system 2vv Alfa 95 II Horizontal. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i konfiguracji systemu, w tym wytyczne dotyczące wymagań sprzętowych i oprogramowania, instalacji kabli i połączeń, instalacji sterowników i programowania, uruchamiania systemu i konfigurowania wyświetlaczy. Podręcznik zawiera także informacje na temat funkcji systemu 2vv Alfa 95 II Horizontal i instrukcje dotyczące jego obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i programowania 2vv Alfa 95 Ii Horizontal

>Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Kod prod. [90] LAB-22

Stan: Nowy
Autor: Grażyna Koba, Katarzyna Koba-Gołaszewska
Format: 165 × 236 mm
Objętość: Część 1 – 376 str., Część 2 – 312 str.
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-953551-9-6
Nr dopuszczenia: 1142/1/2022, 1142/2/2022

Więcej informacjiSpis treści

Jeden podręcznik na trzy lata nauki

Podręcznik podzielono tematycznie na dwie części ze względów funkcjonalnych (fizycznie dwie książki kupowane razem).

Treści można realizować w dowolnej kolejności, dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów.

Nauczyciel nie musi przekonywać uczniów do zakupu podręcznika w drugiej i trzeciej klasie – egzemplarz kupiony w klasie pierwszej uczeń wykorzystuje w późniejszych latach.

#1

Część 1. Komputer i aplikacje

Komputer, urządzenia cyfrowe, sieci komputerowe, Internet, edytor tekstu, prezentacje multimedialne, grafika komputerowa 2D i 3D, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, strony WWW, projekty – rozwój IT.

#2

Część 2. Algorytmika i programowanie

Pozycyjne systemy liczbowe, programowanie w języku C++ lub Python, wybrane algorytmy i techniki algorytmiczne i ich programowanie, projekty – elementy robotyki z wykorzystaniem Arduino.

Do pobrania


C++ dla nauczycieli – warsztaty online z Grażyną Kobą

Python dla nauczycieli – warsztaty online z Grażyną Kobą

Odpowiedź na potrzeby nowoczesnego nauczyciela i ucznia

Żadnych niespodzianek w rozkładzie materiału

Wiesz, jakie treści wybierasz dla swoich uczniów na kolejne trzy lata nauki.

Łączenie z Twoimi sprawdzonymi materiałami

Masz swoje sprawdzone materiały do wybranych treści? Możesz z nich korzystać, bo łatwo je zamienisz w układzie 1 temat = 1 lekcja.

Materiały online to zaangażowanie ucznia

Darmowy portal dlaucznia. pl zawiera dodatkowe materiały (w tym pliki ćwiczeniowe) do każdego tematu, które pomogą zaangażować uczniów.

Jeden podręcznik do 1, 2 i 3 klasy

Wreszcie nie musisz przekonywać uczniów do zakupu podręcznika w 2 i 3 klasie.

Oszczędność pieniędzy dla ucznia

Cena podręcznika Informatyka 1-3 jest niższa niż zakup trzech książek w kolejnych latach.

Elastyczne dopasowanie do Twoich uczniów

Kolejność realizacji materiału możesz dopasować do swoich uczniów (dostępne są również gotowe propozycje rozkładów do modyfikacji).

Informatycy i programiści należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Stąd tytuł, który uzyskuje się po szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tego kierunku kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Dotyczą one między innymi programowania zorientowanego obiektowo, w tym umiejętności zastosowania mechanizmów: dziedziczenia, hermetyzacji, polimorfizmu i abstrakcji.

W tej publikacji, będącej podręcznikiem do nauki zawodu technik programista, położono szczególny nacisk na zagadnienie programowania obiektowego. Zakres omówionego tu materiału obejmuje wszystkie efekty kształcenia wymienione w podstawie programowej z zakresu nauki zawodu technik programista, w dziale INF. 04. 4. Programowanie obiektowe kwalifikacji INF. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Dotyczy to również kryteriów weryfikacji osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Podręcznik składa się z dwudziestu rozdziałów, które można umownie podzielić na dwie części. Pierwsza, obejmująca rozdziały 1 - 10, zawiera wprowadzenie do programowania i środowiska programistycznego, a także podstawy algorytmiki i opis najważniejszych elementów języka C++. W części drugiej, w rozdziałach 11 - 20, omówiono zagadnienia dotyczące programowania zorientowanego obiektowo.

Podręcznik do nauki zawodu technik programista to charakteryzujący się wysoką jakością kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

W skład zestawu podręczników do kwalifikacji INF. 04 wchodzą także:

 • Kwalifikacja INF. Część 1. Inżynieria programowania ― projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik programista
 • Kwalifikacja INF. Część 3. Aplikacje webowe. Część 4. Aplikacje mobilne. Część 5. Aplikacje desktopowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista

Podręczniki należące do tej serii przygotowano z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy.

Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

Wstęp (7)

Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania (9)

 • 1. 1. Podstawowe pojęcia (9)
 • 1. 2. Podstawy algorytmiki (13)
 • 1. 3. Pytania i zadania kontrolne (27)

Rozdział 2. Środowiska programistyczne (29)

 • 2. Code::Blocks (30)
 • 2. CodeLite (31)
 • 2. Eclipse (33)
 • 2. NetBeans (33)
 • 2. 5. Visual Studio (35)
 • 2. 6. CLion (36)
 • 2. 7. Pytania i zadania kontrolne (37)

Rozdział 3. Podstawy programowania (39)

 • 3. Podstawowe elementy języka C++ (39)
 • 3. Podejmowanie decyzji w programie (72)
 • 3. Pętle programowe (85)
 • 3. Typ wyliczeniowy (95)
 • 3. Pytania i zadania kontrolne (98)

Rozdział 4. Programowanie z użyciem wskaźników (103)

 • 4. Operator adresu (103)
 • 4. Wskaźniki (106)
 • 4. Dynamiczna alokacja pamięci (114)
 • 4. Pytania i zadania kontrolne (119)

Rozdział 5. Tablice i wektory (121)

 • 5. Tablice statyczne (121)
 • 5. Tablice i wskaźniki (132)
 • 5. Tablice dynamiczne i wektory (137)
 • 5. Pętla foreach (142)
 • 5. Pytania i zadania kontrolne (144)

Rozdział 6. Łańcuchy znaków (147)

 • 6. C-napisy (148)
 • 6. Łańcuchy typu string (157)
 • 6. Pytania i zadania kontrolne (168)

Rozdział 7. C-struktury i C-unie (171)

 • 7. C-struktury (171)
 • 7. C-unie (184)
 • 7. Pytania i zadania kontrolne (190)

Rozdział 8. Funkcje (193)

 • 8. Deklarowanie i definiowanie funkcji (194)
 • 8. Wywołanie funkcji (196)
 • 8. Parametry funkcji (198)
 • 8. Zmienne globalne i lokalne (224)
 • 8. Funkcje przeciążone (233)
 • 8. Funkcje inline (235)
 • 8. Funkcje rekurencyjne (236)
 • 8. 8. Pytania i zadania kontrolne (238)

Rozdział 9. Preprocesor (241)

 • 9. Dyrektywa #include (241)
 • 9. Dyrektywa #define (245)
 • 9. Dyrektywy kompilacji warunkowej (251)
 • 9. Pytania i zadania kontrolne (253)

Rozdział 10. Funkcje biblioteczne (255)

 • 10. Funkcje matematyczne (256)
 • 10. Funkcje znakowe (258)
 • 10. Konwersja typu danych (260)
 • 10. Funkcje wejścia/wyjścia (261)
 • 10. Przykłady innych funkcji bibliotecznych (263)
 • 10. Pytania i zadania kontrolne (264)

Rozdział 11. Klasy i obiekty (267)

 • 11. Wprowadzenie do programowania obiektowego (267)
 • 11. Definiowanie klas (273)
 • 11. Deklarowanie zmiennych obiektowych (278)
 • 11. Odwołania do elementów członkowskich obiektów (279)
 • 11. Statyczne elementy członkowskie klas (283)
 • 11. Funkcje członkowskie typu inline (288)
 • 11. Wskaźniki do obiektów (290)
 • 11. Przekazywanie obiektów jako parametrów funkcji (292)
 • 11. 9. Struktury w języku C++ (296)
 • 11. 10. Pytania i zadania kontrolne (301)

Rozdział 12. Tworzenie i inicjowanie obiektów (303)

 • 12. Konstruktory (303)
 • 12. Inicjalizacja obiektów (315)
 • 12. Konstruktor kopiujący (328)
 • 12. Delegowanie konstruktorów (332)
 • 12. Destruktory (337)
 • 12. Pytania i zadania kontrolne (340)

Rozdział 13. Hermetyzacja i ukrywanie danych (343)

 • 13. Hermetyzacja danych (343)
 • 13. Ukrywanie danych (345)
 • 13. Pytania i zadania kontrolne (348)

Rozdział 14. Mechanizm dziedziczenia (351)

 • 14. Definicja relacji dziedziczenia (352)
 • 14. Rodzaje dziedziczenia (358)
 • 14. Dziedziczenie a konstruktory (362)
 • 14. Pytania i zadania kontrolne (365)

Rozdział 15. Polimorfizm (367)

 • 15. Polimorfizm statyczny (367)
 • 15. Polimorfizm dynamiczny (373)
 • 15. Pytania i zadania kontrolne (381)

Rozdział 16. Mechanizm abstrakcji (383)

 • 16. Klasy abstrakcyjne (384)
 • 16. Interfejsy (389)
 • 16. Abstrakcja danych (393)
 • 16. Mechanizm abstrakcji a pliki nagłówkowe (396)
 • 16. Pytania i zadania kontrolne (399)

Rozdział 17. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione (401)

 • 17. Funkcje zaprzyjaźnione (401)
 • 17. Klasy zaprzyjaźnione (407)
 • 17. Pytania i zadania kontrolne (410)

Rozdział 18. Szablony funkcji i klas (413)

 • 18. Szablony funkcji (413)
 • 18. Szablony klas (420)
 • 18. Szablony a polimorfizm (428)
 • 18. Pytania i zadania kontrolne (429)

Rozdział 19. Obsługa błędów i wyjątków (431)

 • 19. System komunikatów i kodów zwrotnych (432)
 • 19. Mechanizm obsługi wyjątków (440)
 • 19. Pytania i zadania kontrolne (456)

Rozdział 20. Przykłady implementacji wybranych algorytmów (459)

 • 20. Wyznaczenie największego wspólnego dzielnika (459)
 • 20. Sortowanie tablic (463)
 • 20. Wyszukiwanie binarne (467)
 • 20. Pytania i zadania kontrolne (470)

Bibliografia (471)

Skorowidz (472)

Electrical installation handbook - Protection, control and electrical devices - 6th edition

Podręcznik instalacji i programowania 2vv Alfa 95 Ii Horizontal

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i programowania 2vv Alfa 95 Ii Horizontal

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i programowania 2vv Alfa 95 Ii Horizontal