Podręcznik planowania projektu Haier Lw 114b

Haier LW 114b to podręcznik planowania projektu stworzony przez Haier, jednego z największych na świecie producentów sprzętu AGD. Podręcznik opisuje szczegółowo proces planowania i realizacji projektu, w tym proces tworzenia wymagań projektu, planowania zasobów, tworzenia harmonogramu i zarządzania zespołem projektowym. Podręcznik zawiera także informacje na temat zarządzania ryzykiem i zmianą, a także wskazówki dotyczące tworzenia dokumentacji i raportowania. Podręcznik jest szczególnie przydatny dla osób zarządzających projektem, którzy chcą mieć pewność, że ich projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem i w ramach dostępnych zasobów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania projektu Haier Lw 114b

Planowanie obronne to ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne.
Planowanie operacyjne to ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania.
Programowanie obronne to ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

Umocowania prawne:
1) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z dnia 5 listopada 2014 r. ;
2) Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RR 2022 z dnia 9 kwietnia 2013r. ;
3) Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. ;
4) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1967 r, Nr 44 poz. 220 z późn. zm. );
5) Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z 2001 r., Nr 76 poz. Poz. 804 z późn. );
6) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z późn. );
7) Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z późn. );
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426);
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Nr 16, poz. 152);
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym (Dz. z 2015 r. poz. 1871);
11) Norma Obronna NO-02-A060:2008. System obronny państwa -Plany obronne - Klasyfikacja.
12) Podręczniki Normalizacji Obronnej PDNO-02-A071:2008. Planowanie obronne - Struktura i redagowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
13) Podręczniki Normalizacji Obronnej PDNO-02-A074:2010. Planowanie obronne - Struktura i redagowanie programów pozamilitarnych przygotowań obronnych;
14) Podręczniki Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008. Planowanie obronne - Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej;

Nie przegap żadnej nowości!

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informację o nowościach.

Nie przegap żadnej nowości!

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informację o nowościach.

Podręcznik planowania projektu Haier Lw 114b

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania projektu Haier Lw 114b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania projektu Haier Lw 114b