Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set

Podręcznik właściciela Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set to świetny zestaw dla wszystkich, którzy szukają zaawansowanego zestawu myszki i klawiatury. Zestaw zawiera mysz i klawiaturę bezprzewodową, która jest łatwa w użyciu i oferuje wygodne użytkowanie. Klawiatura jest wyposażona w łatwą w użyciu kombinację klawiszy, która pozwala na łatwą i szybką nawigację oraz funkcje sterowania. Mysz ma przyciski, które ułatwiają obsługę i szybką nawigację, a także wbudowany akcelerator do szybkiego przewijania. Podręcznik właściciela zawiera także instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i konserwacji zestawu. Instrukcja obsługi Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set jest łatwa w użyciu i oferuje wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby skonfigurować i używać zestawu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set

Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS EEE PC 1005PE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS EEE PC 1005PE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS EEE PC 1005PE


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS EEE PC 1005PE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Ostrzeenie dotyczce bezpieczestwa baterii: NIE NALEY wrzuca baterii do ognia. NIE NALEY demontowa baterii.BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer moe by uywany wylcznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieci si w zakresie 5°C (41°F) i 35°C (95°F) NIE NALEY przenosi lub przykrywa komputera z wlczonym zasilaniem adnymi materialami, które redukuj przeplyw powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. NIE naley uywa uszkodzonych przewodów zasilajcych, akcesoriów lub innych urzdze peryferyjnych.WARTO ZNAMIONOWA WEJCIA: Sprawd etykiet wartoci znamionowych w dolnej czci komputera i upewnij si, e adapter zasilania moe zapewni wymagane zasilanie. NIE naley uywa na powierzchni lub w jej pobliu mocnych rozcieczalników, takich jak silne rozpuszczalniki, benzen lub inne chemikalia. [... ] NALEY PAMITA, ABY NIE PRZYKRYWA ADAPTERA I TRZYMA GO Z DALA OD CIALA.2Szczeliny wentylacyjneSzczeliny wentylacyjne umoliwiaj wchodzenie powietrza chlodzcego i wychodzenie cieplego powietrza z notebooka. Upewni si, e papiery, ksiki, ubrania, kable lub inne przedmioty nie blokuj adnej ze szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie moe doj do przegrzania.Podrcznik uytkownika komputera ASUS3Gniazdo pamici FlashZwykle, aby mona bylo uywa kart pamici z takich urzdze jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA naley zakupi osobno zewntrzny czytnik kart pamici. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkoci czytnik kart pamici, umoliwiajcy wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamici flash, zgodnie z opisem w dalszej czci tego podrcznika.4HDMI PortHDMIInterfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfejs multimediów wysokiej rozdzielczoci) jest interfejsem calkowicie cyfrowego nieskompresowanego sygnalu audio/ wideo midzy kadym ródlem sygnalu audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD, czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsluguje jednym kablem sygnal wideo standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczoci oraz wielokanalowy cyfrowy sygnal audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV oraz obsluguje 8-kanalowy dwik cyfrowy, w pamie o szerokoci pozwalajcej na wprowadzenie przyszlych udoskonale. Dla modeli ze zintegrowan i dyskretn kart grafiki, wyjcie HDMI jest dostpne wylcznie po wybraniu trybu dyskretnej karty grafiki.5 6Port USB (2. 0 / 1. 1) Gniazdo mikrofonoweGniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) moe by wykorzystane do podlczenia zewntrznego mikrofonu lub sygnalów wyjcia z urzdze audio. Uycie tego gniazda powoduje automatyczne wylczenie wbudowanego mikrofonu. Dziki temu interfejsowi komputer przenony moe si zamieni w domowe centrum rozrywki hi-fi.107Gniazdo wyjcia sluchawekGniazdo wyjcia sluchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do polczenia sygnalu wyjcia audio komputera do gloników ze wzmacniaczem lub sluchawek. Uycie tego gniazda powoduje automatyczne wylczenie wbudowanych gloników.Widok z przodu1System audio glonikówWbudowany system gloników stereo, umoliwia sluchanie audio bez dodatkowych podlcze. Multimedialny system dwikowy obejmuje zintegrowany, cyfrowy kontroler audio, który zapewnia bogaty, dobrze brzmicy dwik (poprawa jakoci po podlczeniu zewntrznych sluchawek lub gloników stereo). "Firma ASUS owiadcza, e dzialanie tego urzdzenia na terenie USA jest ograniczone do kanalów od 1 do 11 przy czstotliwoci 2, 4GHz, w wyniku zastosowania okrelonego firmware. "To urzdzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczcymi ekspozycji RF ustanowionymi dla rodowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodnoci z wymaganiami FCC dotyczcymi zgodnoci ekspozycji RF, naley wykona instrukcje dzialania z podrcznika uytkownika.Deklaracja zgodnoci (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)Nastpujce elementy zostaly zebrane i uznane jako wlaciwe i wystarczajce: · Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3] · Wymagania dotyczce zabezpieczenia zdrowia i bezpieczestwa, zgodnie z [Paragraf 3. 1a] · Test bezpieczestwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950] · Wymagania dotyczce zabezpieczenia zgodnoci elektromagnetycznej w [Paragraf 3. 1b] · Test zgodnoci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301] · Test wedlug [489-17] · Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3. 2] · Testy radiowe, wedlug [EN 300 328-2]1 Podrcznik uytkownika komputera ASUSOstrzeenie znaku CETo jest produkt klasy B, produkt ten moe powodowa zaklócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystpieniu uytkownik moe podj odpowiednie dzialania zmierzajce do ich usunicia.Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji promieniowania na terenie KanadyTo urzdzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego rodowiska. W celu zachowania zgodnoci z wymaganiami IC dotyczcymi ekspozycji RF naley unika bezporedniego kontaktu z anten nadawcz podczas transmisji. W celu uzyskania wlaciwej zgodnoci ekspozycji RF, uytkownik musi wykona okrelone instrukcje. Dzialanie podlega nastpujcym dwóm warunkom: · · Urzdzenie to nie moe powodowa zaklóce i Urzdzenie to musi przyjmowa wszelkie odebrane zaklócenia, z uwzgldnieniem zaklóce, które mog powodowa niepodane dzialanie.W celu zabezpieczenia przed zaklóceniami radiowymi licencjonowanych uslug (np. ruchome systemy satelitarne pracujce na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urzdzenie to mona uywa wewntrz pomieszcze i z dala od okien. Urzdzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane na zewntrz pomieszcze, podlega licencjonowaniu.Kanal operacji bezprzewodowych dla rónych domenAmeryka Pólnocna Japonia Europa ETSI 2. 412-2. 462 GHz 2. 484 GHz 2. 472 GHz Kanal 01 do 11 Kanal 01 do 14 Kanal 01 do 13Ograniczenie pasma czstotliwoci bezprzewodowych we FrancjiNiektóre obszary we Francji maj ograniczone pasmo czstotliwoci. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewntrz pomieszcze moe wynosi: · 10mW dla calego pasma 2, 4 GHz (2400 MHz - 2483. 5 MHz) · 100mW dla czstotliwoci pomidzy 2446, 5 MHz i 2483, 5 MHzChannels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446. 6 MHz to 2483. 5 MHz.Dostpnych jest kilka moliwoci uywania na zewntrz pomieszcze: Na terenie prywatnych posiadloci lub na terenie prywatnych posiadloci osób publicznych, uywanie podlega wstpnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w pamie 2446, 5 - 2483, 5 MHz. Uywanie na zewntrz pomieszcze w miejscach publicznych nie jest dozwolone. W wymienionych poniej departamentach, dla calego pasma 2, 4 GHz: · Maksymalna autoryzowana moc wewntrz pomieszcze wynosi 100mW · Maksymalna autoryzowana moc na zewntrz pomieszcze wynosi 10mW W departamentach, w których dozwolone jest uywanie pasma 2400 - 2483, 5 MHz z EIRP wewntrz pomieszcze mniejszym ni 100mW i na zewntrz mniejszym ni 10mW: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne To wymaganie moe z czasem ulec zmianie, umoliwiajc korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrbie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji naley skontaktowa si z ART (www. art-telecom. fr)Moc transmisji karty WLAN jest nisza ni 100mW, ale wysza od 10mW.Uwagi UL dotyczce bezpieczestwaSprzt okrelony przez standard UL 1459, obejmujcy telekomunikacj (telefon), powinien by elektrycznie polczony z sieci telekomunikacyjn, przy rónicy napicia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczajcej 200V (peak), 300V peakto-peak, i 105V rms, a take powinien by zainstalowany lub uywany zgodnie z przepisami Pastwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70). ] (Russian)Etykieta,, Eco" przyznawana przez Uni EuropejskNotebook ten zostal wyróniony etykiet,, EU Flower" przez Uni Europejsk, która powiadcza, e niniejszy produkt posiada nastpujce cechy: 1. Mniejsze zuycie energii podczas uytkowania oraz dzialania w trybie gotowoci. Ograniczone wykorzystanie substancji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzkiego. Ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów poprzez popieranie utylizacji. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS EEE PC 1005PE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS EEE PC 1005PE.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS EEE PC 1201N. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS EEE PC 1201N będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS EEE PC 1201N

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS EEE PC 1201N (6019 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS EEE PC 1201N

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] 7 Przygotowanie notebooka........................................................................... 11Rozdzial 2:Poznanie budowyWidok z góry...................................................................................................... 16 Widok z dolu...................................................................................................... 19 Widok z prawej.................................................................................................. 21 Widok z lewej..................................................................................................... 23 Widok z tylu........................................................................................................ 25 Widok z przodu................................................................................................. 25Rozdzial 3:Rozpoczcie uywaniaSystem zasilania................................................................................................ 28Zasilacz............................................................................................................. 28 Bateria............................................................................................................. 30 Wlaciwa eksploatacja baterii.................................................................... 32 Wlczanie zasilania komputera................................................................. 33 Test POST (Autotest po wlczeniu).......................................................... 33 Sprawdzenie baterii....................................................................................... 35 Ladowanie baterii........................................................................................... 36 Ponowne uruchamianie komputera........................................................ 37 Tryby zarzdzania zasilaniem..................................................................... 39 Upienie i hibernacja..................................................................................... 39 Kontrola temperatury.................................................................................. 41Specjalne funkcje klawiatury....................................................................... 42Przyciski skrótów........................................................................................... 42 Przyciski Microsoft Windows...................................................................... 44 Klawiatura jako klawiatura numeryczna............................................... 45 Sterowanie kursorami poprzez klawiatur............................................ 45 Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach)..... 46Przelczniki i wskaniki stanu...................................................................... 47Przelczniki....................................................................................................... 472 Podrcznik uytkownika komputera ASUSWskaniki stanu................................................................................................ 48Rozdzial 4:Uywanie komputeraUrzdzenie wskazujce.................................................................................. 52Uywanie touchpada.................................................................................... 53 Ilustracje dotyczce uywania touchpada............................................ 54 Dbanie o touchpad........................................................................................ 57 Automatyczne wylczanie touchpada................................................... 57Urzdzenia pamici masowej...................................................................... 59Napd optyczny (w wybranych modelach).......................................... 59 Czytnik kart pamici Flash.......................................................................... 63 Dysk twardy...................................................................................................... 64 Pami operacyjna......................................................................................... 71Polczenia........................................................................................................... 72Polczenie sieciowe....................................................................................... 72 Polczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)74 Polczenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows................. 76 Polczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach).. 78DodatekAkcesoria opcjonalne................................................................................... D-2Polczenia opcjonalne............................................................................... D-2System operacyjny i oprogramowanie.................................................. D-3Ustawienia systemu BIOS......................................................................... D-4 Popularne problemy i ich rozwizania............................................... D-10Przywracanie ustawie komputera...................................................... D-16Wykorzystanie partycji przywracania............................................... D-16 Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)........ D-17Informacja dotyczca napdu DVD-ROM.......................................... [... ] Przesu od lewej do prawej, aby wywietli nastpn stron lub od prawej do lewej, aby powróci do poprzednich stron.56Podrcznik uytkownika komputera ASUSDbanie o touchpadTouchpad to urzdzenie wraliwe na nacisk. Naley stosowa si do nastpujcych zalece.· · · · Touchpad nie powinien mie kontaktu z brudem, plynami lub tluszczem. Nie naley ustawia na powierzchni touchpada lub na przyciskach cikich obiektów. Naley uwaa, aby nie zarysowa touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.Automatyczne wylczanie touchpadaWindows moe automatycznie wylczy touchpad komputera, gdy podlczona zostanie zewntrzna mysz USB. Wybierz opcj systemu Windows Panel sterowania > Sprzt i dwik > Mysz.572.Kliknij ELAN w górnej czci i kliknij okno opcji Wylcz po podlczeniu zewntrznej myszy USB.3.Klikinij OK, aby zakoczy konfiguracj.58Urzdzenia pamici masowejDziki urzdzeniom pamici masowej notebook moe odczytywa lub zapisywa dokumenty, obrazy i inne pliki w rónych urzdzeniach przechowywania danych.Napd optyczny (w wybranych modelach)Wkladanie dysku optycznego1. Przy wlczonym zasilaniu notebooka, nacinij przycisk wysuwania napdu, po czym nastpi czciowe wysunicie tacy.Delikatnie pocignij panel przedni i wysu tac calkowicie na zewntrz. Upewnij si, e nie ma adnych obiektów, które moglyby zosta zablokowane pod tac napdu.59Przytrzymaj dysk za krawdzie i ustaw dysk stron z nadrukiem skierowan do góry. Nacinij po obu stronach centralnej czci dysku, a dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidlowym zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawa nad dysk.4.Delikatnie pchnij tac napdu do wntrza. Po zatrzymaniu napdu, dysk jest gotowy do uycia.Slyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD s zjawiskiem normalnym przy duej prdkoci odczytu danych.60 Podrcznik uytkownika komputera ASUSWyjmowanie dysku optycznegoWysu tac i delikatnie pocignij za krawd dysku do góry, pod ktem, w celu wyjcia dysku z zaczepu gniazda.Wysuwanie awaryjnePrzycisk wysuwania awaryjnego znajduje si w otworze na napdzie optycznym i sluy do wysuwania tacy napdu optycznego, gdy nie dziala wysuwanie elektroniczne. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, e po upuszczeniu komputera bdzie on pierwszym lub jedynym komponentem, który ulegnie uszkodzeniu. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawc tego komputera. Przed zdjciem pokrywy dysku twardego naley odlczy wszystkie podlczone urzdzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zlcze zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd. ).64Odlczanie podstawowego dysku twardego 3, 5"12 13265Instalacja podstawowego dysku twardego 3, 5"66Odlczanie podstawowego dysku twardego 2, 5"67Instalacja podstawowego dysku twardego 2, 5"1 268Odlczanie dodatkowego dysku twardego 2, 5"69Instalacja dodatkowego dysku twardego 2, 5"70Pami operacyjnaDodatkowa pami zwiksza wydajno poprzez zmniejszenie czstotliwoci dostpu do dysku twardego. W celu uzyskania informacji dotyczcych modernizacji pamici w komputerze naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnoci i niezawodnoci moduly rozszerzenia naley kupowa u autoryzowanych sprzedawców tego komputera. BIOS automatycznie wykrywa wielko pamici w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-SelfTest [Autotest po wlczeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamici, nie jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania.OSTRZEENIE! Przed instalacj lub wyjmowaniem pamici naley odlczy wszystkie podlczone urzdzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zlcze zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd. ).Instalacja modulu pamici:Odlczanie modulu pamici:33(To jest jedynie przyklad. )71PolczeniaWbudowana sie nie moe by instalowana w póniejszym czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sie moe by zainstalowana jako karta rozszerze.Polczenie sieciowePodlcz kabel sieciowy, ze zlczami RJ-45 na kadym kocu, do portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do switcha. Przy szybkociach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel sieciowy naley stosowa skrtk kategorii 5 lub wyszej (nie w kategorii 3). Jeli planowane jest uruchomienie interfejsu z szybkoci 100/1000Mbps naley wykona polczenie z hubem 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). ] Zgodno jest wymagana dla produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.OSTRZEENIE: Uywanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych ni okrelone w tym podrczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, moe spowodowa naraenie na niebezpieczne promieniowanie.D-34Uwaga dotyczca produktów Macrovision CorporationProdukt ten zawiera technologi ochrony praw autorskich, wykorzystujc pewne rozwizania opatentowane w USA oraz podlegajce innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które s wlasnoci firmy Macrovision Corporation i innych prawnych wlacicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa chyba, e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja s zabronione.D-35Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)DanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPortugueseD-36SpanishSwedishD-37Etiqueta Ecológica da União EuropéiaEste Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa que este produto tem as seguintes características: 1. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS EEE PC 1201N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS EEE PC 1201N.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Asus Eee Keyboard Plus Mouse Set