Podręcznik konfiguracji i funkcji Craftsman C459 52923

Craftsman C459 52923 jest podręcznikiem konfiguracji i funkcji wyposażonym w instrukcje dotyczące budowy, użytkowania, naprawy i konserwacji narzędzi Craftsman. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i funkcji, w tym instrukcje dotyczące wyboru i dostosowania narzędzi, informacje o częściach i akcesoriach, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, przegląd różnych funkcji i narzędzi, a także wskazówki dotyczące konserwacji, naprawy i zarządzania narzędziami. Podręcznik może również zawierać informacje na temat naprawy i modernizacji narzędzi Craftsman.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i funkcji Craftsman C459 52923

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika

25/06/2008
(A)
Pobierz
(11. 33MB)

Podręcznik HTML

28/04/2008
(0)
Widok
(-)

Instrukcja oprogramowania

16/07/2009
(B)
Pobierz
(8. 54MB)

Podręcznik Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

11/06/2008
(0)
Pobierz
(3. 94MB)

Podręcznik instalacyjny dla systemu Windows 7

03/11/2009
(0)
Pobierz
(0. 57MB)

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci

30/05/2008
(0)

Podręcznik konfiguracji sieciowej faksu internetowego

29/05/2008
(0)
Pobierz
(2. 03MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

10/05/2012
(0)
Pobierz
(1. 05MB)

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

18/10/2010
(2)

Declaration of Conformity for Supplies

17/02/2015
(1)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji ustawień poczty e-mail za pomocą narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Za pomocą narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można również rejestrować adresy e-mail w książce adresowej.

Narzędzie Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania pomoże skonfigurować podstawowe ustawienia wysyłania wiadomości e-mail. Zamiast narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można użyć Zdalnego interfejsu użytkownika, aby skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak uwierzytelnianie POP przed wysłaniem lub szyfrowanie komunikacji. Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu

1

Uruchom narzędzie Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

Za pomocą przeglądarki internetowej

Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/sendsupport_login. html” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

Za pomocą dysku CD-ROM/DVD-ROM

1

Umieść dostarczony dysk CD-ROM/DVD-ROM w stacji dysków komputera.

Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

2

Kliknij [Uruchamianie programów].

Jeśli ekran [Instalacja programów/podręczników] nie zostanie wyświetlony, patrz sekcja Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników].

Jeśli zostało wyświetlone okno [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst. exe].

3

Kliknij polecenie [Rozpocznij] dla opcji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].

4

Kliknij [Dalej].

Aby wyświetlić podręcznik „Podręcznik konfiguracji wysyłania”, kliknij przycisk [Jak skonfigurować].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran, który anuluje zaporę systemu Windows, kliknij przycisk [Tak].

5

Wybierz urządzenie z [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-3025-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-3025/b_S186. gif" alt=""/>

Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]

Kliknij [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP], wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].

6

Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].

2

Kliknij [Rozpocznij].

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach tekstowych, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj].

3

Kliknij [Ustawienia wysyłania jako e-mail].

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. canon/USRMA-3025-zz-SS-plPL/contents/SS429_admin_0191. html#0821_h1_01">Ograniczenie korzystania z książki adresowej

4

Określ wymagane ustawienia. canon/USRMA-3025-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-3025/b_S189. gif" alt=""/>

 [Rejestracja]

[Pozycja w Ulubionych]
Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można rejestrować adresy e-mail w menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.

[Nazwa pozycji w Ulubionych]
Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo będzie później odnaleźć w książce adresowej.

 [Ustawienia wysyłania do miejsca docelowego]

[Docelowy adres e-mail]
Należy tu wprowadzić adres e-mail odbiorcy, któremu mają zostać przesłane zeskanowane dokumenty. canon/USRMA-3025-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C045. gif" alt=""/> [Ustawienia serwera SMTP]

[Serwer SMTP]
Należy tu wprowadzić nazwę serwera SMTP.

[Uwierzytelnianie SMTP]
W zależności od ustawień uwierzytelniania serwera SMTP należy kliknąć przycisk radiowy [Nieustawiony] lub [Ustawiony]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Ustawiony], należy wprowadzić nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło].

Metody uwierzytelniania wysyłania wiadomości e-mail

Aby zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail przez nieuprawnionych do tego użytkowników, urządzenie wyposażono w funkcję obsługi uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) oraz POP before SMTP. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej metody uwierzytelniania, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

5

6

Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].

7

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. canon/USRMA-3025-zz-SS-plPL/contents/images/global_images/1T0003419079/g_style_important1_L=pl-PL. gif" alt=""/>

Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

Informacje na temat włączania szyfrowania TLS dla funkcji e-mail znajdują się w sekcji Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu.

Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w sekcji Zmiana numerów portów.

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

10/05/2012
(0)
Pobierz
(4. 36MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Pobierz
(1. 81MB)

Instrukcja oprogramowania

09/05/2012
(0)
Pobierz
(5. 63MB)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

18/05/2012
(0)

Podręcznik szybkiej obsługi

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci

Przewodnik Sieciowy

Pobierz
(0. 52MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)
Pobierz
(2. 15MB)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Widok
(-)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

08/07/2013
(3)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Podręcznik konfiguracji i funkcji Craftsman C459 52923

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i funkcji Craftsman C459 52923

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i funkcji Craftsman C459 52923