Podręcznik ustawień i konfiguracji Canon Dz 3600u

Canon Dz 3600u jest cyfrowym aparatem fotograficznym zaprojektowanym z myślą o wygodzie i wydajności. Posiada zaawansowane opcje ustawień i konfiguracji, dzięki którym można dostosować aparat do swoich potrzeb. Podręcznik ustawień i konfiguracji Canon Dz 3600u zawiera wszystkie informacje potrzebne do wykorzystania wszystkich funkcji i opcji tego aparatu. Umożliwia on wykorzystanie wszystkich narzędzi, które oferuje aparat, takich jak tryb fotografowania, tryb filmowania, tryb seryjny, regulacja jasności, balans bieli itp. Dodatkowo, podręcznik zawiera porady dotyczące zarządzania aparatem i dbania o jego długotrwałe działanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień i konfiguracji Canon Dz 3600u

1660-009

Przy pierwszym włączeniu urządzenia (Włączanie urządzenia) uruchamia się instrukcja konfiguracji, która ułatwia konfigurację ustawień początkowych urządzenia za pomocą wskazówek wyświetlanych na ekranie. W instrukcji konfiguracji ekrany ustawień są wyświetlane w następującej kolejności.

Ustawianie języka wyświetlania i kraju lub regionu

Istnieje możliwość ustawienia języka wyświetlanego na ekranie panelu sterowania lub w raportach, a także kraju lub regionu, gdzie urządzenie będzie używane.

1

Wybierz język.

2

Wybierz <Tak>.

3

Wybierz kraj lub region.

Krok 1

Krok 2

Ustawianie daty i czasu

Ustaw datę/czas urządzenia.

Wybierz strefę czasową.

Co to jest UTC?

Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.

Wprowadź datę i czas, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.

Dotknij pole wprowadzania, a następnie wprowadź datę i czas.

Krok 3

Ustawianie zabezpieczenia dostępu

Ustaw kod PIN, który umożliwi dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Ponieważ Zdalny interfejs użytkownika może posłużyć do zmiany ustawień urządzenia za pomocą komputera, ustawienie kodu PIN jest zalecane.

W przypadku wybrania opcji <Nie> kod PIN nie zostanie ustawiony, a kreator konfiguracji przechodzi do kroku 4.

Wprowadź kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.

Wprowadź ten sam kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.

Krok 4

Wykonanie korekcji kolorów

Aby osiągnąć dobrą jakość kopiowania, należy dostosować gradację.

W przypadku wybrania opcji <Nie> korekcja kolorów nie zostanie wykonana, a kreator konfiguracji przechodzi do kroku 5.

Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk <OK>.

Potwierdź procedurę, naciskając przycisk <Start>.

Urządzenie drukuje obraz korygujący.

4

Otwórz podajnik po zamknięciu się ekranu wyświetlonego podczas drukowania.

5

Umieść obraz korygujący na płycie szklanej.

Umieść obraz korygujący zadrukowaną stroną w dół i czarnym pasem znajdującym się w tylnej stronie urządzenia. canon/USRMA-3565-zz-SSM-740-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-3565/b_T074. gif" alt=""/>

6

Delikatnie zamknij podajnik.

7

Wybierz <Włącz skanow. >.

Regulacja rozpoczyna się.

Po zakończeniu regulacji zdejmij obraz korygujący z płyty szklanej.

Krok 5

Konfiguracja automatycznego czyszczenia modułu utrwalającego

Jeśli model twojego urządzenia to MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw, dokonaj konfiguracji, aby automatycznie czyścić moduł utrwalający. Jeśli korzystasz z MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw, kreator konfiguracji przejdzie do kroku 6.

Przeczytaj komunikat wyświetlony na ekranie, po czym wybierz przycisk <Tak>.

W przypadku wybrania opcji <Nie> automatyczne czyszczenie nie zostanie ustawione, a kreator konfiguracji przechodzi do kroku 6.

Wybierz <Włącz>.

W przypadku wybrania opcji <Wyłącz> automatyczne czyszczenie nie zostanie ustawione, a kreator konfiguracji przechodzi do kroku 6.

Ustaw dostępne źródła papieru na <Włącz>.

Przeprowadzając czyszczenie papier podawany jest ze źródła papieru, które ustawiono na <Włącz>.

Do czyszczenia można wykorzystać następujące typy papieru.

Formaty papieru: A4/Letter

Rodzaje papieru: Zwykły 1 do 3/Ponownie przetworzony 1 lub 2

Wybierz <Zastosuj>.

Krok 6

Konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN

Skonfiguruj ustawienia, które umożliwią nawiązanie połączenia z siecią przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN.

W przypadku wybrania opcji <Nie> bezprzewodowa sieć LAN nie zostanie ustawiona, a kreator konfiguracji przechodzi do kroku 7.

Wybierz <OK>.

Wybierz metodę ustawiania.

Krok 7

Przeglądanie Application Library

Przycisk wybierania jednoprzyciskowego określany jako „Application Library” znajduje się na ekranie Główny. Można przeczytać opis każdej funkcji.

Aby zakończyć proces konfiguracji, wybierz przycisk <Zakończ>.

Po zakończeniu procesu konfiguracji pojawi się ekran Główny. canon/USRMA-3565-zz-SSM-740-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-3565/b_dis2841. gif" alt=""/>

Należy pamiętać, że MG3600 jest nazwą tej serii drukarek PIXMA. Seria obejmuje 2 odrębne nazwy modeli. Z poniższej listy wybierz model, aby wyświetlić dostępną zawartość, np. sterowniki, oprogramowanie i podręczniki.

Canon - MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw - Podręcznik użytkownika

Podręcznik ustawień i konfiguracji Canon Dz 3600u

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień i konfiguracji Canon Dz 3600u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień i konfiguracji Canon Dz 3600u