Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik D Link Dsn 2100 Xstack Storage

Rodzina produktów D-Link DSN-2100 XStack Storage to wysokiej jakości rozwiązanie przeznaczone do przechowywania danych. Urządzenia te oferują szybki dostęp do danych, wysoką wydajność i łatwość konfiguracji, a także wsparcie dla różnych protokołów sieciowych. D-Link DSN-2100 XStack Storage zapewnia funkcje zabezpieczające dane, takie jak kopie zapasowe, szyfrowanie danych i wiele innych. Urządzenie jest również wyposażone w podręcznik, który pozwala użytkownikowi łatwo skonfigurować i zarządzać urządzeniem. Podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i naprawy systemu. Urządzenie dostarcza również informacji o specyfikacji, aby użytkownik mógł zapoznać się z nimi przed zakupem.

Ostatnia aktualizacja: Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik D Link Dsn 2100 Xstack Storage

Oniższa lista zawiera wszystkie poradniki, które są lub będą dostępne na stronie internetowej ECHA. Poradniki zostały opracowane przy udziale wielu zainteresowanych stron (przedstawicieli przemysłu, państw członkowskich i organizacji pozarządowych) w ramach projektów zarządzanych przez Komisję. Celem poradników jest ułatwienie wdrożenia systemu REACH poprzez opisanie dobrej praktyki dotyczącej sposobu wypełnienia zobowiązań.

Niektóre z tych dokumentów zostały lub zostaną przetłumaczone na języki urzędowe UE. Możesz przejść do tłumaczenia z tej strony: użyj menu język w prawym górnym rogu strony.

Nazwa referencyjna:
IR&CSA Guidance
Opis:
Poradnik opisuje wynikające z rozporządzenia REACH wymogi w zakresie informacji dotyczących właściwości substancji, poziomu narażenia, stosowania i środków kontroli ryzyka, w kontekście oceny bezpieczeństwa chemicznego.
Więcej informacji
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat wyrobów
Opis:
Ten dokument pomaga producentom i importerom wyrobów ustalić, czy mają oni obowiązki w ramach systemu REACH, a w szczególności jakie mają obowiązki związane z rejestracją i powiadamianiem, zgodnie z art. 7, oraz w związku z komunikacją w ramach łańcucha dostaw wyrobu, zgodnie z art. 33.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (19/10/2017)
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik dotyczący kart charakterystyki
Niniejszy poradnik udostępnia informacje dotyczące kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu kart charakterystyki, szczegółowe informacje na temat wymagań odnoszących się do informacji zamieszczanych w poszczególnych działach kart charakterystyki – zwłaszcza szczegółowo opisując zmiany wynikające z różnych wersji załącznika II do rozporządzenia REACH oraz określając okresy przejściowe do wprowadzenia tych zmian. Poradnik udostępnia również ogólne informacje, w stosunku do których substancji i mieszanin należy przedstawić karty charakterystyki oraz określa podmioty które mają je przedstawić.
 
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (07/04/2021)
pobierz cały dokument w formacie PDF
Więcej
Poradnik na temat badań PPORD
W tym dokumencie opisano specjalne przepisy w ramach systemu REACH w odniesieniu do substancji wyprodukowanych, zaimportowanych lub używanych podczas badań naukowych i badawczo-rozwojowych zorientowanych na produkty i procesy (PPORD).
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 28/11/2017)
Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF (21/11/2017)
Więcej
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat identyfikacji SVHC
Opis:
W tym dokumencie opisano, jak władze (właściwe organy państw członkowskich lub Agencja) mogą przygotować dossier zgodne z załącznikiem XV w celu zidentyfikowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. 
pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] (12/02/2014)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Nazwa referencyjna:
Wytyczne dotyczące załącznika V
Opis:
Niniejszy dokument opisuje przypadki zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia REACH.
pobierz cały dokument w formacie PDF (28/11/2012)
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat polimerów
Opis:
W tym dokumencie są opisane przepisy specjalne dotyczące polimerów i monomerów w ramach systemu REACH. eu/documents/10162/2324906/polymers_pl. pdf/d5dc911c-876d-4292-9fb0-c911afaf8b33" target="_blank">pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 04/06/2012)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat udostępniania danych
W tym dokumencie można znaleźć opis mechanizmów udostępniania danych w odniesieniu do substancji wprowadzanych i niewprowadzonych w ramach systemu REACH. Zawiera on opis sposobów komunikacji w ramach forum SIEF i wytyczne na temat podziału kosztów. Zostały w nim również opisane problemy związane z poufnymi informacjami biznesowymi i prawem o konkurencji w kontekście udostępniania danych. eu/documents/10162/2324906/guidance_on_data_sharing_pl. pdf/dcf4875f-35fe-4b5a-af9b-4ff0aa0bcc00? t=1499167076281" target="_blank">pobierz cały dokument w formacie PDF (04/07/2017)
This document is currently being translated. In order to use the most up-to-date version, please consult the english translation for the time being.
Więcej
Poradnik na temat wniosku o udzielenie zezwolenia
W tym dokumencie opisano sposób przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia oraz zawarto wskazówki na temat analizy rozwiązań alternatywnych i planu zastępowania. Można w nim również znaleźć informacje, jak strony trzecie mogą przygotowywać i przekazywać informacje o rozwiązaniach alternatywnych. eu/documents/10162/2324906/authorisation_application_pl. pdf/b94247ae-be4c-47f7-8d54-7dea766327c0? t=1629089716122" target="_blank">pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 01/2021)
Więcej
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat analizy społeczno-gospodarczej – udzielanie zezwoleń
Opis:
Ten dokument stanowi pomoc dla składających wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczącego sporządzenia analizy społeczno-ekonomicznej. eu/documents/10162/2324906/sea_authorisation_pl. pdf/94254cfe-7571-4ae6-b95d-590bb531fddc" target="_blank">pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 09/12/2011)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat informacji o zagrożeniach
Opis:
Niniejszy poradnik jest przeznaczony do przekazywania informacji o zagrożeniach substancjami chemicznymi, w szczególności w kontekście rozporządzenia REACH, głównie przez właściwe organy państw członkowskich. eu/documents/10162/2324906/risk_communications_en. pdf/8c0cbe98-bdae-476a-8c6c-1821f71aff9d" target="_blank">pobierz cały dokument w formacie PDF [en] (12/2010)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych
Niniejszy dokument opisuje warunki, na jakich podmioty zajmujące się odzyskiem substancji z odpadów mogą korzystać z wyłączenia określonego w art. d) rozporządzenia REACH, i zawiera omówienie obowiązku udostępniania informacji w łańcuchu dostaw, o którym mowa w tytule IV rozporządzenia REACH.
pobierz cały dokument w formacie PDF (06/2010)
Więcej
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat załącznika XV w odniesieniu do ograniczeń
Opis:
W tym dokumencie opisano, jak władze (właściwe organy państw członkowskich lub Agencja na żądanie Komisji) mogą przygotować dossier zgodne z załącznikiem XV w celu zaproponowania ograniczeń w ramach systemu REACH. 
pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] (06/2007)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Lees verder
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat analizy społeczno-ekonomicznej - ograniczenia
Opis:
Ten dokument stanowi pomoc dla właściwych władz w państwach członkowskich oraz Agencji (na wniosek Komisji) przy sporządzaniu i wykorzystywaniu analiz społeczno-ekonomicznych przy tworzeniu dossier zgodnego z załącznikiem XV w odniesieniu do ograniczeń. Ponadto poradnik stanowi pomoc przy sporządzaniu analiz społeczno-ekonomicznych lub dostarczaniu informacji w celu ich przygotowania.. eu/documents/10162/2324906/sea_restrictions_en. pdf/2d7c8e06-b5dd-40fc-b646-3467b5082a9d" target="_blank">pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] ( Aktualizowane 05/2008)
Dodatek: Kalkulacja kosztów przestrzegania przepisów. [EN]
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Dane techniczne produktów Intel®

Ta wersja używanej przeglądarki nie jest zalecana do tej strony internetowej.
Uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji, klikając jedno z poniższych łączy.

 • Safari
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Przykłady wyszukiwania

 • Nasz katalog procesorów, chipsetów, zestawów, dysków SSD, produktów serwerowych i innych można przeszukiwać na kilka sposobów.

  Nazwa marki:Core i7

  Numer produktu:i7-12700KF

  Kod zamówienia:CM8071504553829

  Kod SPEC:SRL4P

  Nazwa kodowa:Alder Lake

  Produkty do sieci EthernetPamięć operacyjna i masowaProdukty Intel® Killer™ Wi-FiProdukty Intel® Wireless-ACStarsze produkty bezprzewodowe Intel®Rodzina dedykowanych układów graficznych Intel® Iris® XᵉRodzina układów graficznych Intel® Iris® XᵉRodzina układów graficznych Intel® Iris® PlusRodzina układów graficznych Intel® Iris® ProRodzina układów graficznych Intel® Iris®Rodzina układów graficznych UHD Intel®Rodzina układów graficznych HD Intel®Rodzina dedykowanych układów graficznych Intel® Arc™Elementy komputerów Intel® NUCZestawy laptopów Intel® NUCKomputery Intel® Compute StickKarty Intel® Compute CardIntel® Data Center SystemsKarty sieciowe z serii 800 (do 100 GbE)Kontrolery z serii 800 (do 100 GbE)Karty sieciowe z serii 700 (do 40 GbE)Kontrolery z serii 700 (do 40 GbE)Karty sieciowe z serii 500 (do 10 GbE)Kontrolery z serii 500 (do 10 GbE)Karty sieciowe Gigabit Ethernet (do 2, 5 GbE)Kontrolery Gigabit Ethernet (maks. 2, 5 GbE)Połączenia Ethernet (do 100 GbE)Kontrolery z wieloma hostami (do 100 GbE)Starsze produkty EthernetDyski SSD do centrów przetwarzania danychPamięć trwała Intel® Optane™Procesory Intel® Xeon Phi™Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGAFPGA Intel® Stratix® 10 i SoCFPGA Intel® Arria® 10 i SoCUkłady Intel® MAX® 10 FPGAZestawy dla deweloperów Intel® FPGANarzędzia do projektowania układów Intel® FPGAUrządzenia konfiguracyjne Intel® FPGAChipsety do komputerów stacjonarnychChipsety do urządzeń przenośnych

  Wyszukiwanie zaawansowane

  Filtruj procesory, dyski Solid State Drive oraz produkty serwerowe i RAID, wybierając funkcje i dane techniczne


  Czekamy na Twoją opinię

  Chcemy, aby zestaw narzędzi ARK był dla Ciebie przydatny. Wprowadź tutaj swoje komentarze, pytania i sugestie. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz odpowiedź.

  Komentarze zostały wysłane. Dziękujemy za przesłany komentarz.

  Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Ani Twoje dane, ani adres e-mail nie zostały dodane do żadnej listy dystrybucyjnej, co oznacza, że z firmy Intel Corporation nie otrzymasz żadnych niezamówionych wiadomości. Klikając przycisk „Prześlij”, potwierdzasz akceptację Warunków użytkowania i zrozumienie Zasad poufności danych firmy Intel.

  Szanowni Państwo,

  od marca nie będziemy już zamieszczać propozycji zdalnych lekcji.
  Nauczycieli, którzy wspierali się materiałami znajdującymi się na tej stronie, zachęcamy do korzystania z treści publikowanych na stronie epodręczniki. pl, scholaris. pl czy lekcjewsieci. pl, a także na innych portalach, z których korzystaliśmy przy tworzeniu zdalnych lekcji. Dodatkowo przypominamy, że uruchomiliśmy techniczną infolinię dla nauczycieli.

  Poradniki

  Materiały dydaktyczne do nauki zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej

  zobacz wszystkie
  {"register":{"columns":[]}}

  Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik D Link Dsn 2100 Xstack Storage

  Bezpośredni link do pobrania Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik D Link Dsn 2100 Xstack Storage

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik D Link Dsn 2100 Xstack Storage