Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell 11000 Series

Honeywell 11000 Series to zaawansowany system programowania, konserwacji i rozwiązywania problemów. System zawiera szereg narzędzi, takich jak skrypty, narzędzia wiersza poleceń, narzędzia wizualne i wbudowane narzędzia analityczne, które umożliwiają programistom tworzenie wydajnych i niezawodnych aplikacji. Wszystkie instrukcje krok po kroku i procedury są zawarte w instrukcji użytkownika Honeywell 11000 Series, która jest dostępna na stronie producenta. System oferuje również wsparcie techniczne, w tym instrukcje, wiedzę na temat sprzętu i oprogramowania oraz kontakt z zespołem wsparcia. System jest skalowalny, szybki i łatwy w użyciu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb programowania, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Ostatnia aktualizacja: Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell 11000 Series

Rozwiązywanie problemów

Jeśli telewizor wydaje się działać nieprawidłowo, najpierw zapoznaj się z poniższą listą potencjalnych problemów i rozwiązań. Można też zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów lub Najczęściej zadawane pytania w instrukcji elektronicznej e-Manual. Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy przejść na stronę „www. samsung. com” i kliknąć opcję Wsparcie lub skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung (szczegóły na tylnej stronie okładki tej instrukcji).

• Panel ekranu TFT LED składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii.

Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.

• Aby utrzymać telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Użyj funkcji Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna w menu telewizora ( > Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna).

Telewizor nie włącza się.

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego.

• Upewnij się, że gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne, a czujnik pilota na dole telewizora świeci w sposób ciągły na czerwono.

• Naciśnij przycisk w dolnej części telewizora, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota. Jeśli telewizor włączy się, przejdź do punktu „Pilot nie działa”.

Brak lub zniekształcenie obrazu/dźwięku z urządzenia zewnętrznego, wyświetlanykomunikat „Słaby sygnał lub brak sygnału” na ekranie telewizora lub nie można znaleźćkanału.

• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone oraz że wszystkie kable są całkowicie wsunięte.

• Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych. Jeśli to możliwe, przeprowadź próbę z nowymi kablami.

• Sprawdź, czy wybrano odpowiednie źródło sygnału wejściowego ( > Źródło).

• Przeprowadź autodiagnostykę telewizora, aby stwierdzić, czy przyczyną problemu jest telewizor czy urządzenie ( > Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka > Test obrazu lub Test dźwięku).

• Jeśli wyniki testu są prawidłowe, uruchom ponownie podłączone urządzenia przez odłączenie i ponowne podłączenie ich przewodów zasilających. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się ze schematem połączeń w instrukcji użytkownika podłączonego urządzenia.

• Jeśli nie korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, a telewizor odbiera sygnały z anteny lub gniazda kablowego, uruchom funkcję Automatyczne strojenie, aby wyszukać kanały ( > Ustawienia >

Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Automatyczne strojenie).

– Ekran Ustawienia automatycznego strojenia może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

– Jeśli korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

Polski

Nie działa moduł CI+.

• Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1. 4.

• Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z tym urządzeniem, należy odłączyć moduł i skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.

Pilot nie działa.

• Sprawdź, czy podczas naciskania przycisku zasilania na pilocie miga wskaźnik zasilania na dole telewizora.

Jeśli nie, wymień baterie w pilocie.

• Upewnij się, że baterie włożone są zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/–).

• Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1, 5-1, 8 m.

• Jeśli telewizor został dostarczony z pilotem Pilot Samsung Smart (Bluetooth), sparuj pilot z telewizorem.

Pilot dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie włącza/wyłącza telewizora ani niereguluje jego głośności.

• Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Ustawienia telewizora są kasowane po upływie 5 minut.

• Dla telewizora uruchomiono Tryb sklepowy. Zmień Tryb użytkowania w menu Ogólne na Tryb domowy (

> Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > Tryb użytkowania > Tryb domowy).

Przerywana łączność Wi-Fi

• Upewnij się, że telewizor jest podłączony do sieci ( > Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci).

• Upewnij się, że hasło Wi-Fi zostało wprowadzone prawidłowo.

• Sprawdź odległość pomiędzy telewizorem a modemem lub punktem dostępu. Odległość nie powinna przekraczać 15, 2 m.

• Ogranicz zakłócenia przez rezygnację z użytkowania urządzeń bezprzewodowych lub ich wyłączenie.

Sprawdź również, czy nie ma przeszkód między telewizorem a modemem lub punktem dostępu. (urządzenia elektryczne, telefony bezprzewodowe, ściany murowane/kominki itp. mogą ograniczać siłę sygnału Wi-Fi).

Struktura jednopoziomowa Struktura wielopoziomowa

Bezprzewodowy punkt dostępu

Regenerator sygnału sieci bezprzewodowej

Polski - 18

Problemy z aplikacjami wideo (Youtube itp. )

• Zmień adres DNS na 8. 8. Wybierz > Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci > Ustaw. IP > Ustaw.

DNS > Wprowadź ręcznie > Serwer DNS > wprowadź 8. 8 > OK.

• Zresetuj przez wybranie opcji > Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka >

Resetuj Smart Hub.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie wykonać następujące czynności:

• Diagnostyka telewizora

• Regulacja ustawień telewizora

• Przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora

• Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania układowego

Jak działa zdalna pomoc techniczna?

Z usługi zdalnej pomocy technicznej Samsung dla telewizora można łatwo skorzystać w następujący sposób:

1. Zadzwoń do punktu serwisowego firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.

2. Wyświetl menu w telewizorze, a następnie przejdź do menu Pomoc techn.. ( > Ustawienia > Pomoc techn. )

3. Wybierz opcję Zarządzanie zdalne, a następnie przeczytaj i zaakceptuj umowę serwisową. Po wyświetleniu ekranu kodu PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.

4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas zdalny dostęp do telewizora.

Czujnik Eco a jasność ekranu

Czujnik Eco powoduje automatyczne dostosowywanie jasności ekranu telewizora. Funkcja ta mierzy jasność otoczenia i optymalizuje jasność ekranu telewizora pod jej kątem. Dzięki temu zużycie energii przez telewizor zmniejsza się. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz > Ustawienia > Ogólne > Rozwiązanie Eco > Wykrywanie światła otoczenia.

• Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji Wykrywanie światła otoczenia.

• Czujnik Eco znajduje się w dolnej części telewizora. Czujnika nie należy niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.

Dbanie o telewizor

• Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.

• Obudowa i ekran telewizora mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.

• Nie należy rozpylać wody ani żadnej cieczy bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

• Aby wyczyścić ekran, należy wyłączyć telewizor, a następnie ostrożnie zetrzeć z panelu smugi i ślady palców szmatką z mikrofibry. Obudowę lub panel telewizora należy czyścić szmatką z mikrofibry zwilżoną niewielką ilością wody. Następnie należy usunąć wilgoć suchą szmatką. Podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt silnie na powierzchnię panelu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie należy używać łatwopalnych substancji (benzyny, rozpuszczalników itp. ) ani środków czyszczących. W przypadku ciężkich do usunięcia smug można spryskać szmatkę z mikrofibry niewielką ilością środka do czyszczenia ekranów, a następnie zetrzeć nią smugi.

Polski - 20

Konserwacja

OSTRZEŻENIE:

• Urządzenie musi być konserwowane i czyszczone wewnątrz wyłącznie

przez wykwalifikowany personel.

• Przed rozpoczynaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych bądź

dotyczących elementów wewnętrznych urządzenia zawsze odłączaj

urządzenie od sieci zasilającej.

Filtr powietrza: Sprawdzaj czystość filtra co najmniej raz w miesiącu lub

częściej, jeżeli urządzenie jest zainstalowane w zapylonym środowisku.

Brud w filtrze redukuje przepływ powietrza i efektywność urządzenia.

Zalecamy czyszczenie lub wymianę filtra przed rozpoczęciem sezonu

grzewczego. W celu wymontowania filtra należy go delikatnie

wyciągnąć zgodnie z kierunkiem strzałki.

Wymontowanie filtra przy wlocie powietrza z tyłu (Patrz rys. 55a).

Wymontowanie filtra przy wlocie powietrza od spodu (Patrz rys. 55b).

Odprowadzenie skroplin: Latem sprawdź, czy przewód

odprowadzenia skroplin nie jest zabrudzony przez nieczystości, które

mogłyby spowodować wylanie się skroplin z tacy.

Wymiennik ciepła: Na początek sezonu zimowego i letniego sprawdź,

czy w lamelach wymiennika ciepła nie znajdują się ciała obce, takie jak

kurz, puch itp. Zdejmij kratkę wylotu powietrza i oczyść wymiennik

ciepła, pamiętając aby nie uszkodzić lameli.

Silnik: Silnik nie wymaga smarowania.

Opróżnianie instalacji: Jeżeli zachodzi konieczność opróżnienie

instalacji, pamiętaj, iż pewna część wody zawsze pozostaje w

wymienniku, gdzie przy spadku temperatury poniżej 0°C, może ona

zamarznąć i uszkodzić wymiennik. W celu całkowitego opróżnienia

wymiennika należy otworzyć zawory i przedmuchać go przez 90 sekund

powietrzem pod ciśnieniem minimum 6 bar.

Zapobieganie zamarzaniu: Jeżeli w miejscu instalacji urządzenia

temperatura spada poniżej 0°C należy zastosować roztwór na bazie

glikolu, aby zabezpieczyć instalację przed uszkodzeniem wskutek

zamarznięcia.

Utylizacja

Na zakończenie okresu użytkowania urządzenie i jego elementy należy

zutylizować w odpowiednim ośrodku utylizacji odpadów.

88

42 DW

Konserwacja, Utylizacja i

Rozwiązywanie problemów

Klimakonwektor nie uruchamia się:

• Wyłączony jest główny wyłącznik zasilania; ustaw go na ON.

• Przepalony bezpiecznik; wymień go.

• Wybrana temperatura jest wyższa od temperatury pomieszczenia (lub

niższa w trybie ogrzewania).

Klimakonwektor nie działa z odpowiednią wydajnością:

• Brak swobodnej cyrkulacji powietrza wokół urządzenia.

• Cyrkulacja powietrza jest zakłócona przez zapchane filtry.

Filtr mogą być czyszczone tylko przez wykwalifikowany personel.

• Otwarte drzwi i/lub okna.

• Prędkość wentylatora ustawiona na „niską".

• Kratka wylotu powietrza z jednostki wewnętrznej nie jest skierowana

tak, aby zapewnić optymalną wentylację.

• Wybrana temperatura jest niewłaściwa.

• Niewystarczająca prędkość przepływu wody.

• Obecność powietrza w obiegu wody hydraulicznej.

Podczas włączania lub wyłączania klimakonwektora słychać cichy

świst:

• Jest to odgłos cyrkulacji wody. Jest to objaw normalny.

Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach:

• Nieprzyjemne zapachy mogą pochodzi z substancji osadzonych

na filtrze powietrza w urządzeniu. Wyłącz urządzenie i oczyść filtry

po uprzednim odłączeniu zasilania. Uruchom urządzenie w trybie

wentylacji (tylko praca wentylatora) i otwórz okna, aby wymieni

powietrze w pomieszczeniu.

Z urządzenia unosi się lekka mgiełka:

• Czasami, podczas pracy w trybie chłodzenia, z wylotu powietrza z

urządzenia unosi się lekka mgiełka. Jest to spowodowane zetknięciem

się chłodnego powietrza z powietrzem z pomieszczenia.

Wyzwolenie zabezpieczenia przeciążeniowego nagrzewnicy

elektrycznej:

• Może być spowodowane przez słaby przepływ powietrza, z powodu

zabrudzonego filtra.

• Może być także spowodowane przez uszkodzenia zasilania

klimakonwektora w czasie pracy nagrzewnicy.

• Po usunięciu jakąkolwiek przyczyn awarii, po sprawdzeniu i

wyczyszczenie filtra powietrza, zresetować zabezpieczenie

przeciążeniowe umieszczone pod pokrywą rys. 58a, przez naciśnięcie

przycisku na rys. 58b.

Uruchom ponownie klimakonwektor po skorygowaniu usterek.

Jeżeli powyższe działania nie powodują poprawy funkcjonowania

urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym Centrum Assistance.

FS720

System wykrywania

i sygnalizacji pożarów

Rozruch

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów

IP5

A6V10210416_h_pl_--

2014-03-26

Building Technologies

Control Products and Systems

Uwaga prawna

Dane techniczne oraz dostępność produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2008-2014 Copyright Siemens Switzerland Ltd

Przekazywanie, powielanie, rozpowszechnianie i/lub edytowanie niniejszego

dokumentu, a także wykorzystywanie jego treści oraz ujawnianie jej stronom

trzecim jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody wydawcy

dokumentu. Wobec osób/podmiotów naruszających powyższy zakaz firma

Siemens będzie dochodzić stosownych odszkodowań. Zastrzega się wszelkie

prawa wynikające z uzyskania patentu lub rejestracji wzoru użytkowego.

Wydane przez:

Siemens Switzerland Ltd.

Infrastructure & Cities Sector

Building Technologies Division

International Headquarters

Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug

Tel. +41 41 724-2424

www. siemens. com/buildingtechnologies

Wydanie: 2014-03-26

Nr dokumentu: A6V10210416_h_pl_--

2

Fire Safety

Spis treści

1

1. 1

1. 2

1. 3

1. 4

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

3

3. 1

Informacje o dokumencie............................................................................... 7

Dokumenty mające zastosowanie..................................................................... 9

Centrum pobierania.......................................................................................... 9

Terminy techniczne......................................................................................... 10

Historia zmian................................................................................................. 10

Bezpieczeństwo............................................................................................ 12

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.............................................................. 12

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące sposobu obsługi..................................... 13

Obowiązujące normy i dyrektywy.................................................................... 15

Informacje dotyczące wersji systemu.............................................................. 15

Montaż/instalowanie..................................................................................... 16

Instalowanie i sprawdzanie linii dozorowej...................................................... 16

3. 1. 1

3. 2

3. 2

4

4. 1

4. 2

4. 3

4. 4

4. 5

5

5. 1

5. 2

5. 3

5. 4

5. 5

5. 6

5. 7

6

6. 1

6. 2

6. 3

6. 4

6. 5

6. 6

6. 7

6. 8

6. 9

6. 10

Instalowanie urządzeń z numerami seryjnymi................................... 16

Instalowanie urządzeń zgodnie z kolejnością okablowania............... 3

Sprawdzanie linii dozorowej............................................................. 16

Montaż oraz instalowanie „Stacji”.................................................................... 17

Przegląd informacji o rozruchu.................................................................... 18

Warianty rozruchu.......................................................................................... 18

Definicje pojęć................................................................................................ 19

Standardowa brama (gateway)....................................................................... 20

Skrócona instrukcja obsługi „Stacji”................................................................. 20

Licencja.......................................................................................................... 20

Nawiązywanie połączenia oraz komunikowanie się ze „Stacją”................ 21

Podłączanie komputera do stacji..................................................................... 21

Odłączenie komputera PC od „Stacji”.............................................................. 21

Wczytywanie danych do „Stacji”...................................................................... 22

Inicjalizowanie „Stacji”.................................................................................... 22

Wczytywanie konfiguracji z komputera do „Stacji”........................................... 24

Wczytywanie konfiguracji ze „Stacji” do komputera......................................... 25

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji „Stacji”............................................... 26

Podstawowe etapy rozruchu........................................................................ 28

Przygotowanie „Stacji” do rozruchu................................................................. 28

Przygotowanie „Stacji” do rozruchu – bez instalowania BDV........................... 29

Automatyczne konfigurowanie „Stacji”............................................................. 29

Automatyczne konfigurowanie linii dozorowej.................................................. 30

Wczytywanie automatycznie utworzonej konfiguracji do komputera PC........... 30

Dostosowywanie konfiguracji.......................................................................... 31

Włączanie linii dozorowej................................................................................ 31

Wyłączanie linii dozorowej.............................................................................. 31

Ponowne uruchamianie linii dozorowej............................................................ 32

Wyłączanie „Strefy”......................................................................................... 32

6. 11

6. 12

6. 13

6. 14

6. 15

6. 16

6. 17

6. 18

6. 19

6. 20

7

7. 1

7. 2

7. 3

8

9

10

11

12

12. 1

12. 2

13

13. 1

Włączanie „Strefy”.......................................................................................... 32

Wczytywanie urządzeń linii dozorowej............................................................ 32

Odłączanie urządzenia................................................................................... 33

Usuwanie urządzenia przy użyciu konsoli obsługowej..................................... 33

Usuwanie elementów...................................................................................... 33

Włączanie trybu testowego............................................................................. 34

Przełączanie w normalny tryb pracy................................................................ 34

Usuwanie błędów lokalizacji............................................................................ 35

Sprawdzanie funkcji „Obiektu”........................................................................ 35

Prace końcowe............................................................................................... 35

A - Rozruch „Stacji” autonomicznej bez użycia komputera PC................. 37

konfigurowanie zasilacza................................................................................ 38

Wpisywanie tekstów użytkownika przy użyciu konsoli obsługowej................... 38

Ustawianie parametrów detekcyjnych czujek.................................................. 39

B1 - Rozruch „Stacji” autonomicznej przy użyciu komputera PC, bez

konfiguracji wstępnej................................................................................... 40

B2 - Rozruch „Stacji” autonomicznej przy użyciu komputera PC, z

konfiguracją wstępną................................................................................... 41

C – Rozruch „Stacji” pracujących w sieci................................................... 42

Dodawanie „Stacji” do istniejącego „Obiektu”........................................... 43

Łączenie dwóch „Obiektów”........................................................................ 44

Dodawanie „Obiektu” B do „Obiektu” A........................................................... 45

Fizyczne łączenie „Obiektów”......................................................................... 47

Zmienianie oraz rozszerzanie linii dozorowej FDnet/C-NET....................... 48

Rozszerzanie linii dozorowej w celu dodania urządzeń................................... 48

13. 1 Montaż oraz podłączanie nowych urządzeń..................................... 2 Konfigurowanie nowego urządzenia................................................. 49

Wymienianie urządzenia stacjonarnego na urządzenie tego samego typu....... 49

Trwałe usuwanie urządzeń stacjonarnych....................................................... 50

Usuwanie lub wymienianie urządzeń niestacjonarnych................................... 50

13. 4. 1 Gniazdo z zestykiem pętli................................................................ 1 Tymczasowe usuwanie pojedynczego urządzenia niestacjonarnego 50

13. 2 Wymienianie urządzenia niestacjonarnego na urządzenie tego

samego typu.................................................................................... 51

13. 3 Wymienianie urządzenia niestacjonarnego na urządzenie innego typu52

13. 2 Gniazdo bez zestyku pętli................................................................ 52

13. 2. 1 Tymczasowe usuwanie pojedynczego urządzenia niestacjonarnego 52

13. 53

13. 3 Wymienianie urządzenia niestacjonarnego na urządzenie innego typu53

13. 3

13. 4

Tymczasowe usuwanie kilku urządzeń niestacjonarnych.................. 54

Trwałe usuwanie urządzeń niestacjonarnych................................... 55

13. 2

13. 4

13. 5

Wymienianie ręcznych przycisków alarmowych tego samego typu.................. 56

13. 5. 1 Włączanie trybu wymieniania........................................................... 3

Wyłączanie tryb wymieniania........................................................... 57

Sprawdzanie ręcznego przycisku alarmowego................................. 57

13. 6

13. 7

14

14. 1

14. 2

14. 3

15

15. 1

15. 2

15. 3

15. 4

15. 5

16

17

18

18. 1

18. 2

19

19. 1

19. 2

Przekształcanie dwóch linii w pętlę................................................................. 57

Podłączanie linii do pętli.................................................................................. 58

Rozruch przełącznika Ethernet (MM) FN2008-A1........................................ 59

Instalowanie programu Primary Setup Tool..................................................... 60

Przypisywanie adresu IP................................................................................. 60

Konfigurowanie przełącznika Ethernet FN2008-A1 przy użyciu przeglądarki

internetowej.................................................................................................... 61

Rozruch modułu bezpieczeństwa (firewall) FN2009-A1.............................. 62

Instalowanie programu Security Configuration Tool......................................... 63

Wybór typu oraz wpisywanie adresu MAC...................................................... 63

Wprowadzanie ustawień sieciowych............................................................... 64

Definiowanie usług IP..................................................................................... 67

Tworzenie reguł zapory firewall....................................................................... 68

Rozruch modułu urządzeń peryferyjnych (strażackiego) FCI2001-D1....... 70

Rozruch karty wejść/wyjść (zdalna transmisja) FCI2007-A1 oraz karty

wejść/wyjść (sygnalizator akustyczny/monitorowane) FCI2009-A1).......... 71

Testowanie czujek........................................................................................ 72

Pobudzanie czujek......................................................................................... 72

Sprawdzanie rejestrowania pobudzeń testowych............................................ 72

Aktualizowanie oprogramowania układowego „Stacji”.............................. 73

Przygotowanie oraz bezpieczeństwo.............................................................. 73

Aktualizowanie oprogramowania układowego procesora głównego oraz

dodatkowych procesorów - podstawowe informacje........................................ 74

19. 1 Stacja autonomiczna oraz stacja SAFEDLINK.................................. 2

19. 3

Ruter oraz stacje Ethernet................................................................ 75

Jednoczesne aktualizowanie kilku „Stacji”........................................ 76

19. 3

Aktualizowanie tylko oprogramowania układowego dodatkowych procesorów -

podstawowe informacje.................................................................................. 3. 77

19. 2

Ruter oraz stacje Ethernet................................................................ 77

Aktualizowanie tylko danych BDV................................................................... 78

19. 2 Ruter oraz stacje Ethernet................................................................ 78

Konwertowanie konfiguracji............................................................................ 79

Ustawienia zapory systemu Windows............................................................. 79

dodatkowych procesorów............................................................................... 79

19. 7. 1 Konsola obsługowa i płyta główna FCM2004.................................... 80

19. 2 Konsola obsługowa i płyta główna FCM2007.................................... 82

Aktualizowanie oprogramowania układowego dodatkowych procesorów......... 86

Sprawdzanie wersji oprogramowania układowego dodatkowych procesorów.. 87

Tworzenie raportu diagnostycznego................................................................ 88

Aktualizowanie oprogramowania układowego urządzeń peryferyjnych.... 90

Aktualizowanie oprogramowania układowego adaptera MCL-USB FDUZ22x.. 90

Aktualizowanie oprogramowania układowego panela informacyjnego

strefowego FT2010......................................................................................... 91

19. 4

19. 5

19. 6

19. 7

19. 8

19. 9

19. 10

20

20. 1

20. 2

Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell 11000 Series

Bezpośredni link do pobrania Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell 11000 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Honeywell 11000 Series