Rozwiązywanie problemów Bosch 0608841246

Rozwiązywanie problemów Bosch 0608841246 może być czasami trudne, ale istnieje wiele różnych sposobów na ich rozwiązanie. Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć zasadnicze koncepcje i funkcje danego produktu. Następnie należy określić rodzaj problemu i sprawdzić, czy można go rozwiązać samodzielnie, czy też wymaga to wizyty w serwisie technicznym. W przypadku niektórych bardziej skomplikowanych problemów, może być konieczne skorzystanie z usług serwisowych lub wykupienie dodatkowego wsparcia. Jeśli wszystkie inne opcje zostaną wyczerpane, można zwrócić się do firmy Bosch o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Bosch 0608841246

Jeśli występują problemy z dźwiękiem, poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. Porady są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania większości problemów z dźwiękiem.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie jest w stanie rozwiązać problemu z dźwiękiem, spróbuj skorzystać z wymienionych możliwych rozwiązań:

Jeśli dostępnych jest wiele urządzeń wyjściowych audio, sprawdź, czy jest wybrane właściwe. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz ikonę Głośniki na pasku zadań.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Głośniki , być może znajduje się ona w obszarze przepełnienia. Wybierz pozycję Pokaż ukryte ikony , aby tam sprawdzić. 

 2. Następnie wybierz strzałkę , aby otworzyć listę urządzeń audio podłączonych do komputera.

  Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez preferowane urządzenie audio, na przykład głośnik lub słuchawki.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnej porady.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem może rozwiązać problem z dźwiękiem automatycznie.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów:

Przejdź do pozycji Wyszukaj na pasku zadań, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, po czym kontynuuj pracę w programie rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można także uruchomić z poziomu Ustawień dźwięku:

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk > Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem , a następnie wybierz pozycję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe.

Jeśli skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomogło, przejdź do kolejnej porady.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli jest wyświetlany stan „Wszystko jest aktualne”, przejdź do kolejnej wskazówki poniżej.

Jeśli jest wyświetlany stan „Aktualizacje są dostępne”, wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej porady.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych kabli. Upewnij się, że są podłączone wszystkie kable.

Jeśli jest kilka gniazd 5 mm, do których można podłączać kable (szczególnie w przypadku systemów dźwięku przestrzennego), upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do właściwych gniazd.

Jeśli nie jest oczywiste, który przewód powinien zostać podłączony do którego gniazda, skontaktuj się z producentem sprzętu lub sprawdź po kolei najbardziej naturalne połączenia.

Uwaga: Niektóre systemy używają zielonego gniazda do podłączenia wyjścia i różowego gniazda do podłączenia mikrofonu, a inne mają oznaczenia "słuchawki" lub "mikrofon".

Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

Upewnij się, że wyciszanie jest nie jest włączone, a następnie spróbuj zwiększyć głośność wszystkich regulatorów głośności.

Uwaga: Niektóre głośniki i aplikacje mają własne regulatory głośności. Koniecznie sprawdź je wszystkie.

Spróbuj podłączyć głośnik i słuchawki do innego portu USB.

Możliwe, że głośniki nie będą działać po podłączeniu słuchawek. Odłącz słuchawki i sprawdź, czy to pomoże.

Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami przedstawiającymi dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

Upewnij się, że urządzenia audio nie są wyciszone i nie zostały wyłączone.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz mikser głośności.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Upewnij się, że żaden regulator nie jest wyciszony. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, zobaczysz znak „x” obok regulatora głośności . Aby wyłączyć wyciszenie wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz regulację głośności i dostosuj ją do żądanego poziomu głośności. 

Wybierz ikonę Wyłącz wyciszenie głośników  .

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Więcej ustawień dźwięku i wybierz kartę Odtwarzanie (wyjście) lub Nagrywanie (wejście). net/pl-pl/media/62855780-a6b0-4941-84fc-60f7a064372b. png" alt="Uzyskaj dostęp do właściwości urządzenia wyjściowego dźwięku w ustawieniach dźwięku systemu Windows 11. " loading="lazy"/>

Wybierz urządzenie, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Obok pozycji Użycie urządzenia sprawdź, czy dla urządzeń wyjściowych i wejściowych wybrano z listy pozycję Użyj tego urządzenia (włącz) . net/pl-pl/media/b9076179-4ee9-422c-a3a8-3b4c08d6fca7. png" alt="Włącz urządzenie audio we właściwościach głośników w systemie Windows 11. " loading="lazy"/>

Problemy ze sprzętem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki lub nieprawidłowe ich działanie. Upewnij się, że sterownik audio jest aktualny i w razie potrzeby zaktualizuj go. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik audio (zostanie on automatycznie ponownie zainstalowany). Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Jeśli występują problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj przywrócić sterownik audio.

Aby automatycznie zaktualizować sterownik audio:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki lub głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktualizację. net/pl-pl/media/f529914a-8f22-02c7-655f-7e35d4f499b3. png" alt="Kliknij prawym przyciskiem myszy listę urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik" loading="lazy"/>

Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane instrukcje. Jeśli to nie zadziała, spróbuj odinstalować sterownik audio.

Aby odinstalować sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Podejmij próbę usunięcia sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Pamiętaj, aby przed ponownym uruchomieniem zapisać dokumenty i wszelkie inne bieżące prace.

Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie sterownika audio.

Aby przeprowadzić ponowne uruchomienie, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie .

Jeśli te opcje nie pomogą, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows.

Aby użyć ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows:

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier , aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych na komputerze sterowników.

Wybierz urządzenie audio, którego sterownik chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Dalej, a następnie zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby go zainstalować. net/pl-pl/media/aecf7023-683c-61a7-35b4-5f105725a59a. png" alt="Wybierz sterownik i wybierz pozycję Dalej, aby użyć ogólnego sterownika audio" loading="lazy"/>

Jeśli te czynności nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę internetową producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio/dźwięku danego urządzenia. Poniżej przedstawiono przykładową stronę pobierania sterowników producenta urządzenia dźwiękowego. net/pl-pl/media/d6f8d2d8-ff27-c7cb-64c8-33936a6fb441. png" alt="Przykład sterowników firmy Dell i plików do pobrania dla producenta OEM" loading="lazy"/>

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji występują problemy z dźwiękiem

Jeśli dźwięk działał przed uruchomieniem usługi Windows Update, a teraz nie działa, spróbuj przywrócić sterownik dźwięku.

Aby przywrócić sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik. net/pl-pl/media/d2d36bd0-f681-fc12-4a3e-256b9543e8e6. png" alt="Wycofywanie sterownika audio w Menedżerze urządzeń" loading="lazy"/>

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycję Tak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli wycofanie sterownika audio nie pomogło lub nie było możliwe, możesz spróbować przywrócić komputer na podstawie punktu przywracania systemu.

Wykonaj przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu:

Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie na podstawie tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu” w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli używasz zewnętrznego monitora, który nie ma wbudowanych głośników, upewnij się, że monitor nie jest już wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe. jeśli jest, nie będzie słychać dźwięku. Możesz to sprawdzić po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego audio. Jak to zrobić:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.

Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk w Panelu sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięk.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. net/pl-pl/media/26d57167-d79a-8722-acd1-9495b5b1b562. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Jeśli ustawienie urządzenia audio jako domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne porady, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Czasami użycie ulepszeń dźwięku może spowodować problemy. Ich wyłączenie może rozwiązać problem. 

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz) i następnie wybierz pozycję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. 

Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz tę pozycję.

Wybierz kolejno każdą z następujących usług, zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Tak

Windows Audio

Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

Jeśli ponowne uruchomienie tych usług nie rozwiąże problemu, więcej informacji można znaleźć w następnych sekcjach.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, a następnie wybierz pozycję OK i przetestuj urządzenie audio. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie. net/pl-pl/media/bdc2e7b5-2182-1144-84f9-54c45c8b6730. png" alt="Zmień ustawienia formatu dźwięku urządzenia audio" loading="lazy"/>

Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.

Aby sprawdzić, czy zainstalowane zostały oczekujące aktualizacje i czy konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:

Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Wybierz jedną z tych opcji ponownego uruchomienia, aby zainstalować aktualizacje.

Czy potrzebujesz pomocy z usługą Windows Update? Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Niektóre problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane problemami z koderem-dekoderem audio IDT High Definition Audio CODEC. Można to naprawić ręczną aktualizacją sterownika, która pozwala wybrać wskazany przez użytkownika sterownik dźwięku.

Uwaga: Nie wszystkie systemy mają koder-dekoder audio IDT High Definition Audio CODEC.

Aby sprawdzić, czy masz taki koder-dekoder, oraz aby ręcznie zaktualizować sterownik:

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze.

Zobaczysz listę wstępnie zainstalowanych sterowników. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność i zabezpieczenia.

W obszarze Uprawnienia aplikacji wybierz pozycję Mikrofon.

Upewnij się, że przełączniki Dostęp do mikrofonu i Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu Włączone.

Jeśli problem dotyczy określonej aplikacji, przewiń w dół do pozycji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest Włączony .

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z dźwiękiem, wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, a następnie przejdź przez kolejne kroki narzędzia do rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można również uruchomić z poziomu ustawień dźwięku. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System  > Dźwięk  > Rozwiąż problemy.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy dźwięk działa prawidłowo.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, obok regulatora głośności zobaczysz czerwone kółko przekreślone linią. W takim przypadku wybierz regulator głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

Wybierz urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać pozycjęWłaściwości urządzenia zarówno dla urządzeń wejściowych jak i wyjściowych.

Upewnij się, pole wyboru Wyłącz nie jest zaznaczone dla urządzeń wejściowych i wyjściowych. net/pl-pl/media/f2a2848c-c72b-d1c1-498b-96ca6dd045d0. png" alt="Wyczyszczono pole wyboru wyłączenia właściwości urządzenia" loading="lazy"/>

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki czy głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. net/pl-pl/media/e07029ea-c454-ab95-c6a3-a607f27cb084. png" alt="Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika w celu zaktualizowania sterownika audio" loading="lazy"/>

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. net/pl-pl/media/4692e7df-c782-ba51-d22b-f719d9353100. png" alt="Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj" loading="lazy"/>

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pamiętaj o zapisaniu dokumentów i innych elementów, nad którymi pracujesz.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników na komputerze.

Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio dla danego urządzenia.

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycjęTak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli tak, nie będzie słychać dźwięku. Jak to zrobić:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz Właściwości.

Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. net/pl-pl/media/445d8aa9-2f28-1c06-facb-a40b2b879080. png" alt="Wyłącz wszystkie ulepszenia lub efekty dźwiękowe" loading="lazy"/>

Wybierz kolejno następujące usługi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Aby sprawdzić, czy zainstalowano aktualizacje oczekujące na ponowne uruchomienie komputera

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze. Wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej.

Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Prywatność, a następnie opcję Mikrofon z menu.

W obszarze Zezwalaj na dostęp do mikrofonu na tym urządzeniu wybierz pozycję Zmień. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji Włącz.

Jeśli problem występuje z określoną aplikacją, przewiń w dół do pozycji Wybierz aplikacje ze sklepu Microsoft Store, które mogą uzyskiwać dostęp do Twojego mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest również włączony.

 • Pralka oraz Suszarka Bosch - co sądzicie?

  Witam.Pytanie do osób obeznanych w temacie. Potrzebuje zakupić pralkę + suszarkę.Nigdy nie używałem suszarki. Dwa dni temu przyszedł nowy potomek i już chyba za stary jestem na to rozwieszenie tych mikro-ciuszków:)Aktualnie wynajmuje mieszkanie, ale w ciągu paru miesięcy przeprowadzamy się do...

  AGD Co kupić? 06 Lis 2022 12:22Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 258

 • Suszarka Bosch WTS86515PL - Wysoka temperatura suszenia

  Tak, zrobiłbym tak bez napisania tego postu, ale chciałbym się dowiedzieć czy ktoś ma taką konfigurację pralka bosch -> łącznik bosch -> suszarka electrolux. Po prostu obawiam się, że rozstaw nóżek jest inny. Teraz jak napisałem ten post to oglądam na Internecie jak wyglądają łączniki Electrolux i właśnie...

  AGD Użytkowy 17 Wrz 2021 13:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1359

  Poszukuję pralkę i suszarkę Bosch lub Samsung z wymiennymi częściami

  Trochę poczytałam tu na forum i doradzano właśnie wybieranie pralek, które mają wymienne części,Najczęściej beczą o tym Ci któzy tych sprzętów na co dzień nie naprawiają, tylko coś gdzieś poczytali i swoje teorie dorobili. W zbiornikach któe są zgrzewane przy wymianie łożysk sie go przecina i później...

  21 Lip 2022 07:31Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 501

  Suszarka Bosch WTS86515PL - - błąd zbiornika wody skondensowanej

  Witam,użytkujemy suszarkę Bosch WTS86515PL od około 4 lat. Od 2, 3 tygodni pojawiły się pierwsze problemy.Przy długich programach typu bawełna, syntetyki (ok 2, 5h) po paru minutach pojawia się błąd, który w instrukcji jest opisany:opróżnij pojemnik skondensowanej wody lub ewentualnie sprawdź stan...

  18 Mar 2019 22:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 20418

  pralko-suszarka BOSCH WVD24520EU/01 moduł sterujący

  Szukałem, szukałem, ale nie znalazłem podobnego przypadku.Mam problem ze sprzętem pralko-suszarka BOSCH WVD24520EU/01, problem objawia się tym, że po przełączeniu na dowolny program wyświetlacz jedynie się podświetla, ale nie pokazują się na nim żadne cyfry, napisy itp.Na pewno skończyły...

  AGD Początkujący 26 Sty 2015 13:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1197

  Suszarka Bosch WTE86386 - nieszczelna, kapie woda podczas suszenia.

  od razu zaznaczam że nie mam zbyt wielkiego pojęcia o suszarkach i potrzebuję porady kogoś kto się na nich zna. Zakupiłem sprzęt używany, wszystko ładnie działa, pranie suszy w godzinę ale podczas suszenia pojawia się na podłodze niewielka ilość wody - może z pół szklanki. Wydaje mi się że winna...

  21 Gru 2018 13:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4380

  Suszarka Bosch seri 4 wtr86 z pompą ciepła sygnalizuje pełen zbiornik a nie jest

  Cześć, potrzebuję waszej porady. Nie pierwszy raz coś naprawiłem w domu, sam jestem elektrykiem ale suszarka którą mam nie chce mi się poddać. Sprawdzałem w przeróżny sposób ale generalnie problem jest z sygnalizacją pełnego zbiornika po paru minutach jego opróżnienia. Pompka pompuje wodę elegancko,...

  18 Wrz 2022 11:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 402

  Suszarka Bosch WTE86302BY po kilku minutach kończy program

  Mam problem z suszarką Bosch. Po włączeniu, suszarka robi 2, 3 obroty, a następnie na wyświetlaczu pojawia się 'end' i kończy program. Co może być przyczyną usterki? Bardzo proszę o pomoc.

  01 Gru 2010 15:22Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5207

  suszarka bosch WTE 84100 strzelają przekaźniki

  witam, mam problem z suszarką boscha WTE 84100. Objawy są następujące: suszarka może chodzić i nawet 10 suszeń prawidłowo a na 11 chodzi i w pewnym momencie zaczynają chodzić przekaźniki na płycie( słychać je jak pykają) i pralka wchodzi w błąd migają lampki od:trocken, bugeltrocken i fertig. jak się...

  07 Lut 2011 22:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1626

  Suszarka Bosch WTW85460PL - po 3/4 programu suszenia sygnalizuje "wyczyść filtr.

  Witajcie:)Suszarka Bosch WTW85460PL po ok 3/4 programu suszenia sygnalizuje "wyczyść filtr"oczywiście czyszczę uruchamiam ponownie. Program idzie do końca, ale efekt suszenia jest taki sobie. Filtr w momencie pojawienia się komunikatu wcale nie jest az tak zapchany. Jak była nowa przechodziła cały...

  AGD Pralki, Suszarki 26 Mar 2019 18:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3141

  Suszarka Bosch seria 8 błąd CrE

  Od jakiegoś czasu podczas włączania, w trakcie suszenia i po zakończeniu suszenia wyświetla mi się taki komunikat jak na foto.Suszarka jest jeszcze na gwarancji. Spotkał się ktoś z takim problemem i wie w czym tkwi problem. Suszarka jest wyczyszczona.Dzięki za pomoc

  04 Sie 2020 12:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 21585

  Suszarka Bosch WTL6100 - Przestaje grzać

  Mam problem z suszarką bębnową (bez pompy ciepła). W skrócie problem jest taki, że przestaje grzać podczas cyklu suszenia i nie przełącza się do kolejnych stopni wysuszenia (na wieszak, Do szafy, extra itd. ) Jeżeli chodzi o pobór prądu to początkowo pobiera ok 1kW, później wchodzi w tryb 3kW,...

  07 Wrz 2021 12:34Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 972

  Suszarka Bosch WTH8500EPL - nie grzeje

  Mam problem z suszarką Bosch WTH8500EPL nie suszy, nie grzeje, suszarka ma pompę ciepła, wszystkie filtry są wyczyszczone wymiennik powietrza także. Co może być przyczyną, co sprawdzić.

  16 Lis 2022 15:23Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 549

  Pralko suszarka Bosch Maxx5 - długo pierze

  WitamPosiadam niespełna roczną pralo suszarkę Bosch Maxx5.Problem polega na tym że po włączeniu jakiegokolwiek programu wszysko jest ok ale pralka potrafi prać "pół dnia".Licznik który odmierza czas prania dochodzi do 1 minuty i tak pozostaje piorąc dalej w nieskończoność.Pralka nie dochodzi...

  22 Gru 2008 20:35Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4969

  Suszarka Bosch maxx wtl 6100

  Witam! Mam problem z suszarka bosch maxx wtl 6100. Po wlaczeniu urzadzenia nastepuje start a po ok 4 -5 sekundach pracy wirnik zatrzymuje sie i po sekundzie dalej jest to samo 4-5 sekund wiruje i zatrzymuje sie. to trwa do ok 10 razy i kontrolka pokazuje koniec suszenia. I tak na wszystkich programach....

  19 Mar 2012 16:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3008

  Suszarka Bosch WTE 86302BY - pukanie

  Odświeżam temat, bo mam pytanie do VoodoGTMój problem dotyczy suszarki WTS 86514BY, ale problem taki sam jak opisał Lisek64,po zdjęciu obudowy okazało się że, blacha bębna w miejscu wywinięcia rantu przy styku z filcową uszczelką od strony drzwi jest przetarta na ok. 20cm obwodu bębna...

  09 Wrz 2013 10:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2087

  Pralko-suszarka Bosch WVG30441EU nie suszy

  Mam problem z pralko suszarką Bosch WVG30441EU. Pralka odwirowuje, wypompowuje, wodę, ale niestety nie nagrzewa wody w do wybranej temperatury. Po włączeniu opcji suszenia może suszyć w nieskończoność, ale i tak nic nie wysuszy. Ubrania są lekko ciepłe, ale nadal mokre. Pralka co chwilę poprawia...

  20 Kwi 2018 21:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1119

  Suszarka Bosch WTL 4200 electronic - nie suszy

  Mam problem z ta suszarka poniewaz wszystko jest sprawne a prania nie potrafi wysuszyc. Beben, wentylator sie kreci, grzalka grzeje. Filtr, zbiornik puste. Wrzucilem wilgotne pranie z pralki, nastawilem na 8 czyli pranie do "szafy" i po godzinie dalej mokre. Tylnia blacha obudowy jest goraca.W czym...

  08 Lis 2008 12:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6243

  Suszarka Bosch WTS 86515PL/24 - bład F:14 stycznik pompy wody z kondensacji

  Problem jak w temacie. Test diagnostyczny i tylko diagnostyczny wykazuje błąd F:14. Instrukcja wskazuje na problem ze stycznikiem pływaka poziomu kondensatu. Wymieniłem kontaktron i niewiele to zmieniło. Prowadziłem testy zwierania podczas wykonywania programu diagnostycznego. Ustaliłem, że...

  14 Gru 2018 14:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2199

  Suszarka Bosch WTW86576EX - nie podaje ciepłego powietrza

  Witam, moja suszarka przestała suszyć ubrania. Teoretycznie wszystko działa. To suszarka z pompą ciepła. Czy znajduje się też grzałka, którą mogę wymienić? Czy to raczej inny problem, np jakiś czujnik?

  01 Wrz 2019 17:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1056

  Suszarki Bosch z pompą ciepła - firma Bosch produkuje jednorazówki

  Klient pójdzie tam gdzie nie posługują się oszustwem tylko wskażą optymalne rozwiązanie problemu. Jeśli autoryzowany serwis stwierdził że sprzęt nie nadaje się do naprawy a ja go naprawiłem za niewielkie pieniądze - to jest to oszustwo a u oszustów nie należy kupować.Klient jest głupi i kupi...

  19 Lis 2020 14:24Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 13254

  Suszarka Bosch maxx 7 WTE86301 - Włącza się, chwilę suszy, wyłącza sie

  Wyciągnij pompę i wyczyść zbiornik z mułu i kłaczków. Przepłucz wodą i wyczyść jeszcze raz.Ok zbiornik wyczyszczony i lśni jak nówka. Wrzuciłem kilka rzeczy jako testowe suszenie - po okołu 5 minutach suszarka padła. To znaczy wygląda jakby całkowicie odcięto prąd. Jeśli przekręcę pokrętło na punkt...

  20 Lis 2013 21:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12576

  Suszarka Bosch WTL6501 maxx- kontrolka filtra

  Witam, użytkowałem suszarkę kilka lat, po dwutygodniowym nieużywaniu zrobił się problem, otóż po włączeniu suszenia obojętnie na jakim programie, chaotycznie nieraz po kilku minutach, nieraz po kilkunastu nieraz wcale, zaświeca się kontrolka o nazwie filter. Cały cykl zatrzymuje się, potem po...

  01 Lis 2016 19:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6069

  Suszarka Bosch WTW85491GB - Nie startuje, wyświetla kod E92

  Bardzo proszę o pomoc w naprawie suszarki. Jak w temacie nie startuje i wyświetla kod błędu E92 którego nigdzie nie mogę znaleźć co oznacza, ( za wyjątkiem jednego durnego filmiku na YouTube gdzie rozwiązaniem problemu jest uderzanie w boczną obudowę ☺☺☺)Proszę o poradę...

  15 Paź 2018 23:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 582

  Suszarka Bosch WTW86580SN/05 - zatrzymuje się i sygnalizuje napełnienie zbiornik

  Dzień dobry,Od 9 lat jestem właścicielką suszarki Bosch WTW86580SN/05, która do tej pory działała bez zarzutu. W chwili obecnej suszarka po załadunku i pracy przez kilka minut zatrzymuje się i sygnalizuje napełnienie zbiornika. Po sprawdzeniu okazuje się, że w zbiorniku jest niewielka ilość wody,...

  18 Kwi 2020 10:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7692

  Suszarka Bosch WTB86200PL - Zatrzymywanie programu - czujniki przepływu powietrz

  Suszarka jak w temacie, ma 5-6 lat, od jakiegoś czasu przerywa program z symbolem zanieczyszczonego filtra. Zarówno wymiennik jak i filter są czyszczone po każdym praniu, jak również po alercie, jednak nawet po wyczyszczeniu program jest przerywany. Ostatnio 2-godzinny program trzeba przepychać na 2-3...

  19 Gru 2020 11:03Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 687

  Suszarka Bosch Serie 6 Avantix WTW85460PL - jak sprawdzić czy podaje pompa wody?

  Cześć. Mam problem z suszarką. Po znalezionych postach wnioskuję że nie działa pompka wody, która przepompowuje wodę z dolnego zbiornika na górę. Zanim ją kupię to w jaki sposób mogę sprawdzić że faktycznie nie działa? Da się jakoś wymusić jej pracę?

  28 Sty 2021 08:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 471

  Suszarka Bosch WTM8528KPL/05 - Błąd E56

  Czy wylewa wytrącony podczas suszenia kondensat, jeśli nie wiesz to wlej do bebna susarki trochę wody, ile to nie wiem ale tyle aż zadziała czujnik poziomy kondensatu i uruchomi pompę albo LEPIEJ zdejmij chyba Lewy? bok suszarki i zobacz czy jest woda pod pływakiem czujnikia i czy działa pompa( zasilana...

  16 Sie 2021 07:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1632

  Suszarka Bosch WTR85V5EPL - nie załącza się - błąd E:63

  Cześć,Mam ten sam problem, aczkolwiek błąd ten nie jest non stop. Czasem trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć i suszarka działa. Na allegro moduł można kupić w rozsądnej cenie. Jest ktoś w stanie napisać gdzie ten moduł się znajduje? Odkręcić parę śrubek, przepiąć kable to jeszcze ogarnę. Jeśli jest...

  21 Maj 2022 09:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1452

  Suszarka Bosch WTM852MSPL/05 - zmiana kierunku otwierania drzwi

  mam suszarkę jak w temacie, potrzebuje zmienić otwieranie drzwi na drugą stronę, problem w tym że producent tego nie uwzględnił i ten model fizycznie na ma takiej możliwości. Tzn można obrócić drzwi, zawiasy i zaczepy pasują idealnie, ale drzwi zostają do góry nogami i wewnętrznej szyby nie...

  29 Sie 2022 19:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1419

  Potrzebny STK5Q4U363J - sterownik silnika pralko-suszarka Bosch

  Na alli symbol się zgadza,Na Aliexpress zgodnie z komentarzami są to układy używane, wylutowane z modułów.Ten układ ze względu na to co ostatnio się dzieje i nie tylko, jak i ten tak i tysiące innych elementów, przestało być produkowane.W TME giną działy z częściami jak np. kondensatory SMD....

  AGD Bazar 03 Lis 2022 22:02Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 351

  Suszarka Bosch WTE86305PL/30 - obraca się tylko w jedną stronę

  Witam ponownie. Co koledzy nie pomożecie rozwiązać tego problemu z tą suszarka?

  10 Sty 2023 14:13Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 600

  Wasza opinia na temat pralki, suszarki BOSCH

  Dziękuję za Wasze opinie.Chociaż firmę BOSCH bardzo lubię (mam tej firmy lodówkę i zmywarkę - działają bezawaryjnie ~6 lat) to trochę zastanawiałem się nad AGD firmy Hoover.Moja "stara" pralka Hoover w wersji slim służy mi 8 lat - wygląda i sprawuje się super, żadnych problemów. Wymiana na nową...

  23 Lis 2018 20:28Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2013

  Suszarka Bosch WTE86300 F11 - kończy z mokrym wsadem; nie startuje

  Hej hej,Po 4 długich cyklach suszenia na super suche (wczoraj), które przeszły bez problemu, odpaliłem suszarkę następnego dnia i znów działa wadliwie tzn. po włączeniu programu (super suche) kończy cykl po kilku minutach -0- na wyświetlaczu. Z mokrym i ciepłym wsadem; powtórny wybór programu i...

  17 Kwi 2021 21:17Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 2043

  Pralko-suszarki Bosch WFT5010-pstryka programator

  witam wszystkich..... :)niedawno zostałem uszczesliwiony taka praleczka. mam podobne problemy z ktorymi sie spotkaliscie..... mam tez inny problem.... nie posiadam instrukcji obslugi od tej pralki.... szukalem na necie lecz nic z tego... jezeli ktos bylby tak uprzejmy i udostepnil by mi w formie pliku lub...

  12 Lut 2007 12:50Odpowiedzi: 75 Wyświetleń: 15905

  Schemat suszarki Bosch MAXX7 WTE86301GR

  Niestety nie rozwiązałem tego problemu, gdyż nie znalazłem układu TNY266PN i w między czasie znajomy znalazł działającą płytkę. Dziękuję Wszystkim za zainteresowanie i udzieloną pomoc.

  06 Wrz 2012 18:32Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4998

  Suszarka Bosch WTE 86300BY/01 pokazuje błąd F08 i F09

  F 08 i F 09Oznacza to problemy z czujnikami NTC w kanale przy drzwiach i grzałce.Czujnik grzałki przy 25°C ma 20kΩ a czujnik w kanale w tej samej temperaturze ma 10kΩ.Sprawdź ciągłość przewodów.

  12 Lip 2016 07:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3225

  Pralko-suszarka Bosch WVH28420EU/03 - elektromagnes w drzwiczkach

  Mam pralkosuszarkę Bosch i problem z elektromagnesem. Pralka po zamknięciu (ręcznym) nie startuje - miga symbol bębna i piszczy. Zawołałem speca od pralek, który stwierdził, że to na pewno elektromagnes przy drzwiczkach. Wymiana elektromagnesu pomogła na godzinę, później efekt taki sam. Wymiana na 2...

  29 Sty 2018 11:15Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2121

  Suszarka Bosch WTE84160SK Maxx6 - spalony warystor w programatorze

  Jestem tu nowy, mam na imię Krzysiek i mam problem z programatorem. Spalił się kondensator którego wartości nie mogę odczytać, a szukając jakiegoś schematu programatora po dwóch dniach skapitulowałem. Proszę o pomoc w identyfikacji wartości tego kondensatora. Dziękuję i pozdrawiam935254...

  03 Gru 2018 21:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 762

  Suszarka Bosch WTW85560PL - słabo suszy

  Przepraszam że tak późno odpowiadam. Elektrod nie wymieniałem. Zauważyłem, że jak jest mało wsadu i nie dotyka on tych blaszek, to wtedy może być problem z niedosuszaniem, z resztą nawet w instrukcji o tym napisali. Ogólnie to nie wiem o co chodzi, ale jak wymieniłem pasek napędu, to po pierwsze suszarka...

  31 Maj 2019 07:28Odpowiedzi: 42 Wyświetleń: 21960

  Suszarka Bosch WTB86222NL - suszy tylko przez pierwsze 15-20 min. potem błąd E:0

  Cześć 😉Po włączeniu jakiegokolwiek programu suszarka suszy tylko przez pierwsze 15-20 minut oraz wyskakuje kod błędu E:08. Po czym zaczyna pikać krótkimi sygnałami i po jakimś czasie się wyłączą. W instrukcji obsługi nie ma nic na ten temat.Mieliście może podobny problem i wiecie co poradzić...

  28 Lis 2018 19:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 750

  Suszarka Bosch WTE84303FG/30 - Pstryka przekaźnik od silnika

  Może ktoś pomoże, ale problem polega na tym, że po uruchomieniu po paru, a czasami parunastu sekundach zaczyna pstrykać przekaźnik od uruchamiania silnika.Dotychczasowe działania:- zamieniłem miejscami przekaźniki (oznaczone żółtymi strzałkami)- wymieniłem stabilizator TNY266 (oznaczony czerwonym...

  30 Gru 2019 16:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1071

  Suszarka Bosch WTW85461PL/02 - Błąd E90

  E90 to uszkodzona elektronika. Lub Problemy z izolacją komponentów lub nieprawidłowe połączenie z przewodem (PE/N) Przy uwzględnieniu, ze wybiło zabezpieczenia raczej zaczął bym jednak od posprawdzania przebić.

  06 Sie 2021 11:51Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 9819

  Suszarka Bosch brudzi ubrania

  CześćMoja odpowiedź będzie odrobinę inna niż Kolegi.Udało mi się znaleźć odpowiedź na stronach jednego z amerykańskich serwisantów. Problem był dokładnie taki sam choć sprzęt zupełnie innej firmy. Rozwiązaniem jest demontaż bębna suszarki i umycie krawędzi bębna środkiem usuwającym smar. Ten brud,...

  27 Cze 2020 13:26Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7344

  Suszarka Bosch WTW84170FG - nie zmienia programów

  Dzień dobry. Mam problem z suszarka Bosch. Problem polega na tym, że nie można zmienić programu. Suszarka działa tylko na pierwszym programie "Do wyschnięcia". Kręcąc pokrętłem nie da się wybrać nic innego (niezależnie na który program przekręcę), zawsze włączy się tylko pierwszy program. Moje pytanie...

  15 Lis 2020 19:18Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 882

  Suszarka Bosch WTY87783PL - kurczy ubrania

  Testowałem wczoraj serię IQ300. Czynnik R134A, na programie ekstra suche do szafy+, na 3 poziomie suszenia(słoneczko nr3). Temperatura 38-41. 5°C maksymalnie co zmierzylem. Nic nie kurczy, niema prawa.Chcecie to mogę każdy model mniej więcej opisać z temperaturą, który mam.Sprawdź proszę...

  05 Gru 2020 23:48Odpowiedzi: 255 Wyświetleń: 35775

  Suszarka Bosch WTW8546EPL/08 prośba o podpowiedź w sprawie pewnego otworu

  Problem rozwiązany, dziękuję

  03 Sty 2021 21:00Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 612

  Suszarka Bosch WTN86203PL - Błąd E56 i co dalej?

  Sprawdź napięcie na elementach grzejnych. E56 może być problemem z grzałką albo termistorem. Rezystancja w temperaturze 21°C powinna wynosić około 50kΩ. Prawdopodobnie moduł jest uszkodzony.

  31 Sty 2021 11:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 8199

  Suszarka Bosch WTB86200 - błąd wymiennika ciepła podczas suszenia.

  Witam, mam taki problem, że suszarka zatrzymuje się w trakcie suszenia (po jakichś 20 min), uruchamiam ją ponownie, i tak 2-3-4 razy aż wyświetli End, i ubrania są suche. Wyświetla się ikonka wymiennika ('kaloryferek'). Filtr na górze i wymiennik czyszczone.Kupiłem nowy czujnik' Czujnik temperatury...

  09 Gru 2022 12:42Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2877

  Suszarka Bosch WTY87701 /15 - od razu się wyłącza.

  Niestety moja wyżej wymieniona suszarka odmówiła posłuszeństwa.Po naciśnięciu na przycisk włączający suszarka się włącza ale jak ten przycisk puszczam od razu się wyłącza, a powinna dalej być włączona. Jak trzymam przycisk wciśnięty świeci się wszystko (wszystkie programy) a wyświetlacz pokazuj...

  25 Wrz 2022 12:24Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 648

  Pralko-suszarka Bosch czy Samsung

  3. 1. 11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.3. 19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego...

  12 Gru 2021 16:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1551

  Suszarka Bosch WTG86400PL - błąd E 14

  Ostatnio przerabiałem ten problem w swojej suszarce Bosch WTG86400PL. Jest dokładnie tak jak było opisane we wcześniejszym poście. Dorzucam tylko bardziej szczegółowy pis i zdjęcie poglądowe.Zbiorniczek pomocniczy z pompką jest na samym dole z tyłu po lewej stronie patrząc na suszarkę od frontu. Żeby...

  10 Maj 2022 08:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4203

  Pralka i suszarka Bosch - co wybrać?

  Przedzwoniłem na infolinie serwisu podpytać i konsultantka wyjaśniła a brzmiała dosyć wiarygodnie, że aquaStop zadziała zawsze pod warunkiem, że wtyczka jest włożona do gniazdka. Przynajmniej ona twierdzi, że nic tu się nie zmieniło w zasadzie działania na przestrzeni lat. W instrukcjach jest taka wzmianka...

  11 Sie 2022 15:51Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 789

  Problem z grzaniem w Pralko-suszarka Bosch Maxx 5 WVD 24520

  Witam może ktoś poradzi albo doradzi jestem posiadaczem praleczki boscha wszystko w niej działa pieknie poza tym ma małą wadę nie grzeje i nie suszy (grzałka suszarki nie działa) dodam że grzałki sa sprawne problem polega w sterowaniu na moje nie dostaje prądu z modułu może ktos sie spotkał z taką przypadłością...

  06 Lip 2010 15:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2889

  Suszarka Bosch WTW85460PL - Problem z odprowadzeniem wody

  Po włączeniu po kilku minutach normalnej pracy na wyświetlaczu suszarki pojawia się symbol informujący kondensacie, jednak w szufladzie nie ma kondensatu co może być tego powodem? Może ktoś pomóc? Z góry dziękuję

  27 Sie 2020 19:42Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 825

  Wybór pralki i suszarki / 8kg / Bosch - Siemens / czy warto 3000 na pralkę?

  Witam!Jestem na etapie wyboru pralki i suszarki.Podoba mi się Siemens IQ700 i IQ800 system automatycznego dozowania iDos - zawsze mam z tym problem ile dać żeby wyprać - losowo!Wybrałam już:1. pralka Bosch Vario8 WAW2440 (2440zł) 1200 obrotów lub serię WAS Boscha???2. pralka Bosch WAY24741...

  22 Sie 2015 14:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5256

  Bosch WTL 6400 zrobiła jedno suszenie i problem

  Witam!!!jestem nowa na forum, mój problem polega na tym iż zakupiłam używaną suszarkę bosch WTL 6400 i zrobiłam jedno suszenie, dodam jeszcze, że suszarka została zakupiona od znajomego, który przywozi takie sprzęty z niemiec. Zapweniał mnie że suszarka jest sprawna i mam tydzień na sprawdzenie...

  08 Lut 2010 12:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2343

  Suszarka do ubrań, która nie kurczy ubrań - co kupić? Prośba o poradę.

  Szanowni Forumowicze!Moja pierwsza suszarka do ubrań to był Electrolux EDH 3897SDE. Byłem z niej w miarę zadowolony (dobrze suszyła i nie niszczyła w sposób widoczny ubrań), aczkolwiek po upływie ok. roku zepsuł się w niej jakiś element pompy ciepła. Serwis nie naprawił jej skutecznie, wobec czego...

  18 Wrz 2019 07:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2082

  Bosch WTW86580SN/05 - Pompka, włącznik?

  Witajcie,Od kilku dni pracuję nad naprawą suszarki Bosch. Zaczęło się od tego, że po kilku minutach wyłączała się wskazując na pełne sitko w pojemniku na wodę. Sitko było regularnie czyszczone więc to nie ta przyczyna. Elektroda wskazała, że to może być kwestia 'kudłów' w zbiorniku pompki. Rozkręciłem...

  13 Paź 2017 21:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3015

  Bosch WTW875W0 Typ: WDT67 Suszarka Pompa Ciepła - błąd E90

  Witam serdecznie.Mam problem ze suszarką Bosch Pompa Ciepła.Suszarka wyświetla błąd E90 po około 30 sekundach od momentu wciśnięcia start. Serwis i inne źródła informują o wymianie modułu mocy.To jest najprostsze rozwiązanie, ale niestety kosztowne.Generalnie suszarka jest nowsza już na...

  08 Mar 2020 17:30Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2226

  Suszarka z górnej półki. Jaka?

  Suszarka z pompą ciepła zdecydowanie jest lepsza od suszarki z grzałkami. Można w niej suszyć rzeczy nie nadające się do suszarki (patrz oznaczenia na metce) z powodu niskiej temperatury suszenia (a wysokiej różnicy temperatur, para skrapla się na parowniku o temp. minus kilku stopni). Przy suszarkach...

  19 Mar 2022 09:07Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1416

  BOSCH WTL6300 - Suszarka nie suszy do końca.

  Witam, po zdjęciu elektroniki okazało się, że przez uszkodzoną osłonkę żarówki w środku bębna wydostawała sie wilgoć. Spowodowało to samoczynne wyłączanie się suszarki. Ten problem został usunięty.Niestety nie udało sie usunąć problemu całkowitego wysuszania prania. Nadal są lekko wilgotne. Jakby...

  03 Lut 2015 11:50Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 19908

  Bosch WTW86562/17 (FD 9301 200920) - skraca suszenie

  Od kilku tygodni mam problem z suszarką Bosch Ecoligixx 7. Suszarka skraca program suszenia już po kilkunastu minutach, kiedy ubrania w bębnie są jeszcze mokre. Trzeba czasami kilka razy włączyć program żeby dosuszyć ubrania.Czasami za 4-5 włączeniem suszarka dosuszy do końca i poprawnie zakończy...

  22 Lis 2022 13:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 204

  Bosch WVH28440/06 -Avantixx 7-E - pralko suszarka nie startuje.

  Mam problem z uruchomieniem pralko suszarki Bosch Avantixx 7. Pralka wyświetla -0-, temperaturę, obroty, symbol zamknięcia drzwiczek i kluczyk. Kluczyk miga na każdym programie z wyjątkiem jednego "Mix". Po przytrzymaniu przycisku start kluczyk miga, a następnie przestaje. Pralka nie reaguje...

  15 Lip 2020 19:54Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1980

  Bosch WTE86302BY/05 - Suszarka załącza się po czasie

  Mam problem z suszarka Bosch która po wybraniu programu nie załącza się od razu, ale po ok 1h, przez kolejne 10min efekt jest taki jak na filmie. Po tym czasie jest gotowa do pracy. Efekt występuje już dość długo, ale wcześniej krócej czekało się na załączenie.Czy ktoś wie co jest przyczyną...

  05 Lip 2021 15:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 261

  Bosch WTY87782PL - suszarka czujniki w skraplaczu

  Witam koledzy.Posiadam suszarkę Bosch WTY87782PL i mam pytanie do czego są podłączone i do czego służą kabelki, które załączyłem na foto odpiąłem je i teraz jest problem z włożeniem ich z powrotem. :arrow: Poprawiłem TONI_2003

  21 Lut 2022 17:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 132

  Bosch WVH28540 - zatrzymuje prace podczas trwania programu

  Witam wszystkichWalczę z usterką pralko suszarki Bosch WVH28540 szukając rozwiązań na forum, ale nie znalazłem nic co by się sprawdziło.Otóż:Mam pralko suszarkę Bosch logixx 7Model: WVH28540Problem polega na zatrzymaniu się pralki podczas prania - wybieram program, wciskam start, pralka...

  29 Wrz 2021 21:21Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 549

  Suszarka Siemens WT46W248DN - suszarka nie grzeje

  Witam, mam identyczny problem z suszarka Bosch WTH83000. Sprężarka nagrzewa sie do 112°C ale to cieplo wogóle nie przechodzi na bęben. Rurka ta na lewo, ze zdjecia powyzej nagrzewa sie na dlugosci ok 7cm sie, ale sądzę, ze nie przez przeplywajacy przez nia czynnik tylko jako ze miedziana, odbiera cieplo...

  03 Gru 2018 21:46Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7557

  Bosch WTH8500EPL - przerywa suszenie

  Dzień Dobry.Mam problem z moją suszarką Bosch WTH8500EPL. W trakcie suszenia wyłącza się, Czasami po 10 min, a czasami po 2 godzinach. Suszarka ma 3, 5 roku. Po takim wyłączeniu zawsze wskazuje ten sam czas 3:31 do zakończenia + dodatkowa ikonka widoczna na zdjęciu. Co może być tego przyczyną, jest...

  02 Lut 2023 09:54Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 255

  Suszarka Siemens WT46E300SK/03 - Wyłącza się podczas pracy i syg. pełny zb. wody

  Mam ten sam problem w suszarce Bosch. I nie bardzo wiem gdzie może być przyczyna tego problemu. Nadmienię, że wszystko było w porządku do momentu transportu suszarki do innego mieszkania. A jeśli chodzi o pływak to nie bardzo wiem gdzie mozna go szukać.

  24 Paź 2016 13:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 9639

  Bosch WVH30542EU - Podczas pobierania wody miga kranik i pika

  Mam problem z pralko-suszarką Bosch WVH30542EU Home Professional. Pralka ma 3 lata, używana była głównie do prania, suszenie bardzo rzadko. Często podczas pobierania wody miga kranik i pika. Dzieje się tak też w środku programu prania, na suszeniu jak dotąd nie było żadnych problemów. Woda pobiera...

  24 Maj 2022 19:50Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2223

  Jaka suszarka do ubrań? Jakie parametry są istotne?

  Suszarka Bosch WTS86513BY kupiona w 2008.Były problemy polegające na tym, że nie chciała się uruchomić. Pomogło trzaśnięcie kilka razy mocno drzwiami. Działa do dziś. Stara, prądożerna konstrukcja bez pompy ciepła.

  22 Sty 2023 13:11Odpowiedzi: 113 Wyświetleń: 140250

  Bosch WVH30542EU - nagminny błąd E18

  Drodzy forumowicze. W trakcie epidemii i obecnych czasów, przyszło mi się zmierzyć ze złośliwością sprzętów AGD, które są dzisiaj na wagę złota. Zatem będę wdzięczny za Waszą pomoc i rady.Najpierw padło na zmywarkę (ogarnąłem sam) i teraz pralko-suszarka Bosch WVH30542EU (zakupiona w listopadzie...

  28 Sty 2021 18:12Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3894

  Pralka Bosch WAT 24340 - Pali bezpiecznik, grzałka wymieniona.

  Pokrótce opis problemu, pralka ma 2, 5 roku, dwa miesiące temu wymieniłem grzałkę (zamiennik na north) bo paliło bezpiecznik. Okazało się, że kamień zrobił z grzałki sito. Po wymianie wszystko było dobrze aż do wczoraj, a pralka ponownie przepaliła bezpiecznik (topikowy 16A). Objawy są takie,...

  27 Lis 2018 23:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1077

  Bosch WFT2400/13 nie zapala się dioda blokady a drzwi są zablokowane

  Możliwe, że doszło do uszkodzenia modułu sterującego pralką lub problem jest w samej blokadzie drzwi:Musisz sprawdzić blokadę multimetrem. To powinno Ci pomóc:

  06 Lut 2020 09:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 327

  Bosch WTW85460PL - Wyświetla kod E:89

  Mam problem z suszarką Boscha WTW85460PL, po wyborze programu i wciśnięciu start słychać cykanie przekaźnika a na wyświetlaczu pojawia się kod E89.Nie mogę nigdzie znaleźć co oznacza ten kod.

  10 Lip 2022 21:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 339

  Bosch WDU28540EU - program wirowanie pralka odlicza 5 min, ale nic się nie dziej

  Mam prośbę może ktoś miał taki problemPosiadam pralko-suszarkę Bosch WDU28540EU jak włączam bez podłączenia węża od wody na program wirowanie pralka odlicza 5 minut, ale nic się nie dzieje silnik nie rusza nic się nie dzieje. Włożyłem ciuchy do bębna i rozebrałem plecy pralki żeby zobaczyć...

  29 Wrz 2022 06:59Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 228

  Bosch WVH2849EPL - wystartuje i po 4 sekundach stoi czas i nic nie robi

  Mam pralko suszarkę Bosch WVH2849EPL mam z nią problem wystartuje i po 4 sekundach stoi czas i nic nie robi i nawet nie idzie drzwi odblokować jedynie awaryjnie. :arrow: Poprawiłem TONI_2003

  29 Gru 2022 15:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 75

  Suszarka Kondensacyjna BOSCH SIEMENS (Błąd F:11)

  Witam wszystkich użytkownikówPewnego czasu zgłosił się do mnie kolega prowadzący zakład elektromechaniczny AGD z prośbą znalezienia usterki w suszarce kondensacyjnej firmy Bosch. Po wyżej na zdjęciu widać płytę elektroniki danej suszarki, choć nie jest to model akurat danej suszarki ale miałem...

  09 Maj 2013 07:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 11783

  Samsung DV90M6200CW - suszarka bębnowa z pompą ciepła przedłużała program w nieskończoność.

  Podsumowując całość powyżej i zakończenie naprawy suszarki bębnowej od Samsunga. Z miejsca napiszę, że udało się i suszarka jest naprawiona, działa jak nowa i suszy ubrania tak szybko jak od nowości. Ale od początku.Jakie były objawy i diagnostyka możecie przeczytać we wcześniejszych postach, a poniżej...

  05 Lut 2023 20:31Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 186

  Pralkosuszarka Bosch WVD24520EU/01 - sprawdzenie błąd F17

  Pralka WVD24520EU/03 ma już 12 lat i jak włączam suszenie wyskakuje błąd F17 (mało wody) po 2 min. Można to trochę oszukać i walać szklankę wody. Już sprawdziłem dopływ wody (rurki, pojemnik), filtry, wąż i wszystko ok. Wyczyściłem filtry (2) i wąż od kranu kwasem cytrynowym. Postawiłem używany elektrozawór...

  12 Sty 2021 00:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

  Bosch WTE 86303PL - Suszarka kondensacyjna Bosch WTE 86303PL - Cykliczne pukanie

  Witam wszystkich,właśnie przed chwilą zdiagnozowałem w naszej suszarce podobny problem.Awaria doprowadziła niestety, do powstania otworu mniej więcej 20mm x 20mm.Po obejrzeniu kawałków metalu wydobytych z wnętrza urządzenia, myślę że to wada polegająca na nieprawidłowej obróbce pierścienia lub...

  21 Wrz 2017 21:22Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4209

  Bosch WTE84106GB-Suszarka wyłącza się po 5 min-szukam opisu programu testowego

  Oto padnięta suszarka Iron Dry oraz Cuboard Dry. W innej instrukcji (inny model) znalazłem, że to problem w obwodzie nagrzewania. Jak to przetestować?Objawy - suszarka po około 5 min dziwnie "pstryka" i odcina się zasilanie na kilkanaście minut. Wygląda jakby termostat nie działał...

  06 Gru 2016 12:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3024

  BEKO/BOSCH - Suszarka jaką wybrać

  Chciałbym kupić suszarkę do prania, po przekopaniu sklepów i instrukcji mam dwa modele BEKO MDH8634RX lub Bosch WTR87TS0PL. Ogólnie to suszarki są bardzo podobne, klasa A+++, pompa ciepła, jedyna różnica co udało mi się ustalić to w BEKO jest silnik inwerterowy a w Bosch-u nie. Ceny jednej i drugiej...

  26 Lis 2019 20:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1134

  Wybór pralki i suszarki - stabilna pralka i suszarka z pompą ciepła

  Witam po przerwie.Przez caly czas poszukiwalem suszarki i mam kilka pytań.Mam na oku kilka modeli i prosilbym o porade. Mówi się, że aktualnie sprzęt agd to 3lata i zaczynają się problemy. Więc moje pytanie brzmi, czy jest sens zapłacić więcej? Czy po prostu brac co najtańsze po awarii won i następna?A...

  24 Lut 2021 21:55Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2160

  Bosch MAXX5 (WVD24520EU) - pralko suszarka - kończy suszenie po 2 minutach

  Witam, mam problem ze swoją pralko suszarką - typ i model w temacie - po uruchomieniu programu suszenia pralka zatrzymuje się po 2 minutach - to znaczy kompletna cisza, na wyświetlaczu czas stoi w miejscu (np. 13 minuta z 15).Na początku program przebiega chyba normalnie - pracuje pompa, kręci się...

  01 Sty 2013 15:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2445

  pralka i suszarka w kolumnie

  Ale ja nie o to pytam czy stosować łącznik/podkladki czy nie, ale jak przy ich wykorzystaniu wsadzić mam we wnękę suszarkę?Jaki problem w tym? Wysuwasz pralkę z wnęki, wstawiasz łącznik, suszarkę na to, zabezpieczasz i wsuwasz całość w wnękę. Suszarka 50 kilo nie waży, chyba, że Miele. Idzie...

  19 Wrz 2019 16:24Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 55158

  Jakiej wielkości kupić suszarkę do ubrań?

  Moim faworytem jest Bosch z serii WAE, ale to seria już schodząca z rynku, stara wdzięczna konstrukcja, może nie najcichsza, nie w najwyższej klasie energetycznej, ale w pełni naprawialna i niedroga w serwisie. Jeśli nie to, to kolejno z Boscha seria WLG albo WAN.LG też można zaakceptować, również...

  23 Cze 2019 18:46Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 639

  Suszarka MIELE T8603C czy "wystarczy" Bosch lub S

  Dzięki wielkie Janie za sugestię.Zmienił mi się trochę typ.Po pierwsze MIELE nie na naszą kieszeń, a po drugie nie wiem czy warto...Poza tym mąż zasugerował, że równie dobrze może być jednak kl. b (prąd o połowę tańszy)...No i cena jednak powinna być niższa...Czy takie typ byłby ok:WTE...

  11 Sty 2009 18:18Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 10318

  Pralko-suszarka - jaką wybrać?

  Zdaje sobie sprawę, ze pralko-suszarka to nie najlepszy wybór, m. in. : duża awaryjność czy używanie zimnej wody w procesie suszenia, jednak warunki lokalowe nie pozwalają na postawienie dwóch urządzeń natomiast z suszeniem prania, zwłaszcza w zimie, mamy obecnie równie duży problem.Urządzenie...

  11 Kwi 2017 10:15Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 22248

  Bosch WTE86303PL - Co chwile świeci kontrolka opróżnienia pojemnika na wodę

  Witam. Mam prawie 6 letnią suszarkę Bosch WTE86303PL. Do tej pory była bezawaryjna, jednak obecnie pojawił się problem z pojemnikiem na wodę. Mianowicie czasem po chwili, czasem po kilku minutach od rozpoczęcia procesu suszenia zapala się lampka opróżnienia pojemnika na wodę, pomimo że w pojemniku nie...

  09 Sty 2022 15:01Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5376

  Bosch WTS86580 suszarka - wyłącza sie po 3 minutach pracy

  Czesc!Problem jak w tytule. 3 minuty i suszarka przestaje pracowac. Kod bledu -0-.Nie ma takiego w kodach bledow... Przerywany sygnal dzwiekowy.Sensor? Jesli tak to ktory? Odlaczalem z wtyczki ten przy zbiorniku zbiorczym wody. Pokazalo wowczas inny blad wiec to nie ten.Pozdrawiam.Poprawiono...

  04 Lut 2019 03:44Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 13701

  Bosch WTB86200PL - Suszarka skraca działanie programu do 1 min.

  W suszarce postrzępiony pasek napędowy, zablokował silnik (luźne "frędzle" paska nakręciły się wokół osi wielorowkowej). Pasek wymieniony. Silnik ruszył.Pozostał błąd F9. Na skutek przegrzania uszkodziło się również zabezpieczenie termiczne grzałki. Wymienione. Silnik i grzałka wydają się sprawne -...

  26 Sty 2017 11:20Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4428

  Bosch WVH 28420EU - pralko suszarka przerywa pracę po pobraniu wody.

  Mozliwe, ze mialem podobny problem. Jesli po napelnieniu wody beben nie zaczyna chodzic, to u mnie problemem byly "zajechane" szczotki. Jesli chcesz samemu naprawic, to bez problemu mozna szczotki kupic, tylko problem jest ich wymiana - poniewaz stare szczotki musisz odciac od mocowania i przylutowac...

  08 Wrz 2019 18:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 486

  Jaką pojemną suszarkę z pompą ciepła od LG, Bosch lub Siemens kupić?

  Ja posiadam drugi rok model Lg 8kg, jak narazie jestem zadowolony, żadnych problemów. Czyszcze za każdym razem filtry, i co jakiś czas przecieram wilgotna szmatką miejsce wkrorym znajdują się filtry. Rachunki podczas używania suszarki podskoczyły do 15zl miesiecznie wiec nie wiele. Ogólnie polecam.

  02 Lip 2021 09:11Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1017

  Pralko-Suszarka Siemens iQ800 - dobre rozwiązanie?

  Kolego, a rozważałeś rozwiązanie osobnej pralki i osobnej suszarki?Moim skromnym zdaniem rozwiązanie zdecydowanie lepsze. Nie przypadkiem suszarki jako osobne urządzenia mają inną konstrukcję bębna, poza tym tradycyjna suszarka sprawdza wilgotność prania, co za tym idzie, zakończy cykl w momencie...

  13 Paź 2017 08:19Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 5583

  Zakup zestawu pralka + suszarka LG, Bosch, Miele

  Na pewno nie LG, Miele to już nie to samo co 18 lat temu, bo zdażyło mi się w 3 letniej Miele wymieniać grzałkę.. i czar prysł. Ale to pojedynczy przypadek.Pamiętaj że do Miele jest problem z częściami i nie każdy serwis AGD chce się do nich dotykać.. więc chyba zostaje BoschNa pewno nie LG, Samsung, Beko, MPM...

  26 Sie 2021 22:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1299

  Jaką pralkę i suszarkę kupić? Bosch? Electrolux? Samsung?

  W pierwszym momencie szok i niedowierzanie.. jeszcze z rok-półtora temu bylo takich sporo? Dlaczego?Rok, półtora temu już był problem kupić slima z stajni Bosch / Siemens. Dla czego? Brak popytu. Na zachodzie niemal nikt nie kupuje pralek typu slim, czy wąskich zmywarek, a dla jakiegoś tam procenta...

  29 Sty 2022 18:24Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1755

  Bosch WTW7660 - Za gorące pranie?

  Witam wszystkich serdecznie. Posiadam suszarkę z pompą ciepła Bosch seria 6 WTWH7660. Ostatnio wyciągając pranie z suszarki wydawało mi się, że jest za gorące. Guziki i zamki wręcz parzyły. Dzisiaj po zakończonym suszeniu zmierzyłem temperaturę termometrem bezdotykowym( takim do mierzenia temperatury...

  08 Sty 2023 13:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 93

  Bosch WTW86561 - Uniemożliwiony dostęp do wymiennika ciepła

  Witam, mam problem z dotarciem do wymiennika ciepła w suszarce kondensacyjnej bosch. Po otwarciu zewnętrznej klapki która w teorii zapewnia dostęp do wyżej wspomnianego wymiennika jest osłona uniemożliwiająca dostęp do tego właśnie elementu. Po demontażu całej frontowej części zauważyłem ze osłona jest...

  06 Lut 2023 09:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 72

  Bosch pralko-suszarka WFT 5010 - nie działa:)

  Problem wygląda następująca, praleczka nie jest elektronicznie martwa. Nie "załącza" żadnego programu. Po rozebraniu okazało się że przy programatorze ktos już coś lutował.. Brakuje elemntu oznaczonego jako A2 bodajże i jest dodatkowo wlutowanyt opornik 103 kOhm. Jeżeli ktoś dysponuje schematem,...

  13 Sty 2008 13:21Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3484

  Bosch ecologixx7 - Sygnalizuje błędnie pełny zbiornik z wodą i zatrzymuje progra

  Na każdym programie suszarka po ok20 minutach się wyłącza i sygnalizuje pelny zbiornik z wodą a tej wody jest nie wiele.... Może ktoś miał podobny problem i może pomóc rozwiązać ten problem. Dodam że co 20 min wylewam wodę i czyszczę filtry i dalej jest to samo. Włączam ponownie suszarkę a ona po ok...

  31 Sty 2019 16:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 30282

  Pralka i suszarka - zestaw Electrolux

  brak problemów z czyszczeniem wymiennika w suszarce - z ww. powodów odpadł Bosch i LG)A to dla czego? To, że Elektrolux ma otwieraną klapkę to nic nie pomoże, bo wymiennika do czyszczenia nie wyjmiesz. Zawala się dokładnie tak samo jak BSH i mniej więcej po takim samym czasie. Zresztą, do BSH można...

  25 Wrz 2021 15:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1614

  Pralka Bosch czy Hoover?

  Myślę, że znajdzie się kilka opinii na temat każdej z nich. Sam osobiście mam pralkę Hoover ( trochę starszy model) już od 6 lat. Działa rewelacyjnie. Rok temu kupiłem suszarkę do bielizny też Hoower. Dość spora 9 kg ładowana i w wyglądzie podobna do tej pralki o której piszesz. Jedyny problem był w...

  05 Sie 2011 13:02Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 8960

  WTE 86305PL BOSCH WDT2 - Piski suszarki w tylnej części bębna.

  Witam. Mam problem z suszarką Bosch WTE 86305PL/30, a mianowicie piski dochodzące z tylnej części bębna. Sprawdziłem pasek, łożyska silnika i napinacza paska, które są ok. Proszę forumowiczów o schemat budowy suszarki, bądź może ktoś naprawiał taki sprzęt z tą usterką.

  03 Cze 2016 20:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1179

  Bosch suszarka WTW 86563 pl/02 - wyświetla błąd F08

  Jednak w trybie P2 - pokazuje 2 temp - 00°C oraz 14°C pomimo, że ma 1 czujnik. W czym problem?

  10 Kwi 2018 04:51Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1023

  Pralka czy pralko-suszarka w szafie?

  LG są bardzo dobre. Ja mam ariston innex, Bosch jest dobry. Pamiętaj, że pralko suszarka kondensacyjna jest od wywiewowej i bardziej niszczy ubrania ale wywiewowi musi mieć odprowadzenie gorącego powietrza najlepiej na zewnątrz.Powiem tak, że zimą na pewno pralko suszarka. Ja teraz suszę na zewnątrz....

  31 Lip 2018 20:31Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 9369

  Bosch WVH28420PL - Nowa pralko-suszarka stukanie podczas wirowania (video)

  Posiadam Pralko-suszarka Bosch WVH28420PL od 14 dni. Problem występuję tylko podczas wirowania z wsadem, bez znaczenia na jakiej prędkości. W lewym górnym rogu pod komorą na proszek słychać jakieś uderzanie, które znika tylko po dotknięciu palcem obudowy w tym miejscu.Poniżej link do filmu:[url=]LinkPralka...

  31 Sie 2018 21:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3012

  Pralka + suszarka (LG czy BOSCH)

  Generalnie Bosh jak i LG robią obecnie masówkę i nikt do końca nie wie, gdzie ten sprzęt jest produkowany, a jedynie po sieci krążą mity. Powiem jak to było przy wyborze w moim przypadku - wszyscy wymieniali znane marki, każdy o nich słyszał w reklamach TV. Jednak po pewnym czasie i przeanalizowaniu...

  29 Gru 2019 18:44Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 7521

  Bosch WVD24520EU - pralko-suszarka zwarcie płyty sterującej ACP-E1

  Z powodu zalania płyty sterującej pralko-suszarki Bosch WVD245SGB/01 wystąpiło zwarcie pod przełącznikiem który został cały.Wymieniłem zepsutą płytę na moduł z pralki WVD24520EU/03. Pralka działa ale suszarką coś szwankuje, przegrzewa się i wyłącza się termostat. Ale można robić pranie. Chce spróbować...

  20 Kwi 2022 07:12Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 732

  Kuloodporna pralka + osobna suszarka - też kuloodporna

  Muszę wstawić pralkę i suszarkę w miejsce, z którego będzie ją ciężko wyjąć i wynieść.Zastanów się dobrze, czy nie ma innej opcji, w razie awarii (również na gwarancji) dostęp do urządzenia to problem po twojej stronie.sprzęt dla "uber niemców"Nie te czasy. Nawet Miele upadło na pysk....

  09 Maj 2021 21:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 558

  Bosch WTE86305PL/24 - NTC 00613753 z suszarki czy sprawny?

  Pokręci kilka minut i "odcina" (gaśnie wyświetlacz)Czyli najprawdopodobniej masz problem z zasilaczem na płycie programatora. Wyjmij tą płytę, zdejmij plastikowe osłonki z płyty i daj dobre zdjęcia z obu jej stron. :! : Zanim przystąpisz do demontażu zrób zdjęcia gdzie podłączone są poszczególne...

  16 Wrz 2021 20:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 423

  Zakup suszarki do 3-3, 5 tys. zł

  Im więcej czytam i oglądam to coraz gorzej mi wybrać.To dość typowe zjawisko, zwłaszcza, że opinie są bardzo różne i niejednokrotnie nie miarodajne.Z pompą/bez pompy?To już Ty musisz zdecydować. Pompa jest droższa, bardziej modna i pozornie oszczędniejsza, bo w wyższej klasie energetycznej...

  28 Lis 2021 10:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 654

  Bosch WTW85461PL - instalacje odpływu suszarki

  Jakiś czas temu zawitałem do tego tematu szukając rozwiązania identycznego problemu. Dziś trafiłem na widoczny poniżej syfon, więc dzielę się znaleziskiem:Producent: ScanpartKod produktu: 1130710015chcialbym odgrzebac troche temat bo stoje przed tym problemem. (at)arxas89, to przylacze...

  22 Paź 2022 21:30Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 46107

  Zakup suszarki kondensacyjnej 8-9 kg

  Stoję przed wyborem i zakupem suszarki.Pralkę mam z wsadem do 9 kg.Wstępnie wybrałem:- BEKO DS8312WX 8 kg- BEKO MDH9544RX 9 kg- Whirlpool FT M22 9X2S EU 9 kg- BOSCH WTW85465PL 9 kgCzytałem na forum wątek o suszarkach i nie mogę się zdecydować.Widziałem opisy z problemami...

  12 Lis 2019 09:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1377

  Bosch WVH28420PL - Tłucze się

  Musisz sprawdzić zawieszenie bębna. Może to być amortyzator, sprężyna, a może nawet niedokręcona któraś z przeciwwag (ale to raczej nie ten dźwięk)... Może to być również coś banalnego typy klepiące drzwiczki albo coś, co leży na blacie pralki.Jak jest na gwarancji to zgłaszaj, że tłucze, ale nie...

  01 Gru 2019 22:31Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1140

  Suszarka do ubrań, praca w piwnicy

  Myślałem że jakość Boscha też spadła na psy:). Cóż kupiliśmy Electroluxa z uwagi na lepsze dla nas programy. Produkcja z Polski. Wymiennik czyści się bardzo prosto. Dostęp jest na tyle dobrze rozwiązany, że nic nie ma prawa popękać. Co do pracy w chłodnych pomieszczeniach nie ma w ogóle problemu. Myślałem...

  22 Gru 2020 20:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1416

  Siemens Bosch Extraklasse TXL 751 K - Kondensacyjna - Alarm po dwóch minutach.

  Witam, naprawiam suszarkę Siemens Bosch Extraklasse TXL 751 K.Kiedyś miałem już z nią problem, że nie suszyła bo wyświetlała, że pranie jest suche, ale to był zimny lut od czujnika wilgoci, teraz mam inny przypadek:Problem zaczął się od pękniętej szybki od żarówki. Szybka odpadła i cała wilgoć...

  22 Sty 2015 18:07Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1149

  Pralka: LG F10B8ND czy Bosch WLG2026FPL

  Uwaga uwaga, dzwoniłem zarówno do serwisu Bosch jak i LG i w obu powiedzieli: cena wymiany łożyska to 500złDodatkowo Bosch ma wyjątkowo mały bęben (wygląda iście zabawkowo) LG trochę większy. 5kg kontra 6kg.Jakoś mi się wydaje że mój 5kg Indesit z suszarką sprzed 16 lat ma dużo większy bęben...

  07 Mar 2016 09:11Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 7242

  Bosch WVH28421EU/01 (Avantixx) -miga kontrolka kluczyka i blokada nie blokuje

  Mam zdaje się podobny problem. Pralko-suszarka wydaje się być nieudanym produktem. Już na dzień dobry były problemy z wadliwym odczytem ciśnienia wody więc sklep wymienił mi produkt bez szemrania. Z kolejną też pojawiły się problemy. Z niewyjaśnionych przyczyn nie dało się otworzyć...

  31 Maj 2018 18:10Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 7926

  Pralka do 1200 zł. Bosch, Siemens?

  Ale jakieś lekkie kosmetyki to bez problemu można stawiać, nie? :)do tego żelazko i suszarkę postawisz i nic się nie staniejak z tym zabezpieczeniem, poradze sobię, jest jakaś instrukcja jak to zdjąć?Jest instrukcja i sobie poradzisz.Co do blachy - ja mam teraz Boscha (co prawda made in...

  05 Maj 2012 16:44Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7881

  Suszarka Elektrolux EDH 13487 RW lub EDH 13386 GW czy warto kupić?

  Elektrolux EDH 13487 RW lub EDH 13386 GWBardzo proszę o doradzenie, czy warto kupić którąś z tych suszarek? (skłanaim się ku pierwszej czyli RW)Opinie mają bardzo dobre, zastanawiam się nad tym czy są w nich problemy z zapychaniem się filtrów tak jak czytałam że dzieje się to w Boschach i...

  31 Maj 2014 20:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1371

  Pralka, suszarka - razem czy osobno?

  Zdecydowanie jako osobne urządzenia.Dziś już wszystkie suszarki są kondensacyjne, wywiewowe to już relikt minionej epoki.Bosch jest całkiem ok, nie sprawiają zwykle wybitnych problemów.

  04 Mar 2022 09:24Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 4521

  Pralka i suszarka - co kupić w 2022?

  LG sprzedaje się stosunkowo mało, nikt tego nie chce naprawiać + elektronika zalana żywicą. Psuje się jak wszystko inne, a części do tanich nie należą. Biorąc pod uwagę rynek dużego AGD to karty rozdaje 3 głównych graczy BSH, Electrolux (AEG, Zanussi) i Whirlpool (Indesit, Hotpoint -Ariston) razem...

  14 Wrz 2022 23:43Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 1185

  Pralka i suszarka - LG? Coś innego?

  Tych obecnie sprzedawanych w elektro-marketach, w czasach problemów z dostępnością elektroniki i w związku z tym totalnym zjazdem z jakościZjazdu z jakości nie stwierdza się, a elektronika w naszj branży jest dostępna bez problemów, wszak innaczej w sklepach zamiast agd i rtv stały by puste półki....

  27 Paź 2022 17:36Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 345

  Pralka Bosch WAA 16161 PL - Wymiana łożysk

  To chyba nie jest to samo, nie uważasz? :(To jest dokładnie to samo.Fakt, przyjrzałem się "zagadce" i zwracam honor:DPrzy okazji znalazłem Około roku 2005 zaczęto produkować zbiorniki zgrzewane. Zaletą tego rozwiązania być może jest nieco niższy koszt produkcji (brak śrub, uszczelki,...

  11 Paź 2015 15:13Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5088

  Bosch czy LG - LG F4j7ty2w czy lepiej Bosch WAT24441PL

  LG jest dalej faworytem bo daje 10 lat gwarancji na pompę ciepła w suszarce.Gwarancja jest jedynie na sprężarkę i silnik. To nie te elementy powodują typowe problemy. Oczywiście lepiej mieć tę gwarancję niż jej nie mieć, ale w kwestii awaryjności nic szczególnego ona nie wnosi.

  04 Mar 2019 09:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1194

  jaką zmywarkę wolnostojącą 45cm kupić - Bosch czy Electrolux?

  Nabłyszczacza już od dawna nie dajemy bo efektu i tak nie ma. Suszarka nie dosusza od początku i nie ważne jaki program, a naczynia są bardzo gorące po zakończeniu każdego programu. Mimo to woda zostaje na nich. Przypominam, klasa A suszenia. Bosch miał klasę B suszenia, a było zdecydowanie lepiej....

  01 Kwi 2022 10:12Odpowiedzi: 94 Wyświetleń: 26634

  Robot kuchenny Bosch MUM4756EU/05 - złożenie, plastikowy okrąg + uszczelka

  Witam. Jakiś czas temu dostała mi się woda do wnętrza elektronik robota kuchennego. Dokładnie zalał się jeden z tranzystorów smd będący na płytce czujnika obrotów.Diody prędkości zaczęły migać od pierwszej do ostatniej. Szybko wyłączyłem sprzęt i rozkręciłem, osuszyłem suszarką do włosów.Teraz...

  AGD Drobny sprzęt 27 Sie 2022 12:11Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 225

  Pralkosuszarka Bosch WFT 6030/02 - zupełnie nie działa, nic nie swieci

  pralkosuszarka BOSCH WFT 6030/02 zakonczyła poprzednie pranie bez jakichkolwiek problemów. Przy próbie ponownego uruchomienia po 1-2 dniach okazała sie kompletnie "umarła" - nie reaguje na żadne pokrętła, klawisze itp. Zadna dioda nie świeci. Wewnątrz jest napiecie na kondensatorze, Termostacie...

  15 Mar 2011 00:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1169

  Bosch WAE2047PPL/79 - Bęben zaczął walić przy starcie

  Mam problem z pralką Bosch Serie 4 Vario Perfect WAE2047PPL/79Pralka zaczęła walić przy starcie wirowania. W bębnie było stosunkowo mało rzeczy (poduszka i mały koc dziecięcy), a pralka przestawiła cały słupek z suszarką (pralka ma jakies 6 lat i pierwszy raz to się zdarzyło). Dodatkowy...

  05 Lut 2021 10:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 450

  Lodówka BOSCH - kolor i efekt wykończenia

  Próbowałeś dzwonić na infolinię producenta? Kiedyś miałem podobny problem, ale z suszarkami do ubrań Bosch i pomogli mi na infolinii. Oni mogą dokładnie sprawdzić dane danego modelu, w tym oznaczenie koloru i w ten sposób może dopasują?

  18 Sie 2022 08:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 192

  Pralka Bosch WFT 7310 problem sterowania.

  Posiadam pralkę jak w temacie, z dnia na dzień pralka zaczęła zachowywać się dziwnie.Otóż na początku po włączeniu programator pstrykał jakby nie mogło coś zaskoczyć, po około 5min. zaskakiwał i pralka zaczęła pobierać wodę.W całym cyklu prania zdarzało się to kilka razy, co któreś pranie...

  05 Wrz 2011 16:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2451

  Bosch Silence Plus problem

  Zalane dno obudowy. Trzeba zdemontować boki i wysuszyć.Tylko, że ja mam zmywarkę zabudowaną i nie za bardzo wiem jak się zabrać za rozkręcenie tych boków. Myślałam że może suszenie suszarką coś pomoże???

  31 Mar 2017 18:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 912

  Bosch SPS53M88EU - "Mleczne" zacieki na szklankach/kieliszkach

  Udało mi sie zrobić zdjęcie tych zacieków chociaż łatwo nie było strasznie ciężko to uchwycić, a na żywo są dużo bardziej widoczne. I są tak jakby dwa "typy".Pierwsze to podłużne smugi pozostawione chyba przez spływającą wodę, uwidaczniają sie coraz bardziej po wyjęciu ze zmywarki po kilkunastu sekundach...

  06 Sty 2018 20:53Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 5097

  Sens stosowania pralko suszarki

  No ja mam podobny problem, wymysliłem sobie suszenie w pralce Bosch Serie 6 WDU28540EUI zuzycie wody 125l/pranie troche wprawiło mnie w osłupienie.Ale zakładając ze to przełknę czy to faktycznie działa? Ciuchy są na tyle suche żeby ich nie rozwieszać tylko ew wyprasować i schować do szafy?Poza...

  07 Sty 2019 16:41Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2334

  Zakup pralki i suszarki w sklepie zagranicznym

  Prawie każda pralka ma funkcje "pauza". Blokada natychmiast się uwalnia i wrzucasz co chcesz.Przez drzwiczki Add Wash wrzucisz co najwyżej gacie.Z funkcją "Pauza" w Boschu jest taki problem, że nie zawsze umożliwia otwieranie drzwi. Zależy w którym momencie programu.No jeśli na jakimś delikatnym...

  19 Kwi 2019 21:12Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 642

  Zmywarka Bosch SGS46M1EU/73 - nie pobiera wody

  To jest czujnik zalania?Tak. W takim razie wróć do postu #4Sprawa wydaje się chyba rozwiązana.Dodano po 39Wpierw prawdopodobnie przyczyną był zanieczyszczony/zapchany płaszcz wodny lub przepływomierz, które wyczyściłem. W trakcie ściągania płaszcza wodnego nalało się trochę wody do...

  22 Cze 2020 10:26

  Suszarka Electrolux EDH97981W - oświetlenie wewnętrzne nie działa

  to wynika z Twojej wypowiedzi, że jeśli coś się wydarzyło to na płytce PCB?Pro forma sprawdził bym czy napiecie na żarówce / diodzie jest, ale na 99% właśnie na PCB będzie problem.Czyli trzeba wyjąć tą płytkę, pomierzyć czy jest napięcie przy wyjściu kabli do żarówkiJak PCB wyjmiesz to...

  12 Lis 2020 10:55Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 708

  Bosch WVH28420PL Serie 6 - świeci się kontrolka z kranikiem

  Mam dokładnie ten sam problem. Wygląda na to, że pralka "nie wie" ile wody nabiera i nalewa oczyszczając układ suszenia zbyt dużo wody do bębna mocząc ubrania od dołu. Zdarzyło mi się, że podczas prania nalała prawie połowę wody do bębna. Hydrostat wymieniony, wszystkie inne rozwiązania wskazane przez...

  14 Lut 2021 12:58Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1998

  Bosch WLT24460PL brzydki zapach prania

  Źródłem problemu są zazwyczaj zmiękczacze. Dopóki tego g.. na nie stosowałem nie było problemu z brzydkim zapachem. Ba, w przegródce na zmiękczacz pojawił się grzyb/pleśń. To ona powoduje przykry zapach. Grzyb do rozwoju potrzebuje pożywki, ciepła i wilgoci. Jeśli to się rozwija w pralce, to przykry zapach...

  20 Gru 2021 14:37Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 372

  Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła czy bez?

  Z Państwa odpowiedzi wynika iż Siemens nie będzie najlepszym wyborem.Nie chodzi o to, że jest zły. Tylko że prawie nikt go nie ma. Poza tym ciężko będzie znaleźć osobę, która używa kilku suszarek i wskaże tę jedyną słuszną. Każdy coś tam sobie kupił i w tym wątku rekomendacji zakupowych jest sporo.Co...

  21 Sty 2023 14:09Odpowiedzi: 1100 Wyświetleń: 389157

  Bosch WTB86200PL - migają diody po włączeniu, brak reakcji na programy

  Czy ktoś miał podobny problem z suszarką Bosch i jakoś to rozwiązał. W suszarce po włączeniu na obojętnie jaki program migają cztery diody - Start/Pauza, Delikatne, Mniej zagnieceń i Sygnał (jak na zdjęciu). Suszarka jest jakby zablokowana - nie reaguje na nic. Sprawdziłem już dosłownie wszystko...

  02 Mar 2022 23:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 261

  Jaki zestaw-pralka + suszarka

  Witam, szukam zestawu pralka + suszarka max 5-6k. Z tego co przeglądam to najbardziej polecane są zestawy Bosch zgadza się? Mi głownie chodzi o najmniejszą awaryjność i najmniejsze problemy z serwisowaniem. Pozdrawiam!

  02 Mar 2022 23:09Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 18713

  Siemens WD15H542 pralko suszarka - brudzi ubrania

  Ne ma możliwości by takie brudy były wadą konstrukcyjną pralki.Spprzęt do rozebrania i gruntownego czyszczenia z syfu.Pomocne w powstawaniu takich sladów na ubraniach bywa też przeładowywanie urządzenia.Tez obstawiam ze trzeba wyczyscic pralke w srodku. Dziwne dla mnie jest to, ze w poprzednich...

  22 Lip 2022 08:35Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 621

  Prośba w wyborze zestawu pralka + suszarka

  Minusem taniego BSH zawsze były niewymienne łożyska i koszmarnie droga elektronika.Jeśli 2800 to wg Ciebie tania pralka, to czapka z głowy:lol:Tak, ten model ma zbiornik zgrzewany, co nie zmienia faktu, że od lat z powodzeniem w takich zbiornikach wymienia się łożyska i nie jest to specjalnym...

  05 Lut 2023 13:20Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 531

  Pralka Bosch WWD45 - wyświetla 0:01

  Mam problem z tą pralką (pralko-suszarką), po włączeniu jakiegokolwiek programu wyświetla minutę do końca.Zamyka drzwiczki i po chwili na chwilę odpala się symbol wirowania, po czym gaśnie symbol wirowania i nic więcej nie działa. Nie pykają przekaźniki silnika, nie uruchamia się pompa.Wyświetla...

  18 Gru 2013 23:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1746

  BOSCH WTW86563 - Komunikat zapchanego filtra.

  Potwierdzam, w razie problemów opisanych w temacie z tym modelem suszarki, należy zająć się pompką, a w zasadzie zbiornikiem, gdzie odbierana jest woda (skropliny + płukanie) z wymiennika ciepła.Dodam, że po rozkręceniu suszarki i dojściu do pompki należy "pogmerać" pod wymiennikiem ciepła i postarać...

  11 Paź 2016 10:43Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 10053

  Pralka Bosch WLG2026FPL, WLG2426KPL, WLG24261PL?

  Wybaczcie obsuwę czasową.Pralka spisuje się rewelacyjnie. Póki co żadnych napraw, żadnych problemów. Przy wirowaniu nie tańczy po łazience. Ogólnie jest cicha. Jak na moje potrzeby to ultracicha, bo pralnię mam w piwnicy.Pralka robi ok. 20 prań w miesiącu... zależy jak się nazbiera bo są i takie...

  06 Wrz 2019 14:29Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 21354

  Bosch WAE2048FPL/WLM40 - przypuszczalana wada układu 9000590711 melecs

  Witam serdecznie,Żoneczka robiła pranko i nagle zaczęła się denerwować (co jest rzadkością). Mamy dziwny problem z pralką. Pralka po włączeniu jakiegokolwiek programu pokrętłem jako pierwsze wyświetla:1h i tak przez jakieś 10 sec odlicza: 1h>2h>3h...... aż do 24, a na 24 koniec i nic nie można...

  01 Sty 2018 22:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 816

Jeśli wystąpią problemy z połączeniem z urządzeniem Bluetooth, poniżej przedstawiono rozwiązania, które warto wypróbować.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z funkcją Bluetooth w Twoim urządzeniu sprawdź wykonaj następujące czynności:

Sprawdź informacje o produkcie

Jeśli podczas konfigurowania nowego urządzenia brakuje funkcji Bluetooth, sprawdź w specyfikacji produktu, czy zapewnia on obsługę funkcji Bluetooth. Niektóre urządzenia nie obsługują protokołu Bluetooth.

Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona.

Jeśli używasz laptopa z wmontowanym w obudowie fizycznym przełącznikiem funkcji Bluetooth, upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji włączonej.

W systemie Windows 11 można na dwa sposoby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu:

 • Zaewidencjonuj szybkie ustawienia: Wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) po prawej stronie paska zadań, poszukaj szybkiego ustawienia Bluetooth , a następnie wybierz pozycję Bluetooth, aby je włączyć. Jeśli urządzenie Windows 11 nie jest podłączone do żadnych akcesoriów Bluetooth, zobaczysz komunikat "Nie połączono".

 • Zaewidencjonuj ustawienia: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń & Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

Uwaga: Tuż po włączeniu funkcji Bluetooth w obszarze Ustawienia zostanie wyświetlony następujący komunikat:
"Wykrywalny jako <computer_name>"

Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane lub ma świeże baterie oraz znajduje się w zasięgu komputera. Następnie zrób tak:

Wyłącz urządzenia Bluetooth, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie.

Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu. Jeśli urządzenie Bluetooth działa wolno lub nie odpowiada, upewnij się, że nie jest zbyt blisko innego urządzenia USB podłączonego do portu USB 3. 0. Nieekranowane urządzenia USB mogą czasami zakłócać połączenia Bluetooth.

Sprawdź komputer

Na komputerze, który ma być sparowany:

Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony:Wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) po prawej stronie paska zadań, a następnie upewnij się, że szybkie ustawienie Tryb samolotowy jest wyłączone.

Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń & Bluetooth. Wyłącz funkcję Bluetooth , poczekaj kilka sekund, a następnie włącz ją ponownie.

Usuń urządzenie Bluetooth, a następnie dodaj je ponownie: Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Urządzenia . W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji dla urządzenia Bluetooth, z którym występują problemy z nawiązaniem połączenia, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie > Tak. Aby dowiedzieć się więcej o ponownym sparowaniu Twojego urządzenia Bluetooth, zobacz Łączenie się z urządzeniem Bluetooth.

Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony funkcji Bluetooth

Jeśli funkcja Bluetooth nie działa, spróbuj wykonać poniższe czynności. Oto niektóre inne typowe problemy:

Brakuje ikony Bluetooth albo funkcji Bluetooth nie można włączyć lub wyłączyć.

Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows.

Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 11 z systemu Windows 10.

W Menedżerze urządzeń nie wyświetla się urządzenie Bluetooth i nie ma żadnych nieznanych urządzeń.

Aby rozpocząć, wybierz nagłówek w celu wyświetlenia więcej informacji. 

Jeśli niedawno uaktualniono do systemu Windows 11 lub zainstalowano aktualizacje systemu Windows 11, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby automatycznie sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika:

  Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz ciąg menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z listy wyników.

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth, a następnie wybierz nazwę karty Bluetooth, która może zawierać wyraz „radio”.

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

  Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika wybierz pozycję Uruchom > > Zasilanie uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika Bluetooth, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik Bluetooth.

Ważne: Nieaktualny lub niezgodny sterownik jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z połączeniami Bluetooth. 

Aby ręcznie zainstalować sterownik Bluetooth:

Przejdź do witryny internetowej producenta komputera i pobierz najnowszy sterownik. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku pobrania pliku wykonywalnego (exe) kliknij dwukrotnie plik, aby go uruchomić i zainstalować sterowniki. To wszystko, co trzeba zrobić.

W przypadku pobrania osobnych plików, z których co najmniej jeden ma rozszerzenie nazwy pliku inf, a inny — rozszerzenie. sys, wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z listy wyników.

  W Menedżer urządzeń wybierz pozycję Bluetooth > nazwę karty Bluetooth. (Jeśli jej tam nie ma, zajrzyj do sekcji Inne urządzenia).

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik , > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników.

  Wybierz opcję Przeglądaj, wybierz lokalizację, w której zapisane są pliki sterownika, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zamknij.

  Po zaktualizowaniu sterownika wybierz pozycję Uruchom > zasilanie > Uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  Jeśli nie widzisz ikony połączenia Bluetooth, ale urządzenie Bluetooth jest wyświetlane w Menedżerze urządzeń, spróbuj odinstalować adapter Bluetooth i wykonaj ponowną instalację. Oto odpowiednia procedura:

  Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z wyników.

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę karty Bluetooth (która może zawierać wyraz "radio"), a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie > Odinstaluj.

  Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Zamknij .

  Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie. System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

  Jeśli system Windows nie zainstaluje sterownika ponownie automatycznie, otwórz Menedżer urządzeń i wybierz pozycję Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  Uwaga: Aby uzyskać najnowsze sterowniki dla karty Bluetooth może być konieczne skontaktowanie się z producentem komputera lub innego sprzętu.

  Jeśli te kroki nie pomogą rozwiązać problemu z łącznością Bluetooth, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd. Pomoże to firmie Microsoft ustalić główną przyczynę tego problemu.

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił problem. Na przykład jeśli problemy z funkcją Bluetooth zaczęły występować po aktualizacji systemu Windows lub zmianie wersji systemu Windows, dołącz taką informację.

  Otwieranie Centrum opinii

  Uwaga: Jeśli Twoim urządzeniem zarządza administrator w szkole lub w pracy i nie widzisz ikony Bluetooth, być może funkcja ta została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej IT.

  Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth

  Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe kroki dotyczące rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

  Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia Bluetooth, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają. Producent urządzenia prawdopodobnie będzie miał bardziej szczegółowe informacje specyficzne dla danego produktu oraz odnośną procedurę rozwiązywania problemów.

  Aby rozpocząć, wybierz nagłówek w celu wyświetlenia więcej informacji.

  Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN umożliwiającego korzystanie z urządzenia, ale nie znasz tego kodu:

  Poszukaj kodu PIN w dokumentacji urządzenia albo na samym urządzeniu.

  Spróbuj 0000 lub 1234.

  Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN, ale nie widzisz miejsca do wpisania numeru na ekranie komputera, wpisz 0000 na klawiaturze Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Spróbuj usunąć urządzenie, a następnie sparuj je ponownie. Urządzenie może być sparowane, ale niepołączone — klawiatury, myszy i pióra Bluetooth łączą się tylko w razie potrzeby.
  Aby usunąć urządzenie Bluetooth, wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia . W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji dla sparowanego, ale nie działającego urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie > Tak. Następnie sparuj urządzenie ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat parowania urządzeń, zobacz temat

  Jeśli występują problemy z podłączeniem urządzenia audio Bluetooth lub odsłuchem dźwięku:

  Upewnij się, że urządzenie audio jest w zasięgu komputera.

  Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Dźwięk > systemowy . Wybierz pozycję Wybierz miejsce odtwarzania dźwięku, a następnie wybierz urządzenie Bluetooth.

  Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyświetlane jako sparowane w obszarze Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzeniami , ale nie słyszysz dźwięku, upewnij się, że jest ono podłączone. W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji obok urządzenia, a następnie wybierz pozycję Połącz.

  Spróbuj usunąć urządzenie Bluetooth, a następnie sparuj je ponownie. Aby usunąć urządzenie Bluetooth, wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia .

  Jeśli urządzenie jest podłączone, ale dźwięk ma niską jakość:

  Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. W obszarze Wybierz, gdzie chcesz odtwarzać dźwięk, wybierz urządzenie Bluetooth.

  Wstrzymaj inne działania, które mogą używać funkcji Bluetooth, takie jak udostępnianie plików przez Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows.

  Sprawdź, czy dla urządzenia Bluetooth został wybrany dźwięk stereo, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku. W tym celu:

  Po prawej stronie paska zadań kliknij pozycję Głośność , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj urządzeniami audio, aby wybrać urządzenie do odtwarzania.

  Wybierz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że opcja Stereo jest zaznaczona. (Opcją zapewniającą niższą jakość dźwięku jest Urządzenie głośnomówiące).

  Jeśli opcja stereo nie jest dostępna, usuń urządzenie z obszaru Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia , a następnie dodaj je ponownie. Następnie ponownie sprawdź panel głośności, aby upewnić się, że wybrano opcję stereo.

  Udostępnianie plików

  Jeśli występują problemy z udostępnianiem plików za pośrednictwem połączenia Bluetooth:

  Spróbuj użyć funkcji udostępniania w pobliżu. Dowiedz się więcej na temat udostępniania w pobliżu

  Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu wysyłającym i odbierającym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików przez Bluetooth.

  Uwaga: Funkcja udostępniania w pobliżu jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 i w systemie Windows 11.

  Telefony

  Kod PIN powinien zostać wyświetlony na ekranie telefonu lub ekranie komputera. Upewnij się, że na obu urządzeniach widzisz prawidłowy numer PIN.

  Kontrolery ruchu

  Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z kontrolerami ruchu łączącymi się przez Bluetooth, zobacz Kontrolery w Windows Mixed Reality.

  Opaski monitorujące sprawność fizyczną

  Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z czujnikami fitness łączącymi się przez Bluetooth, zobacz instrukcje producenta urządzenia.

  Jeśli żaden krok opisany w tym artykule nie pomógł lub nie widzisz rozwiązania swojego problemu, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd.

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił problem. ms/btfeedbackhub" target="_blank">Otwieranie Centrum opinii

  Zanim zaczniesz

  Sprawdź informacje o produkcie

  Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona.

  W systemie Windows 10 można na dwa sposoby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu:

  Sprawdź pasek zadań. Wybierz centrum akcji ( lub ). Jeśli funkcja Bluetooth nie jest widoczna, wybierz pozycję Rozwiń , aby odkryć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Bluetooth , aby ją włączyć. Nastąpi wyświetlenie komunikatu „Brak połączenia”, jeśli Twoje urządzenie z systemem Windows 10 nie jest sparowane z żadnymi akcesoriami Bluetooth.

  Sprawdź obszar Ustawienia. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

  Uwagi: 

 1. Tuż po włączeniu funkcji Bluetooth w obszarze Ustawienia zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  „Urządzenie jest teraz możliwe do wykrycia jako <nazwa_komputera>

  Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth

  Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane lub ma świeże baterie oraz znajduje się w zasięgu komputera, z którym chcesz nawiązać połączenie. Następnie zrób tak:

  Sprawdź komputer

  Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony: Wybierz menu Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Sieci i internet  > Tryb samolotowy . Upewnij się, że Tryb samolotowy jest wyłączony.

  Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth: Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Wyłącz funkcję Bluetooth, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz ją ponownie.

  Usuń urządzenie Bluetooth, a następnie dodaj je ponownie: Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . W obszarze Bluetooth zaznacz urządzenie, z którym nie możesz się połączyć, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak. com/pl-pl/windows/parowanie-urz%C4%85dzenia-bluetooth-w-systemie-windows-2be7b51f-6ae9-b757-a3b9-95ee40c3e242">Łączenie się z urządzeniem Bluetooth.

  Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony funkcji Bluetooth

  Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows 10.

  Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 10 z systemu Windows 8. 1 lub Windows 7.

  Wybierz menu Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Rozwiązywanie problemów . W obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy wybierz pozycję Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Otwórz ustawienia narzędzia do rozwiązywania problemów

  Jeśli niedawno uaktualniono do systemu Windows 10 lub zainstalowano aktualizacje systemu Windows 10, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby automatycznie sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wyszukaj frazy Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę karty Bluetooth, a następnie wybierz kolejno opcje Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

  Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie , jeżeli zostanie wyświetlony monit o ponownym uruchomieniu komputera, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth > nazwa karty Bluetooth.

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

  Po zaktualizowaniu sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponownym uruchomieniu komputera, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń .

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty Bluetooth, która może zawierać wyraz „radio”, i wybierz opcję Odinstaluj urządzenie.

  Wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Zasilanie > Wyłącz .

  Jeśli system Windows nie zainstaluje sterownika ponownie automatycznie, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz kolejno pozycje Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  Jeśli te sposoby nie pomogą rozwiązać problemu z łącznością Bluetooth, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd.

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił błąd.

  Uwaga: Jeśli Twoim urządzeniem zarządza administrator w szkole lub w pracy i nie widzisz ikony Bluetooth, być może funkcja ta została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z administratorem systemu.

  Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth

  Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe metody rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

  Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają.

  Spróbuj 0000 lub 1234.
  Aby odłączyć urządzenie Bluetooth, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Zaznacz urządzenie Bluetooth, które jest sparowane, ale nie działa, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak.

  Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Dźwięk . W obszarze Wybierz urządzenie wyjściowe, zaznacz urządzenie Bluetooth.

  Jeśli urządzenie jest wyświetlane jako Sparowane, ale nie słychać dźwięku, upewnij się, że jest ono połączone. Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . W obszarze Bluetooth zaznacz urządzenie, a następnie wybierz przycisk Połącz.

  Spróbuj rozłączyć, a następnie ponownie sparować urządzenie. Aby rozłączyć urządzenie, wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Zaznacz urządzenie Bluetooth, które jest sparowane, ale nie działa, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak. W obszarze Wybierz urządzenie wyjściowe, zaznacz urządzenie dźwiękowe Bluetooth. com/pl-pl/windows/rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w-z-d%C5%BAwi%C4%99kiem-w-systemie-windows-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8">Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows.

  Po prawej stronie paska zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośność , a następnie wybierz ikonę cudzysłowu ostrokątnego , aby wybrać urządzenie odtwarzające.

  Wybierz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że opcja Stereo jest zaznaczona.

  Jeśli opcja Stereo nie jest dostępna, usuń urządzenie w obszarze Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia, a następnie ponownie dodaj to urządzenie. Następnie ponownie sprawdź panel Głośność , aby upewnić się, że opcja stereo jest zaznaczona.

  Jeśli elementy sterujące głośnością Bluetooth nie będą działać po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

  Ostrzeżenie: W przypadku zmodyfikowania rejestru w sposób nieprawidłowy może dojść do poważnych problemów. Aby zapewnić dodatkową ochronę, utwórz kopię zapasową rejestru  przed podjęciem próby jego modyfikacji.

  Ręcznie wyłącz funkcję głośności bezwzględnej poprzez wprowadzenie zmiany w rejestrze. W tym celu wybierz menu Start  i wpisz polecenie cmd. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń w wynikach wyszukiwania i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  W oknie Wiersz poleceń wpisz następujące polecenie:

  reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 1 /f

  Aby zmiana w rejestrze została wprowadzona, może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows.

  Aby ponownie włączyć funkcję głośności bezwzględnej, wpisz następujące polecenie w oknie Wiersz poleceń: 

  reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 0 /f

  Udostępnianie plików

  Uwaga: Funkcja udostępniania w pobliżu jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej.

  Telefony

  Kontrolery ruchu

  Opaski monitorujące sprawność fizyczną

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił błąd.

Rozwiązywanie problemów Bosch 0608841246

Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Bosch 0608841246

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Bosch 0608841246