Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Cab Eos5

Wydanie oprogramowania sprzętowego Cab Eos5 wymaga szczególnej uwagi. Przed instalacją oprogramowania należy upewnić się, że system operacyjny jest aktualny i ma wszystkie aktualizacje. Ponadto bardzo ważne jest, aby wszystkie starsze wersje oprogramowania były usuwane przed instalacją nowej wersji. Należy również sprawdzić, czy system jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać oprogramowanie sprzętowe. Przed instalacją należy również wykonać kopię zapasową wszystkich istniejących danych, aby uniknąć utraty informacji.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Cab Eos5

Identyfikator artykułu: 00116954 / Ostatnia modyfikacja: 26. 05. 2022

Drukowanie

WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

Aby maksymalnie wykorzystać funkcjonalność telewizora Sony z platformą Android TV lub Google TV, instaluj najnowsze wydania oprogramowania (w tym wewnętrznego oprogramowania) Sony i Google. W ramach aktualizacji telewizora są dodawane ważne funkcje i aplikacje, usuwane błędy i wprowadzane ulepszenia funkcjonalne.

Przed rozpoczęciem

 • Aktualizację systemu można wykonać, gdy telewizor jest połączony z Internetem przez sieć przewodową lub bezprzewodową.
 • Aktualizację można też pobrać do pamięci USB, a następnie zainstalować w telewizorze z pamięci USB. Aby wykonać aktualizację z użyciem pamięci USB, przejdź do Części 3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje przy użyciu pamięci USB.
 • W przypadku wątpliwości co do rodzaju posiadanego telewizora odwiedź stronę Jak sprawdzić, czy telewizor BRAVIA ma platformę Google TV, Android TV™, czy inną.
 • Zrzuty ekranu użyte w tym artykule mają charakter poglądowy. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu mogą być nieco inne. Zależy to od kraju, modelu telewizora i wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Informacje o nowych i wcześniejszych korzyściach i udoskonaleniach w poszczególnych aktualizacjach można znaleźć na stronie pobierania oprogramowania.

  Jak znaleźć stronę pobierania oprogramowania do posiadanego telewizora

Spis treści

 1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje telewizora
 2. Pobierz i zainstaluj aktualizacje bezpośrednio z Internetu
 3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje przy użyciu pamięci USB


1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje telewizora

Automatycznie otrzymuj aktualizacje oprogramowania

Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, najlepiej jest ustawić opcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. pobieranie oprogram. na Wł.

W przypadku serii W800

Modele z platformą Google TV i pewne modele z platformą Android TV z lat 2018–2020 (wymienione poniżej)

Pozostałe modele telewizorów z platformą Android TV

Czy telewizor automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji?

Aby sprawdzić, czy opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji lub Automat. jest ustawiona na Wł. , czy na Wył. :

Modele z platformą Google TV

Modele z platformą Android TV

Ważna informacja dotycząca telewizorów innych niż modele z platformą Google TV i wybrane modele z platformą Android TV

Lista modeli telewizorów, których nie dotyczy ta część

 • Aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, trzeba zaakceptować Politykę prywatności Sony.
 • Nawet jeśli opcja Automat. pobieranie oprogramowania jest ustawiona na Wł. , bez wyrażonej zgody na Politykę prywatności Sony telewizor nie będzie odbierał aktualizacji przez Internet. Z Polityką prywatności Sony można się zapoznać i wyrazić na nią zgodę w dowolnym momencie. Naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcję Ustawienia prywatności.
 • Jeśli podczas konfiguracji początkowej telewizora nie zaakceptowano Polityki prywatności Sony, w celu otrzymywania aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy wykonać następujące czynności:
  1. Zaakceptuj Politykę prywatności Sony. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcję Ustawienia prywatności.
  2. Upewnij się, że funkcja Automat. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcje Aktualizacja oprogramowania systemowegoAutomat.
  3. Jednorazowo ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji. W tym celu naciśnij przycisk HELP na pilocie i wybierz opcje Aktualizacja oprogramowania systemowegoAktualizacje oprogram.

2. Pobierz i zainstaluj aktualizacje bezpośrednio z Internetu

Jeśli dostępna jest aktualizacja, procedura pobierania będzie następująca:

3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje przy użyciu pamięci USB

Na początku

Jeżeli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub chcesz ręcznie zaktualizować oprogramowanie, możesz skorzystać z pamięci masowej USB, pobierając aktualizację z witryny pomocy technicznej Sony. Pamiętaj, że:

 • Pamięć USB musi spełniać następujące wymagania:
  • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS
  • W pamięci musi być wystarczająca ilość miejsca na plik z aktualizacją
  • Plik z aktualizacją musi być zapisany w głównym katalogu pamięci
 • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

Zaktualizuj telewizor przy użyciu pamięci USB

Aby wykonać aktualizację przy użyciu pamięci USB:

 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Sony.
 2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę modelu telewizora i kliknij przycisk wyszukiwania.

  Jeśli nie znasz nazwy modelu, znajdziesz go na naklejce z tyłu telewizora, w lewym dolnym rogu. Inne możliwości opisano w artykule Gdzie znajduje się nazwa modelu i numer seryjny?
 3. Wybierz kartę Pliki do pobrania i kliknij aktualizację wewnętrznego oprogramowania, którą chcesz zainstalować. FileDownload? file=0155F0000083LuxQAE"/>
 4. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, pobierz aktualizację do pamięci USB, a następnie zainstaluj ją w telewizorze.

Problemy z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania?

Jeśli po aktualizacji oprogramowania / wewnętrznego oprogramowania występują problemy, proponujemy wypróbowanie następujących rozwiązań:

 • Wykonaj miękkie resetowanie. W tym celu na co najmniej 5 minut odłącz przewód zasilający, po czym z powrotem go podłącz.
 • Przywróć ustawienia fabryczne. Jak uruchomić ponownie, zresetować przez odłączenie zasilania lub przywrócić ustawienia fabryczne telewizora z platformą Android TV lub Google TV.

Uwagi:

 • Przedstawione obrazy mają jedynie charakter wskazówek. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania sprzętowego.
 • W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona Ustawienia znajduje się w prawym górnym rogu.

* Google, Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego obiektywu NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3 do wersji 1. 01. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Tę aktualizację oprogramowania sprzętowego przeprowadza się z obiektywem NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3 podłączonym do aparatu. Patrz „Zgodne aparaty”, aby uzyskać listę zgodnych aparatów.
 • • Do przeprowadzenia aktualizacji potrzebna jest karta pamięci użyta uprzednio w aparacie oraz zgodny czytnik kart.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • Zgodne aparaty

  Następujących aparatów można użyć do aktualizacji oprogramowania sprzętowego obiektywów NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3:

 • • Aparaty z serii Z
 • Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. 01 w stosunku do wersji 1. 00
 • • Usunięto problem, który powodował wydłużenie czasu uruchamiania o kilka sekund, jeśli aparat został włączony w trakcie wysuwania obiektywu.
 • Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego obiektywu
  1. Podłącz obiektyw NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3 do aparatu i włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz MENU USTAWIEŃ > Wersja programu, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu i obiektywu.
  3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
  4. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 1. 01 oprogramowania sprzętowego NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3
  Obsługiwane obiektywyNIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego obiektywuWersja 1. 00Nazwa plikuF-MLZ24_50F4_630101W. exeWymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Microsoft Windows 8. 1 Pro
 • Microsoft Windows 8. 1 Enterprise
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart i komputer.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego obiektywu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-MLZ24_50F4_630101W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-MLZ24_50F4_630101W. exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „Z24_50F4_63Update”:
  • MLZ24_50F4_630101. bin (oprogramowanie sprzętowe obiektywu)
 • Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „MLZ24_50F4_630101. bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 • Wybierz MENU USTAWIEŃ > Wersja programu i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 • Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji, wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 • Włącz aparat i sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.
 • Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  Z-series_FirmUp_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 33 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  F-MLZ24_50F4_630101M. dmg
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10. 15
 • macOS Mojave w wersji 10. 14
 • macOS High Sierra w wersji 10. 13
 • macOS Sierra w wersji 10. 12
 • Pobierz F-MLZ24_50F4_630101M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-MLZ24_50F4_630101M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „Z24_50F4_63Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  Z-series_FirmUp_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 28 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • Pobierz

   F-MLZ24_50F4_630101W. exe
   (Około 491. 46 KB)

  • Pobierz

   F-MLZ24_50F4_630101M. dmg
   (Około 864. 40 KB)

   Dowiedz się o zmianach i funkcjach zawartych w uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego słuchawek AirPods.

   Znajdź wersję oprogramowania sprzętowego słuchawek AirPods

   Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego są dostarczane okresowo, gdy słuchawki AirPods są ładowane i znajdują się w zasięgu łączności Bluetooth z iPhonem, iPadem lub Makiem.

   Ponieważ uaktualnienia oprogramowania sprzętowego są dostarczane automatycznie, nie musisz uaktualniać słuchawek AirPods.

   Aby za pomocą iPhone’a lub iPada sprawdzić, czy słuchawki AirPods są aktualne, upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS. Przejdź do opcji Ustawienia > Bluetooth, a następnie stuknij przycisk Informacje obok nazwy słuchawek AirPods. Przewiń w dół do sekcji Informacje, aby zobaczyć wersję oprogramowania sprzętowego

   Aby za pomocą Maca sprawdzić, czy słuchawki AirPods są aktualne, upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu macOS. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno menu Apple  > Informacje o systemie. Kliknij pozycję Bluetooth, a następnie poszukaj informacji o oprogramowaniu sprzętowym pod sekcją AirPods. W systemie macOS Ventura możesz również wybrać kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknąć opcję Bluetooth, a następnie kliknąć przycisk Informacje

   Najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego

   • AirPods Pro (2. generacji): 5B58
   • AirPods Pro (1. generacji): 5B59
   • AirPods (2. i 3. generacji): 5B59
   • AirPods Max: 5B59
   • AirPods (1. generacji): 6. 8. 8

   Wersja 5B59 — uwagi dotyczące wydania

  • Poprawki błędów i inne ulepszenia
  • Wersja 5B58 — uwagi do wydania

  • Poprawki błędów i inne ulepszenia
  • Wersja 5A377 — uwagi do wydania

   Wersja 5A374 — uwagi do wydania

  • Dodano funkcje i możliwości w celu obsługi nowych słuchawek AirPods Pro (2. generacji)
  • Wersja 4E71 — uwagi do wydania

   Data publikacji: 

 • Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Cab Eos5

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Cab Eos5

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Cab Eos5