Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux Eb6gl50qcn

Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux EB6GL50QCN zawiera wszystkie informacje niezbędne do zainstalowania, dostrojenia i funkcjonowania systemu Electrolux. Zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu, podłączania i rozłączania połączeń i okablowania oraz instrukcje dotyczące działania wszystkich komponentów systemu. Podręcznik zawiera także wszystkie informacje dotyczące wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnego użytkowania systemu. Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux EB6GL50QCN jest niezbędny dla wszystkich, którzy chcą zainstalować i korzystać z systemu Electrolux w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux Eb6gl50qcn

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia Electrolux. Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia, wykonaj poniższe proste czynności i połącz się z aplikacją My Electrolux Kitchen. Dzięki temu kluczowe funkcje Twojej lodówki będą zoptymalizowane i dostępne za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Krok 1

Pobierz aplikację My Electrolux Kitchen. Załóż konto i zaloguj się.

Krok 2

Włącz lodówkę.

Krok 3

Naciśnij i przytrzymaj "Mode" przez 3 sekundy, aby aktywować połączenie bezprzewodowe.

Krok 4A

Uruchom aplikację My Electrolux Kitchen i kliknij "+", aby dodać urządzenie i wybierz "Chłodziarka".

Krok 4B

Jeśli aplikacja nie znajdzie urządzenia przy pierwszej próbie, odłącz je i ponownie podłącz, a następnie uruchom ponownie od kroku 1.

Krok 5

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wideo poniżej, jeśli używasz urządzenia z systemem IOS:


Postępuj zgodnie z instrukcjami wideo poniżej, jeśli używasz urządzenia z systemem Android:


Kompaktowy i ekonomiczny tester okablowania

CableMaster 200 jest ekonomicznym, kompaktowym testerem okablowania Ethernet. Przeznaczony zwłaszcza dla techników sieci i elektryków.

CableMaster 200 umożliwia testowanie okablowania Ethernet pod kątem przerw, zwarć, zamienionych par i nieprawidłowo podłączonych przewodów – wszystko za pomocą zwykłego przycisku. CableMaster 200 dysponuje unikalną w swojej klasie testerów funkcją jaką jest wbudowany generator tonów umożliwiający wygodne śledzenie przewodów i identyfikowanie portów, np. za pomocą próbnika CableTracker.

Zalety

  • Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów okablowania
  • Wbudowany generator tonów ułatwiający identyfikację poszczególnych żył (CableTracker CT15 dostępny opcjonalnie)

Cechy

  • Wyświetlanie komunikatów o błędach w przypadku braku zgodności okablowania ze specyfikacją TIA568
  • Zdejmowana zdalna jednostka umożliwiająca testowanie ciągów kablowych o długości do 304 metrów
  • Generator tonów może być stosowany do śledzenia przewodów z odpowiednim próbnikiem tonowym (opcjonalne akcesoria)
  • Czytelny ekran LCD z ikonami wyświetlającymi wyraźnie wszystkie wyniki testów, w tym informacje o wyniku pozytywnym lub negatywnym
  • Łatwa obsługa
  • Kompaktowe wymiary

Dostępne modele testerów do weryfikacji

Funkcje/WyposażenieCableMaster 850CableMaster 800CableMaster 650CableMaster 600CableMaster 500CableMaster 200Cable ToolCable Tracker
Test kabli        
Mapa połączeń (wykrycie błędów np. przerwa, zwarcie, złe rozszycie par - split, pary odwrócone - reversed pairs, brak żyły - miswires)++ ++++  
Pomiar długości (w tym odległość do przerwy w kablu)+
(metodą TDR)
+
(metodą TDR)
+
(metodą TDR)
+
(metodą TDR)
+
(metodą pojemności elektrycznej)
   
Wykrycie napięcia (w tym ostrzeżenie o niespodziewanym napięciu)++++++++
Wykrycie PoE/PoE+ (w tym pomiar napięcia PoE oraz test obciążenia [pomiar mocy min/max])++++    
Hub Flash (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji)++++   +
Jednostka zdalna do pomiaru mapy połączeń i identyfikacji numeru linii (Ilość)818111  
Identyfikator numeru linii RJ45 (Ilość)        
Identyfikator numeru linii F (Ilość)20 20     
Generator sygnału akustycznego+++++++ +
Sonda akustyczna (w zestawie)+ +     +
Zapis/Eksport danych pomiarowych++++    
Test aktywnej sieci LAN
        
Wykrycie sieci Ethernet i określenie prędkości sieci++++    
DHCP++++    
Wsparcie dla IPv4/IPv6++++    
Informacje o przydzielonym adresie IPv4/IPv6+       
Test łącza/Test Ping++++    
Wykrycie VLAN++      
Skanowanie sieci LAN++      
Mapa sieci (Informacje o nazwie, adresie IP i MAC znalezionych urządzeń w sieci LAN)++      
Obsługa protokołów konfiguracyjnych (LLDP, CDP, NDP)++      
Wykrycie usług POTS, ISDN, ++++    
Gniazda        
RJ45 / RJ 11-12 / Koncentryczne (Typ F)+/-/++/-/++/-/++/-/++/+/++/-/- +/+/-
Gniazdo do podłączenia kabla typu "krokodylki"+++++  ++
USB (eksport danych)++++    
Własności użyteczne        
Czas testu (pomiar kabli pasywnych)<1s<1s<1s<1s<1s<1s  
Czas testu (podłączenia i uzyskanie dostępu do sieci LAN)<10s<10s<10s<10s    
Czas uruchomienia<2s<2s<2s<2s<1s<1s<1s<1s
Ekran LCDKolorowyKolorowyKolorowyKolorowyMonoMono  
Zasilanie 6xAA6xAA6xAA6xAA1x9V4xLR44 2x9V4xAA
Kod towaruNazwa towaru
 Testery CableMaster 
109226504CableMaster 200 - Tester kabli LAN
Zestaw: 1xJednostka główna CableMaster 200, 1xJednostka zdalna RJ45/11, 1xBateria 9V, 1xInstrukcja obsługi;

Jak aktywować generator dźwięku w urządzeniu CableMaster 200?

Należy wcisnąć i przytrzymać uniwersalny przycisk CableMaster 200, a następnie zwolnić go po wyświetleniu wskaźnika (Hi Lo 1, 2 Hi Lo, Hi, Lo).

Generator dźwięków został aktywowany w urządzeniu CableMaster 400, ale nic nie słychać. W jaki sposób namierzyć ton?

Dźwięk można odebrać za pomocą próbnika tonowego (dodatkowe wyposażenie). Należy zastosować nasze próbniki CT15 (art. 226007).

Do przewodu został przypisany dźwięk. Próbuję wyszukać przewód za pomocą próbnika tonowego. Niestety, po przyłożeniu próbników do osłony kablowej nic nie słychać.

Prawdopodobnie wykorzystywany jest przewód ekranowany/laminowany. Ekranowanie jest stosowane do osłony elektromagnetycznej przewodu tłumiącej dźwięk generatora. Jednakże, można odebrać tony przy rozwartych zakończeniach lub gniazdach/wtykach na kablu z próbnikami.

Jak uruchomić próbę wytrzymałości?

Należy wcisnąć i przytrzymać uniwersalny przycisk CableMaster 200 i zwolnić do po wyświetleniu wskaźnika „LOOP” (pętla).

Schemat okablowania wyświetla migający znak minus. Co to oznacza?

Oznacza to zwarcie podświetlonych żył.

Schemat okablowania wskazuje literę „U”. Co to oznacza?

„U” oznacza „Unknown” (brak danych) i odnosi się do nieznanego błędu okablowania. Może to nastąpić podczas zwarcia uszkodzonych żył z innym przewodem.

Językiem operacyjnym urządzenia CableMaster 200 jest język angielski. Jak można to zmienić?

Urządzenie CableMaster 200 jest dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Urządzenie CableMaster 200 wyświetla komunikat „Split”. Co to oznacza?

„Zamieniona para przewodów” – rzadki błąd okablowania. Pojawia się w przypadku identycznego błędu podczas montażu po obu stronach złącza okablowania. Białe żyły dwóch identycznych par są odwrócone na obu końcach i – pomimo zachowania konsekwencji – kierunek żył powoduje znaczne przesłuchy. W efekcie komunikacja aktywnych komponentów nie jest możliwa.

To kompendium wiedzy na temat ważenia zbiorników i projektowania wag niestandardowych przyda się osobom odpowiedzialnym za projektowanie i integrację systemów oraz pracownikom operacyjnym.

Podręcznik dotyczący systemów modułów wagowych to najobszerniejsze opracowanie na temat projektowania zbiornikowych systemów wagowych dostępnych na rynku rozwiązań przemysłowych. Ta bezpłatna publikacja do pobrania stanowi nieodzowną pomoc dla projektantów, specjalistów ds. integracji i pracowników operacyjnych, którym zależy na pogłębieniu wiedzy o zastosowaniach i użyciu zbiornikowych systemów magazynowych i wagowych.

Można tu znaleźć tabelę odporności ponad 30 typów stali, kompozytów i materiałów wykończeniowych na ponad 400 substancji chemicznych, rozpuszczalników i innych materiałów. Dane te ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości zbiornikowych systemów wagowych. Zebrano też kilkanaście przydatnych dodatków usprawniających proces projektowania zbiornikowych systemów wagowych.

Technologia modułów i czujników wagowych poprawia całkowitą efektywność urządzeń

W tym podręczniku omówiono m. in. technologie modułów wagowych PowerMount™ i czujników wagowych POWERCELL® METTLER TOLEDO. Ta technologia czujników wagowych obejmuje funkcje konserwacji zapobiegawczej służące poprawie wskaźnika całkowitej efektywności urządzeń (OEE). Mechanizmy monitorowania stanu nieustannie kontrolują wydajność, umożliwiając wykrywanie nieprawidłowości, zanim spowodują one obniżenie wydajności produkcyjnej. Dzięki temu producenci panują nad przebiegiem procesów oraz mogą zapobiegać kosztownym błędom.

Bez ciągłego monitorowania, które oferuje technologia POWERCELL®, takie błędy jak przeciążanie czujników wagowych, niewłaściwa komunikacja spowodowana uszkodzeniami kabli do czujników wagowych między modułami, ważenie niecentryczne oraz przekraczanie temperatur granicznych długo mogą pozostawać niezauważone. W efekcie powstają partie towaru niezgodne ze specyfikacją i produkty o obniżonej jakości. To z kolei może doprowadzić do znacznych kosztów oraz utraty reputacji firmy.

Moduły wagowe PowerMount™ wyposażone w technologię czujników wagowych POWERCELL® i wbudowane mikroprocesory nie tylko ostrzegają operatorów o nieprawidłowościach, lecz także wprowadzają korekty sygnału ważenia, aby skompensować zmiany warunków otoczenia. Dzięki temu moduły wagowe PowerMount™ zawsze zapewniają dokładne wyniki pomiaru masy, niezależnie od wpływu temperatury, liniowości, histerezy i niestabilności odczytu. Ponadto w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki czujnika wagowego konstrukcja modułu wagowego PowerMount™ ułatwia wymianę poszczególnych czujników wagowych. Czujniki wagowe POWERCELL® są dostępne w wielu wersjach o różnych nośnościach. Warto pamiętać, że podczas porównywania różnych opcji czujników wagowych cena powinna być tylko jednym z wielu kryteriów. Podejmując decyzje dotyczące zakupu określonego rozwiązania i konstrukcji projektowanego systemu, należy też uwzględnić takie kwestie jak technologia i dokładność czujników wagowych oraz materiał, z którego są wykonane.

Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux Eb6gl50qcn

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux Eb6gl50qcn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik połączeń i okablowania Electrolux Eb6gl50qcn