Podręcznik użytkownika sieci Web Ge Monogram Zmc1090wv

Podręcznik użytkownika sieci Web Ge Monogram Zmc1090wv jest dostarczany wraz z systemem sieci Web GE Monogram Zmc1090wv i jest niezbędny do konfiguracji i używania systemu. Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i konfigurowania sieci, dostępu do usług internetowych, konfigurowania podłączonych urządzeń i wiele więcej. Dzięki temu podręcznikowi użytkownicy mogą lepiej zrozumieć i korzystać z systemu sieci Web GE Monogram Zmc1090wv. Podręcznik jest łatwy w użyciu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i korzystania z systemu sieci Web GE Monogram Zmc1090wv.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sieci Web Ge Monogram Zmc1090wv

 • Powrót do aplikacji
 • Spis treści
 • Uwagi dotyczące korzystania z witryny i plików cookie
 • Porady dotyczące wyszukiwania
 • DCP‑L2500D / DCP‑L2520DW / DCP‑L2540DN / DCP‑L2560DW / MFC‑L2700DN / MFC‑L2700DW / MFC‑L2720DW / MFC‑L2740DW

  • Przed użyciem urządzenia Brother
  • Zalecane przeglądarki
  • Modele, których dotyczy podręcznik
  • Definicje dotyczące oznaczeń
  • Ważna informacja
  • Wprowadzenie do urządzenia Brother
  • Dla modeli z dwuwierszowym wyświetlaczem LCD
   • Panel sterowania – informacje ogólne
  • Modele z ekranem dotykowym
   • Panel sterowania – informacje ogólne
   • Przegląd ekranu dotykowego LCD
   • Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD
   • Przegląd ekranu ustawień
  • Dostęp do programu Brother Utilities (Windows®)
  • Obsługa papieru
  • Wkładanie papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru
   • Wkładanie papieru i drukowanie przy użyciu gniazda podawania ręcznego
    • Wkładanie i drukowanie na papierze zwykłym, papierze cienkim, papierze z recyklingu i papierze typu bond przy użyciu gniazda podawania ręcznego
    • Załaduj i drukuj na grubym papierze oraz etykietach w gnieździe ręcznego podawania
    • Wkładanie kopert i drukowanie na nich z gniazda podawania ręcznego
  • Ustawienia papieru
   • Zmiana rozmiaru papieru
   • Zmiana typu papieru
   • Ustawianie funkcji sprawdzania rozmiaru
  • Obszary nieskanowane i niezadrukowywane
  • Zalecane nośniki druku
  • Używanie papieru specjalnego
  • Wkładanie dokumentów
   • Wkładanie dokumentów do automatycznego podajnika papieru (ADF)
   • Umieszczanie dokumentów na szybie skanera
  • Drukowanie
  • Przed drukowaniem
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie dokumentu (Windows®)
    • Podgląd wydruku (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
    • Zmiana typu nośnika (Windows®)
    • Zmiana rozdzielczości (Windows®)
    • Zmiana ustawień drukowania (Windows®)
    • Poprawianie jakości drukowania szarości (Windows®)
    • Poprawianie jakości drukowania wzorów (Windows®)
    • Poprawianie cienkich linii (Windows®)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
    • Drukowanie plakatu (Windows®)
    • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
    • Drukowanie broszur (Windows®)
    • Zmiana źródła papieru (Windows®)
   • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Windows®)
    • Drukowanie skalowane (Windows®)
    • Drukowanie odwrotne (Windows®)
    • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
    • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
    • Bezpieczne drukowanie (Windows®)
    • Używanie makra z komputera (Windows®)
    • Dostosowywanie gęstości druku (Windows®)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Windows®)
    • Poprawa utrwalania tonera (Windows®)
    • Pomiń pustą stronę (Windows®)
    • Drukuj tekst na czarno (Windows®)
    • Zapisywanie pliku archiwum danych wydruku (Windows®)
   • Wybór profilu druku (Windows®)
    • Dodawanie profilu druku
    • Usuwanie profilu druku
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
    • Ustawienia układu dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
    • Ustawienia papieru/jakości dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
    • Ustawienia bezpiecznego drukowania dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
    • Ustawienia zaawansowane dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
   • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania toneru (Macintosh)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
    • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
    • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
    • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
    • Drukowanie skalowane (Macintosh)
    • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
    • Zmiana rozdzielczości (Macintosh)
    • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
    • Zmiana źródła papieru (Macintosh)
    • Zmiana jakości graficznej (Macintosh)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Macintosh)
    • Poprawa utrwalania tonera (Macintosh)
    • Dostosowywanie gęstości druku (Macintosh)
    • Pomiń pustą stronę (Macintosh)
    • Bezpieczne drukowanie (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Macintosh)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Konfiguracja ustawień drukowania z panelu sterowania urządzenia
   • Anulowanie zadania drukowania
   • Zmiana trybu emulacji drukarki
   • Zmiana ustawień drukowania dwustronnego
   • Automatyczna kontynuacja
   • Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki
   • Drukowanie listy czcionek wewnętrznych
   • Drukowanie listy ustawień drukarki
   • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Przed skanowaniem
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
  • Skanowanie za pomocą przycisku skanowania w urządzeniu Brother
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
   • Ustawienia skanowania dla skanowania do serwera e-mail i skanowania do FTP
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
   • Skanowanie do załącznika e-mail
   • Wysyłanie skanowanych danych do serwera e-mail
   • Skanuj do FTP
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
     • Tworzenie prefiksu nazwy pliku zdefiniowanego przez użytkownika
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP
   • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą domowego trybu programu ControlCenter4
    • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint za pomocą domowego trybu programu ControlCenter4
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą zaawansowanego trybu programu ControlCenter4
    • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint za pomocą zaawansowanego trybu programu ControlCenter4
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą programu Nuance PaperPort 12SE lub innych aplikacji systemu Windows®
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą programu ControlCenter2
    • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie przy użyciu aplikacji Presto! PageManager lub innej aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
    • Obsługa techniczna NewSoft
   • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
    • Ustawienia sterownika ICA
  • Kopiowanie
  • Kopiowanie dokumentu
  • Opcja kopiowania
  • Zmiana jakości kopii
  • Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć
  • Dostosowanie kontrastu kopii
  • Dostosowanie gęstości kopii (jasności)
  • Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony
  • Sortowanie kopii
  • Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie
  • Kopiowanie na obu stronach arkusza (kopiowanie dwustronne)
  • Zapisywanie opcji kopiowania jako skrótów
  • Faks
  • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu
   • Wybór lub zmiana ustawień wysyłania faksu
   • Zmiana rozdzielczości faksu
   • Zmiana kontrastu faksu
   • Wysyłanie dwustronnego dokumentu z podajnika ADF
   • Ręczne wysyłanie faksów
   • Ustawianie rozmiaru szyby skanera przy faksowaniu
   • Wyślij faks za pomocą historii połączeń wychodzących
   • Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy
   • Jednoczesne korzystanie z podwójnego dostępu do wybierania, skanowania, wysyłania i odbierania faksów
   • Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)
    • Anulowanie rozsyłania w toku
   • Wysyłanie faksu w czasie rzeczywistym
   • Wysyłanie faksów za granicę
   • Wyślij faks o określonej godzinie (faks opóźniony)
   • Dodaj stronę tytułową do faksu
    • Tworzenie własnych komentarzy
    • Używanie drukowanej strony tytułowej
   • Wyłączenie ekranu informacji o adresacie
   • Anulowanie faksu w toku
   • Zmiana i anulowanie oczekującego faksu
   • Zapisz ustawienia faksu jako nowe ustawienia domyślne
   • Przywracanie wszystkich ustawień faksu do ustawień fabrycznych
   • Zapisywanie opcji faksu jako skrótu
  • Odbieranie faksu
   • Ustawienia trybu odbioru
    • Tryby odbioru
    • Wybór właściwego trybu odbioru
    • Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem połączenia przez urządzenie (opóźnienie dzwonienia)
    • Ustawianie czasu dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek)
    • Ustawienie wykrywania faksu
   • Dodatkowe operacje odbierania
    • Zmniejszanie rozmiaru strony faksu przychodzącego o przekroczonym rozmiarze
    • Ustaw drukowanie dwustronne dla odebranych faksów
    • Ustawienie Pieczęci otrzymania faksu
    • Odbieranie faksu na koniec rozmowy telefonicznej
   • Opcje odbierania do pamięci (faksu zdalnego)
    • Przekazywanie przychodzących faksów do innego urządzenia
    • Zapisywanie faksów przychodzących w pamięci urządzenia
    • Zmiana opcji odbioru do pamięci (zdalny faks)
    • Wyłączanie opcji odbierania do pamięci (zdalny faks)
    • Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia
    • Przesyłanie odebranych faksów do komputera przy użyciu funkcji odbierania PC-Fax (tylko system Windows®)
   • Odbieranie zdalne
    • Ustawianie kodu zdalnego dostępu
    • Korzystanie z kodu zdalnego dostępu
    • Odbieranie zdalne: polecenia
    • Zdalne przekazywanie faksów
    • Zmiana numeru przekazywania faksów
   • Odbieranie faksów do pamięci, gdy taca papieru jest pusta
  • Wybieranie i przechowywanie numerów faksu
   • Jak wybierać numery
    • Wybierz ręcznie
    • Wybierz z książki adresowej
    • Wybierz numer przy użyciu wybierania jednoprzyciskowego
    • Wybieranie numeru przy użyciu szybkiego wybierania
    • Ponowne wybieranie numeru faksu
   • Operacje głosowe
    • Odbieranie połączeń głosowych w trybie odbioru Fax/Tel
   • Dodatkowe operacje wybierania
    • Łączenie numerów z książki adresowej
   • Jak zapisywać numery
    • Zapisywanie numerów
     • Przechowywanie numerów z książki adresowej
      • Zapisuj numery w książce adresowej z połączeń wychodzących
     • Zmień lub usuń nazwy i numery z książki adresowej
     • Zapisywanie numerów wybierania jednodotykowego
     • Zmień lub usuń numery wybierania jednodotykowego
     • Zapisywanie numerów szybkiego wybierania
     • Zmień lub usuń numery szybkiego wybierania
    • Ustawianie grup do rozsyłania
     • Zmień nazwę grupy
     • Usuń grupę
     • Dodawanie lub usuwanie członków grupy
  • Usługi telefoniczne i urządzenia zewnętrzne
   • Ustawienie typu linii telefonicznej
    • PBX i TRANSFER
   • Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Podłącz zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Nagraj wiadomość wychodzącą (OGM) na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym (TAD)
    • Połączenia wieloliniowe (PBX)
   • Telefony zewnętrzne i wewnętrzne
    • Podłączenie zewnętrznego lub wewnętrznego telefonu
    • Obsługa z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego
    • Użyj bezprzewodowego telefonu zewnętrznego marki innej niż Brother
    • Korzystanie z kodów zdalnych
     • Zmień kody zdalne
  • Raporty faksów
   • Wydrukuj raport weryfikacji transmisji
   • Wyrukuj dziennik faksów
  • PC-FAX
   • PC-Fax dla systemu Windows®
    • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
      • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
      • Utwórz grupę w książce adresowej (Windows®)
      • Edytowanie informacji członka lub grupy (Windows®)
      • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
      • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
      • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
     • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
      • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
     • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
      • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
      • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
     • Zmień port używany przez funkcję wysyłania aplikacji PC-FAX. (Windows®)
    • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
     • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
      • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
       • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
       • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
      • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
     • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • PC-FAX dla Macintosh
    • Omówienie programu PC-FAX (Macintosh)
    • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
  • Sieć
  • Rozpoczęcie użytkowania
   • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
  • Wybór typu połączenia sieciowego
   • Przykłady przewodowego połączenia sieciowego
    • Drukowanie Peer‑to‑Peer z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
    • Drukowanie współdzielone
   • Przykłady bezprzewodowego połączenia sieciowego
    • Połączenie z komputerem za pośrednictwem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb infrastruktury)
    • Połączenie z komputerem bezprzewodowym bez pośrednictwa punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb Ad-hoc)
  • Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
    • Co to jest BRAdmin Light? (Windows® i Macintosh)
    • Co to jest BRAdmin Professional 3? (Windows®)
    • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
    • Co to jest zdalna konfiguracja? (Windows® i Macintosh)
   • Instalacja lub dostęp do oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
    • Instalacja aplikacji BRAdmin Light dla systemu Windows®
    • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
     • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
     • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji dla systemu Windows®
     • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Macintosh)
  • Lokalizowanie ustawień sieciowych urządzenia
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z panelu sterowania Brother
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
   • Lokalizacja ustawień sieciowych za pomocą zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
  • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu przewodu USB
   • Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia przy użyciu aplikacji instalacyjnej firmy Brother bez przewodu USB
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub AOSS
    • Jak skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu metody jednoprzyciskowej funkcji WPS lub AOSS
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Dwa typy połączenia bezprzewodowego przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
    • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
    • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu istniejącego identyfikatora SSID
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
   • Użycie funkcji Wi-Fi Direct
    • Drukowanie lub skanowanie z urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci Wi-Fi Direct
    • Pobieranie i instalacja programu Brother iPrint&Scan
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
     • Przewodnik krok po kroku konfiguracji sieci Wi-Fi Direct
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Konfigurowanie sieci Wi-Fi Direct przy pomocy metody z kodem PIN
     • Konfigurowanie sieci Wi-Fi Direct za pomocą metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
  • Zaawansowane funkcje sieciowe
   • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
   • Konfiguracja ustawień serwera poczty przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfiguracja urządzenia Brother na potrzeby funkcji e-mail i faksu internetowego
    • Faksowanie przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)
     • Ważne informacje na temat funkcji faksu internetowego
    • Konfiguracja początkowa poczty e-mail lub faksu internetowego (I-Fax)
    • Wysyłanie faksu internetowego
    • Jak urządzenie Brother odbiera e-mail lub faks internetowy
    • Ręczne łączenie z serwerem
    • Jak komputer odbiera faks internetowy
    • Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów
    • Transmisja przekazu
     • Transmisja przekazu z urządzenia Brother
     • Transmisja przekazu z komputera
   • Opcje faksu internetowego
    • Wiadomość weryfikacyjna transmisji (TX)
     • Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
     • Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
    • Wiadomość e-mail o błędzie
   • Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera
    • Przed wysłaniem faksu do serwera faksów
    • Włączenie funkcji faks do serwera
    • Obsługa faksowania do serwera
   • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
   • Dodatkowe ustawienia sieciowe systemu Windows®
    • Przed skonfigurowaniem dodatkowych ustawień sieciowych
    • Instalacja sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Odinstalowywanie sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Instalowanie sterowników drukowania i skanowania w trybie infrastruktury przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 7 i Windows® 8)
    • Instalowanie sterowników drukowania z sieci Wi-Fi Direct przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 8. 1)
   • Dostępne usługi
   • Inne sposoby konfiguracji adresu IP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu DHCP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu BOOTP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu RARP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu APIPA
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu ARP
   • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
   • Drukowanie Raportu WLAN
    • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
  • Menu sieci na panelu sterowania Brother
   • TCP/IP
   • Ethernet (tylko sieć przewodowa)
   • Stan sieci przewodowej
   • Adres MAC
   • Asystent WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Kreator konfiguracji (tylko sieć bezprzewodowa)
   • WPS/AOSS (tylko sieć bezprzewodowa)
   • WPS z kodem PIN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Stan sieci WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Ustawianie wartości domyślnych
   • Włączenie sieci przewodowej (tylko sieć przewodowa)
   • Włącz sieć WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Wi-Fi Direct
   • Wysyłanie faksu internetowego pocztą e-mail
    • Adres e-mail
    • Konfiguracja serwera
    • Konfiguracja odbioru poczty
    • Konfiguracja wysyłania poczty
    • Konfiguracja przekazywania
   • Skanowanie do E-mail
   • Skanuj do FTP
   • Faksowanie do serwera
   • Resetowanie sieci
  • Bezpieczeństwo
  • Blokada ustawień urządzenia
   • Stosowanie blokady klawiszy
    • Ustawianie hasła blokady klawiszy
    • Zmiana hasła blokady klawiszy
    • Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy
     • Włączanie blokady klawiszy
     • Wyłączanie blokady klawiszy
   • Stosowanie blokady ustawień
    • Ustawianie hasła blokady ustawień
    • Zmiana hasła blokady ustawień
    • Włączanie lub wyłączanie blokady ustawień
     • Włączanie blokady ustawień
     • Wyłączanie blokady ustawień
  • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
  • Secure Function Lock 3. 0
   • Przed użyciem opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Konfigurowanie opcji Secure Function Lock 3. 0 przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Skanowanie przy użyciu opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Konfigurowanie trybu publicznego opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Dodatkowe funkcje opcji Secure Function Lock 3. 0
  • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
   • Protokoły zabezpieczeń
   • Metody zabezpieczeń stosowane podczas wysyłania i odbierania wiadomości e-mail
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarkę internetową)
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
  • Bezpieczne wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail
   • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • Rozwiązywanie problemów
  • Problemy z drukowaniem
  • Problemy z telefonem i faksem
   • Ustaw wykrywanie sygnału wybierania
   • Ustawianie Kompatybilności linii telefonicznej dla zakłóceń i systemów VoIP
  • Problemy z siecią
   • Komunikaty o błędach dla DCP-L2520DWMFC-L2700DW
   • Komunikaty o błędach dla DCP-L2560DWMFC-L2720DWMFC-L2740DW
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej.
    • Korzystanie z Narzędzia do naprawy połączenia sieciowego (Windows®)
   • Podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci.
   • Urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci nawet po pomyślnym ukończeniu instalacji.
   • Ustawienia zabezpieczeń nie działają prawidłowo.
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo.
  • Inne problemy
  • Komunikaty o błędach i konserwacji (Modele z dwuwierszowym wyświetlaczem LCD)
  • Komunikaty o błędach i konserwacji (dla urządzeń z ekranem dotykowym)
  • Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów
   • Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego
   • Przesyłanie faksów do komputera
   • Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego
  • Zacięcia dokumentów
   • Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF
   • Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów
   • Usuń z podajnika ADF zacięte skrawki papieru
  • Zacięcia papieru
   • Papier zaciął się w tacy papieru
   • Papier zaciął się na tacy wyjściowej papieru
   • Papier zaciął się w tylnej części urządzenia
   • Papier zaciął się wewnątrz urządzenia
   • Papier zaciął się w tacy dwustronnej
  • Poprawa jakości wydruku
  • Informacje o urządzeniu
   • Sprawdzanie numeru seryjnego
   • Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
   • Funkcje resetowania
   • Jak zresetować urządzenie
  • Rutynowa konserwacja
  • Wymiana materiałów eksploatacyjnych
   • Informacje na temat wkładu z tonerem
   • Wymiana wkładu z tonerem
   • Informacje na temat zespołu bębna
   • Wymień zespół bębna
  • Czyszczenie urządzenia
   • Czyszczenie skanera
   • Czyszczenie ekranu dotykowego
   • Czyszczenie drutu koronowego
   • Czyszczenie zespołu bębna
   • Czyszczenie rolek chwytających papier
  • Sprawdzanie pozostałej żywotności części
  • Pakowanie i wysyłanie urządzenia Brother
  • Ustawienia urządzenia
  • Ustawienia ogólne
   • Zmiana domyślnego trybu
   • Ustawienie trybu czasomierza
   • Regulacja głośności urządzenia
    • Reguluje głośność dzwonka
    • Reguluje głośność sygnalizatora
    • Reguluje głośność głośnika
   • Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy
   • Ustawianie odliczania trybu spoczynku
   • Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku
   • Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia
   • Ustawianie daty i godziny
   • Ustawianie strefy czasowej
   • Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza LCD
   • Dostosowanie kontrastu ekranu LCD
   • Zmiana czasu podświetlenia wyświetlacza LCD
   • Zmniejsz zużycie toneru
   • Ustawianie trybu kontynuacji
   • Dowiedz się na temat odbierania faksów w trybie kontynuacji
   • Ustawianie identyfikatora stacji
   • Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania
   • Zapobieganie wybraniu niewłaściwego numeru (ograniczenie wybierania)
   • Ustawienie trybu cichego
   • W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)
   • Zmiana języka ekranu LCD
   • Zmiana ustawień klawiatury
  • Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót
   • Dodawanie skrótów kopiowania
   • Dodawanie skrótów faksu
   • Dodawanie skrótów skanowania
   • Dodawanie skrótów dostępu do WWW
   • Dodaj skróty aplikacji
   • Zmiana ustawień skrótów
   • Edytowanie nazw skrótów
   • Usuwanie skrótów
   • Przywoływanie skrótów
  • Druk raportów
   • Raporty
   • Drukowanie raportu
  • Zdalna konfiguracja
   • Zdalna konfiguracja (Windows®)
    • Użyj zdalnej konfiguracji do skonfigurowania urządzenia Brother z komputera (Windows®)
    • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
    • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
    • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
    • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • Tabele ustawień i funkcji
   • Dla modeli z dwuwierszowym wyświetlaczem LCD
    • Tabele ustawień (Modele MFC)
     • USTAWIENIA
     • FAX
     • KOPIA
     • DRUKARKA
     • DRUK RAPORTÓW
     • SIEĆ
     • SPECYF. APARATU
     • WSTĘPNE USTAW.
    • Tabele ustawień (Modele DCP)
     • USTAWIENIA
     • KOPIA
     • DRUKARKA
     • SIEĆ
     • SPECYF. APARATU
   • Dla ekranów dotykowych 2, 7 cala (67, 5 mm)
    • Tabele ustawień (modele MFC)
     • UstawieniaUstawienia
     • UstawieniaUstawienia skrótu
     • UstawieniaFax
     • UstawieniaDrukarka
     • UstawieniaSieć
     • UstawieniaDruk raportów
     • UstawieniaInf. o urządz.
     • UstawieniaWstępne ustaw.
    • Tabele ustawień (modele DCP)
     • UstawieniaUstawienia
     • UstawieniaUstawienia skrótu
     • UstawieniaDrukarka
     • UstawieniaSieć
     • UstawieniaDruk raportów
     • UstawieniaInf.
    • Tabela funkcji (Modele MFC)
     • Fax
     • Kopiow.
     • Skanuj
     • Sieć Web
     • Skróty
     • Toner
     • Konfiguracja Wi-Fi
    • Tabela funkcji (Modele DCP)
     • Kopiow.
     • Skanuj
     • Sieć Web
     • Skróty
     • Toner
     • Konfiguracja Wi-Fi
  • Załącznik
  • Specyfikacja
   • Specyfikacja ogólna
   • Specyfikacja formatu dokumentów
   • Specyfikacja nośników druku
   • Specyfikacja faksu
   • Specyfikacja kopii
   • Specyfikacja skanera
   • Specyfikacje drukarki
   • Specyfikacje interfejsu
   • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
   • Specyfikacje wymagań komputera
   • Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych
  • Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother
  • Materiały eksploatacyjne
  • Informacje dotyczące papieru z recyklingu

  Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

  © CANON INC. 2023

  Podręcznik użytkownika sieci Web Ge Monogram Zmc1090wv

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sieci Web Ge Monogram Zmc1090wv

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sieci Web Ge Monogram Zmc1090wv