Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Fujitsu Mab3045fc Series

Fujitsu Mab3045fc Series to wydajna i łatwa w użyciu seria przenośnych urządzeń skanujących. Została zaprojektowana z myślą o wygodzie i wydajności użytkownika. Urządzenia są lekkie, dzięki czemu można je łatwo przenosić i korzystać z nich wszędzie tam, gdzie jest potrzebna wydajność. Zaawansowane funkcje skanera pozwalają użytkownikom na szybkie i dokładne skanowanie dokumentów i obrazów. Aby uzyskać jak najlepszy wynik, należy przestrzegać następujących zasad przy korzystaniu z Fujitsu Mab3045fc Series: upewnij się, że dokumenty są wyraźnie widoczne i nie zasłonięte, zachowaj odpowiedni dystans między urządzeniem a dokumentem, wybierz odpowiedni tryb skanowania i reguluj jasność i kontrast obrazu. Kiedy użytkownik przestrzega tych wskazówek, może uzyskać najlepsze wyniki dzięki Fujitsu Mab3045fc Series.

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Fujitsu Mab3045fc Series

Kamizelka odblaskowa – ostrzegawcza – to uniwersalna część odzieżywysokiej widoczności. Jest bardzo ważnym elementem ochrony osobistej, dziękiktórej możemy być widoczni nawet w najniebezpieczniejszych sytuacjach i niesprzyjających warunkach pogodowych. Osoba wyposażona w elementy odblaskowejest widoczna z dużej odległości, nawet kilkuset metrów. Używanie kamizelki odblaskowej zdecydowanie poprawiabezpieczeństwo, jednak nie zawsze jest obowiązkowe. Kiedy kamizelka odblaskowa jest obowiązkowa?

Jaka kamizelka odblaskowana placu budowy

Na placach budowy obowiązująkamizelki odblaskowe, które spełniają normę EN 471 klasy 2 lub 3. W normie tejznajdują się wytyczne, dotyczące minimalnej ilości materiału fluorescencyjnegooraz pasów odblaskowych. Najczęściej na placach budowy stosuje się odzieżwysokiej jakości: pomarańczową dla szeregowych pracowników, żółtą dlanadzoru. Nie jest to jednak przepis, a zalecenie, które może zostać wpisane w planie BIOZ. Dobrą praktyką jest również zamieszczenie na kamizelce logofirmy, co jest szczególnie przydatne, gdy na placu budowy pracuje kilka ekipbudowlanych. Pamiętajmy, że silnie zabrudzona, uszkodzona lub ze spranymipasami odblaskowymi kamizelka nie będzie spełniała swojej funkcji. 

Kamizelki odblaskowe w samochodzie

Wielu kierowców zastanawiasię, czy i gdzie są wymagane kamizelki odblaskowe w samochodzie. Więctak: zgodnie z polskimi przepisami nie mamy obowiązku posiadania kamizelki (atakże apteczki, obowiązkowy jest tylko trójkątostrzegawczy i gaśnica) w aucie. Natomiast podróżującjuż po np. Austrii, Belgii, Bułgarii,Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowacji,Słowenii, Węgrzech oraz Włoszech musimy mieć w samochodzie kamizelkęostrzegawczą zgodną z normami Unii Europejskiej – oznaczenie EN 471. Ostrzegawczyubiór należy nie tylko mieć, lecz także zakładać w ściśle określonychsytuacjach, m. in. w Australii na autostradach i drogach szybkiego ruchu za każdymrazem, gdy opuszczamy auto, np. na pasie awaryjnym (z wyjątkiem parkingów). Nainnych drogach przepis obowiązuje, gdy kierowca wystawia trójkąt ostrzegawczylub gdy opuszcza auto w warunkach słabej widoczności. W niektórych krajach jestwymóg wożenia kamizelki w kabinie, zabronione jest przewożenie w bagażniku.Podczas wyjazdu za granicę sprawdźmy również, czy przepisy regulują, ilekamizelek powinno być samochodzie – może się zdarzyć, że w aucie będą musiałyznaleźć się również odblaski dla wszystkich pasażerów. Jednak kamizelkę odblaskowązawsze warto wozić w samochodzie, nawet jeśli poruszamy się wyłącznie popolskich drogach. Przyda się przede wszystkim podczas przymusowego postojunocą, szczególnie w nieoświetlonych miejscach, np. podczas przymusowego postojuna poboczu wynikającego z awarii auta czy podczas kolizji. Na rynku dostępne są kamizelki w różnych rozmiarach, warto więc w nie wyposażyć całą rodzinę.

 • 07. 01. 2019

 • analizy

W czerwcu 2018 r. na stronie internetowej UODO pojawiły się wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego, przy czym Urząd ogłosił jednocześnie możliwość składania do dokumentu uwag w ramach konsultacji. Sama inicjatywa jest niezwykle cenna, ponieważ prowadzenie monitoringu w kontekście nowych regulacji prawnych wzbudza wiele wątpliwości. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych kwestii z czerwcowych wskazówek.

Kamery monitoringu wizyjnego towarzyszą nam na co dzień w bardzo szerokim zakresie, pomagając chronić własność materialną czy intelektualną, jednak nie mogą one przy tym naruszać prywatności nagrywanych osób. Zwłaszcza iż nowe technologie i towarzyszące im rozwiązania sprawiają, że osoba nagrana nie zawsze jest tego nagrywania świadoma.

W związku z tym, że brakuje obecnie konkretnych regulacji dotyczących monitoringu, oraz dotyczy on różnych obszarów, należy stosować się do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych jak i szczególnych przepisów sektorowych, w zależności od tego jakiego procesu dotyczy monitoring wizyjny.

W związku z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, modyfikacji w tym zakresie ulegają przepisy Kodeksu pracy, wskazując, że monitoring dotyczący pracowników może mieć miejsce tylko i wyłącznie w ramach: kontroli produkcji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony mienia. Dodatkowo obszar monitorowany nie może obejmować: szatni, stołówek oraz toalet. W sytuacji kiedy administrator monitoruje obszar dozwolony, powinien mieć na uwadze poszanowanie praw i wolności osób fizycznych, co wielokrotnie zostało podkreślone w RODO, ale wynika także z Konstytucji RP czy przepisów sektorowych.

Mając zamiar stosowania monitoringu wizyjnego w organizacji, niezbędne jest wykonanie analizy ryzyka jeszcze przed jego zastosowaniem. Wynik analizy wykaże, czy rzeczywiście użycie kamer dozoru wizyjnego jest niezbędne i konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienia bezpieczeństwa. Warte rozważenia są inne środki zabezpieczające np. zatrudnienie firmy zapewniającej ochronę. Jeśli wynik analizy nie będzie wskazywał ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych lub będzie ono niskie, to prawną podstawę przetwarzania danych może stanowić dla administratora prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), natomiast nie może mieć ona zastosowania do administratorów, będących podmiotami publicznymi.

Jeśli prowadzenie monitoringu okaże się niezbędne, lub organizacja jest zobligowana do jego stosowania przepisami prawa, należy go używać w taki sposób, aby nie naruszał praw i wolności osób, których dane będą rejestrowane.

Administrator danych podejmując decyzję o stosowaniu monitoringu zobowiązany jest do:

 • zdefiniowania celów przetwarzania i zapewnienia minimalizacji danych;
 • spełnienia obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych;
 • zapewnienia realizacji przysługujących praw podmiotom danych;
 • przechowywania danych nie dłużej niż jest to konieczne (retencja nagrań z monitoringu pracowników wynosi maksymalnie 3 miesiące, co warunkują przepisy Kodeksu pracy, Prawa oświatowego i ustawy o samorządzie gminnym), z wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie służy do celów dowodowych w postępowaniu;
 • oraz zastosowania odpowiednich, adekwatnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 • Należy zwrócić uwagę, że jeśli nagrania mogą odtwarzać obraz klatka po klatce, by rozpoznać osobę której dane są przetwarzane przy jednoczesnym użyciu odpowiednich metod technicznych, dokonujących automatycznej analizy obrazu, to może dochodzić do przetwarzania szczególnych kategorii danych.

  Zastosowanie monitoringu w firmach, może powodować pokusę użycia ukrytych kamer w celu np. eliminacji kradzieży, niszczenia mienia, weryfikacji podejrzeń co do pracowników. Takie działania są nielegalne, a wyjątek legalności ich stosowania przewidziany jest jedynie dla odpowiednich służb.

  Autor

  Katarzyna Marcisz

  Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywała w Ministerstwie Cyfryzacji, jako wsparcie Departamentu Zarządzania Danymi przy konsultacjach społecznych ustawy o ochronie danych osobowych. Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji) i wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klienta biznesowego.

  Oddajemy w Państwa ręce I tom Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie Zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego systemu informatycznego, jak również wpływu decyzji inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania.

  Przygotowując Rekomendacje, postawiliśmy sobie jako cel, aby dokument służył Państwu na co dzień, a nie był tylko kolejną pozycją w podręcznej biblioteczce. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy znakomitych ekspertów - przedstawicieli branży informatycznej w ramach grupy roboczej ds. systemów informatycznych. Dziękuję wszystkim reprezentantom zrzeszeń branżowych, którzy aktywnie włączyli się w prace nad rekomendacjami: z Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska.

  Mając na celu jak najszybsze podzielenie się z Państwem wypracowanymi materiałami, postanowiliśmy o sekwencyjnym publikowaniu kolejnych tomów Rekomendacji w miarę ich powstawania. Począwszy od tomu II materiały wchodzące w ich skład będą poddawane konsultacjom publicznym. I w tym zakresie będziemy liczyć na Państwa konstruktywne uwagi, które pozwolą na wypracowanie dokumentów stanowiących istotną, praktyczną pomoc w przygotowaniu postępowań.

  Należy podkreślić, że zarówno ten, jak i kolejne tomy Rekomendacji, są przygotowywane z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., zachowają zatem swoją aktualność po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

  Chcielibyśmy, aby te i kolejne sformułowane we współpracy z branżami rekomendacje stały się inspiracją dla uczestników rynku do poszukiwania odpowiedniego trybu, a także do przeprowadzania analiz uwzględniających szereg zmiennych, które decydują o ostatecznym kształcie zamówienia.

  Hubert Nowak
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

  Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Fujitsu Mab3045fc Series

  Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Fujitsu Mab3045fc Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Fujitsu Mab3045fc Series