Podręcznik planowania projektu Ge Ajcm10dcel1

Podręcznik planowania projektu Ge Ajcm10dcel1 jest narzędziem, które może pomóc w zarządzaniu projektami w firmach lub organizacjach. Przede wszystkim oferuje szczegółowy planowania projektu, który umożliwia zarządzającym, aby zidentyfikować, zaplanować i monitorować wszystkie etapy projektu. Podręcznik zawiera również szczegółowe wytyczne dotyczące zarządzania zasobami projektu, zarządzania zmianami i zarządzania ryzykiem. Ponadto, podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat kontroli jakości i nadzoru nad projektem. Te funkcje pozwalają użytkownikom podręcznika na kontrolę procesu budowy i zarządzanie projektem od początku do końca.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania projektu Ge Ajcm10dcel1

Książki\ Programowanie

978-83-283-6793-7

Cena Brutto: 89. 00

Cena netto: 84. 76

Wersja:DrukowanaAutorJuval LöwyLiczba_stron480WydawnictwoHelionOprawamiękkaData_Wydania2020-12-08

Tworzenie oprogramowania, zwłaszcza dużych i złożonych aplikacji, bywa problemem. Często objawy złego planowania projektu nie mają wiele wspólnego z uwarunkowaniami technicznymi: wysoki poziom stresu, duża rotacja pracowników, wypalenie zawodowe, brak zaufania, niska samoocena, a nawet różnego rodzaju dolegliwości fizyczne. Przyczyny tego stanu rzeczy są podobne: określane w nierealny sposób koszty, terminy i wymagania. Później okazuje się, że wewnętrznej złożoności systemu nikt nie rozumie, nad koniecznymi ciągłymi zmianami nikt nie panuje, a wytworzone oprogramowanie jest niemal niemożliwe do utrzymania. Jak widać, problem jest wielowymiarowy. Wielowymiarowe musi więc też być narzędzie, które umożliwi jego rozwiązanie.

W tym praktycznym przewodniku uniwersalne zasady projektowania zostały dostosowane do specyfiki wytwarzania oprogramowania. Znalazł się tu zbiór najważniejszych zasad inżynierii oprogramowania, jak również wyczerpujący zestaw narzędzi i technik do stosowania w projektach programistycznych. Ich zastosowanie sprawi, że gotowy system będzie łatwy do utrzymania, rozszerzalny, nie będzie zbyt kosztowny, a jego wykonanie będzie realne pod względem czasu i ryzyka. Koncepcje opisane w książce stanowią doskonały punkt wyjścia, gdyż pozwalają sporządzić dobry projekt systemu oprogramowania oraz dobry plan budowy tego systemu. Dopiero to umożliwi ukończenie pracy w wyznaczonym terminie i bez przekroczenia założonego budżetu, a wytworzony produkt będzie łatwy w utrzymaniu, możliwy do rozszerzania oraz wielokrotnego użycia.

W książce między innymi:

 • koncepcja projektowania systemu i planowania projektu
 • dekompozycja systemu, jego struktura i łączenie komponentów
 • narzędzia i techniki potrzebne w planowaniu i projektowaniu
 • mierzenie i wyliczanie ryzyka projektu i jego wariantów
 • zaawansowane techniki projektowania systemów o wysokiej złożoności

Mistrz w projektowaniu oprogramowania rozważa bardzo niewiele opcji!

Wstęp 19

Podziękowania 29

O autorze 31

Rozdział 1. Metoda 35

 • Czym jest metoda? 36
  • Weryfikacja projektu 37
  • Presja czasu 38
  • Eliminowanie paraliżu analizy 39
  • Komunikacja 41
 • Czym metoda nie jest? 42

CZĘŚĆ I. PROJEKT SYSTEMU 43

Rozdział 2. Dekompozycja 45

 • Unikanie dekompozycji funkcjonalnej 46
  • Problemy dekompozycji funkcjonalnej 46
  • Wnioski o dekompozycji funkcjonalnej 52
  • Unikanie dekompozycji dziedziny 55
  • Błędna motywacja 57
  • Możliwości testowania i projekt 58
  • Przykład: system handlowy zaprojektowany funkcjonalnie 60
 • Dekompozycja w oparciu o niestabilność 63
  • Dekompozycja, utrzymanie i wdrażanie 65
  • Uniwersalna zasada 65
  • Dekompozycja w oparciu o niestabilność i testowanie 67
  • Wyzwanie niestabilności 67
 • Identyfikacja niestabilności 70
  • Niestabilny a zmienny 70
  • Osie niestabilności 70
  • Rozwiązania udające wymagania 74
  • Lista niestabilności 75
  • Przykład: system obrotu akcjami tworzony z użyciem dekompozycji w oparciu o niestabilność 75
  • Nie ulegać syreniemu śpiewowi 81
  • Niestabilność a biznes 81
  • Projektowanie z myślą o konkurentach 84
  • Niestabilność i długowieczność 85
  • Znaczenie praktyki 86

Rozdział 3. Struktura 89

 • Przypadki użycia i wymagania 90
  • Wymagane zachowania 90
 • Podejście warstwowe 93
  • Stosowanie usług 93
 • Typowe warstwy 94
  • Warstwa klienta 95
  • Warstwa logiki biznesowej 96
  • Warstwa dostępu do zasobów 98
  • Warstwa zasobu 99
  • Pasek narzędzi 99
 • Wskazówki dotyczące klasyfikacji 100
  • Co zawiera nazwa? 100
  • Cztery pytania 101
  • Proporcja menedżerów do silników 102
  • Kluczowe obserwacje 103
 • Podsystemy i usługi 105
  • Konstrukcja inkrementalna 105
  • O mikrousługach 107
 • Architektury otwarte i zamknięte 110
  • Architektura otwarta 110
  • Architektura zamknięta 111
  • Architektura półzamknięta/półotwarta 111
  • Rozluźnianie reguł 112
  • Czego należy unikać? 115
  • Dążenie do symetrii 117

Rozdział 4. Kompozycja 119

 • Wymagania i zmiany 119
  • Awersja do zmian 120
  • Główne zalecenie programowe 120
 • Projekt umożliwiający kompozycję 121
  • Podstawowe przypadki użycia 121
  • Misja architekta 122
 • Brak możliwości 127
 • Obsługa zmian 128
  • Opanowanie zmian 129

Rozdział 5. Przykład projektu systemu 131

 • Przegląd systemu 132
  • Stary system 133
  • Nowy system 135
  • Firma 135
  • Przypadki użycia 136
 • Wysiłki antyprojektowe 141
  • Monolit 142
  • Szczegółowe elementy konstrukcyjne 142
  • Dekompozycja na podstawie dziedziny 144
 • Zgodność z działalnością biznesową 146
  • Wizja 146
  • Cele biznesowe 147
  • Myśl przewodnia 148
 • Architektura 149
  • Słownik systemu TradeMe 149
  • Obszary niestabilności systemu TradeMe 150
  • Architektura statyczna 153
  • Koncepcje operacyjne 156
  • Menedżer toku pracy 159
 • Weryfikacja projektu 160
  • Przypadek użycia: dodanie fachowca/dewelopera 161
  • Przypadek użycia: żądanie wyboru fachowca 162
  • Przypadek użycia: dopasowanie fachowca 163
  • Przypadek użycia: przypisanie fachowca 166
  • Przypadek użycia: zakończenie pracy fachowca 169
  • Przypadek użycia: zapłata fachowcowi 170
  • Przypadek użycia: utworzenie projektu 171
  • Przypadek użycia: zamknięcie projektu 171
 • Co dalej? 173

CZĘŚĆ II. PLAN PROJEKTU 175

Rozdział 6. Motywacja 177

 • Do czego jest potrzebny plan projektu? 177
  • Plan projektu i zdrowy rozsądek 179
  • Instrukcja wykonania 179
  • Hierarchia potrzeb 180

Rozdział 7. Przegląd planu projektu 183

 • Definiowanie sukcesu 183
  • Raportowanie sukcesu 184
 • Początkowa obsada projektu 185
  • Architekt, nie architekci 185
  • Podstawowy zespół 187
 • Mądre decyzje 190
  • Plany, a nie plan 190
  • Przegląd planu realizacji oprogramowania 191
 • Usługi i programiści 192
  • Projekt a wydajność zespołu 193
  • Ciągłość zadań 195
 • Szacowanie pracochłonności 196
  • Klasyczne błędy 197
  • Techniki szacowania 199
  • Ogólne szacunki projektu 201
  • Szacunki dotyczące czynności 204
 • Analiza ścieżki krytycznej 205
  • Sieć projektu 206
  • Ścieżka krytyczna 209
  • Przydzielanie zasobów 210
 • Określanie harmonogramu czynności 215
  • Dystrybucja obsady 216
 • Koszty projektu 223
  • Efektywność projektu 224
 • Planowanie wartości wypracowanej 226
  • Klasyczne błędy 228
  • Płytka krzywa S-kształtna 230
 • Role i odpowiedzialności 233

Rozdział 8. Sieć i zapas 235

 • Diagram sieci 235
  • Diagram węzłów 236
  • Diagram strzałkowy 236
  • Diagramy strzałkowe a diagramy węzłów 237
 • Zapasy 240
  • Zapas całkowity 240
  • Zapas swobodny 241
  • Obliczanie zapasów 242
  • Wizualizacja zapasów 243
 • Planowanie w oparciu o zapasy 245
  • Zapas i ryzyko 247

Rozdział 9. Czas i koszty 249

 • Przyspieszanie projektów programistycznych 249
 • Skracanie harmonogramu 252
  • Stosowanie lepszych zasobów 253
  • Praca równoległa 253
  • Praca równoległa i koszty 255
 • Krzywa zależności czas-koszt 256
  • Punkty na krzywej zależności czas-koszt 257
  • Modelowanie dyskretne 259
  • Unikanie klasycznych błędów 260
  • Wykonalność projektu 261
  • Znajdowanie rozwiązania normalnego 263
 • Elementy kosztu projektu 265
  • Koszty bezpośrednie 265
  • Koszty pośrednie 266
  • Księgowanie a wartość 266
  • Koszt całkowity, koszty bezpośrednie i pośrednie 266
  • Skracanie i elementy kosztów 268
  • Obsada a elementy kosztów 272
  • Koszty stałe 273
 • Skracanie sieci 274
  • Przebieg skracania 275

Rozdział 10. Ryzyko 277

 • Wybór wariantu 278
 • Krzywa zależności czas-ryzyko 278
  • Faktyczna krzywa zależności ryzyko-czas 280
 • Modelowanie ryzyka 281
  • Normalizacja ryzyka 281
  • Ryzyko a zapasy 282
  • Ryzyko i koszty bezpośrednie 283
  • Ryzyko krytyczności 283
  • Ryzyko Fibonacciego 286
  • Ryzyko czynności 288
  • Ryzyko krytyczności a ryzyko czynności 290
 • Skracanie a ryzyko 290
  • Ryzyko wykonania 291
 • Dekompresja ryzyka 292
  • Sposoby przeprowadzania dekompresji 292
  • Cel dekompresji 293
 • Metryki ryzyka 295

Rozdział 11. Planowanie projektu w praktyce 297

 • Cel 298
  • Statyczna architektura 298
  • Łańcuchy wywołań 299
  • Lista czynności 302
  • Diagram sieci 303
  • Założenia do planu 305
 • Znajdowanie rozwiązania normalnego 307
  • Nieograniczone zasoby (iteracja 1. ) 307
  • Problemy z siecią i zasobami 309
  • Najpierw infrastruktura (iteracja 2. ) 309
  • Ograniczone zasoby 311
  • Zejście na poziom podkrytyczny (iteracja 7. ) 315
  • Wybór rozwiązania normalnego 318
 • Skracanie sieci 319
  • Skracanie poprzez wykorzystanie lepszych zasobów 319
  • Wprowadzanie pracy równoległej 321
  • Koniec iteracji skracania 329
  • Analiza przepustowości 330
 • Analiza efektywności 332
 • Krzywa zależności czas-koszt 333
  • Modele korelacji zależności czas-koszt 333
  • Strefa śmierci 335
 • Planowanie i ryzyko 337
  • Dekompresja ryzyka 337
  • Ponowne wyznaczenie krzywej zależności czas-koszt 342
  • Modelowanie ryzyka 343
  • Włączanie i wykluczanie ryzyka 346
 • Przegląd PRO 347
  • Prezentacja wariantów 348

Rozdział 12. Techniki zaawansowane 349

 • Boskie czynności 349
  • Postępowanie z boskimi czynnościami 350
 • Punkt przecięcia ryzyka 351
  • Wyznaczanie punktu przecięcia ryzyka 351
 • Znajdowanie celu dekompresji 355
 • Ryzyko geometryczne 357
  • Geometryczne ryzyko krytyczności 358
  • Geometryczne ryzyko Fibonacciego 359
  • Geometryczne ryzyko czynności 360
  • Zachowanie geometrycznego ryzyka czynności 360
 • Złożoność wykonania 363
  • Złożoność cyklomatyczna 363
  • Typ projektu i złożoność 364
  • Skracanie i złożoność 365
 • Bardzo duże projekty 367
  • Złożone systemy i wrażliwość 367
  • Sieć sieci 370
  • Tworzenie sieci sieci 371
 • Małe projekty 374
 • Planowanie w oparciu o warstwy 375
  • Zalety i wady 376
  • Warstwy i konstruowanie 377

Rozdział 13. Przykład planowania projektu 379

 • Szacunki 380
  • Szacunki poszczególnych czynności 380
  • Ogólne oszacowanie projektu 383
 • Zależności i sieć projektu 383
  • Zależności behawioralne 383
  • Zależności niebehawioralne 384
  • Nadpisywanie niektórych zależności 385
  • Sprawdzenie sensowności 386
 • Rozwiązanie normalne 386
  • Diagram sieci 387
  • Planowane postępy 388
  • Planowany rozkład obsady 388
  • Koszt i efektywność 389
  • Podsumowanie wyników 390
 • Rozwiązanie skrócone 390
  • Dodanie czynności umożliwiających skrócenie 390
  • Przydzielanie zasobów 392
  • Planowane postępy 392
  • Planowany rozkład obsady 392
  • Koszt i efektywność 394
  • Podsumowanie wyników 394
 • Planowanie w oparciu o warstwy 395
  • Planowanie w oparciu o warstwy i ryzyko 396
  • Rozkład obsady 396
  • Podsumowanie wyników 396
 • Rozwiązanie subkrytyczne 397
  • Czas realizacji, planowane postępy i ryzyko 397
  • Koszt i efektywność 398
  • Podsumowanie wyników 398
 • Porównanie wariantów 399
 • Planowanie i ryzyko 400
  • Dekompresja ryzyka 400
  • Przeliczenie kosztu 403
 • Przygotowanie przeglądu PRO 404

Rozdział 14. Wnioski podsumowujące 407

 • Kiedy planować projekt? 407
  • Prawdziwa odpowiedź 408
  • Wybieganie w przód 409
 • Wskazówki ogólne 411
  • Architektura a szacunki 411
  • Podejście do planowania 412
  • Opcjonalność 412
  • Skracanie 413
  • Planowanie i ryzyko 416
 • Planowanie planu projektu 417
 • Z perspektywy 419
  • Podsystemy i oś czasu 420
 • Przekazanie 421
  • Przekazanie do młodszych programistów 422
  • Przekazanie do starszych programistów 422
  • Starsi programiści a młodsi programiści 423
 • W praktyce 424
 • Przeglądanie planów projektu 425
 • Kilka słów o jakości 427
  • Czynności związane z kontrolą jakości 428
  • Czynności związane z zapewnianiem jakości 429
  • Jakość i kultura 430

Dodatek A. Śledzenie projektów 431

 • Cykl życia i stan czynności 432
  • Warunki zakończenia fazy 434
  • Waga fazy 435
  • Stan czynności 435
 • Stan projektu 437
  • Postęp i wartość wypracowana 437
  • Łączny wysiłek 438
  • Łączny koszt pośredni 439
 • Śledzenie postępu i wysiłku 439
 • Prognozowanie 440
 • Prognozy i czynności korekcyjne 443
  • Wszystko jest w porządku 443
  • Niedoszacowanie 444
  • Wyciek zasobów 446
  • Przeszacowanie 447
 • Więcej informacji o prognozach 448
  • Kwintesencja projektu 449
  • Postępowanie w przypadku zmian zakresu 449
  • Budowanie zaufania 450

Dodatek B. Projektowanie kontraktu usługi 451

 • Czy ten projekt jest dobry? 452
 • Modularność a koszt 453
  • Koszt na usługę 454
  • Koszt integracji 455
  • Obszar minimalnych kosztów 455
 • Usługi i kontrakty 456
  • Kontrakty i aspekty 456
  • Od projektu usługi do projektu kontraktu 457
  • Cechy dobrego kontraktu 457
 • Wyodrębnianie kontraktów 459
  • Przykład projektu 460
  • Wyodrębnianie w dół 460
  • Wyodrębnianie w bok 461
  • Wyodrębnianie w górę 463
 • Metryki projektów kontraktów 463
  • Pomiary kontraktów 464
  • Metryki wielkości 464
  • Unikanie właściwości 465
  • Ograniczanie liczby kontraktów 466
  • Stosowanie metryk 466
 • Wyzwanie projektowania kontraktów 467

Dodatek C. Standardy projektowania 469

 • Dyrektywa podstawowa 470
 • Dyrektywy 470
 • Wskazówki dotyczące projektowania systemu 470
 • Wytyczne planowania projektów 472
 • Wytyczne dotyczące śledzenia projektów 474
 • Wytyczne dotyczące projektowania kontraktów usług 474

 

Ebooki / Poradniki / Ogólne

Nowość
Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:

Dołącz do 10128 osób

Zobacz promocję nowość!

Promocja na ebooki

Czytniki e-booków i akcesoria nowość!

Podręcznik Planowanie i organizacja projektu logistycznego przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych specjalności logistyka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostarczenie niezbędnych narzędzi wspomagających proces planowania zarówno dużych, jak i małych projektów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. Ebook porusza temat Planowanie. Jedną z istotnych spraw poruszanych w ebooki jest: organizacja. Jeśli interesuje Cię: projektów, to ebook dla Ciebie. Dużo wiedzy na temat: logistycznych w formacie EPUB, MOBI i PDF.

Więcej

Kupon rabatowy EbookPoint. pl / okolicznościowy Rabat -20%

Aby skorzystać z tej promocji i uzyskać rabat, nie musisz posiadać kuponu rabatowego, ani okolicznościowego. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego linku. Kieruje on do sklepu online, gdzie możesz od razu nabyć ebooka (bądź książkę) ze wskazanym rabatem:

Odbierz Rabat

Wypromuj się

Prowadzisz bloga, kanał YT, social media, jesteś influencerem, albo po prostu lubisz czytać? Wspieraj z nami czytelnictwo i zachęcaj do tego innych. Napisz o ebooku i uzyskaj promocję. Napisz na kontakt@websoul. pl, aby uzyskać więcej informacji.

Najtańsze oferty na e-booka:

Zobacz, gdzie ebook jest dostępny w najlepszej ofercie:

Ten ebook może być taniej

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz informację, gdy ebook będzie tańszy:


Inne ebooki w kategorii Ogólne

Co masz zrobić jutro, zrób dziś. A jutro... zrealizuj kolejne zadanie z listy! Jak wiele razy składałeś deklaracje, że coś zmienisz w swoim życiu, że zaczniesz ćwiczyć, poszukasz innej posad...

Dyrektywny czy partycypacyjny? Jaki styl zarządzania wybrałby współczesny lider? Odpowiedź brzmi: to zależy od sytuacji. Są bowiem takie przypadki, w których więcej korzyści przyniesi... pl/ebooki/astronomia-dla-bystrzakow/astron_ebook">

(Wszech)świat stoi przed Tobą otworem! Czy kiedykolwiek patrząc w gwiazdy, zastanawiałeś się, co tam naprawdę jest? Z wypiekami na twarzy obserwowałeś makietę nieba w planetarium? A może fascynują C... pl/ebooki/autyzm-i-dieta-co-jako-rodzic-powinienes-wiedziec/autdie_ebook">

Praktyczny poradnik dietetyczny dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu Czy w przypadku dziecka z autyzmem powinno się wprowadzać specjalistyczną dietę? Dlaczego dziecko autystyczne tak cz... pl/ebooki/niecodzienny-poradnik-codziennej-jazdy/bezb2b_ebook">

Fura porad od kierowców dla kierowców. Zwolnij, przeczytaj, jedź dalej… Sprawdzone sposoby na bezpieczną jazdę od Michała Kościuszko Niecodzienne patenty na codzienne sytuacj... pl/ebooki/biegowa-rewolucja-czyli-jak-biegac-dalej-szybciej-i-unikac-kontuzji/biegre_ebook">

Powszechnie uważa się, że bieganie nie wymaga nauczenia się techniki, gdyż jest całkowicie naturalną umiejętnością. Ta pozorna łatwość jest zresztą jedną z przyczyn wielkiej popularności tego sportu...

ISBN 8372469628. Porównywarka cen ebooków, które dostępne są w formatach PDF, MOBI i innych. Na urządzenia Kindle i inne. Tutaj znajdziesz ebook, którego szukasz. Nie wszystkie ebooki w ofercie są darmowe. Wspierajmy autorów i kupujmy ebooki.

Tytuł: Planowanie i organizacja projektów logistycznychOcena: 4. 8Recenzent: Tomasz SmykowskiDodał: Tomasz SmykowskiData recenzji: 3 sierpień 2012Streszczenie: Ebook polecanyOpis: Ebook polecany

Zarządzanie projektami jest pojęciem obszernym więc nie trudno się dziwić, że na rynku pojawia się tak wiele książek, które skupiają się na prowadzeniu projektów, na wyborze metodologi, na doborze zespołów, a także na wielu innych aspektach. Wśród nich są takie, które zaskakują i zachwycają, a także takie, które nie wnoszą nic nowego do tych zagadnień. Dlatego postanowiliśmy wybrać 10 ciekawych propozycji, z którymi warto się zapoznać. Oto ich zestawienie.

Ciężkie podręczniki i lekka lektura

Nasze zestawienie jest bardzo luźne. Znajdują się tutaj bowiem i obszerne naukowe podręczniki, jak i książki trochę luźniejsze. Napisane czasem nawet z lekkim przymrużeniem oka, ale również warte uwagi każdego project managera.
Kolejność książek jest przypadkowa.

1. Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów
Braden Kowitz, Jake Knapp, John Zeratsky

To jeden z najlepszych podręczników do zarządzania projektami z jakim możemy się zetknąć. Przede wszystkim dlatego, że napisany jest językiem prostym i przyjemnym. Bliżej tej pozycji do korporacyjnej powieści niż do podręcznika, chociaż wiedzy tutaj nie brakuje. Wspominany w tytule „sprint” to sposób zarządzania projektami i testowania nowych produktów w pięć dni. To trochę taki podręcznik budowania MVP, który pasuje do każdego projektu i każdej branży.

2. Narzędzia tytanów. Taktyki, zwyczaje i nawyki milionerów, ikon popkultury i ludzi wybitnych
Timothy Ferriss

To kolejna pozycja, która wyróżnia się na tle innych naukowych książek. Ferriss zasłynął z książki „4-godzinny tydzień pracy”, ale to „Narzędzia Tytanów” stały się jedną z tych książek, które chociaż nie zawsze skupiają się na zarządzaniu projektami, to jednak pomagają w ich prowadzeniu i zarządzaniu nimi. Autor przez ponad dwa lata przeprowadził ponad 200 wywiadów z aktorami, celebrytami, menadżerami, osobami z biznesu i showbiznesu. Z tych opowieści wybrał ciekawe historie i przykłady, które przekładają się na nietypowy podręcznik do nauki myślenia projektowego.

3. Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej od klientów
Dan Olsen

Dan Olsen jest jednym z bardziej rozpoznawalnych product managerów w branży. Jego książka to zbiór świetnych przykładów. Przede wszystkim całość skupia się na metodologii Lean, nie braknie tutaj też przykładów z życia wziętych, które poparte zostały danymi analitycznymi i wskaźnikami, które pomogą przy optymalizacji produktu. Chociaż opisywane przez autora przypadki skupiają się głównie na branży IT oraz urządzeniach takich, jak sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne i inne tego typu, to bez większego problemu wiedzę tę można przełożyć na inne branże. Dzieje się tak, gdyż zawarte wskazówki odnoszą się także do szerokiego zakresu kontekstów biznesowych, w tym B2C i B2B.

4. Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych. Narzędzia, kompetencje, mentalność i innowacje, które zapewnią firmie sukces
praca zbiorowa

Jest to książka dość nietypowa, nie tylko ze względu na swoją budowę. Na przykład znajdują się w niej „przepustki”, czyli strony przypominające bilety lotnicze. Na nich zawarte są najważniejsze informacje dotyczące zagadnienia. Dane te podane są w pigułce i nie wymagają głębszej analizy rozdziału, ale zalecana ona jest do pełnego zrozumienia problemu. Najważniejsze jest jednak to, że „Design a Better Business” to: 8 rozdziałów, 48 analiz przypadków, 20 narzędzi, 7 podstawowych kompetencji, 29 projektantów, 36 trików i 150 grafik. Wszystko to zapewni nam zastrzyk wiedzy potrzebnej przy zarządzaniu projektami.

5. Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
Steve Blank i Bod Dorf

Chociaż podręcznik ten ma w tytule słowo Startup, to przeczytać powinien go każdy manager oraz szef małego i dużego przedsiębiorstwa. Na ponad 600 stronach znajduje się wiedza, która była zbierana przez wiele lat pracy obu autorów. Znajduje się w niej pond 100 wykresów prawie 80 list kontrolnych i wiele innych treści, które pozwolą uniknąć 9 śmiertelnych dla projektu grzechów, nauczą nas metody wprowadzania produktów przy współpracy z klientami oraz pokażą różne rodzaje zarządzania. Kompleksowo, przejrzyście i co najważniejsze – z dużą dawką treści.

6. Getting Thing Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności
David Allen

Kolejna książka, która jest związana z zarządzaniem projektami, a dokładniej skupia się na produktywności i kończeniu zadań, nawet tych najmniejszych. Getting Thing Done pokazuje, jak organizować zadania za pomocą prostych list i struktur. Ważne jest, aby mieć dobrze zorganizowaną strukturę, która natychmiast wprowadzi pomysły i zaufa poszczególnym jednostkom, z których jest zbudowana. Dzięki metodologi Allena wielu doświadczonych managerów mówi, że dużo łatwiej wdrażane są kolejne zadania, a wszystko odbywa się bez zbędnych zakłóceń.

7. Brilliant Project Management, what the best project managers know, do and say
Stephen Barker

Dzięki angażującemu podejściu książka nie tylko omawia procesy i zadania, ale zapewnia praktyczne porady i techniki zaczerpnięte od doświadczonych ludzi, którzy sami musieli uporać się z wieloma problemami. Dzięki temu po lekturze będziemy wiedzieć, jakie mamy wyjścia, jak dokładnie przeprowadzić wdrożenie i co zrobić, aby projekt odniósł sukces. „Brilliant Project Management” podkreśla obszary, w których nasze decyzje i zachowania będą miały wpływ na różnicę między niepowodzeniem, średnim wynikiem i ogromnym sukcesem.

8. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition)
Praca zbiorowa PMI

PMI czyli Project Management Institute to stowarzyszenie non-profit, które od 1969 roku działa na międzynarodowym rynku. Wszystko po to, aby ujednolicić procedury zarządzania projektami. To tak naprawdę encyklopedia wiedzy dla wszystkich osób, które chcą zdobyć jeden z certyfikatów oferowanych przez PMI. To prawie 800 stron czystej wiedzy o procesach, projektach, procedurach itp. Odzwierciedla ona aktualny stan zawodu PM. Podręcznik ten skierowany jest praktycznie do wszystkich odbiorców, osób zaangażowanych w praktykę zarządzania projektami. Będzie dobrą lekturą dla studentów w ich akademickich poszukiwaniach, dla nauczycieli i trenerów w nauczaniu, dla aspirantów w uzyskaniu certyfikacji, a dla profesjonalistów w otrzymywaniu aktualnych informacji o tym, jak najlepiej realizować projekty w różnych przedsiębiorstwach, branżach i o różnej skali.

9. Project Management Absolute Beginner’s Guide
Gregory Horine

Autor Gregory Horine, jest profesjonalistą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zarządzaniu projektami IT. Książka jest przeznaczona dla stosunkowo świeżych project managerów, którzy muszą zacząć działać, a nie posiadają pełnej wiedzy o zarządzaniu projektem. Obejmuje cały cykl procesu projektowego, ale koncentruje się przede wszystkim na planowaniu, kontroli i realizacji działań.

10. Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters
Richard Rumlet

Rumlet pokazuje, czym jest „kernel” (jądro) dobrej strategii zarządzania. Składa się ono z trzech elementów: diagnozy, polityki przewodniej i spójnego działania. Polityka przewodnia określa podejście do radzenia sobie z przeszkodami określonymi w diagnozie. Jest jak drogowskaz, oznaczający kierunek prac. Spójne działanie to wykonalne, skoordynowane ruchy i decyzje dotyczące zasobów przedsiębiorstwa mające na celu realizację polityki przewodniej.

Jądro nie jest magiczną formułą. Jest to przewodnik po ciężkiej pracy, jaką należny wykonać, aby stworzyć strategię. Jak zauważa w swojej książce Rumelt, wiele rzeczy podszywa się pod strategię. Plany, slogany i cele mogą wyglądać jak strategia, dopóki nie przeanalizujesz ich za pomocą narzędzia takiego, jak metodologia „kernel”.

[CTA]

Na tym zakończymy nasze subiektywne zestawienie. To 10 naprawdę wartych przeczytania książek związanych z zarządzaniem projektami, które dostarczają wiedzy, uczą, a czasami także bawią. Niektórzy z autorów zrezygnowali ze sztywnego, akademickiego języka na korzyść lżejszej komunikacji z odbiorcą. Życzymy owocnej lektury!

Podręcznik planowania projektu Ge Ajcm10dcel1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania projektu Ge Ajcm10dcel1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania projektu Ge Ajcm10dcel1