Podręcznik połączeń i okablowania Aeg Lavatherm T500

Podręcznik połączeń i okablowania Aeg Lavatherm T500 to szczegółowy przewodnik dotyczący instalacji i podłączania urządzenia. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do poprawnego i bezpiecznego podłączenia oraz instalacji urządzenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat konfiguracji, kontroli i wykrywania awarii. Zawiera szczegółowe instrukcje, jak podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i używania go w bezpieczny sposób. Podręcznik zawiera również informacje na temat konserwacji i czyszczenia urządzenia oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik połączeń i okablowania Aeg Lavatherm T500

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

mrice 14 Nov 2021 23:35 183 0

Lock | New topic

 • #1

  Home appliances specialist

  #1

  Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 58800
  Instrukcja w języku niemieckim.

  Attachments:

  • lavatherm t57900. pdfDownload(681. 19 KB) Punkty: 4 for the user

  Nie pomagam na PW, porady tylko na forum.

 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm T57900

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC (9882 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] LAVATHERM 65270ACSUSZARKAINSTRUKCJA OBSLUGI2SPIS TRECI4 6 7 7 9 9 9 11 14 16 22 24 25 INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA OCHRONA RODOWISKA OPIS URZDZENIA AKCESORIA PANEL STEROWANIA PRZED PIERWSZYM UYCIEM PROGRAMY OBSLUGA URZDZENIA PORADY I WSKAZÓWKI KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE INSTALACJASERWISKontaktujc si z serwisem naley dysponowa poniszymi informacjami. Model Numer produktu Numer seryjny W niniejszej instrukcji uyte zostaly nastpujce symbole: Ostrzeenie ­ Wane informacje dotyczce bezpieczestwa. ochrony rodowiska Producent zastrzega sobie moliwo wprowadzenia zmian bez wczeniejszego powiadomieniaPOLSKI3Z MYL O PERFEKCYJNYCH REZULTATACHDzikujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowalimy go z myl o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposaylimy w innowacyjne technologie, które ulatwiaj ycie -- nie wszystkie te funkcje mona znale w zwyklych urzdzeniach. [... ] Zainstalowany w musi znajdowa si na wysokoci od 50 cm (min. ) do 1 m (maks. ) od podlogi. Naley uwanie przeczyta instrukcj dolczon do zestawu.Nazwa produktu: PDSTP10. Pozwala umieci urzdzenie wyej, aby ulatwi zaladunek i wyjmowanie prania. Naley uwanie przeczyta instrukcj dolczon do produktu.9PANEL STEROWANIA1456781 Pokrtlo wyboru programów Wlcz/Wylcz 2 Przycisk 3 Przycisk 4 Przycisk 5 Przycisk 6 Przycisk gramu Delikatne Sygnal dwikowy Ochrona przed zagnieceniami Opónienie rozpoczcia pro-7 Wywietlacz Start/Pauza 8 Przycisk opróni zbiornik na skropli9 Kontrolki: ny, oczyci filtr, oczyci skraplaczPRZED PIERWSZYM UYCIEMWytrze bben suszarki wilgotn ciereczk lub ustawi krótki program suszenia (np. 30minutowy) z ladunkiem wilgotnych ciereczek.PROGRAMYProgramy Wsad1) Charakterystyka Dostpne funkcje Oznaczenie na metceBawelniane che Ekstra su7 kg 7 kg Do suszenia odziey bawelnianej. wszystkie wszystkieSuche do szafy 2) Suche do prasowania 2)7 kgwszystkie10ProgramyWsad1)Charakterystyka Do suszenia codziennych ubra, takich jak dinsy, bluzy itp., o rónej gruboci materialu (np. Do suszenia pocieli takiej jak: pojedyncze i podwójne przecieradla, poszewki na poduszki, narzuta. Do suszenia pojedynczych lub podwójnych kolder i poduszek (z wypelnieniem z pierza, puchu lub wlókien syntetycznych). SyntetyczneDostpne funkcjeOznaczenie na metceJeansPociel3 kgwszystkie wszystkie z wyjtkiem Ochrona przed zagnieceniami 3) wszystkie3)PoduszkiDelikatnecheEkstra su-3, 5 kgDo suszenia grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. koszule nie wymagajce prasowania, obrusy, ubrania dziecice, skarpetki, bielizna z fiszbinami. Nie przytrzasn prania midzy drzwiami urzdzenia a gumow uszczelk.12WLCZANIE URZDZENIANacisn przycisk Wlcz/Wylcz, aby wlczy lub wylczy urzdzenie. Po wlczeniu urzdzenia na wywietlaczu pojawiaj si odpowiednie wskaniki.FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO TRYBU CZUWANIAAby zmniejszy zuycie energii, funkcja automatycznego trybu czuwania wylcza urzdzenie: · jeli w cigu 5 minut nie zostanie nacinity przycisk Start/Pauza; · po piciu minutach od zakoczenia programu. Nacisn przycisk Wlcz/Wylcz, aby wlczy urzdzenie.W chwili wlczenia funkcji zapala si kontrolka nad przyciskiem. Wlcz/Wylcz Delikatne Sygnal dwikowy Ochrona przed zagnieceniami Opónienie rozpoczcia programu Start/PauzaUSTAWIANIE PROGRAMUFUNKCJA DELIKATNEDo bardziej lagodnego suszenia tkanin delikatnych i wraliwych na wysok temperatur (np. Wywietlany czas suszenia odnosi si do 5 kg ladunku w programach do suszenia tkanin bawelnianych i odziey jeansowej. W przypadku innych programów czas suszenia odnosi si do zalecanych wielkoci ladunków. Czas suszenia w programach do suszenia tkanin bawelnianych i odziey jeansowej przy ladunku wikszym ni 5 kg jest dluszy.FUNKCJA SYGNAL DWIKOWYGdy funkcja sygnalu dwikowego jest wlczona, sygnal dwikowy jest emitowany w przypadku: · zakoczenia cyklu · rozpoczcia i zakoczenia fazy chronicej przed zagnieceniami · przerwania cyklu Funkcja sygnalu dwikowego jest domylnie stale wlczona. Mona jej uy w celu wlczenia lub wylczenia sygnalu dwikowego.FUNKCJE SPECJALNEWraz z programem suszenia mona ustawi jedn lub wicej funkcji specjalnych. Aby wlczy lub wylczy dan funkcj, naley nacisn odpowiedni przycisk.FUNKCJA OCHRONA PRZED ZAGNIECENIAMIWydlua faz chronic przed zagnieceniami (30 minut) pod koniec cyklu suszenia do 90 minut. Podczas trwania fazy chronicej przed zagnieceniami mona wyj pranie.13FUNKCJA OPÓNIENIE ROZPOCZCIA PROGRAMUUmoliwia opónienie rozpoczcia programu suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin. Nacisn kilkakrotnie przycisk Opónienie rozpoczcia programu, a na wywietlaczu pojawi si dany czas opónienia, jeli program ma rozpocz (np. Aby wlczy funkcj Opónienie rozpoczcia programu, naley nacisn przycisk Start/Pauza. ] Dokona nowego wyboru.Drzwi nie zamykaj si.Próbowano zmieni program lub Wskazanie Err funkcj po rozpoczciu si cyklu su(bld) na wy- szenia. Funkcja, któr próbowano wlczy, nie dziala z wybranym programem. Czas trwania programu nie jest zgodny z Czas do zakoczenia programu jest obliczany na podstawie iloci i stopczasem winia wilgotnoci prania. Zbiornik na skropliny jest pelny.Jest to procedura automatyczna i nie oznacza usterki urzdzenia.Opróni zbiornik na skropliny3), nacisn przycisk Start/Pauza.23Zbyt mala ilo prania. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC.

Podręcznik połączeń i okablowania Aeg Lavatherm T500

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik połączeń i okablowania Aeg Lavatherm T500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik połączeń i okablowania Aeg Lavatherm T500